konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin: 23 X  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na konferencję pt.: Cytadela Warszawska. Ochrona dziedzictwa kulturowego – perspektywy rozwoju. Konferencja ma za zadanie promowanie realizowanego przez Muzeum Niepodległości projektu rewitalizacji obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej pn.: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, budżet państwa oraz budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie zmiany projektowej, przedstawienie planów muzeum na przyszłość oraz przybliżenie uczestnikom nowych możliwości prezentacji oferty kulturalnej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej po zakończeniu realizacji projektu, co nastąpi w połowie 2015 r. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale będzie wymagał uprzedniej rejestracji poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Muzeum Niepodległości www.muzeum-niepodleglosci.pl do 20 października 2014 r. na adres e-mailowy: xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wernisaż wystawy Sybille Solidarności Europy, na której zaprezentowane będą sylwetki legendarnych wieszczek Sybilli. Przepowiednie sybillińskie pojawiły się we wczesnym okresie Cesarstwa Rzymskiego i dopełniane przez mędrców i pisarzy żydowskich oraz chrześcijańskich wywierały żywotny wpływ na rozwój kultury i duchowości europejskiej. Wystawa była m.in. prezentowana w sierpniu 2007 podczas Salonu Polskiego w Brukseli z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego.

Na zakończenie konferencji Muzeum Niepodległości zaprasza na koncert zespołu Ensamble Pro Polonia W programie dzieła kompozytorów XIX i XX wieku, przepełnione narodowym duchem. Znajdą się wśród nich utwory Fryderyka Chopina – najwybitniejszego polskiego kompozytora doby zaborów, słynnego pianisty i polityka – Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego dyrygenta i pedagoga – Stanisława Moniuszki, a także innych twórców inspirujących się polskim folklorem i tradycją muzyczną: Maurycego Moszkowskiego, Grażyny Bacewicz, Artura Malawskiego, Romualda Twardowskiego i Czecha Davida Poppera.

Konferencja odbędzie się 23 października 2014 roku (czwartek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 w godzinach 12.00-18.00.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

12:00–12:20 Powitanie

Tadeusz Skoczek, Dyrektor Muzeum Niepodległości

I. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MAZOWSZA A WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH (Prowadzenie Jolanta Dąbek)

12:20–12:40 Fundusze unijne na rzecz mazowieckiej kultury Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

12:40–13:00 Dobre praktyki projektów unijnych, wykorzystanie funduszy na Mazowszu

Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

II. MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ (Prowadzenie Jolanta Załęczny)

13:20–13:40 Dzieje X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Jerzy Wągrodzki, Muzeum Niepodległości

13:40–14:00 X Pawilon w zbiorach Muzeum Niepodległości Pamiątki z lat niewoli i walki o niezawisłość Polski Anna Milewska-Młynik, Muzeum Niepodległości

14:00–14:20 Rola X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w dziejach narodu

Stefan Artymowski, Muzeum Niepodległości

III. CYTADELA DLA EDUKACJI I INTEGRACJI (Prowadzenie Jerzy Wągrodzki)

14:40–15:00 Niepełnosprawny twórca i odbiorca kultury

Jolanta Dąbek, Muzeum Niepodległości

15:00–15:20 Propozycje wykorzystania historii wnętrz i ekspozycji X Pawilonu dla potrzeb edukacyjnych Jolanta Załęczny, Muzeum Niepodległości

15:20–15:40 Rola multimediów we współczesnym muzealnictwie

Rafał Mikulski, Managing Partner, Clos Brothers SA

15:40–16:00 Podsumowanie i dyskusja

16:00–16:40 Poczęstunek i dyskusje kuluarowe

16:45 Galeria Jednego Obiektu. Prezentacja obrazu malarza-sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego W drodze do katorgi. Kurator Anna Milewska-Młynik

17:00 Otwarcie wystawy Sybille Solidarności Europy. Kurator Jan Sęk

17:15 Koncert zespołu Ensamble Pro Polonia

Miejsce: Kraków
Termin: 24 X  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na wykład

- doktora Daniela Pipesa (Middle East Forum, Filadelfia):
„The Arab-Israeli conflict and the nature of U.S.-Israel relations”

Wykład odbędzie się 24 X 2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Instytutu Judaistyki, ul. Józefa 19, sala nr 16.

Miejsce: Kraków
Termin: 23 X  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na wykład

- profesora Richarda Pipesa (Harvard University):
„Rosyjska opinia publiczna o obecnej sytuacji w Rosji i na Ukrainie”

Wykład odbędzie się 23 X 2014 r. o godz. 17.00 w Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, w Auli im. ks. Józefa Tischnera.

Miejsce: Lublin
Termin: 23 X  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

W ramach posiedzeń Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy TN KUL 23 października o godz. 18 dr Anna Głowa wygłosi referat pt. Spolia w bazylikach konstantyńskich – dekadencja, innowacja czy kontynuacja tradycji? Posiedzenie odbędzie się w sali 208 Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Miejsce: Warszawa
Termin: 08 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN uprzejmie zaprasza na na referat pt. Sprawa pewnej napaści. Problemy interpretacyjne w Phormio (981-989) Terencjusza, który wygłosi dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM:  Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2014 r. o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1, I piętro).

 Harmonogram spotkań: http://www.knoka.pan.pl/index.php/tematy-referatow

Miejsce: Liw
Termin: 23-24 X  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Miasto Węgrów
Gmina Liw
Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej
Zamek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej
Miejska Biblioteka im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

„WĘGRÓW I LIW – 600 LAT SĄSIEDZTWA”

 

Głównym motywem przyświecającym organizatorom konferencji jest przypadająca w 2014 roku rocznica 600-lecia fundacji parafii węgrowskiej. Wydarzenie to jest zarazem pierwszą znaną pisemną wzmianką o Węgrowie. Dokument fundacyjny potwierdza istnienie znaczącej osady na długo przed lokalizacją parafii i uzyskaniem przez Węgrów praw miejskich.

Celem konferencji jest publiczne zaprezentowanie wyników najnowszych badań nad dziejami miasta i regionu, a także dyskusja dotycząca początków Węgrowa oraz tzw. ziemi węgrowskiej, mającej stanowić na przełomie XIV i XV w. odrębną jednostkę administracyjną.

Konferencja nawiązuje do pierwszej tego typu inicjatywy, jaką była sesja naukowa w Węgrowie i Liwie w 2003 roku. Odegrała ona ważną rolę w integrowaniu wysiłków i działań wielu regionalistów i miłośników regionu, placówek naukowych, kulturalnych oraz archiwów z Mazowsza i Podlasia. Niezwykle istotny wkład w odkrywanie lokalnej historii wniosły badania prowadzone przez pracowników Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, skupionych wokół Zakładu Atlasu Historycznego. Pokłosiem ówczesnej konferencji było zarówno zintensyfikowanie badań dotyczących dziejów ziemi liwskiej i okolic, a także rozpoczęcie wydawania „Rocznika Liwskiego”, skupiającego tak regionalistów, jak i badaczy z różnych ośrodków naukowych.Patronat nad konferencją sprawują: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Biskup Drohiczyński, Starosta Powiatu Węgrowskiego, Burmistrz Miasta Węgrowa, Wójt Gminy Liw.

Program konferencji dostępny pod adresem: http://www.ihpan.edu.pl/attachments/article/1622/Program.pdf

Zaproszenie na konferencje dostępne pod adresem: http://www.ihpan.edu.pl/attachments/article/1622/Zaproszenie.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 27 X  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Krakowie

serdecznie zaprasza na 193. zebranie naukowe,
które odbędzie się

27 października (poniedziałek) 2014 r.
o godz. 17:00

w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (ul. Św. Anny 6, sala nr 14, I piętro).

Na spotkaniu dr Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi odczyt pt.

Uwagi do życiorysu Jana z Czarnkowa, czyli kilka słów o Szymonie z Ruszkowa

Miejsce: Łódź
Termin: 12-14 XII 2014
Zgłoszenia: 15 XI 2014
Link:

_______

Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego Sekcja Dawna ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych oraz badaczy architektury – studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych (maksymalnie z tytułem doktora) do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji:

III Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki

Obrady odbędą się w dniach 12-14 grudnia 2014 r. w Katedrze Historii Sztuki
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3.
Konferencja zostanie podzielona na trzy panele tematyczne
poświęcone następującym zagadnieniom:

1. „W blasku Orientu”

 - motywy wschodnie w architekturze, rzeźbie i malarstwie na przestrzeni wieków
- orientalizm w literaturze i filmie
- kultura i sztuka państw azjatyckich
- problemy polityczne i gospodarcze na Bliskim i Dalekim Wschodzie
- perspektywy badań nad kulturą duchową i materialną Orientu
- opozycja pomiędzy Wschodem i światem zachodnim
- religia, moralność i życie codzienne w Azji
- Orient jako źródło fascynacji – przyczyny i przejawy popularności

2. „Dziedzictwo postindustrialne – problemy, wyzwania, perspektywy”
- problem konserwacji obiektów poprzemysłowych (ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi)
- adaptacje budynków pofabrycznych na cele mieszkaniowe i usługowo-handlowe.
- wpływ rodów fabrykanckich na rozwój miast
- historia polskiego przemysłu – czasy świetności i upadku
- architektura fabryk, stoczni, hal produkcyjnych
- estetyka postindustrialna

3.- „Pod natchnieniem – źródła i inspiracje”
- archetypy w sztuce i kulturze europejskiej
- źródła twórczości artystycznej
- pisma mistyków, filozofów i uczonych
- nowatorstwo jako wyznacznik wartości dzieła sztuki
- program ideowy wystroju świątyń i rezydencji
- motywy i symbole w kulturze
- kanony estetyczne
- artysta i jego twórczość – natchnienie czy wyrachowanie
- nawiązania do tradycji w sztukach wizualnych oraz w muzyce

Wymienione zagadnienia stanowią jedynie ogólny zarys problematyki, zachęcamy więc do nadsyłania własnych propozycji tematów.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 15 listopada 2014 r.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: skn.sekcjadawna@o2.pl
Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w europejskich językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

Uprzejmie informujemy, że nie jest możliwy odczyt wystąpienia przez organizatora.
(W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających obecność na konferencji prezentacji referatu może natomiast dokonać inna, wskazana przez autora osoba).
Długość abstraktu (z wyłączeniem bibliografii) powinna wynosić 1000-2000 znaków.

Decyzję o wynikach kwalifikacji przekażemy drogą mailową do 22 listopada 2014 r.
Zgłoszenie nadesłane po wyznaczonym terminie nie będę uwzględniane przez organizatorów!

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 60 zł, przeznaczoną na wydanie publikacji pokonferencyjnej. Zainteresowane osoby prosimy tym samym o dostarczenie swoich tekstów wraz z opinią pracownika naukowego do dnia 10 lutego 2015 r. Referaty powinny spełniać podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Times New Roman 12, przypisy Times New Roman 10, interlinia 1,5, marginesy: 2 oraz akapity 1, format strony A4 ISO. Długość tekstu nie może przekraczać 40 tys. znaków.
Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia w języku angielskim (ok. 1000-1500 znaków).
Niezgodność z wymogami edytorskimi oraz przesłanie tekstu po wyznaczonym terminie będą skutkować nieprzyjęciem artykułu do druku.

Wszelkie informacje uzyskać można na stronie www.facebook.com/knhs.ul.sd oraz pod adresem mailowym: skn.sekcjadawna@o2.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://konferencje-historyczne.blog.pl/2014/10/15/iii-lodzkie-spotkanie-studentow-historii-sztuki/

Plakat konferencji dostępny pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Plakat+-+III+*c5*81SSHS,4283559201.jpg

Zaproszenie dostępne pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie+-+III+*c5*81SSHS,4283559599.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 19-21 XI 2014
Zgłoszenia:20 X 2014
Link:

_______

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników „Król i jego poddani w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej XVI – XVIII w.”, która odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Krakowie. Temat został ujęty możliwie szeroko, obejmuje zagadnienia dotyczące nie tylko prerogatyw króla, modelu ustrojowego Rzeczypospolitej, ale również wszelkie relacji monarchy z poddanymi na polu politycznym, kulturalnym etc.
Na zgłoszenia czekamy do 20 października. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres sekcja.nowozytna.knhsuj@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (dla członków Koła 30 zł).

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz+zg*c5*82oszeniowyKr*c3*b3l+i+jego+poddani,4087644064.doc

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+Kr*c3*b3l+i+jego+poddani,4087639699.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 30 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______


30 października 2014 r., o godzinie 12.00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń”, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35.

Otwarcie tej wystawy to jednocześnie prezentacja kolejnego etapu modernizacji Pałacu Krzysztofory, głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007–2013 – „Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Dzięki uzyskanemu wsparciu możemy zaprezentować Państwu kolejną odsłonę jednego z najpiękniejszych budynków Krakowa. W skrzydle zachodnim Pałacu Krzysztofory mieści się nie tylko wystawa stała, ale również przestrzeń, do korzystania z której już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. Jej najważniejszą częścią jest sala audytoryjna „Kupferhaus”, przewidziana na 200 osób, która – wraz z całą niezbędną infrastrukturą – może stać się w przyszłości scenerią wielu ważnych krakowskich wydarzeń.
Wystawie stałej „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” będą towarzyszyć wystawy czasowe, prezentowane w legendarnych piwnicach Pałacu Krzysztofory.

Więcej informacji na temat wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” oraz udostępnianych wnętrz Pałacu Krzysztofory udziela:
Piotr Hapanowicz, 695-418-599,12/619 23 35, p.hapanowicz@mhk.pl;

Tego dnia zapraszamy do zwiedzania nie tylko wystawy, ale również całej odnowionej przestrzeni Pałacu. Od piwnic aż po poddasze.
Otwarciu wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” będzie towarzyszyć finisaż wystawy czasowej „Świat Lajkonika – konik na świecie”.

Serdecznie zapraszamy zarówno 30 października 2014 r.,  jak i w kolejne dni funkcjonowania Pałacu Krzysztofory.


  • RSS