konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Łódź
Termin: 12-14 XII 2014
Zgłoszenia: 15 XI 2014
Link:

_______

Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego Sekcja Dawna ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych oraz badaczy architektury – studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych (maksymalnie z tytułem doktora) do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji:

III Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki

Obrady odbędą się w dniach 12-14 grudnia 2014 r. w Katedrze Historii Sztuki
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3.
Konferencja zostanie podzielona na trzy panele tematyczne
poświęcone następującym zagadnieniom:

1. „W blasku Orientu”

 - motywy wschodnie w architekturze, rzeźbie i malarstwie na przestrzeni wieków
- orientalizm w literaturze i filmie
- kultura i sztuka państw azjatyckich
- problemy polityczne i gospodarcze na Bliskim i Dalekim Wschodzie
- perspektywy badań nad kulturą duchową i materialną Orientu
- opozycja pomiędzy Wschodem i światem zachodnim
- religia, moralność i życie codzienne w Azji
- Orient jako źródło fascynacji – przyczyny i przejawy popularności

2. „Dziedzictwo postindustrialne – problemy, wyzwania, perspektywy”
- problem konserwacji obiektów poprzemysłowych (ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi)
- adaptacje budynków pofabrycznych na cele mieszkaniowe i usługowo-handlowe.
- wpływ rodów fabrykanckich na rozwój miast
- historia polskiego przemysłu – czasy świetności i upadku
- architektura fabryk, stoczni, hal produkcyjnych
- estetyka postindustrialna

3.- „Pod natchnieniem – źródła i inspiracje”
- archetypy w sztuce i kulturze europejskiej
- źródła twórczości artystycznej
- pisma mistyków, filozofów i uczonych
- nowatorstwo jako wyznacznik wartości dzieła sztuki
- program ideowy wystroju świątyń i rezydencji
- motywy i symbole w kulturze
- kanony estetyczne
- artysta i jego twórczość – natchnienie czy wyrachowanie
- nawiązania do tradycji w sztukach wizualnych oraz w muzyce

Wymienione zagadnienia stanowią jedynie ogólny zarys problematyki, zachęcamy więc do nadsyłania własnych propozycji tematów.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 15 listopada 2014 r.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: skn.sekcjadawna@o2.pl
Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w europejskich językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

Uprzejmie informujemy, że nie jest możliwy odczyt wystąpienia przez organizatora.
(W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających obecność na konferencji prezentacji referatu może natomiast dokonać inna, wskazana przez autora osoba).
Długość abstraktu (z wyłączeniem bibliografii) powinna wynosić 1000-2000 znaków.

Decyzję o wynikach kwalifikacji przekażemy drogą mailową do 22 listopada 2014 r.
Zgłoszenie nadesłane po wyznaczonym terminie nie będę uwzględniane przez organizatorów!

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 60 zł, przeznaczoną na wydanie publikacji pokonferencyjnej. Zainteresowane osoby prosimy tym samym o dostarczenie swoich tekstów wraz z opinią pracownika naukowego do dnia 10 lutego 2015 r. Referaty powinny spełniać podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Times New Roman 12, przypisy Times New Roman 10, interlinia 1,5, marginesy: 2 oraz akapity 1, format strony A4 ISO. Długość tekstu nie może przekraczać 40 tys. znaków.
Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia w języku angielskim (ok. 1000-1500 znaków).
Niezgodność z wymogami edytorskimi oraz przesłanie tekstu po wyznaczonym terminie będą skutkować nieprzyjęciem artykułu do druku.

Wszelkie informacje uzyskać można na stronie www.facebook.com/knhs.ul.sd oraz pod adresem mailowym: skn.sekcjadawna@o2.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://konferencje-historyczne.blog.pl/2014/10/15/iii-lodzkie-spotkanie-studentow-historii-sztuki/

Plakat konferencji dostępny pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Plakat+-+III+*c5*81SSHS,4283559201.jpg

Zaproszenie dostępne pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Zaproszenie+-+III+*c5*81SSHS,4283559599.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 19-21 XI 2014
Zgłoszenia:20 X 2014
Link:

_______

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników „Król i jego poddani w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej XVI – XVIII w.”, która odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Krakowie. Temat został ujęty możliwie szeroko, obejmuje zagadnienia dotyczące nie tylko prerogatyw króla, modelu ustrojowego Rzeczypospolitej, ale również wszelkie relacji monarchy z poddanymi na polu politycznym, kulturalnym etc.
Na zgłoszenia czekamy do 20 października. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres sekcja.nowozytna.knhsuj@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 70 zł (dla członków Koła 30 zł).

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz+zg*c5*82oszeniowyKr*c3*b3l+i+jego+poddani,4087644064.doc

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie+Kr*c3*b3l+i+jego+poddani,4087639699.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 30 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______


30 października 2014 r., o godzinie 12.00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń”, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35.

Otwarcie tej wystawy to jednocześnie prezentacja kolejnego etapu modernizacji Pałacu Krzysztofory, głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007–2013 – „Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Dzięki uzyskanemu wsparciu możemy zaprezentować Państwu kolejną odsłonę jednego z najpiękniejszych budynków Krakowa. W skrzydle zachodnim Pałacu Krzysztofory mieści się nie tylko wystawa stała, ale również przestrzeń, do korzystania z której już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. Jej najważniejszą częścią jest sala audytoryjna „Kupferhaus”, przewidziana na 200 osób, która – wraz z całą niezbędną infrastrukturą – może stać się w przyszłości scenerią wielu ważnych krakowskich wydarzeń.
Wystawie stałej „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” będą towarzyszyć wystawy czasowe, prezentowane w legendarnych piwnicach Pałacu Krzysztofory.

Więcej informacji na temat wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” oraz udostępnianych wnętrz Pałacu Krzysztofory udziela:
Piotr Hapanowicz, 695-418-599,12/619 23 35, p.hapanowicz@mhk.pl;

Tego dnia zapraszamy do zwiedzania nie tylko wystawy, ale również całej odnowionej przestrzeni Pałacu. Od piwnic aż po poddasze.
Otwarciu wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” będzie towarzyszyć finisaż wystawy czasowej „Świat Lajkonika – konik na świecie”.

Serdecznie zapraszamy zarówno 30 października 2014 r.,  jak i w kolejne dni funkcjonowania Pałacu Krzysztofory.

Miejsce: Kraków
Termin: 16-17 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

ELITY MIAST W ŚREDNIOWIECZU I EPOCE NOWOŻYTNEJ
Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność
W dniach 16-17 października 2014 r. w Krakowie ma miejsce konferencja „ELITY MIAST W ŚREDNIOWIECZU I EPOCE NOWOŻYTNEJ.Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”.
Szczegółowy program konferencji dostępny pod adresem:
http://www.ahmp.cz/page/docs/konference_2014_10_16.pdf

Miejsce:Warszawa
Termin: 28 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Podczas pierwszego w nowym roku akademickim spotkania Koła Starożytniczego UW dr hab. Marek Węcowski wygłosi wykład pt. Kiedy umarł sympozjon? Okoliczności i przyczyny upadku greckiej biesiady arystokratycznej. Spotkanie odbędzie się 23 października (czwartek) 2014 r. o godz. 18:30 w sali nr 108 (nowy budynek IH UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Miejsce:Kraków
Termin: 21 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

21 października 2014 r. o godz. 18.00 w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU, podczas którego dr hab. Stanisław Turlej wygłosi referat pt. Arcybiskupstwo Justyniany Primy w czasach papieża Grzegorza Wielkiego.

Miejsce: Łódź
Termin: 10 XI 2014
Zgłoszenia:26  X  2014
Link:

_______

Koło Naukowe Krytyków Filmowych Uniwersytetu Łódzkiego

ma zaszczyt zaprosić na sesję naukową:

PODRÓŻ Z DOKUMENTEM, DOKUMENT Z PODRÓŻY

 

Celem sesji jest próba analizy tendencji obecnych w filmowych realizacjach dokumentalnych obecnych w kinie, telewizji, a także internecie, z nieznacznym naciskiem na szeroko rozumiany motyw podróży w realizacjach kina faktu (podróż dosłowna, ale również metaforyczna, rozumiana jako nietuzinkowa prezentacja tematu).

Przykładowe zagadnienia tematyczne, które chcielibyśmy poruszyć podczas sesji:

– początki kina dokumentalnego (w tym realizacje R. Flaherty’ego i J. Griersona) oraz historia filmu dokumentalnego;

– podróż do świata intymności ludzkiej – realizacje Direct Cinema oraz Cinema Verite;

– różne oblicza reportażu telewizyjnego – społeczny, polityczny, wojenny, interwencyjny;

– formy quasi-dokumentalne – mocumentary, paradokument (w tym seriale paradokumentalne);

– film przyrodniczy, etnograficzny – historia oraz współczesne realizacje;

– reportaż oraz dokument w sieci – amatorskie filmy obecne na portalach społecznościowych oraz YouTube;

– kino naukowe oraz popularnonaukowe – jego rola i estetyka.

Jesteśmy otwarci również na inne pola tematyczne, jeśli tylko zechcą je Państwo nam zaprezentować w swoich wystąpieniach.

Sesja naukowa odbędzie się 10 listopada 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173).

Abstrakty (max. 200 słów) prosimy przesyłać do 26 października na adres e-mailowy krytycy.filmowi@wp.pl. Do końca października poinformujemy Państwa o przyjęciu zgłoszeń.

Sesja jest bezpłatna.

Miejsce: Kraków
Termin:  22 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 zaprasza na

wernisaż wystawy Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Bieńczyce

22 października, o godz. 14.00  do oddziału Dzieje Nowej Huty
 na os. Słoneczne 16

Po części oficjalnej wernisażu odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Natomiast o godz. 15.00 spod Oddziału Nowa Huta przy os. Słonecznym 16 zaplanowany jest spacer z kuratorem wystawy Maciejem Miezianem  po Bieńczycach.

 

Kiedy mówimy o Nowej Hucie, przed oczami stają nam: Plac Centralny, dymiące kominy Planu 6-letniego, tłumy bijące się z milicją pod „Arką Pana” oraz architektura socrealistyczna. A tymczasem spora część powierzchni tej części Krakowa to nadal użytki rolne. Znajdują się one nie tylko na obrzeżach miasta, lecz także w samym centrum Nowej Huty, gdzie wciąż mamy więcej zabytkowych chałup niż w niejednym skansenie.

Takim obszarem są np. tereny pomiędzy „Arką Pana” a bazą autobusową przy ul. Makuszyńskiego. Zachowała się tutaj dawna wieś Bieńczyce, którą w tym miejscu istnieje co najmniej od czasów średniowiecza. Mało tego – w domach tych często od stuleci mieszkają te same rodziny.
Potwierdzają to dokumenty, bo – na szczęście dla historyków – Bieńczyce  przez wieki miały tego samego właściciela, i to nie byle jakiego – kolegiatę św. Floriana w Krakowie. W tamtejszym archiwum możemy oglądać powiązane w paczki stosy dokumentów, w których odzwierciedla się całe życie wsi.
A trzeba przyznać, że było ono wyjątkowo bujne, a tutejsi chłopi potrafili zadziwić cała Europę. Tak było np. w 1908 r. gdy z okazji 60-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa I szedł przez Wiedeń pochód etnograficzny. Kraje monarchii prezentowały swoją kulturę w formie pochodu weselnego, złożonego z kilkudziesięciu osób. Zaś polska delegacja, zorganizowana w dużej mierze przez pochodzącego z Bieńczyc, Franciszka Ptaka, liczyła ok. pół tysiąca ludzi! Mieszkańcy Bieńczyc stanowili też trzon grupy „Wesela Krakowskiego”, w rolę Panny Młodej wcieliła się córka F. Ptaka, Panem Młodym był malarz Henryk Uziębło, a Starostą Weselnym, Włodzimierz Tetmajer czyli Gospodarz z „Wesela”.

O tej i innych historiach związanych z Bieńczycami więcej można się dowiedzieć na wystawie na os. Słonecznym.

Wystawa czynna od 22.10.2014 r. do 6.04.2015 r. w Oddziale Dzieje Nowej Huty

Zapraszamy!

Miejsce: Warszawa
Termin: 01 X 2014- 31 I 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Profesor dr hab. Jerzy W. Borejsza

KONWERSATORIUM BILANS XX WIEKU
(ze szczególnym uwzględnieniem faszyzmów europejskich)

I. Rozpoczynamy trzeci rok działalności naszego konwersatorium metodologicznego. Sytuacja polityczna we współczesnym świecie pokazuje odradzanie się ruchów i systemów autorytarnych i totalitarnych, powstawanie nowych „religii totalitarnych”, nasilenie w Europie 70 lat po roku 1945 haseł rasistowskich i faszystowskich, powrót nacjonalizmów i szowinizmów – podglebia wszelkich totalitaryzmów. Często odbywa się to w „nowych szatach”. Stąd pragniemy zastanowić się, co pozostało po „historycznych faszyzmach europejskich”: i jakimi one były.

II. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu we wtorek od godz. 13 do 15 w Sali Kościuszkowskiej IH PAN (Rynek Starego Miasta 29/31, 2 piętro). Po godzinie wykładowej będzie godzina dyskusji.

W pierwszym semestrze odbędą się następujące spotkania:

28.10.2014 Dr Łukasz Adamski, członek misji OBWE w Kwaterze Głównej w Kijowie podejmie temat: „Ukraina współczesna i dziedzictwo totalitarne”.

18.11.2014 Dr Marek Radziwon, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie (do września 2014) wygłosi referat: „1964 – 2014. Dysydenci w ZSRR i w Rosji. Co zostało z posiewu pierwszych lat?”

2.12.2014 Prof. dr hab. Joanna Sondel-Cedermas (UJ) przedstawi „Włochy 70 lat po Mussolinim”.

20.01.2015 Prof. dr hab. Hubert Orłowski (UAM), członek rzeczywisty PAN, wygłosi referat: „»Paradygmat modernizacji« a współczesne rozumienie nazizmu”.

III. W drugim semestrze odbędzie się pięć wykładów Jerzego W. Borejszy. Oto ich tematy:

1. Trzy rewolucje (1917, 1922, 1933) i ich następstwa.
2. O wielości systemów autorytarnych we współczesnym świecie.
3. Mussolini i bolszewicy. Systemy równoległe i przeciwstawne.
4. Bezsens historii alternatywnej czyli Hitler jako przyjaciel Polaków.
5. Dwunastu cudzoziemskich sojuszników Hitlera.

Do wykładów J.W. Borejszy będą podawane wskazówki bibliograficzne. Konwersatorium adresowane jest również do doktorantów IH PAN oraz innych ośrodków jak np. IH UW. Doktoranci IH PAN mogą potraktować konwersatorium jako zajęcia dodatkowe, przewidziane programem studiów doktoranckich. Doktoranci biorący udział w konwersatorium będą mogli otrzymać zaliczenie lub (zależnie od aktywności) ocenę. Prosimy o ewentualne zgłaszanie się doktorantów mailowo do Magdaleny Mizgalskiej (Instytut Historii PAN, e-mail: magdalena.mizgalska@gmail.com Telefon: 602 504 514

Dla pracowników naukowych wstęp wolny.

Miejsce:Szczecin
Termin: 21 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

21 października 2014 r. na Wydziale Humanistyczym Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się wykład prof. Ewy Wipszyckiej pt. Mnisi na co dzień: co jedli i pili, gdzie spali i pracowali. Wykład odbędzie się o godz. 15 w sali 139 budynku WH US (ul. Krakowska 71-79).

Plakat wystąpienia dostępny pod adresem: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/10/WipszyckaUS-225×300.jpg


  • RSS