konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Kraków
Termin: 21-22 IV 2017
Zgłoszenia: 26  II 2017
Link: https://www.facebook.com/konferencja.dziedzictwo/

 

______

III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka
ROZPOZNAĆ PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI

dziedzictwo w obliczu transformacji

Kraków 21-22.04.2017

Więcej informacji:  https://www.facebook.com/konferencja.dziedzictwo/

Miejsce: Wrocław
Termin: 25 I 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład dra hab. Bartosza Awianowicza (KFK UMK) pt. Virtus na monetach rzymskich a gender studies, który odbędzie się dnia 25 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 (d. „Ul”) w Czytelni.

Miejsce: Gdańsk
Termin: 09-10 III 2017
Zgłoszenia: 10 II 2017
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową o Systemach Politycznych i Partyjnych – Polska, Europa, Świat. „Dokąd zmierzają współczesne partie polityczne?” Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Konferencja będzie koncentrować się wokół problematyki wyzwań pojawiających się przed partiami politycznymi. Głównym celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyszłość partii politycznych w odniesieniu do 4 płaszczyzn ich funkcjonowania: wyborczej (system wyborczy, zachowania elektoratu), parlamentarnej (funkcjonowanie partii politycznych w parlamencie, w odniesieniu do innych partii systemu politycznego), rządowej (zdolność koalicyjna, relacje na linii rząd-opozycja) i organizacyjnej (kwestie wewnętrznej organizacji partii politycznych, spójność, hierarchia).
Szczególny nacisk planuje się położyć na następujące kwestie:
– wyzwania współczesnego świata a system polityczny i partyjny;
– ewolucja współczesnych kampanii wyborczych w kontekście zachowań elektoratu i prawa wyborczego;
– media a partie polityczne: przyszłość i wyzwania;
– wyzwania dla funkcjonowania współczesnych partii w warunkach globalizacji i glokalizacji.
Planuje się również utworzenie panelu eksperckiego, którego celem będzie wskazanie głównych kierunków rozwoju i wyzwań przed jakimi stają partie polityczne oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób może, jeśli w ogóle, zmieniać się kształt i zasady funkcjonowania partii w przyszłości.
Planowane jest wydanie drukiem recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenie udziału w konferencji:
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 10.02.2017 na adres mailowy: konferencja.politologia@gmail.com
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 380 zł i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz druk monografii pokonferencyjnej.
Opłaty konferencyjne będą przyjmowane do 15.02.2017.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/…/1-mN1nF8lq5Zmxgtd1_tP3AVJEONzkhOO…

Szczegóły na: https://www.facebook.com/konferencja.politologiaug/

Miejsce: Katowice
Termin:24 III 2017
Zgłoszenia: 03 II 2017
Link:

 

______

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką, pt. „Bliski Wschód w XXI wieku”, której celem będzie próba odpowiedzenia na pytanie: Jak wygląda obecnie obszar Bliskiego Wschodu?
Tematy, które będą motywem przewodnim to:
- Sytaucja polityczna, ustrojowa, ekonomiczna, społeczna
- Przyszłość państw Bliskiego Wschodu
- Obraz Bliskiego Wschodu w Polsce
- Bliski Wschód w Europie i na Świecie
- Polityka zagraniczna państw Bliskiego Wschodu
- Państwa Bliskiego Wschodu wobec kryzysu migracyjnego
- Terroryzm na terenie Bliskiego Wschodu
Konferencja odbędzie się 24.03.2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas konferencji wystąpią studenci oraz doktoranci z ośrodków naukowych z całej Polski.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 3.02.2017 roku
Zgłoszenia prosimy wysyłać w formularzu zamieszczonym poniżej.
_________________________________
Opłata konferencyjna dla członków Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UŚ: 50zł
Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego: 55zł
Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów spoza Uniwersytetu Śląskiego: 60zł
_________________________________
Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdfkHRPMjEPjDqXH…/viewform…
_________________________________
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1566183683396355/

Miejsce: Kraków
Termin: 24 I 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zapraszają na wykład prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego, nestora polskiej mediewistyki,

„Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”.

 24 stycznia 2017 r., godz. 17.15 w Sali Miedzianej, w Pałacu Krzysztofory.

 

W roku 120-lecia Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego, nestora polskiej mediewistyki „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”, którego rozwinięciem jest tekst opublikowany w wydanym właśnie „Roczniku Krakowskim”. W szumie obchodów tzw. okrągłej rocznicy chrztu Polski (1050 lat) nikt lub prawie nikt nie pamięta, że Kraków, pozostający pod wpływami czeskimi, zetknął się z chrześcijaństwem wcześniej – i inną też to zetknięcie przybierało formę.

Z punktu widzenia historii Kościoła w Polsce wykład, a także opublikowany w „Roczniku Krakowskim” tekst, będą z pewnością niespodzianką. Dlatego też zachęcamy do wysłuchania wykładu i zapowiadającej się (ks. bp Grzegorz Ryś zapowiedział przybycie), bardzo ciekawej debaty – a może i sporu?

Zapraszamy raz jeszcze, informując jednocześnie, że zarówno „Rocznik Krakowski” ze wspomnianym tekstem prof. Jerzego Wyrozumskiego, jak i wiele innych znakomitych publikacji Towarzystwa będą dostępne w Sali Miedzianej (Kupferhaus) Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na tyłach Pałacu Pod Krzysztofory, Rynek Główny 35.Zapraszamy serdecznie

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 30 IV 2017
Link: http://www.starozytnosci.pl/informacje-dla-autorow/

 

______

CfP: Res Militaris 4/2017

Redakcja czasopisma Starożytności zbiera materiały do 4 tomu z serii Res Militaris. Teksty należy przysyłać do 30 kwietnia 2017 r.

http://www.starozytnosci.pl/celtica-res-militaris-starozytnosci/

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 30 IV 2017
Link: http://www.starozytnosci.pl/informacje-dla-autorow/

 

______

CfP: Celtica. Studia z dziejów Celtów 5/2017

Redakcja czasopisma Starożytności zbiera materiały do 5 tomu z serii Celtica. Teksty należy przysyłać do 30 kwietnia 2017 r.
http://www.starozytnosci.pl/celtica-res-militaris-starozytnosci/

Miejsce: Katowice
Termin: 15-16 V 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link:http://studiapolskie.us.edu.pl/adaptacje/index.php

______

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w III międzynarodowej konferencji naukowej „Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”.
Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia społecznego ludzi. Szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej kulturze, jej partykularnych obszarach, a także w komunikacji społecznej. Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwergencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stosowanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, zbieżności świadome i nieświadome, wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dziedzictwa, oddziałują na zjawiska społeczne i kulturowe, ich sposób istnienia i funkcjonowania. Stanowią więc kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych.
W namyśle nad adaptacjami rozpatrywanymi w kontekstach implementacji, konwergencji i dziedzictwa proponujemy jednak ograniczenie pola badawczego do Europy Środkowej i Południowej, czyli części kontynentu mocno naznaczonej wielokulturowością, skomplikowaną historią, mnogością dyskursów (i nacisków) ideologicznych, a także – co niemniej istotne – postrzeganej jako peryferyjna w stosunku do wielkich centrów kulturowych. W refleksji nad tak rozumianymi adaptacjami interesują nas ujęcia teoretyczne i historyczne, do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, filozofów, etnografów i innych badaczy, których kwestia adaptacji znajduje się w ich polu zainteresowań. Proponujemy namysł nad takimi zagadnieniami jak:

Nowe koncepcje myślenia o dziedzictwie i adaptacjach

Problematyka dziedzictwa, konwergencji i adaptacji w Europie Środkowej i Południowej

Sztuka Europy Środkowej i Południowej jako przestrzeń namysłu nad dziedzictwem i adaptacjami

Kulturowe i psychologiczne ujęcia problematyki adaptacji i dziedzictwa

Kultury mniejsze Europy Środkowej i Południowej (kultury mniejszościowe, regionalne, lokalne, peryferyjne)

Koncepcje narodu i ich przemiany w Europie Środkowej i Południowej

Myśl sekularna i postsekularna w Europie Środkowej i Południowej

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy wysłać na adres e-mail: adaptacjekatowice@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2017 roku.

Na wygłoszenie referatu każdemu prelegentowi przysługuje 20 minut.

Miejsce: Warszawa
Termin: 05 VI 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1788997627983561/

______

Instytut Nauk Historycznych oraz Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UKSW mają zaszczyt zaprosić do aktywnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przenikanie się kultur i religii w późnym antyku”. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2017 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem konferencji „Przenikanie się kultur i religii w późnym antyku” jest przedstawienie różnorodności kulturowej oraz religijnej świata późnego antyku i jej wpływ na wydarzenia historyczne tej epoki. Jest to okres, w którym kształtowała i rozwijała się kultura chrześcijańska, nie oderwana przecież od otaczającego ją świata. Proponujemy, aby referaty dotyczyły następujących zagadnień:
• Jaki wpływ na kulturę chrześcijańską miały inne religie i kultury?
• Czy chrześcijaństwo wywarło wpływ na religie pogańskie?
• Jakie przejawy wzajemnego przenikania się kultur i religii można odnaleźć w sztuce i literaturze późnego antyku
• W jaki sposób różnorodność religijna i kulturowa w późnym antyku kształtowała krąg cywilizacji śródziemnomorskiej?

Drugim, równie ważnym, celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy doktorantami z różnych uczelni w Polsce oraz umożliwienie kontaktu z wybitnymi badaczami świata starożytnego. Konferencja dedykowana jest przede wszystkim doktorantom historii, historii sztuki, religioznawstwa oraz kulturoznawstwa.

Konferencja będzie miała charakter ogólnopolski, ma rozpocząć cykl konferencji naukowych poświęconych światowi starożytnemu dedykowanych doktorantom przy wsparciu ekspertów z danej dziedziny.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu podczas konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularza do dnia 28 lutego 2017 r. Przesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez członków Komitetu Naukowego (ks. prof. Józef Naumowicz, ks. prof. UKSW Leszek Misiarczyk, o. dr hab. Waldemar Linke).

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Konferencji, pod adresem e-mail: okp.pkrpa@gmail.com

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny Konferencji

Miejsce: Szczecin
Termin: 14III 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

______

CfP: Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki

Dnia 14 marca 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się konferencja pt. Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2017 r. 

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/01/Wojna-Wojsko-Bezpieczeństwo.pdf


  • RSS