konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Warszawa
Termin: 20-21 V 2016
Zgłoszenia: 15 XII 2015 / 15 I 2015
Link: http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/1867-call-for-papers-szlachta-w-miastach-polski-i-rzeczypospolitej-xii-xiii-xviii-wieku-warszawa-20-21-maja-2015-r

 

______

„Szlachta w miastach Polski i Rzeczypospolitej (XII/XIII-XVIII w.).” to tytuł konferencji organizowanej przez Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN wspólnie z  Instytutem Historii PAN w Warszawie.

Jak zaznaczają w zaproszeniu Organizatorzy, tematyka konferencji jest z jednej strony przedmiotem badań historyków od dawna i dotyczy wszystkich typów społeczeństw, miast i epok. Szczególne znaczenie mają studia nad miastami i społeczeństwami średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy, silnie regionalnie zróżnicowane,  wydobywające  odmienności struktur społecznych, relacji posesjonatów ziemskich z miastem, rozwoju urbanistycznego itd.

Jednak – jak podkreślają pomysłodawcy konferencji: związane z tymi badaniami kwestionariusze w niewielkim stopniu oddziaływały i oddziałują na badania polskie, co w dużej mierze wynika z przekonania o specyfice zarówno liczebności i pozycji stanu szlacheckiego w Polsce i Rzeczypospolitej, jak i urbanizacji, zwłaszcza w okresie wczesnonowożytnym, ale także, dodajmy, z pewnej słabości badań komparatystycznych.  Jednym z ważnych celów dorocznych konferencji Zespołu jest poszerzenie tej wąskiej, krajowej perspektywy badawczej przynajmniej o przegląd badań dotyczących innych regionów kontynentu, a  skromne otwarcie do dyskusji nad różnicami regionalnymi oferuje utrzymana także i w tej konferencji tradycja Zespołu Historii Miast uwzględniania miast pruskich, pomorskich i śląskich.

Organizatorzy konferencji – zgodnie z celami działalności Zespołu – w centrum uwagi stawiają miasto, traktowane jako środowisko życia i aktywności szlachty, oraz zachodzące w nim pod wpływem obecności w nim szlachty przemiany.

Główne zagadnienia obrad skoncentrowane zostaną wokół takich kwestii i zjawisk jak:

 • Szlachta/arystokracja (barones, nobiles, milites)w przedlokacyjnych centrach o charakterze miejskim: własność, rezydencje , fundacje, aktywność gospodarcza
 • Procesy osiedlania się arystokracji i  szlachty w miastach
 • Status prawny i prestiż społeczny, w tym: odrębność prawna  i społeczna szlachty mieszkającej w mieście; szlachta „brukowa”; strategie i możliwości awansu do stanu szlacheckiego;  nobilitacje mieszczan – mieszczanie herbowi
 • Szlachta i instytucje szlacheckie w przestrzeni miejskiej (społecznej, gospodarczej, kulturowej)
 • Miasto a jurydyki szlacheckie

Organizatorzy otwarci są również na propozycje szerszego ujęcia proponowanej problematyki badawczej. Termin nadsyłania zgłoszeń (tytułów referatów oraz krótkich konspektów wystąpień) mija 15 grudnia 2015

Aplikacje przesyłać należy na adres dra Mateusza Wyżgi:mwyzga@up.krakow.pl

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Zespół Historii Miast organizuje w trakcie corocznej konferencji także panel dla Doktorantów/Doktorantek, poświęcony historii miast w okresie przedindustrialnym. Forma tego panelu będzie uzależniona od liczby zgłoszeń (sesja posterowa, wystąpienie z referatem/komunikatem). Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 stycznia 2016 roku, (adres: mwyzga@up.krakow.pl)

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: pierwszy kwartał 2016
Zgłoszenia: 6 I 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z propozycją publikacji na łamach nowego periodyku naukowego pt. „Podróżnik Historyczny”. Ukaże się on w wersji drukowanej w pierwszym kwartale 2016 roku. Termin nadsyłania artykułów to 6 stycznia 2016 roku.

Profil tematyczny periodyku oscyluje wokół treści związanych z szeroko rozumianą turystyką historyczną i kulturową. Interesują nas one zarówno w aspekcie współczesnym, jak i w odniesieniu do przeszłości (np. podróże w przeszłości, historie miejsc pamięci i zabytków kulturowych, stosunek do innego/obcego podczas podróży).

Poza artykułami naukowymi przyjmujemy również:

- recenzje,

- opracowania materiałów źródłowych,

- opracowania autorskich szlaków turystycznych,

- relacje podróżnicze,

- felietony,

- reportaże

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: podroznik.historyczny@gmail.com

Instrukcja edytorska do pobrania:http://chomikuj.pl/podroznik.historyczny

W całości należy stosować ją do artykułów naukowych i recenzji. W przypadku edytowania tekstów przeznaczonych do pozostałych działów prosimy o zastosowanie wskazanego w instrukcji rodzaju i wielkości czcionki oraz interlinii.

Do artykułu naukowego możecie Państwo dołączyć opinię samodzielnego pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego. Nie jest to jednak wymóg konieczny.

Z poważaniem,

Mgr Kamil Jakimowicz

Anna Sykała

Instytut Historii UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

Miejsce: Siedlce
Termin: 01-02 III 2016
Zgłoszenia: 31 XII 2015
Link:

 

______

Szanowni Państwo,
Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w

IV interdyscyplinarnym seminarium naukowym
z cyklu Różne odsłony kobiecych światów.

Tym razem tematem dyskusji będą:

Rozmaite oblicza kobiecej starości

Seminarium odbędzie się w dniach 1-2 marca 2016 roku.
Miejscem obrad będą sale Biblioteki Głównej UPH (ul. Popiełuszki 9)

Na kolejnym już seminarium naukowym dotyczącym Różnych odsłon kobiecych światów pragniemy zająć się rozmaitymi obliczami kobiecej starości. Starość, obok samotności, śmierci, traumy, nie jest tematem przyjemnym, aczkolwiek dość często podejmowanym w badaniach i dyskusjach różnych kręgów naukowych: teologicznych, psychologicznych, filozoficznych czy medycznych. Pojęcie starzenia się i starości stanowi kluczowy punkt odniesienia praktycznie dla wszystkich nauk społecznych (socjologii, pracy socjalnej, polityki społecznej, pedagogiki, szczególnie andragogiki). Starość zajmuje szczególne miejsce w dziedzinach psychologicznych, skoncentrowanych na poznawaniu i zrozumieniu problemów oraz profesjonalnej pomocy ludziom, którzy z powodu zaburzeń i schorzeń o charakterze względnie trwałym napotykają na znaczne trudności w zaspokajaniu swoich potrzeb i realizowaniu zadań społecznych.
W literaturoznawstwie czy kulturoznawstwie odnaleźć można liczne prace temu zagadnieniu poświęcone (np. tom: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. Stefan Kruk i Elżbieta Flis-Czerniak, Lublin 2006), a od strony językowej starość również może okazać się ciekawym zjawiskiem do badania.
Na siedleckich spotkaniach dotyczących „kobiecych światów”chcemy po raz kolejny spotkać się, by tym razem rozważać problem niewieściej starości i jej rozmaitych odsłon (także w sensie metaforycznym): mentalnej, psychicznej, fizycznej, intelektualnej…
Do udziału w interdyscyplinarnym przedsięwzięciu naukowym zapraszamy specjalistów i badaczy różnych tekstów kultury: literaturoznawców, językoznawców, historyków sztuki, historyków, kulturoznawców, folklorystów, znawców filmu, antropologów, przedstawicieli nauk społecznych i innych entuzjastów powyższej tematyki.
Wpisowe dla uczestników spotkania wynosi 320 zł i obejmuje uroczystą kolację, serwis kawowy podczas obrad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych. Zakwaterowanie uczestnicy seminarium opłacają sami (zob. Informacje dodatkowe).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do końca 2015 roku na ad-res:masza1001@wp.pl oraz joanna.kuc@post.pl
Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o uiszczenie opłaty do 31.01.2016 r. na:
Konto UPH w Siedlcach
Bank PKO S.A.
1912402685 1111 0000 36563195

z dopiskiem: Konferencja o kobiecej starości
w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi

Serdecznie zapraszamy!

Dr Beata Walęciuk-Dejneka
Prof. nzw. dr hab. Joanna Kuć

Dodatkowe informacje dla uczestników sesji

1. Zakwaterowanie
Zakwaterowanie uczestnicy seminarium opłacają sami. Istnieje możliwość zakwaterowania w poko-jach jedno- i dwuosobowych (cena 1-os. 54 zł brutto, 2-os. 43,2 zł brutto) w akademikach studenckich, które mieszczą się tuż przy gmachu Wydziału Humanistycznego. Kontakt i rezerwacja telefoniczna:
25 643 17 01; 25 643 02 oraz mail: osiedlezytnia@wp.pl (po wcześniejszym zgłoszeniu za nocleg można uzyskać fakturę, wysyłając dane). Można też skorzystać z noclegów w hotelach, w których ceny są już znacznie wyższe:
Hotel Janusz***
ul. Pusta 15
08-110 Siedlce
tel.+ 48 25 6330666/67
e-mail: janusz@janusz.pl

http://www.janusz.pl/kontakt

Hotel Villa Park***
08-110 SIEDLCE
ul.Nauczycielska 12, róg ul.Prusa
tel. 25 632 30 03
e- mail: villapark@hotel.siedlce.pl

Więcej informacji możecie też Państwo znaleźć na:

http://info.siedlce.pl/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=148%3Ahotele&Itemid=4

2. Dojazd
Z dworca kolejowego oraz dworca PKS i mikrobusów na kampus studencki (gdzie mieszczą się akademiki, Biblioteka Główna i Wydział Humanistyczny) można się dostać pieszo (ok.15-20 min.) lub podjechać linią MPK autobusami nr 10 i 17 z przystanku: Armii Krajowej/Sienkiewicza do przystanku: Sokołowska/Rynkowa. Możliwy też dojazd taksówką z postoju przed dworcem kolejowym lub obok dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza (koszt ok. 10-12 zł).

3. Faktura
Osoby zainteresowane wystawieniem faktury za opłatę konferencyjną proszone są o przesłanie swo-ich danych do faktury w formularzu zgłoszeniowym

4. Posiłki
W gmachu Wydziału Humanistycznego na parterze znajduje się barek, w którym można smacznie i tanio zjeść, np. w przerwie obiadowej. W pobliżu są też sklepy, pizzeria i restauracja.

5. Kontakt
Poprzez @ do organizatorek

Miejsce: Kraków
Termin: 01 XII 2015
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/seminarium.nowozytnicze/?fref=ts

 

______

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Otwartego Seminarium Nowożytniczego, podczas którego

mgr Marta Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
wygłosi referat zatytułowany

WYMIANA PODARKÓW – MOSKIEWSKI RYTUAŁ DYPLOMATYCZNY W XVI-XVII WIEKU.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2015 r. o godz. 17:30 w Instytucie Historii UJ (sala 2, parter)

Miejsce: Poznań
Termin: 04 XII 2015
Zgłoszenia:
Link: http://www.iz.poznan.pl

 

______

4 grudnia w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (ul. Mostowa 27) odbędzie się konferencja naukowa, której celem będzie próba refleksji nad stopniem w jakim międzynarodowy układ sił w XIX i XX wiecznej Europie określał pole manewru polskich elit intelektualnych i politycznych.

Podczas konferencji pt. Polska i koniunktura międzynarodowa (XIX – XXI w.)uczestnicy zastanawiać się będą także czy polskie elity były przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom i potrafiły skutecznie wykorzystać szanse, jakie stwarzała dla sprawy polskiej zmienna koniunktura międzynarodowa.

Spotkanie łączyć będzie dwie perspektywy naukowe: historyczną i politologiczną. Biorący w nim udział historycy będą starali się uwzględniać w swych wystąpieniach także dylematy aktualnej sytuacji, a politolodzy i eksperci zajmujący się problematyką współczesną uczynią punktem wyjścia swych rozważań historyczne uwarunkowania problemów, które stają przed Polską obecnie, w drugiej dekadzie XXI w. Konferencja nie będzie debatą specjalistów wokół zagadnień szczegółowych, lecz forum wymiany poglądów na temat kwestii, przed którymi polskie elity polityczne stawały w poprzednich epokach i po części stają obecnie.

Chęć udziału w konferencji zgłaszać można do 30 listopada. Rejestracja on-line

Program

10.00 Rejestracja uczestników

10.30 Otwarcie konferencji: dr Michał Nowosielski Dyrektor Instytutu Zachodniego

10.40 PANEL I Koncert mocarstw i system wersalski

moderator: prof. dr hab. Marek Kornat, Instytut Historii PAN

 • prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Stanisław Żerko, Instytut Zachodni

11.15 Dyskusja

12.00 PANEL II Konflikt Wschód-Zachód i polskie dylematy

moderator: Piotr Długołęcki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jacek Tebinka, Uniwersytet Gdański

12.45 Dyskusja

13.30 PANEL III Czy niepodległa Polska dobrze wykorzystuje koniunkturę

międzynarodową?

moderator: dr Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu Zachodniego

 • dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i
 • Porozumienia
 • prof. dr hab. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski
 • dr Olaf Osica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
 • prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

15.00 Zakończenie konferencji

Miejsce: Warszawa
Termin: 27-28 XI  2015
Zgłoszenia:
Link: http://slawistyka.uw.edu.pl/images/pamiec/PAMIEC_abstrakty.pdf

 

______

Pamięć na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej pamięci w zachodnio- i południowosłowiańskim kręgu kulturowym, będącej częścią obchodów stulecia istnienia Slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim połączonych z obchodami dwustulecia samej uczelni.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Jak zaznaczają Organizatorzy: Slawistyka przed stu laty rozumiana była o wiele szerzej niż dziś. Nie była sprowadzona w rejony filologii ani kulturoznawstwa, ale ze swej natury była nauką transdyscyplinarną. Przedmiotem slawistyki jest bowiem „Słowiańszczyzna”, a tak złożony przedmiot wymaga od badaczy przekraczania granic dyscyplin. Aby odpowiadać wciąż od nowa na pytanie, czym jest Słowiańszczyzna, trzeba zatem sięgać zarówno po narzędzia wykorzystywane w antropologii, historii, socjologii, literaturoznawstwie, językoznawstwie lub filozofii. Dlatego też konferencja ma charakter interdyscyplinarny (…)

Celem konferencji będzie podjęcie szerszej refleksji nad problematyką pamięci. Odwołując się do teorii i koncepcji takich badaczy jak Jan i Aleida Assmann, Pierre Nora, Paul Connerton, Paul Ricoeur, Maurice Halbwachs czy Henri Bergson Organizatorzy wydarzenia podkreślają iż chcieliby aby konferencja stała się okazją do zaprezentowania tego, jak różne perspektywy współczesnych badań wykorzystywanych w studiach slawistycznych poszukują odpowiedzi na pytania: kto, co i jak pamięta? Należy przy tym zauważyć, że badania pamięcioznawcze na Słowiańszczyźnie borykają się z problemem recepcji. Chodzi tu zarówno o brak recepcji oryginalnych koncepcji wypracowanych w krajach słowiańskich na forum międzynarodowym, jak też o opóźnienia wynikające z barier w przyswajaniu teorii powstałych na gruncie zachodniej humanistyki. Nie bez znaczenia jest też wewnętrzna bariera między poszczególnymi państwami zachodnio- i południowosłowiańskimi. Chcielibyśmy, żeby konferencja stała się również okazją do podjęcia metarefleksji nad ograniczeniami i trudnościami w badaniach nad pamięcią, na jakie napotykają się badacze skoncentrowani na obszarze Słowiańszczyzny - dodają. 

Konferencja rozpocznie się w piątek 27 listopada, w Starym BUW-ie (ul. Krakowskie Przedmieście 24/26) w Warszawie.

Program

27.11.2015 PIĄTEK

8:30–9:00 Rejestracja

9:00–9:20 Uroczyste otwarcie konferencji

I. Wystąpienia głównych prelegentów / Keynote Speakers 

 • 9:20–9:50 Miroslav Hroch, Memory and Historical Consciousness through the Eyes of the Historian / Pamięć i świadomość historyczna oczyma historyka [ENG]
 • 9:50–10:20 Radmila Švaříčková-Slabáková, Memory and Memory Studies in Central/Eastern Europe: Practices and Specificity / Pamięć i badania pamięcioznawcze w Europie Środkowo-Wschodniej: praktyka i specyfika [ENG]
 • 10:35–11:05 Marie-Janine Calic, Divided Memories: First World War Remembrance in Yugoslavia and her Successor States / Podzielone wspomnienia: pamięć pierwszej wojny światowej w Jugosławii i w krajach powstałych po jej rozpadzie [ENG]
 • 11:05–11:35 Ivan Čolović, Mit kosowski w komunistycznej Serbii / The Myth of Kosovo in Communist Serbia [PL]

II. Historia i pamięć 1 / History and Memory 1 

Przewodniczy / Chairman – Grażyna Szwat-Gyłybowa

 • 11:50–12:05 Ewa Siatkowska, Pamięć historyczna a kondycja kultury po utracie niepodległości państwowej na przykładzie Serbii, Czech i Polski / Historical Memory and Condition of Culture Following the Loss of State Independence. The Serbian, Czech, and Polish Cases [PL]
 • 12:05–12:20 Václava Kofránková, Pojedynek wspomnień. Przemysł Ottokar II i Rudolf I Habsburg w czeskiej i austriackiej pamięci historycznej / The Duel of Memories. Přemysl Ottokar II and Rudolph I of Habsburg in Czech and Austrian Historical Memory [PL]
 • 12:20–12:35 Bogusław Zieliński, Trzy „bałkańskie” wojny XX wieku w świetle kultury pamięci / Three “Balkan” Wars of the 20th Century in the Culture of Remembrance [PL]
 • 12:35–12:50 Robert Kulmiński, Nasza grupa złożona jest z ochotników, zdecydowanych spalić się dla naszej sprawy… / Our Group is Composed of Volunteers Ready to Burn Themselves for Our Cause… [PL]
 • 12:50–13:20 Dyskusja / Discussion

III. Historia i pamięć 2 / History and Memory 2 

Przewodniczy / Chairman – Marie-Janine Calic

 • 14:30–14:45 Dubravka Stojanović, Changing the Past, Changing the Present. Changes in History Textbooks in Serbia 1993-2015 / Zmienianie przeszłości, zmienianie teraźniejszości. Zmiany w serbskich podręcznikach historii w latach 1993-2015 [ENG]
 • 14:45–15:00 Karin Almasy, Fallen through the Cracks of the Slovene Collective Memory – On ‘Forgotten’ Slovenes from the 19th Century School Book Production / Zniknęli w szczelinach słoweńskiej pamięci zbiorowej. O Słoweńcach „zapomnianych” w dziewiętnastowiecznych podręcznikach szkolnych [ENG]
 • 15:00–15:15 Daniel Slomka, Collective Therapy – Polish Identity through the Memory of Polish Jews / Terapia zbiorowa – polska tożsamość z perspektywy pamięci o polskich Żydach [ENG]
 • 15:15–15:45 Dyskusja / Discussion

IV. Pamięć w procesie tworzenia się narodów / Memory in the Process of Shaping Nations 

Przewodniczy / Chairman – Bogusław Zieliński

 • 16:00–16:15 Grażyna Szwat-Gyłybowa, Nienawistna pamięć przeszłości. Idea ewolucji na usługach cywilizacyjnej zmiany w dziewiętnastowiecznej Bułgarii / Hateful Remembrance of Things Past. The Idea of Evolution in the Service of Civilizational Change in 19th Century Bulgaria [PL]
 • 16:15–16:30 Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Idea „narodowego pojednania” i chorwacka pamięć przeszłości / The Idea of National Reconciliation and Croatian Memory of the Past [PL]
 • 16:30–16:45 Anna Kobylińska, Magiczne rytuały pamięci. Dziewiętnastowieczne stwarzanie początku przez Słowaków / Magical Rituals of Memory. 19th Century Slovak Creation of a Beginning [PL]
 • 16:45–17:00 Rafał Majerek, Pożądane kształty pamięci. Uwagi na temat współczesnych dyskusji o słowackiej historii / Desired Shapes of Memory. Reflections on the Contemporary Discussions on Slovak History [PL]
 • 17:00–17:30 Dyskusja / Discussion

V. Doświadczenie pamięci. Pamięć małych narracji 1 / Experiencing Memory. The Memory of Small Narrations 1

Przewodniczy / Chairman – Krzysztof Wrocławski

 • 17:45–18:00 Michał Głuszkowski, Jak staroobrzędowcy pamiętają swoją przeszłość. Podobieństwa i różnice między Polską, Estonią i Łotwą / How the Old Believers Remember Their Past. Similarities and Differences between Poland, Estonia and Latvia [PL]
 • 18:00–18:15 Joanna Rękas, Wodzice. Folklorystyczne studium ceremonii upamiętniającej / Vodice. Folkloristic Study of a Commemorative Ceremony [PL]
 • 18:15–18:30 Vesna Petreska, Pamięć kulturowa i reprezentacja przeszłości w praktykach religijno-rytualnych na przykładzie Macedonii / Cultural Memory and Presentation of the Past Through Religious-Ritual Practice: Examples from Macedonia [PL]
 • 18:30–19:00 Dyskusja / Discussion

28.11.2015 SOBOTA 

VI. Doświadczenie pamięci. Pamięć małych narracji 2 / Experiencing Memory. The Memory of Small Narrations 2 

Przewodniczy / Chairman – Michał Głuszkowski

 • 9:00–9:15 Petra Chovancová, Oral History Research of Liptov Women from the Perspective of Cultural Studies / Kobiety z Liptowa w perspektywie studiów kulturowych – badanie metodami „oral history” [ENG]
 • 9:15–9:30 Ilja Upalevski, Cultural Memory of a Small Balkan Town: Trajectories of Change / Pamięć kulturowa bałkańskiego miasteczka: trajektorie zmian [ENG]
 • 9:30–9:45 Karolina Ćwiek-Rogalska, There Was a Chapel and It Was Demolished. Memory Present In Landscape / Kiedyś stała tu kapliczka, ale została zburzona. Pamięć obecna w krajobrazie [ENG]
 • 9:45–10:00 Antje Postema, Contested, Commodified, and Multidirectional Memory in Postwar Bosnia / Pamięć w powojennej Bośni – kontestacja, utowarowienie, wielokierunkowość [ENG]
 • 10:00–10:30 Dyskusja / Discussion

VII. Przestrzenie pamięci / Spaces of Memory 

Przewodniczy / Chairman – Radmila Švaříčková-Slabáková

 • 10:45–11:00 Václav Sixta, Museum and Memory – Diverse Paths of Reception / Muzeum i pamięć – różne ścieżki recepcji [ENG]
 • 11:00–11:15 Kristina Chmelar, Studying Memory on Exhibition / Badanie pamięci na wystawie [ENG]
 • 11:15–11:30 Božidar Jezernik, Ivan Meštrović’s „The Victor”: What Is Hiden behind Its Nakedness? / „Zwycięzca” Ivana Meštrovicia – co kryje się za jego nagością? [ENG]
 • 11:30–11:45 Igor Vynokurov, Manifesting Poland in the Soviet Land: War Graves in the Transnational Perspective of Central Eastern Europe (the 1920s – 1930s) / Manifestowanie polskości w kraju rad. Groby wojenne w transnarodowym kontekście Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym [ENG]
 • 11:45–12:15 Dyskusja / Discussion

VIII. Pamięć i trauma / Memory and Trauma 

Przewodniczy / Chairman – Miloš Řezník

 • 13:45–14:00 Patrycjusz Pająk, Trauma i pamięć w filmie Buick „Riviera” / Trauma and Memory in the Film Buick „Riviera” [PL]
 • 14:00–14:15 Magdalena Pytlak, Czas na obraz transformacji? Bułgarskie narracje filmowe 25 lat po przełomie 1989 roku / A Time For The Transition Portrait? Bulgarian Film Narration 25 Years after 1989 [PL]
 • 14:15–14:30 Mateusz Magierowski, Specyfika wpływu elit symbolicznych na procesy pamiętania i zapominania o zbrodniach popełnionych przez Polaków na przedstawicielach innych grup etnicznych. Porównawcza analiza trzech społeczności lokalnych / Characteristics of the Influence of Symbolic Elites on Local Social (Non-)memories about Mass Murders Committed by Poles on Members of Other Ethnic Groups. A Comparative Analysis of Three Local Communities [PL]
 • 14:30–14:45 Urszula Kowalska, „Zdaję sobie sprawę, że czas nie leczy ran, tylko zamazuje przeszłość” (Mikołaj Grynberg). Współczesna pamięć o Holokauście, czyli spotkanie trzech pokoleń / „I am aware that time doesn’t heal any wounds. It just blurs the past” (Mikołaj Grynberg). Modern Memory of Holocaust, or the Meeting of Three Generations [PL]
 • 14:45–15:15 Dyskusja / Discussion

IX. Pamięć i literatura / Memory and Literature 

Przewodniczy / Chairman – Urszula Kowalska

 • 15:30–15:45 Anna Gawarecka, Pamięć o wojnie – pamięć o młodości. Strategie wspominania w prozie Oty Filipa i Josefa Škvoreckiego / Memory of the War – Memory of the Youth: the Strategies of Recalling the Past in Works by Ota Pavel and Josef Škvorecký [PL]
 • 15:45–16:00 Agnieszka Janiec-Nyitrai, Konstruowanie przeszłości. Pamięć i niepamięć w powieści „Obyčejný život“ Karla Čapka / Shaping the Past. Memory and Oblivion in the Novel „Obyčejný život” by Karel Čapek [PL]
 • 16:00–16:15 Marcin Filipowicz, Gatunek powieści rodzinnej a kształtowanie praktyk pamięci / The Family Novel Genre and Shaping Memory Practice [PL]
 • 16:15–16:45 Maciej Mętrak, Najświeższe wieści sprzed pięciuset lat – tematyka historyczna i stosunek do przeszłości w czeskich pieśniach kramarskich / Breaking News, Five Hundred Years Old. Historical Themes and Attitude Towards the Past in Czech Chapbooks [PL]
 • 16:45–17:15 Dyskusja / Discussion

17:15 Zakończenie konferencji / Closing Ceremony

Miejsce: Warszawa
Termin: 25 XI 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas któregodr Daniel Zarewicz wygłosi referat pt. Παλαιοὶ λόγοι – ἱεροὶ λόγοι – ἄρρητοι λόγοι. Święte pisma jako nośnik religijnej wiedzy w Atenach VI-IV w. p.n.e. Seminarium odbędzie się 25 listopada 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Miejsce: Iraklion
Termin: 21-25  IX 2016
Zgłoszenia: 30 XI 2015
Link: http://www.12-iccs.gr/index.php/12ICCS/ICCS2016

 

______

CfP: 12th International Congress of Cretan Studies

Do 30 listopada 2015 r. można jeszcze przesyłać zgłoszenie na 12th International Congress of Cretan Studies, który odbędzie się w dniach 21-25 września 2016 r. w Iraklionie. Więcej informacji: strona konferencji 
http://www.12-iccs.gr/index.php/12ICCS/ICCS2016

Miejsce: Lublin
Termin: 20-21 I 2016
Zgłoszenia: 21 XII 2015
Link: http://politykanaemigracji.blogspot.com

 

______

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
~
Archiwum Akt Nowych w Warszawie
~
Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie
~
Fundacja Armii Krajowej w Londynie
zapraszają na
międzynarodową konferencję naukową:
Wybrani, wykluczeni, wyobrażeni.
Emigracyjna aktywność polityczna
reprezentantów narodów Europy Środkowo-Wschodniej 
w XX wieku.
W 25. rocznicę powrotu insygniów prezydenckich do Polski
Partner:
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Planowany termin:
20-21 stycznia 2016
Miejsce:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(Lublin)
Tematyka konferencji:
Przypadająca w 2015 roku 25 rocznica przeprowadzenia w Polsce pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów prezydenckich a przede wszystkim przekazania w imieniu II RP przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego insygniów władzy, zachęciła organizatorów do uczczenia tego wydarzenia w formie międzynarodowej konferencji naukowej. W ich zamyśle projektowane spotkanie powinno skupić uwagę badaczy na modelach politycznego przywództwa, projektowanych oraz realizowanych w warunkach przymusowego wychodźstwa od końca lat 30. XX wieku.
Celem konferencji jest poszerzenie i zbilansowanie wiedzy na temat formalno-prawnej pozycji pozostających na emigracji prezydentów lub alternatywnych naczelnych organów reprezentujących ujarzmione narody Europy Środkowo-Wschodniej; skonfrontowanie lansowanych przez nich projektów politycznych, a także  problemów związanych z pozycją i ich funkcjonowaniem wewnątrz diaspor oraz w relacjach z władzami krajów przebywania; określenie wpływu na stosunki międzynarodowe oraz transformację systemową z lat 80. i początków 90., a także dokonanie oceny całokształtu ich działań z perspektywy współczesnych społeczeństw.
         Konferencja jest kierowana do szerokiego grona naukowców, a szczególnie do historyków, prawników, politologów, którzy zajmują się poruszaną problematyką. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem w języku polskim lub angielskim prosimy kierować na adres e-mailowy: politykanaemigracji@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2015 r. lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (z dopiskiem: konferencja). Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj  http://politykanaemigracji.blogspot.com
         Dopuszczamy możliwość udziału w konferencji prelegentów oraz innych zainteresowanych spoza granic Polski za pośrednictwem łączy internetowych. Wystąpienia w języku polskim lub angielskim. W innych językach po indywidualnej konsultacji z organizatorami. Prelegenci spoza granic Polski występujący online nie ponoszą kosztów udziału, zapewniamy im jednocześnie bezpłatnie publikację pokonferencyjną.
Uwaga:
·         Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo kwalifikowania zainteresowanych wygłoszeniem referatu.  Informacja o jego przyjęciu do wygłoszenia zostanie rozesłana drogą elektroniczną do 23 grudnia 2015 r.
      Uczestnictwo w konferencji w Lublinie – 290 PLN lub równowartość w EUR.W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: nocleg w akademikach KUL (prosimy o wskazanie dni pobytu; jeśli prelegent byłby zainteresowany odpłatnym wyższym standardem zakwaterowania w czasie konferencji uzyska od organizatorów taką możliwość), bufet kawowy oraz obiady w dniach obrad a także publikację pokonferencyjną. Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu. Prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej do 8 stycznia 2016 r. na konto:
Instytut Hiszpańsko-Polski
ul. Kowalska 4
20-115 Lublin
ING Bank Śląski
Nr:  86 1050 1953 1000 0022 7038 9741
w tytule przelewu wpisać „konferencja”.
·         Nadesłanie tekstu referatu (w formie elektronicznej oraz drukowanej) do dnia 15 lutego 2016 r.
·         Wymogi edytorskie dla publikacji pokonferencyjnej na stronie znajdują się tutaj
 http://www.kul.pl/informacja-dla-autorow,art_54688.html
·         Recenzowane teksty zostaną opublikowane w językach prelegentów wraz ze streszczeniami w języku polskim oraz angielskim. Za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

[English version]
Institute for the Study of Polish Community and Its Ministry
at the John Paul II Catholic University of Lublin
~
Archives of New Records in Warsaw
~
Spanish-Polish Institute in Lublin
~
Polish Resistance (AK) Foundation in London
invite you to
the International Scientific Conference:
„The Chosen, Excluded, Envisioned.
Emigration political activity of nations representatives
of Central and Eastern Europe in the twentieth century.
On the 25th anniversary of the return of the Polish presidential insignia. „
Planned date:
20-21 January 2016
Place:
John Paul II Catholic University of Lublin
(Lublin)
Conference topics:
The 25th anniversary of the first free presidential elections after World War II falling in 2015, and, in particular, the transfer of insignia of authority on behalf of the president of the Second Polish Republic Ryszard Kaczorowski, encouraged the organizers to celebrate this event in the form of an international scientific conference. In their understanding that proposed meeting should focus attention of researchers on the models of political leadership, proposed and carried out in conditions of forced emigration since the late 1930s.
The aim of the conference is to enhance and balance the knowledge on the formal-legal position of remaining in exile presidents or alternative supreme bodies representing enslaved nations of Central and Eastern Europe; to confront promoted by them political projects, as well as issues related to the position and their functioning within diasporas and in relations with the authorities of the country of residence; to determine their impact on international relations and system transformation in the 80s and early 90s, and also to assess their overall action from the perspective of modern societies.
The conference is targeted to a wide range of scientists, and especially historians, lawyers, political scientists, who deal with issues raised. Applications for participation along with a brief abstract in Polish or English please send to this email account: politykanaemigracji@gmail.com within the deadline set for 21stNovember 2015 or by mail to: Institute for the Study of Polish Community and Its Ministry, John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (with the note: „Conference”). Application form can be downloaded at: politykanaemigracji.blogspot.com.
We allow for the possibility of participation in the conference of speakers and other interested persons outside the Polish borders via the Internet. Speeches delivered in Polish or English. In other languages after an individual consultation with the organisers. Speakers from outside Poland’s borders holding online presentations do not incur costs of participation, while we provide them with free of charge post-conference publication.
Note:
 • The conference organizers reserve the right to qualify speakers interested in presenting their paper. Information on its acceptance will be circulated electronically to 23rd December 2015.
 • Participation in the conference in Lublin – 290 PLN or the equivalent in Euro. Within the conference fee we provide: accommodation in dormitories at the John Paul II Catholic University of Lublin (please indicate days of the stay; if you were interested in higher standard of accommodation at the conference organizers will be able to provide it), coffee and lunch buffet during the session and also post-conference publication. The fee does not cover travel costs. Please transfer the conference fee until 8th January 2016 on the account:
Polish-Spanish Institute
ul. Kowalska 4
20-115 Lublin
ING Bank Slaski
Account No: 86 1050 1953 1000 0022 7038 9741
In the transfer title please type „conference”.
 • Sending text of the paper (electronic and print) until 15th February 2016.
 • Editorial requirements for post-conference publication can be found here.
 • Reviewed texts will be published in the languages of the speakers, along with a summary in Polish and English. The authors do not receive any remuneration for having their paper published.

Miejsce: Lublin
Termin: 14-16 IV 2016
Zgłoszenia: 20 I 2016
Link: https://www.facebook.com/events/692540480845504/

 

______

 

Ogólnopolska, interdyscyplinarna, studencko-doktorancka konferencja naukowa „Przygody ciała. Przygody ducha”.

ORGANIZATORZY:
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa IHS KUL
Stowarzyszenie ARTmagedon
Muzeum Lubelskie w Lublinie

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem:http://1drv.ms/1kS0ZBA

Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszelkich dziedzin nauki i sztuki, szczególnie: historii sztuki, historii, kulturoznawstwa, filologii, literaturoznawstwa, filozofii, teologii, archeologii, etnologii, socjologii, psychologii, medycyny, weterynarii, farmacji i kierunków artystycznych.
Podczas obrad chcielibyśmy zastanowić się nad szeroko rozumianymi pojęciami ciała (nie tylko ludzkiego) i duszy (ducha) w różnych kulturach, na przestrzeni wszystkich epok. Interesują nas m.in. przedstawienia plastyczne, relacje historyczne, biografie, czy teksty literackie. Wśród proponowanych przez nas zagadnień znajdują się:
• tortury i egzekucje;
• ciało chore – kalekie – martwe;
• modyfikacje ciała;
• eksperymenty medyczne;
• choroby i mutacje genetyczne i ich wpływ na życie jednostki/społeczeństwa;
• choroby psychiczne;
• genialne umysły i ich funkcjonowanie w społeczeństwie;
• wędrówki duszy (ekstazy, spirytyzm, reinkarnacja);
• formy istnienia duszy po śmierci;
• stosunek płciowy i jego wpływ na ciało i duszę;
• postrzeganie ciała/duszy w różnych grupach społecznych i zawodowych;
• śmierć i zwyczaje pogrzebowe.
Są to jedynie przykłady zagadnień stanowiące ogólny zarys problematyki, którą chcemy poruszyć, stąd zachęcamy Państwa do nadsyłania również własnych propozycji.

Formularz i wszelkie pytana dotyczące konferencji prosimy wysłać na adres: przygodyciala.przygodyducha@gmail.com najpóźniej do 20 stycznia 2016 roku. Do 31 stycznia poinformujemy, czyje referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji. Wkrótce też prześlemy wstępny szczegółowy program. Otrzymanie przez nas każdej wiadomości od Państwa zostanie potwierdzone – w razie braku informacji zwrotnej prosimy założyć, że mail nie dotarł i należy go ponowić, wysłać na adres poczty elektronicznej stowarzyszenia, albo dać znać na fanpage’u konferencji.
Opłata konferencyjna wynosi 80 zł. Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w zbiorowej monografii. Plik z tekstem do druku, wraz ze skanem recenzji pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora, z podaniem jego afiliacji, będzie można przysłać do 15 czerwca 2016 roku. Decyzje w sprawie publikacji zostaną podjęte i przekazane Państwu do 30 czerwca. Tekst do druku może mieć do 30000 znaków ze spacjami. Jeżeli nie zaistnieją żadne nieprzewidywalne dziś okoliczności, zbiorowa monografia, w której opublikowane zostaną Państwa artykuły, ukaże się jeszcze w 2016 roku.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL,
mgr Marta Gudowska,
mgr Arkadiusz Gudowski,
Magdalena Kowalska,
mgr Olga Pikul,
mgr Justyna Woźniak,
Irena Zieniewicz,
mgr Magdalena Zieniewicz.


 • RSS