konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Kraków
Termin: 24 V 2016
Zgłoszenia:
Link: http://mnk.pl/aktualnosci/pojawienie-sie-i-rozkwit-krajobrazu-w-sredniowiecznym-malarstwie-ksiazkowym

 

______

„Pojawienie się i rozkwit krajobrazu w średniowiecznym malarstwie książkowym” – spotkanie kustoszem Katarzyną Płonką-Bałus połączone z pokazem oryginalnych obiektów z kolekcji Biblioteki Czartoryskich.

Tytuł wykładu zawiera cytat z Maxa Friedländera, zasłużonego badacza niderlandzkiego malarstwa XV w., który zwiastuje treści związane z rolą ilustracji książkowej w kształtowaniu nowożytnego pejzażu jako samodzielnego gatunku malarskiego.

Wychodząc od średniowiecznych krajobrazów w miniaturach traktowanych jako zastępnik dla teł ornamentalnych (XIV w.), na przykładach wybitnych dzieł sztuki iluminatorskiej obserwujemy proces przekształceń, owocujących pod koniec XV w. realistycznymi widokami przyrody, będącymi pierwocinami autonomicznego pejzażu.

Prowadzenie: dr Katarzyna Płonka-Bałus
Ukończyła historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki UJ i uzyskała stopień doktora na postawie pracy „Vita Christi [et] La Vengeance de Nostre Seigneur Jhesu Christ”. Zagadnienia treści, stylu i funkcji miniatur rękopisu 2919 w Bibliotece Czartoryskich. Od lat związana z Muzeum Narodowym w Krakowie, opiekuje się kolekcją rękopisów iluminowanych Biblioteki Czartoryskich; od 2009 wykłada w Instytucie Historii Sztuki UG. Autorka wielu publikacji z zakresu średniowiecznego iluminatorstwa, specjalizuje się w niderlandzkim malarstwie książkowym XV w.

Konieczna rezerwacja miejsc:
e-mail: rezerwacja@mnk.pl (czynne w dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00)

Spotkania z kustoszem w Bibliotece Czartoryskich „Średniowieczna sztuka książki” odbywają się przy oryginalnych obiektach i uzupełnione są prezentacją multimedialną, łączą wykład ze swobodną rozmową z uczestnikami. Osnucie cyklu na głównych zagadnieniach badawczych dotyczących malarstwa książkowego pozwala zaprezentować różne podejścia metodologiczne, pokazać warsztat naukowy kustosza specjalizującego się w średniowiecznym iluminatorstwie, w sposób dosłowny stosując się do formuły spotkań z kustoszami w MNK. W centrum uwagi znajdzie się więc zarówno kwestia ochrony i eksponowania tych delikatnych obiektów, ich funkcjonowanie jako przedmiotu kolekcjonerstwa, jak również rola malarstwa książkowego w średniowiecznym społeczeństwie, a także wyposażenie iluminatora, niejednokrotnie tworzącego arcydzieła malarstwa. Kilka ciekawych obiektów będzie można zobaczyć przy okazji wykładów.

Następne spotkanie z cyklu odbędzie się 5 lipca 2016 o godz. 12.00
Habent sua fata libelli, czyli jak kustosz staje się detektywem

Miejsce: Tybinga
Termin: 02-03 XII 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link: classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/call-for-papers-gaining-imperial-favor.docx

 

______

CfP: Gaining imperial favor: Competition and Cooperation in Late Antiquity Do 31 maja 2016 r. można nadsyłać zgłoszenia na warsztaty Gaining imperial favor: Competition and Cooperation in Late Antiquity. An International Workshop, które odbędą się w dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Tybindze.

classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/05/call-for-papers-gaining-imperial-favor.docx

Miejsce: Kraków
Termin: 25 V 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład mgra Macieja Gaździckiego (Wydział Polonistyki UJ) pt. Kallimach i Długosz w recepcji XIX-wiecznych pisarzy-historyków – Józef Szujski i Józef Ignacy Kraszewski. Wykład odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 10 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Miejsce: Freiburg
Termin: 24-25 II 2017
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link:

 

______

Center for Popular Culture and Music, University of Freiburg, Germany
Institute of Musicology, University of Vienna, Austria

Popular music theatre under socialism. Operettas and musicals in the Eastern European States 1945 to 1990

Little is known yet about the development of operettas and musicals after 1945 under the social and ideological conditions of socialism in the East European countries. Did the uniform (prescribed) worldview lead to identical plays, or are there – in spite of a transnational ideology – national specific differences? If so, what are they? Were there specific aesthetic phases of national development? What influence did the import of works from abroad, from the „fraternal socialist countries”, or the capitalistic West have on the national productions? What about the classical repertoire? In what proportion does it stand to the new works? Were certain operettas banned from the stages? Were there any textual and / or musical revisions? Were there new staging strategies? What influence had the abolition of the private market to the emergence and distribution of works? Were there any governmental guidelines for authors and composers? When and under what conditions changed the repertoire to the musical? How was the reception? What about the cultural and political debate? Which social, cultural and political value was measured by the state to the popular musical theater? Who were the most important authors and composers? What were the most successful pieces? How was the export organized abroad? Was there a „socialist operetta”, a „socialist musical”, and what political, social and ideological issues were negotiated in the form of popular musical theater on stage?

These are just some, albeit central questions that come up on the planned symposium. On the basis of national research a new perspective should be opened on a European history of popular music theater under the conditions of socialism.
Languages: English and German
Speeches: Provided are a 30-minute presentations, which are followed by 15 minutes discussion. It is expected that the lecturers are present during the entire session.

Organizer: Center for Popular Culture and Music, University of Freiburg, Germany, together with the Institute of Musicology, University of Vienna, Austria
Contact for content-related questions: Dr. Wolfgang Jansen (Berlin) wolfgang.jansen@web.de

Miejsce: Gdańsk
Termin: 13-14 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link:

 

______

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Rosjoznawstwa, Kultury i Literatury Rosyjskiej

zaprasza na konferencje

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce”

Kontynuując tradycję sympozjów organizowanych przez Katedrę Rosjoznawstwa, Kultury i Literatury Rosyjskiej od lat 70. ubiegłego wieku, proponujemy Państwu cykl konferencji „Żywioły”, który chcemy zainicjować w roku 2016 spotkaniem „Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce”, by następnie w kolejnych latach skoncentrować się na symbolice wody, ziemi i powietrza. Cztery żywioły – ogień, woda, ziemia, powietrze – w myśl założeń filozofii starożytnej, a następnie alchemii, podstawowe pierwiastki tworzące wszechświat, dzięki swej specyfice zyskały rangę wielopłaszczyznowych symboli. Ich szerokie spektrum znaczeniowe otwiera możliwości obrazowania idei, znaków kulturowych, a także ludzkich emocji. Na uwagę w charakterystyce każdego z żywiołów zasługuje fakt współistnienia przeciwieństw oraz permanentnego uzupełniania się ich antynomicznych zasad w procesie kreacji świata w wymiarze materialnym i metafizycznym.
Wydaje się, że spośród wszystkich żywiołów, istniejących jako samodzielne motywy w przestrzeni literackiej, kulturowej i artystycznej, najczęściej przywoływanym jest ogień, łączący pary przeciwstawnych odniesień semantycznych. Symbolizuje on zarówno duchowe oczyszczenie, wewnętrzną siłę człowieka, zjednoczenie z Absolutem, jak i dezintegrację, moc niszczycielską, męki piekielne. Symbolika ognia pojawia się w literackich i artystycznych opisach miłości i nienawiści, uczuć w równym stopniu wykluczających się, co wzajemnie dopełniających. Ogień istnieje w różnych aspektach ludzkiej egzystencji, nie wyłączając sfery komunikacji językowej. Bać się jak ognia, igrać z ogniem, skoczyć za kimś w w ogień to związki frazeologiczne, odwołujące się do semantyki ognia.
Motyw ognia będzie więc doskonałym tematem do interdyscyplinarnej dyskusji na temat jego realizacji w dziełach literackich, wytworach kultury, komunikacji językowej. Mamy nadzieję, że temat konferencji zachęci Państwa do uczestnictwa w naszym sympozjum oraz, wyjątkowo nie burzliwych, lecz „ognistych” dyskusji.

zywioly.konferencja@wp.pl
upatocka@ug.edu.pl

Opłata konferencyjna 400 zł

Miejsce: Toruń
Termin: 20-21 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link:

 

______

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Islamu Europejskiego
Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na konferencje

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
„POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO W ŚWIECIE ISLAMU”

Zaplanowane jako wspólna inicjatywa Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK w Toruniu, Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ oraz Zakładu Islamu Europejskiego UW międzynarodowe sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na niego powołują odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej sympozjum:
islamicsymposium.wordpress.com

sekretarz konferencji
Michał Dahl
islamicsymposium2@gmail.com
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej sympozjum:
islamicsymposium.wordpress.com

Opłata konferencyjna 300 zł.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:
Zgłoszenia:
Link:http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/powstal-osrodek-badan-nad-totalitaryzmami-im.-witolda-pileckiego-6262.php

 

______

Badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zbrodni nazistowskich i komunistycznych, a także popularyzacja w Polsce i za granicą dorobku naukowców polskich i zagranicznych w zakresie badań nad totalitaryzmami i historią XX wieku to główne cele powołanego 5 maja 2016 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.

Ośrodek, powstały z inicjatywy dr Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – inicjował i wspierał będzie projekty naukowe, badawcze i edukacyjne oraz akcje społeczne i zjawiska w kulturze i sztuce, związane z historią XX wieku i doświadczeniami totalitaryzmu. Podstawą tak zarysowanych działań będzie współpraca ośrodka z z innymi instytucjami oraz ludźmi kultury i nauki w Polsce i za granicą.

Pierwszym i realizowanym obecnie przedsięwzięciem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego jest program „Zapisy terroru. Świadectwa przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich/Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”.

Efektem prac programowych będzie m.in utworzenie cyfrowego polsko-angielskiego repozytorium dokumentów historycznych dotyczących zbrodni nazistowskich i komunistycznych. 1 sierpnia 2016 roku, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Ośrodek planuje publikację kilkuset relacji mieszkańców Warszawy i ocalałych z ludobójstwa na Woli.

Publikacja materiałów źródłowych możliwa jest dzięki porozumieniu zawartemu przez Ośrodek z Instytutem Pamięci Narodowej.

Jak zaznaczyła wicepremier: Pragniemy by świadectwa polskich obywateli rozległy się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale by dotarły do różnych zakątków świata. (…) Udostępnienie i przetłumaczenie tych protokołów na angielski to krok w kierunku umiędzynarodowienia wiedzy na temat reżimów totalitarnych w okupowanej Polsce.”

Patronem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami jest rotmistrz Witold Pilecki. Bohater polskiego podziemia, awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika, symbol solidarności z ofiarami i tragicznej walki jednostki z dwoma totalitaryzmami: nazistowskim i komunistycznym.

 

Miejsce: Waszyngton
Termin: 23-28 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link:  http://www.jankarski.net/pl/wydarzenia-i-nowosci/wydarzenia/rozpoczynamy-nabor-do-programu-stypendialnego-fundacji-edukacyjnej-jana-karskiego-2.html

 

______

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego ogłosiła konkurs na udział w Georgetown Leadership Seminar 2016 organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC między 23 a 28 października br. W tym roku Fundacja przyzna 2 stypendia.

Procedura rekrutacyjna składa się z 3 etapów:

  • Etap 1 – ocena formalna (spełnienie kryteriów formalnych i kompletność przesłanej dokumentacji)
  • Etap 2 – ocena merytoryczna (weryfikacja aplikacji oraz jakość i oryginalność eseju o Janie Karskim)
  • Etap 3 – rozmowa kwalifikacyjna.

 Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 maja. Wyniki ogłoszone zostaną w lipcu 2016 r.

Miejsce: Lubycza
Termin: 10-11 VI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Lubycza świętuje nadanie praw miejskich.

Czy Lubycza Królewska była miastem? Kiedy powstała? Kim byli tajemniczy Jakub i Miczko, o których wspomina dokument wystawiony przez księcia Siemowita IV 15 czerwca 1422 roku? Te i wiele innych zagadnień będzie nurtować uczestników ogólnopolskiej konferencji historycznej „Ziemia Lubycka. Język, historia, kultura”, która odbędzie się w dniach 10 -11 czerwca br. w miejscowym Zespole Szkół. Na zaproszenie władz samorządowych do Lubyczy przyjadą naukowcy z Polski i Ukrainy, aby spróbować wyjaśnić zagadki związane z historią tej niewielkiej,  ale mającej aż XIV-wieczny rodowód miejscowości. Organizatorzy zapraszają na spotkanie m.in. z prof. Andrzejem Janeczkiem, prof. Haliną Pelcową i prof. Andrzejem Gilem. O najciekawszych cerkwiach obecnej gminy opowie dr Wasyl Słobodian ze Lwowa, a o dawnym lubyckim sztetl  Ewa Koper z Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu. To tylko niewielka część prelegentów, którzy pojawią się na konferencji. Najważniejszym powodem omawianego sympozjum jest nadanie Lubyczy Królewskiej z dniem 1 stycznia 2016 roku praw miejskich. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Na spotkanie zapraszają Rada Miejska, Burmistrz Lubyczy Królewskiej Tomasz Leszczyński i dyrekcja Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej.

Miejsce: Poznań
Termin: 10-11 VI 2016
Zgłoszenia:  25 V 2016
Link: https://www.facebook.com/events/1181572495186233/

 

______

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji konferencji naukowej poświęconej baśniom organizowanej przez Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM.

W ubiegłym roku podjęliśmy się dyskusji na temat miejsca baśniowości poza literaturą. Zbadaliśmy ścieżki, jakimi podążyła, opuściwszy karty ksiąg — zanalizowaliśmy jej spotkania ze sztukami audiowizualnymi, fotografią, grami komputerowymi, komiksem i muzyką. W tym roku natomiast chcielibyśmy przyjrzeć się rozmaitym aspektom dorosłości baśni (jako gatunku) oraz dorosłości w baśni (jako często powracającego i wielorako przekształcanego tematu). Będziemy rozmawiać zarówno o baśni literackiej, jak i o jej nowszych wcieleniach, związanych z nowszymi mediami.Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do nadsyłania zgłoszeń zapraszamy zarówno literaturoznawców i filmoznawców, jak i kuturoznawców, folklorystów, filozofów, historyków, antropologów kultury czy psychologów.

Proponowane zagadnienia tematyczne referatów:
• Dorosłość baśni, dojrzałość gatunku
• Baśń w dobie nowych mediów – czy baśń dorosła do internetu?
• Odbiorca dorosły, odbiorca dziecięcy – dla kogo baśnie?
• Fandomy, uniwersa, kultura uczestnictwa – miłośnicy baśni dawniej i dziś
• Z czasem wszystko się zmienia – metamorfozy postaci i motywów baśniowych
• „Sama się z wieży uwolnię!” – czy księżniczki baśniowe dorosły do samodzielności?
• Motyw męża, ojca, władcy – czy chłopcy dorastają w baśniach?
• Dojrzałość czy infantylizacja? – baśnie w filmach i serialach
• Pastisz i parodia – czy gatunek się zestarzał?
• Nie tylko Propp, nie tylko Bettelheim – nowsze spojrzenia na teorie baśni
• Reinterpretacje motywów baśniowych

Podane tematy są jedynie propozycjami, czekamy na oryginalne pomysły i innowacyjne podejście do tematu.

Wypełnione formularze wraz z abstraktami (do 1500 znaków) prosimy wysyłać na adres e-mail: uam.mkfim@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2016 r.
Wystąpienia nie powinny trwać dłużej niż 20 minut. Prosimy, w razie możliwości, o nieczytanie referatów. Prezentacje multimedialne mile widziane.
Brak opłaty konferencyjnej. Udział bierny bez wcześniejszej rejestracji.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod adresem:

https://www.dropbox.com/s/gj1a3xfyuhf2qdg/formularz_zgloszeniowy_basnie.doc?dl=0


  • RSS