konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Lublin
Termin:  26 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Wydział I Nauk Humanistycznych) zaprasza na spotkanie w dniu 26 października 2016 (środa) o godz. 16, na którym prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Em. Profesor UMCS ) wygłosi referat pt. Trudne życie i pośmiertna sława Ancarenusa Nothusa (CIL VI, 7193a). Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej LTN (Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2, Lublin).

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 15 XI 2016
Link:

 

______

Do 15 listopada 2016 r. trwa  nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne, stypendia doktorancie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze.
W zależności od rodzaju stypendium, pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat. Strona szwajcarska w dokumentacji konkursowej wskazuje jednostki naukowe, w których można odbywać stypendium. Szczegółowe informacje o wymaganiach konkursowych można znaleźć w dokumentacji konkursowej (po kliknięciu w poniższe linki, pobrany zostanie pakiet dokumentacji konkursowej w pliku zip):
Fine Art Scholarship;

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

PhD Scholarship;

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

Postdoctoral Scholarship;

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

Research Scholarship.

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

Strona internetowa konkursu na stypendia naukowe w Szwajcarii

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-area/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html

 

 

Strona internetowa konkursu na stypendia naukowe w Szwajcariihttps://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 25 XI 2016
Link:

 

______

Stypendia dla studentów z województwa pomorskiego

Do 25 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia marszałka dla studentów z województwa pomorskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy. Maksymalna wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o stypendium może składać osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
  • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku, na który składany jest wniosek,
  • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek: 1. uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz 2. uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, zgodnie ze wzorem: So ≥ 0,9 x Sm

So – średnia ocen osiągnięta przez Studenta
Sm – maksymalna średnia ocen możliwa do uzyskania na danym kierunku

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium można znaleźć w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
bip.pomorskie.eu/a,55729,w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-przyznawania-pomocy-materialnej-dla-studentow-mieszkancow-wojewodztw.html
Strona internetowa konkursu na stypendia marszałka województwa pomorskiego dla studentów
http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

Miejsce: Kraków
Termin:  20-21 X 2016
Zgłoszenia:
Link:https://www.facebook.com/events/1579988245643109/

 

______

„Intellectuals and the First World War: a Central European Perspective”
An International Conference and Research Workshop at Institute of History, Jagiellonian University, Krakow, 20–22 October, 2016
Venue on Thursday 20 October: Collegium Maius, Jagiellonian University, 15 Jagiellońska Street, Michał Bobrzyński’s Hall
Venue on Friday 21 October: Collegium Kołłątaja, Jagiellonian University, 6 Świętej Anny Street, Room 10
Excursion on Saturday 22 October for registered participants.

https://intellectualsfww.wordpress.com/

Key-note address:
Professor Pieter Judson (European University Institute), “War and The Habsburg Monarchy: A Revisionist View” (Thursday, 20 October 2016, at 5:45 pm, Collegium Maius, Michał Bobrzyński’s Hall)

Professor Belinda Davis (Rutgers University), “”Going All the Way” for the People? Changes in Thought and Action Concerning Governance in World War I Germany” (Friday, 21 October 2016, at 9:00 am, Collegium Kołłątaja, Room 10)

Professor Maciej Górny (The Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences), “First write, then shoot. East Central European Intellectuals and the Great War” (Friday, 21 October 2016, at 5:00 pm, Collegium Kołłątaja, Room 10)

For abstracts please follow the website: https://intellectualsfww.wordpress.com/keynote-address/

Schedule:
Thursday, 20 October
Venue: Collegium Maius, 15 Jagiellonska Street, Michał Bobrzyński’s Hall (II floor)

9:00–9:15 Opening session

Sławomir Sprawski, Director of the Institute of History, Jagiellonian University

9:15–11:00 Panel 1: Intellectuals and the Problem of War
Chair: Marcin Jarząbek

Lena Radauer (University of Freiburg), Intellectual transfer between nations at war

Eszter Balázs (Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Budapest), The Intellectual’s Body in War: Hungarian Writers in WWI

Gergely Bödők (Eszterházy Károly University in Eger), ”Humanity and kindness are all just words” – Hungarian intellectuals reactions to the outbreak of the First World War and the prolonged struggles

Viktoriia Voloshenko (National Transport University, Kiev), Intellectuals and (Anti)Military Propaganda in Popular Literature for Ukrainian Peasantry before I World War

11:00–11:15 coffee break

11:15–1:00 Panel 2: Elites and Refugees: Between Theory and Practise
Chair: Kamil Ruszała

Alena Jindrová (Museum Vysočiny Havlíčkův Brod), Czech Intellectual Elite and Refugees in World War I

Liubov Zhvanko (OM Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv), Ukrainian intelligentsia and refugees of World War I (1914–1918)

Bohuslav Rejzl (Charles University in Prague), Cultural and educational activities of Czech and Polish intellectuals in the refugee committees in Prague during the First World War

Natalia Kolb (Ivan Kryp’yakevych Institute for Ukrainian Studies at the NAS of Ukraine, Lviv), The Great War in the light of correspondence of the greek-catholic parish priest Isydor Hlyns’ky

1:00–2:30 lunch break

2:30–4:00 Panel 3: Artist in the service of War?
Chair: Mateusz Drozdowski

Marcin Jarząbek, (Jagiellonian University, Krakow), Wartime intelligence, or, how to be(come) intellectual in the uniform? Formation of the intellectual elites of the Czechoslovak Legions during WWI

Kamil Ruszała (Jagiellonian University, Krakow), Painters, sculptors, architects at war. East European “lost generation”?

Marko Vukičević (University of Zagreb), Architects of Zagreb: Careers and the Great War

Rok Stergar (University of Ljubljana), Tone Smolej (University of Ljubljana), Stanko Majcen: A Writer and a Bureaucrat in the Great War

4:00–4:15 coffee break

4:15–5:30 Panel 4: Gender Perspective or Women/Men Perspective?
Chair: Barbara Klich-Kluczewska

Dagmar Wernitzing (Oxford University), Corresponding War: The First World War in Feminist Letters and Narratives of the Self

Kumru Toktamis (Pratt Institute, Brooklyn, New York City), When a Turkish Intellectual Woman Marries a Kurdish officer as the Empire crumbles

Tomasz Pudłocki (Jagiellonian University, Krakow), “Stranger in the Night?” Canadian on Czech-Polish Borderland during World War I: the case of John William Rose

5:30 – 5:45 coffee break

5:45–7:00 Key-notes Session 1:

Pieter Judson (European University Institute, Florence), War and The Habsburg Monarchy: A Revisionist View

Friday, 21 October
Venue: Collegium Kołłątaja, 6 Świętej Anny Street, (Room 10)

9:00–10:15 Key-notes Session 2:

Belinda Davis (Rutgers University, New Brunswick, NJ) “Going All the Way” for the People? Changes in Thought and Action Concerning Governance in World War I Germany

10:15–10:30 coffee break

10:30–12:15 Panel 5: Sources and People or People Seen Throgh Sources?
Chair: Tomasz Pudłocki

Juliana Raupp, Thomas Irmer (Free University of Berlin), “Playground of barbarism” – Karl Bücher’s criticism on journalism during the First World War

Andrey Likhatsky (National Research University Higher School of Economics, Moscow), “There are great troubles with money nowadays: the financial strategies of historical journals in the Russian Empire during the First World War

Iryna Orlevych (Ivan Kryp’yakevych Institute for Ukrainian Studies at the NAS of Ukraine, Lviv), The First World War in the intellectual thought of Galician Russophile during interwar period

Hanno Biber (Austrian Academy of Science, Vienna), The “dehumanization that the intellectual home front of this war has produced” as documented by Karl Kraus

12:15–12:30 coffee break

12:30–2:15 Panel 6: Transfer of intellectuals during the War: case studies
Chair: Kumru Toktamis

Stevo Đuraškovič (University of Zagreb), Nationalization of the Masses or the Leninist revolution – WWI Croatian Young Intellectuals and the question of the “National Indifference”

Robert Blobaum (West Virginia University, Morgantown), Jewish Nationalist or Polish Democrat?

Susanne Korbel (University of Graz), The Österreichische Reiterlied by Dr. Zuckermann. A Nearly Forgotten History of a Jewish Intellectual in the Great War

Mateusz Drozdowski (Jagiellonian University, Krakow), Dilemmas of Intellectuals in a war-time politics. Example of Władysław Leopold Jaworski and the Conservatives of Cracow

2:15–3:30 – lunch break

3:30–4:45 – workshop in Archive of Science of Polish Academy of Sciences (PAN) and Polish Academy of Arts and Sciences (PAU) in Krakow

5:00–6:30 Key-notes Session 3:

Maciej Górny (Polish Academy of Sciences, Warsaw), ”First write, then shoot”. East Central European Intellectuals and the Great War

6:30 – closing remarks

Saturday, 22 October
Trail of the First World War in West Galicia (Excursion)

Miejsce: Kraków
Termin:  07-08 XII 2016
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link:

 

______

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii, Katedra Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych, Katedra Edukacji Prawnej i Obywatelskiej

zaprasza na konferencje

Konferencja międzynarodowa pt.: STAN WOJENNY W POLSCE 1981-1983. PERSPEKTYWA PRAWNA, POLITYCZNA, SPOŁECZNA

CELE KONFERENCJI:
- prezentacja naukowych ustaleń dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków stanu wojennego
- dyskusja nad wpływem okresu stanu wojennego na współczesne prawo, politykę i społeczeństwo
- wymiana poglądów na gruncie nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, administracji, socjologii, ekonomii, stosunków międzynarodowych.
BLOKI TEMATYCZNE:
- Organizatorzy zapraszają do przygotowania referatów odpowiadających niżej wymienionym blokom tematycznym, które są powiązane z kierunkami studiów prowadzonymi w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
- Chodzi o ustalenia na temat stanu wojennego w kontekście następujących obszarów badawczych:
- Administracja
- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Ekonomia społeczna
- Politologia
- Prawo
- Stosunki międzynarodowe.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- 31 października – nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń udziału wraz z krótkim abstraktem na adres mailowy: konferencja.up.krakow@gmail.com. O zaakceptowaniu tematu referatu organizatorzy powiadomią za pomocą poczty elektronicznej. – -
- Przewidziany czas wystąpienia to 15-20 minut.
- 7 listopada – możliwość zakwaterowania w D.S. Krakowiak (pokoje jednoosobowe z łazienką plus śniadanie 113,10 zł za dobę).
- 8 listopada – termin dokonania opłaty konferencyjnej – 300 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji, materiały konferencyjne oraz zwiedzanie podziemi krakowskich w drugim dniu konferencji.
- Płatności należy dokonać przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao S.A. oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK-186, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-186 Jan Kowalski)
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.

Strona: www.politologia.up.krakow.pl
E-mail: konferencja.up.krakow@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Miejsce: Kraków
Termin:  18 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Zapraszamy do udziału w debacie
Wielki Kraków – aneksja czy konsolidacja?
W 650. rocznicę lokacji Kleparza,
która odbędzie się w sali Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory
18 października 2016 o godz. 18:00.

Spotkanie poświęcone będzie rozwojowi przestrzennemu Krakowa. Lokowana w okresie średniowiecza gmina miejska Kleparz na przełomie XVIII/XIX wieku została włączona w granice Krakowa. Pierwszą próbę jej przyłączenia podjęto w ramach uchwalonej przez Sejm Wielki Ustawy o miastach (1791). Wówczas pod Wawelem podjęto starania o stworzenie pierwszego Wielkiego Krakowa, w skład którego miało wejść także osobne miasto Kazimierz i podmiejskie jurydyki. Jednak zawirowania polityczne oraz opór niektórych gmin uniemożliwiły przeprowadzenie tej reformy. Została ona zrealizowana w okresie zaborów przez władze austriackie. Czy scalenie z Krakowem było nieuniknione? I czy rzeczywiście przyniosło przyłączanym jednostkom terytorialnym wymierne korzyści?
W rozmowie udział wezmą prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny, Międzynarodowe Centrum Kultury).

Miejsce: Poznań
Termin: 18 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład pt. Literatura antyczna i jej recepcje w internecie. Rozważania wstępne, który wygłosi dr Konrad Dominas. Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 października 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 328).

Miejsce: Poznań
Termin: 19-20 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W dniach 19-20 października 2016 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa pt. Z powrotem do Arystotelesa.

Program konferencji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/10/Z-powrotem-do-Arystotelesa.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin:  19 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Instytut Języka Polskiego PAN zaprasza 19 października 2016 r. o godz. 13 na trzygodzinne warsztaty Forces of Change in Early Modern Typography in the Southern Netherlands, 1473–c. 1815, które poprowadzi dr Goran Proot (kurator m.in. w Folger Shakespeare Library i Bibliothèque Mazarine). Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej IJP PAN (al. Mickiewicza 31). Chęć udziału można zgłaszać na stronie: http://doodle.com/poll/8g2p2fkxsd4ym9y8 (liczba miejsc jest ograniczona).

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/10/Abstract-Polish-Academy-1.pdf

Miejsce: Toruń
Termin:  20-21 X 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.tnt.torun.pl/pl/news/21

 

______

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Muzeum Okręgowe w Toruniu

uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Prusy Królewskie i Krzyżackie po II Pokoju Toruńskim 1466-1525

Königlich und Deutschordens-Preußen nach dem Zweiten Thorner Frieden 1466-1525

Toruń, 20-21 X 2016

Miejsce obrad / Tagungsort: Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

Patronat honorowy / Ehrenpatronat

Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia / Präsident der Stadt Thorn

 

 

Program / Programm

Środa / Mittwoch

17. 30 Otwarcie wystawy „II Pokój Toruński“ w Muzeum Okręgowym / Eröffnung der Ausstellung „Der zweite Thorner Frieden“ im Bezirksmuzeum,

Ratusz Staromiejski / Altstädtisches Rathaus

Czwartek / Donnerstag

9.00 Otwarcie / Eröffnung

Prowadzenie / Moderation: Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet Szczeciński), Idea pokoju i cele wojny stron konfliktu w przededniu i na początku wojny trzynastoletniej 1454-1466 (Die Friedensidee und die Kriegsziele der Konfliktseiten am Vorabend und am Anfang des Dreizehnjährigen Krieges 1454-1466)

Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Rokowania dyplomatyczne wokół pokoju toruńskiego 1466 (Diplomatische Verhandlungen um den Thorner Frieden 1466)

Sławomir Zonenberg (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), II pokój toruński w dziejopisarstwie polskim, krzyżackim i pruskim XV-XVI wieku (Der zweite Thorner Frieden in der polnischen, preussischen und Deutschordens-Historiographie)

Dyskusja/ Diskussion

11.15: przerwa na kawę / Kaffepause

11.30 Prowadzenie/ Moderation: Udo Arnold (Universität Bonn)

Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kościół w Prusach Królewskich i Krzyżackich po II pokoju toruńskim – czas kontynuacji i przemian (Kirche in Königlich und Deutschordens-Preußen nach dem zweiten Thorner Frieden – die Zeit der Kontinuität und der Veränderungen)

Julia Możdżeń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Początki reformacji w Gdańsku i Królewcu  w świetle współczesnej historiografii (Die Anfänge der Reformation in Danzig und Königsberg Preußen im Lichte der zeitgenössischen Historiographie)

Dyskusja / Diskussion

13.00 przerwa obiadowa / Mittagspause.

14.30 Prowadzenie / Moderation: Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański), Grupy kierownicze w Malborku i Królewcu w drugiej połowie XV w. (Die Führungsgruppen in Marienburg und Königsberg in der zweiten Hälfte des 15. Jhs.)

Michał Targowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Stara i nowa szlachta w Prusach Królewskich w latach 1466-1525 (Der alte und neue Adel in Königlich Preussen in den Jahren 1466-1525)

Dyskusja/ Diskussion

17.00 Dyskusja panelowa / Podiumdiskussion

„Postrzeganie II pokoju toruńskiego w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej oraz w tradycji zakonu krzyżackiego”

“Die Wahrnehmung des zweiten Throner Friedens in der polnischen und deutschen historischen Gedächtnis und in der Tradition des Deutschen Ordens”

Udo Arnold, Roman Czaja, Bruno Platter OT, Andrzej Radzimiński, Adam Szweda, Janusz Trupinda.

Ratusz staromiejski / Altstädtisches Rathaus

Piątek/ Freitag

9.00 Prowadzenie / Moderation: Marie-Luise Heckmann (Universität Potsdam)

Jürgen Sarnowsky (Universität Hamburg), Die Finanzpolitik des Deutschen Ordens unter Friedrich von Sachsen (Polityka finansowa zakonu krzyżackiego w czasach Fryderyka Saskiego)

Cezary Kardasz (Towarzystwo Naukowe w Toruniu), Stosunki gospodarcze między Gdańskiem a Królewcem w latach 1466-1525 (Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Danzig und Königsberg in den Jahren 1466-1525)

Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański), Klasztory w Prusach Zakonnych i Królewskich od 1466 do Reformacji (Die Klöster im Ordensland Preussen und Königlich-Preußen nach 1466 bis zur Reformation)

Dyskusja/ Diskussion

11.15 przerwa na kawę / Kaffepause

11.45 Prowadzenie/ Moderation: Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Udo Arnold (Universität Bonn), Die Visitation als Mittel traditioneller Ordensstruktur nach 1466 (wizytacje jako środek tradycyjnej struktury zakonu krzyżackiego po 1466 r.).

Dieter Heckmann (Geheimes Staatsarchiv PK Berlin-Dahlem), Aspekte der Neuordnung des Kanzleiwesens im preußischen Ordensland nach dem 2. Thorner Friedensschluss (Aspekty nowego porządku kancelaryjnego w Prusach Krzyżackich po zawarciu II. pokoju toruńskiego)

Arno Mentzel-Reuters (Monumenta Germaniae Historica München), Identitätsmodelle in der preußischen Landeshistoriographie 1466-1525 (Modele tożsamości w pruskiej historiografii krajowej 1466-1525)

Dyskusja / Diskussion

14.00 obiad / Mittagessen

Organizator konferencji / Veranstalter der Tagung

Prof. dr hab. Roman Czaja, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rc@umk.pl; tel. 56-611 3720, fax.056-6220488

Sekretarze / Sekretäre

Dr Cezary Kardasz, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ckardasz@tnt.torun.pl, tel. +48 606-405-900

Mgr Anna Marynowska, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, anna.marynowska@wp.pl,  tel. 56-611 3720

Konferencja finansowana przez / Konferenzfinanzierung

Gmina Miasta Toruń / Stadtgemeinde Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika/ Nikolaus Kopernikus Universität

Towarzystwo Naukowe w Toruniu/ Wissenschaftlichen Gesellschaft in Toruń

Referaty będą tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki/ Die Tagungsvorträge werden simultan ins Polnische und Deutsche übersetzt.


  • RSS