konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.
Miejsce:  Lublin
Termin: 28-30 IX 2015
Zgłoszenia: 18 V  2015
Link:

_______

CfP: Przemoc w świecie starożytnym – znany termin konferencji

Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zakład Historii Starożytnej UMCS zapraszają  na konferencję starożytniczą Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje, która odbędzie się w Lublinie w dniach 28-30 września 2015 r. Propozycje referatów i abstrakty wystąpień w języku polskim i angielskim można nadsyłać do 18 maja 2015.
Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 01 IX 2015
Link:

_______

CfP: Peitho. Examina antiqua 6 / 2015

Do 1 września 2015 r. redakcja czasopisma Peitho. Examina antiqua oczekuje na teksty do kolejnego tomu (6 / 2015). Strona czasopisma: http://peitho.amu.edu.pl/latest-news/submissions-have-opened-for-volume-02/

Miejsce:  Warszawa
Termin: 07 V 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii UW zaprasza na wykład dr Neala Spencera (British Museum) pt. Amara West: exploring lived experience in a colonial town of the late second millenium BC, który odbędzie się 7 maja 2015 r. o godz. 18 w Instytucie Archeologii UW (Szkoła Główna), s. 210.

Miejsce:  Kraków
Termin: 08-10 X 2015
Zgłoszenia: 31 VIII 2015
Link:

_______

Instytut Historii
Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
II Międzynarodową Konferencję
Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci
8-10 października 2015 roku
Gmach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3.

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyła się ubiegłoroczna konferencja „Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie XIX i XX wieku”, postanowiliśmy zorganizować w tym roku kolejną, podczas której uczestnicy zastanowią się nad różnymi drogami do osiągnięcia sukcesu na różnych polach i w różnych okresach historycznych – od starożytności po współczesność.

Na przestrzeni wieków można było zaobserwować szereg błyskotliwych karier osób, które na trwałe zapisały się na kartach historii. Powstanie i rozwój starożytnych imperiów na terenie Europy, chrystianizacja, średniowieczne i nowożytne monarchie, dzieje papiestwa i Kościoła, wyprawy krzyżowe i wielkie odkrycia geograficzne, liczne wojny toczące się na kontynencie, działalność zakonów – w każdej z wymienionych dziedzin można odnaleźć osoby wybitne, które zyskały uznanie i posłuch wśród im współczesnych. Industrializacja Europy przyspieszyła procesy przemian społecznych, które
z całą mocą uwidoczniły się w XIX i XX wieku. W każdej epoce pojmowanie sukcesu i sposób dążenia do niego były odmienne. Kolejne stulecia pokazały, że nie było jednej recepty na osiągnięcie sukcesu
i zrobienie zawrotnej, choć czasami krótkotrwałej, kariery. Próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób robiono karierę w Europie na przestrzeni kilku tysięcy lat, chcielibyśmy zaprosić Państwa
do dyskusji nad tym zagadnieniem.

Tematyka wystąpień referentów powinna dotyczyć jednego lub kilku z proponowanych zagadnień: kariera polityczna, kościelna, administracyjna, wojskowa, naukowa, sportowa, artystyczna, jak również w instytucjach i organizacjach pozarządowych. Referenci odpowiedzą na pytanie co zdecydowało o zrobieniu kariery: talent, własna praca, pochodzenie społeczne, skandal, czy może jeszcze coś innego? Jakie były następstwa osiągnięcia sukcesu, tak dla omawianej postaci, jak i jej otoczenia? Jaki był wpływ karier poszczególnych osób na ich ojczyznę, sytuację polityczną i społeczną?

Organizatorem konferencji jest Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Opiekę naukową sprawuje ks. prof. dr hab. Jacek Urban.

Konferencja jest skierowana do samodzielnych pracowników naukowych, studentów
i doktorantów historii oraz innych kierunków humanistycznych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2015 roku. Prosimy o nadsyłanie ich na adres sukces.historia@upjp2.edu.pl. Studenci i doktoranci są zobowiązani do dołączenia skanu opinii promotora/opiekuna naukowego.

Informacja o liście zakwalifikowanych uczestników, zostanie rozesłana mailowo do 11 września 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi: 150 złotych; 100zł (doktoranci); 50 zł (studenci). Z środków tych przewiduje się wydanie publikacji. Oczekuje się, że artykuły naukowe będą zgodne z wymaganiami stawianymi przez MNiSW zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra w komunikacie z 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_06/eb78827ca3f6638d25b5124c3ba02ee8.pdf

Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz 3 obiady. Na prośbę zainteresowanych uczestników, organizatorzy konferencji mogą pomóc w dokonaniu rezerwacji noclegu w wybranym hotelu/ hostelu w Krakowie (opłata konferencyjna nie uwzględnia ceny noclegu, stąd też osoby zainteresowane w/w opcją muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami). W ramach konferencji przewiduje się zwiedzanie Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu.

Wszelkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: www.facebook.com/karieryUPJPII

Konferencja będzie mieć charakter otwarty dla publiczności.

 

Komitet Organizacyjny:

 

ks. prof. dr hab. Jacek Urban

mgr Ewelina Zych

mgr Marlena Sędłak

mgr Albert Sendor

mgr Paweł Kajzar

 

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja+II%281%29,4733854503.docx

Miejsce: Poznań
Termin: 15-16 V 2015
Zgłoszenia: 25 IV 2015 (termin przedłużony do 01 V 2015)
Link:

_______

V Ogólnopolska, studencko-doktorancka Konferencja o Autorytecie „Strach się bać! Autorytety oparte na strachu.”

 Termin zgłoszeń na konferencje „Strach się bać! Autorytety oparte na strachu” został przedłużony do 01 V 2015.

Więcej informacji pod adresem:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2015/02/25/v-ogolnopolska-studencko-doktorancka-konferencja-o-autorytecie-strach-sie-bac-autorytety-oparte-na-strachu/

Miejsce:  Białystok
Termin: 27 IV 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem poświęcone ono będzie finansom króla i państwa w okresie panowania Jagiellonów oraz roli badań nad historią gospodarczą w historiografii.
Program seminarium obejmuje trzy referaty:
dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski), Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich
dr Krzysztof Boroda i dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), W jaki sposób Jagiellonowie radzili sobie z kryzysami finansowymi?
dr Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński), Historia gospodarcza w badaniach nad historią społeczną
Seminarium rozpocznie się w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.30 w sali 129 (II piętro) w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Miejsce:  Kraków
Termin: 28 IV 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szóste w tym roku akademickim spotkanie Otwartego Seminarium Nowożytniczego, podczas którego

mgr Andrzej Król
(Uniwersytet Rzeszowski)

wygłosi referat zatytułowany

ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ NA FORUM SEJMIKU W SĄDOWEJ WISZNI W EPOCE PANOWANIA WAZÓW (1587-1668)

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. o godz. 17:30 w Instytucie Historii UJ (sala 108)

Miejsce:  Poznań
Termin: 23 IV 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Dnia 23 kwietnia 2015 r. o godz. 16.30 w ramach zapowiadanego przez nas wcześniej Tygodnia z językiem łacińskim i kulturą antyczną odbędzie się wykład i warsztaty mgra Marcina Locha pt. Latinitas viva – metody bezpośrednie w nauczaniu języka łacińskiego. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328 (III piętro).

Miejsce: Lublin
Termin: 23 IV 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Zarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy Towarzystwie Naukowym KUL zaprasza 23 kwietnia 2015 r. o godz. 18 do Collegium Norwidianum w Lublinie (Al. Racławickie 14, sala 208) na wykład ks. dra hab. Michała Kielinga (UAM) pt. Wiara katolicka oraz stosunek do herezji i heretyków w ustawodawstwie państwowym na podstawie XVI księgi „Kodeksu Teodozjusza”.

Miejsce:  Warszawa
Termin: 27 IV 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW zaprasza na otwarte spotkania naukowe filologii klasycznej, które odbędzie się 27 kwietnia 2015 o godz. 16.00 (sala 043, ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym Na tropie Jana Klingera w szesnastowiecznym Ołomuńcu wystąpi dr Jan Kwapisz (IFK UW).


  • RSS