konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Miejsce: Kielce
Termin: 15 -16 V 2015
Zgłoszenia: 31 III 2015
Link:

_______

Studenckie Koło Naukowe „Grot

oraz

Studenckie Koło Naukowe „Sarmatia

Instytutu Historii UJK w Kielcach

Mają zaszczyt zaprosić Państwa na jedenastą edycję konferencji studencko-doktoranckiej

„To co najciekawsze w historii”

15-16.05.2015 r.

Kielce

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną, jedenastą edycję konferencji – „To co najciekawsze w historii”. Celem konferencji jest ukazanie historii od drugiej strony, tj. nie przez pryzmat dat i nazwisk, ale zjawisk, procesów i faktów. Przeciętny człowiek zapytany z czym kojarzy mu się historia, odpowie szybko: z datami. Pragniemy dokonać skromnej próby zmienienia tego stereotypu i zebrać to, co jest w historii najciekawsze.

Zakres tematyki, którą Państwu proponujemy obejmuje epoki od starożytności do współczesności. Wystąpienia mogą dotyczyć różnych dziedzin historii.

Zapraszamy do zgłaszania referatów.

Zgłoszenia oraz abstrakty prosimy zgłaszać na adres mailowy: toconajciekawszewhistorii@gmail.com

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 III 2015

Jednocześnie informujemy, że termin zgłoszeń jest równocześnie terminem, do którego należy uiścić opłatę konferencyjną – 100 zł. (konto zostanie wskazane osobom, które dokonały zgłoszeń).

            Po konferencji przewidujemy publikację zawierającą najciekawsze referaty.

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/ZAPROSZENIE+KONFERENCJA%281%29,4537430728.docx

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz+zg*c5*82oszeniowy%285%29,4537430733.doc

Miejsce: Pruszcz Gdański
Termin: 03-05 IX 2015
Zgłoszenia: 30 IV 2015
Link:

_______

“Origines et mutationes circa principio Mare Balticum”
Exchange and power around the Baltic Sea Region up to Industrial Age

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugą międzynarodową konferencję „Origines et mutationes” skierowaną do szerokiego grona naukowców posiadających: status doktoranta, stopień, albo tytuł naukowy.
Podobieństwo tytułu konferencji do pracy Petera Balu “Wymiana i władza w życiu społecznym” jest nieprzypadkowe. Celem konferencji jest przedstawienie stanu wyników własnych badań w obrębie dziedzin nauk humanistycznych (historii, historii sztuki, archeologii) nad fenomenami powiązanymi ze słowami „wymiana” i „władza” w obrębie Morza Bałtyckiego pomiędzy VIII a XIX wiekiem w świetle teorii nauk społecznych.
Tematy wystąpień powinny nawiązywać do:
1. Fenomenów powiązanych z Wymianą wokół Morza Bałtyckiego aż do początku ery przemysłowej
2. Fenomenów powiązanych z Władzą wokół Morza Bałtyckiego aż do początku ery przemysłowej
3. Teorii nauk społecznych i możliwości ich aplikacji na polu nauk historycznych oraz archeologii podejmujących tematykę dziejów obszaru Morza Bałtyckiego.
Uwaga: Uczestnicy nie są zobligowani do uwzględniania teorii nauk społecznych w swoich wystąpieniach w szerokim kontekście. Jeśli Państwa materiały nie mieszczą się w ramach konferencji, ale wpisują się w podjętą tutaj tematykę istnieje możliwość zgłoszenia własnego panelu składającego się z trzech referatów dotyczących wybranego obszaru badań.
Miejsce: Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy Faktoria;
83-000 Pruszcz Gdański; ul. Zastawna, Polska;

http://www.faktoria-pruszcz.pl

Data: 3-5 Wrzesień 2015
Język: Angielski
Rejestracja: baltic.conf@gmail.com
Pozostałe dane: Prosimy podać status, stopień, albo tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz instytucję. Alternatywnie link z www.academia.edu. Dalsze informacje odnośnie konferencji zostaną wysłane w mc-u Maju 2015 r.
Abstrakty: Dla zgłoszeń indywidualnych: max. 700 znaków ze spacjami)
Dla zgłoszeń panelów: tytuł panelu wraz z tytułami referatów oraz ich założeniami (max 2000 znaków)
Termin: 30 Kwietnia 2015 r.
Wystapienia: Max. 20 minut
Artykuły: Max. 12 stron, podsumowanie, aparat krytyczny & bibliografia powinny zostać dostarczone na adres mailowy do 15 Grudnia 2015

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/PL_CFP2015+Origines+et+Mutationes+Exchange+and+Power%281%29,4537420246.pdf

Miejsce: Nowy Targ
Termin: 19-20 VI 2015
Zgłoszenia: 30 III 2015
Link:

_______

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu wraz z partnerami ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Historią pod kołami, kilem i skrzydłami. Rozwój sieci komunikacyjnej oraz sposoby podróżowania na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w Budynku Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu. Sesja jest jednym z kilkunastu przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, które będą realizowane na terenie południowej Małopolski.

Konferencją naukowa w głównej mierze poświęcona zostanie jednemu z najważniejszych elementów ludzkiej egzystencji tj. potrzebie przemieszczania w poszukiwaniu lepszych warunków życia, a w dalszym jego etapie rozwoju,  szybszej wymianie  informacji i osiągnięć cywilizacyjnych. Mamy nadzieję, że pozwoli ona na dyskusję i wymianę wyników najnowszych badań oraz  ich prezentację szerokiej grupie odbiorców.  Zaproszenie kierujemy zatem  zarówno do młodych naukowców (asystentów i doktorów), ale także doświadczonych badaczy kierunków humanistycznych i technicznych.

W ramach konferencji przewidziano sześć paneli tematycznych poświęconych następującym zagadnieniom: 1) Rozwój drogownictwa i infrastruktury drogowej, (2) Transport kolejowy na przestrzeni dziejów, (3) Lotnictwo komunikacyjne od idei do rozwoju, (4) Żegluga śródlądowa,  (5) Jak i w czym podróżowano.  W trakcie sesji przewidziane jest dyskusja nad rozwojem komunikacji w dziejach i ich wpływ na współczesne plany i prognozy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce w Europie i na świecie.  Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Prosimy, aby referat wygłaszany podczas konferencji wzbogacony był o prezentację multimedialną. Organizatorzy przewidują ogłosić drukiem w pierwszej połowie 2016 r.  wszystkie wygłoszone na sesji referaty.

Podstawą kwalifikacji wystąpienia jest abstrakt, napisany w jednym z trzech języków konferencji (polski, angielski, niemiecki). Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać do dnia 30 marca 2015 roku na adres: pth.nt@poczta.fm  Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 2 kwietnia 2015 r.

Udział w konferencji jest płatny – opłata konferencyjna wynosi 50,00 zł,  która obejmuje udział w wykładach konferencji, komplet materiałów konferencyjnych, lunch w przerwach kawowych, udział w uroczystej kolacji w dn. 19 czerwca 2015 r. oraz wydarzeniach towarzyszących, w tym udział w pikniku edukacyjnym i widowisku historycznym na przełęczy Knurowskiej w dn. 21 czerwca 2015 r.

Organizatorzy mogą zapewnić noclegi w „Willi nad Dunajcem” ul. Kokoszków 35 w Nowym Targu w pokojach dwuosobowych i 3 osobowych, a także  wyżywienie dla uczestników konferencji: śniadania i kolacje w „Wili nad Dunajcem” oraz obiady podczas zaplanowane przerwy w Bursie Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego.

 

Pozwalamy sobie poinformować, iż organizatorzy wystąpili o grant do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, z przeznaczeniem na honoraria autorskie dla prelegentów. W przypadku jego uzyskania, zostanie ono wypłacone na podstawie Umowy o dzieło, przelewem na rachunek bankowy.

Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, ul. Św. Doroty 55, 34-400 Nowy Targ, mail.: pth.nt@poczta.fm, tel. 502 418 742

Z poważaniem

Robert Kowalski

Prezes Odziału PTH w Nowym Targu

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/09_HKKS_15+Zaproszenie+do+udzia*c5*82u+w+konferencji%281%29,4537412569.doc

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/FORMULARZ+ZG*c5*81OSZENIOWY_2015,4537412564.doc

Miejsce: Poznań
Termin: 16-17 IV 2015
Zgłoszenia: 28 II 2015
Link:

_______

 

Szanowni Państwo,

 

Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serdecznie zapraszają na konferencję naukową,

 

„Armia Czerwona  i Czerwonoarmiści na ziemiach polskich w latach 1939-1945″,

 

która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia w Poznaniu.

 

Więcej informacji pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/konferencja+zaproszenie,4527493695.PDF

Miejsce: Poznań
Termin: 10-11 IV 2015
Zgłoszenia: 28 II 2015
Link: www.audiowizualnyantyk.wordpress.com

_______

Szanowni Państwo,
Sekcje Starożytne Koła Naukowego im. Gerarda Labudy,
„Amici Antiquitatis” i Orientalistyczna,
działające na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu
serdecznie zapraszają na kolejną,
studencko-doktorancką konferencję naukową
z zakresu recepcji kultury antycznej pt.
Postacie historyczne starożytności w
sztukach audiowizualnych
Termin konferencji: 10-11 kwietnia 2015 r.

Opłata konferencyjna: 50,00 zł. (w cenie opłaty jest obiad w pierwszym dniu obrad oraz przekąski i napoje w przerwach między obradami podczas całej konferencji)
Konferencja, będzie poświęcona przede wszystkim następującym zagadnieniom:
- Postaci świata starożytnego Biskiego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, Izrael), świat grecki, Imperium Aleksandra III i rzeczywistość starożytnego Rzymu w flmach fabularnych, dokumentalnych, animowanych
-Postaci świata starożytnego w grach wideo
- Adaptacje wybitnych jednostek świata starożytnego w animacjach
- Starożytni w sztuce komiksowej
- Stylizacje postaci starożytności dla odtwarzania rzeczywistości fantastycznej
Ostateczny termin zgłoszeń i nadsyłania abstraktów mija 28 lutego 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biografczną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profl badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron maszynopisu (czcionka Times New Roman, stopień 12, marginesy 2,5 cm).
Abstrakty prosimy przesyłać na: amici.antiquitatis@gmail.com

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Plakat%281%29,4520737392.pdf

Więcej informacji pod adresem: www.audiowizualnyantyk.wordpress.com

Miejsce: Sanok
Termin: 24-26 IX 2015
Zgłoszenia: 30 VI 2015
Link:

_______

Na pograniczach kultur i narodów. Kultura – sztuka – edukacja | Sanok 24-26 IX | Zgłoszenia do 30 VI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową

Na pograniczach kultur i narodów.

Kultura – sztuka – edukacja 

 

Sanok, 24-26 września 2015 roku

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień kultury, sztuki i edukacji, zwłaszcza w kontekście zjawisk pogranicznych – w szerokim rozumieniu. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z pograniczami, kulturą, sztuką lub edukacją.

 

 

Zakres tematyczny konferencji:

kultura

- historia i współczesność kultur regionów pogranicznych

- pogranicza dyskursów kulturalnych i medialnych

- muzea i inne placówki kulturalne na pograniczach – tradycja a nowe technologie

- przełamywania barier w dostępie do instytucji kultury

 

sztuka

- sztuki pogranicza (muzyka, sztuki plastyczne, architektura, sztuki multimedialne, film, fotografia, literatura, teatr)

- granice sztuki / sztuka łamiąca bariery

- oblicza przemian i problemów pogranicza w sztuce

- sztuka ludowa na pograniczach

 

edukacja

- edukacja w zakresie kultury i sztuki – teoria i praktyka

- edukacja szkolna i pozaszkolna a problemy kultury i sztuki

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie kultury i sztuki

- edukacja regionalna i edukacja międzykulturowa.

 

 

 

Koszt udziału w konferencji:

- 460 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja

- 300 – jak wyżej, bez noclegów

- 160 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

- bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.

 

 

Terminy:

- zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2015 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.

- Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 15 lipca 2015 roku

- opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 10 września 2015 roku. Nr konta:

PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 z dopiskiem: „Pogranicza”

 

 

Formularz zgłoszenia oraz naświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie:

www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:                    

dr hab. Robert Lipelt

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr Jolanta Karolczuk

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

dr Anna Chudzik

Miejsce: Białystok
Termin: 23-24 II 2015
Zgłoszenia: 31 I 2015
Link: http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3A%C5%9Bwiadectwa-pami%C4%99ci-w-kr%C4%99gu-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-i-dyskurs%C3%B3w-od-xix-wieku-do-dzisiaj&catid=23&Itemid=125

_______

Świadectwa Pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu zaprasza do udziału w konferencji „Świadectwa Pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj)”. Wszystkie szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. Konferencja odbędzie się w lutym 2015 roku, propozycje wystąpień można nadsyłać do końca stycznia.

Więcej informacji pod adresem: http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=424%3A%C5%9Bwiadectwa-pami%C4%99ci-w-kr%C4%99gu-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-i-dyskurs%C3%B3w-od-xix-wieku-do-dzisiaj&catid=23&Itemid=125

Miejsce: Kraków
Termin: 27-28 IX 2015
Zgłoszenia: 15 III 2015
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/krakow/call-for-papers-elity-i-przedstawiciele-spolecznosci-zydowskiej-podczas-ii-wojny-swiatowej-1939-1945-krakow,-2728-pazdziernika-2015-r

_______

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939–1945)” – Kraków, 27–28 października 2015 (zgłoszenia do 15 marca 2015)

Międzynarodowa konferencja „Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939-1945)” organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej, we współpracy z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Głównym celem konferencji jest debata nad funkcjonowaniem elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej w latach II wojny światowej. Ma ona stanowić próbę znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące procesu ciągłości elit wojennych z przedwojennymi wzorcami oraz ukazania zmian wynikających z rzeczywistości wojny i okupacji. Istotnym elementem konferencji jest próba zdefiniowania terminu „elity żydowskie”, a także ukazanie stanu badań dotychczas prowadzonych w tym temacie. Głównym założeniem konferencji jest wszechstronne ujęcie historii i roli elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej we wskazanym okresie poprzez prezentację ich dokonań, postaw, zachowań, mentalności oraz mechanizmów postępowania. Temat ten chcemy przedstawić zarówno w ujęciu globalnym, jak też omawiając regionalne przykłady.

Konferencja ma również na celu interdyscyplinarne poszerzenie horyzontu badań we wskazanej tematyce o dziedziny pokrewne historii: socjologię, antropologię, kulturoznawstwo, prawo, etykę oraz psychologię społeczną. Proponujemy przyjęcie szerokiej perspektywy badawczej, w której interesują nas szczególnie następujące zagadnienia:

 • próba zdefiniowania pojęcia „elity żydowskie”, określenie badanej grupy
 • analiza stanu badań
 • źródła do badań nad problematyką elit żydowskich w okresie II wojny światowej
 • analiza porównawcza przedwojennych i wojennych elit żydowskich z uwzględnieniem czynników geograficznych, społecznych, religijnych, kulturowych i statusu majątkowego
 • status elit i przedstawicieli społeczności żydowskiej w kolejnych etapach wojny
 • powstanie „nowych” wojennych elit
 • prezesi i członkowie Judenratu oraz funkcjonariusze OD jako przykłady wojennej elity
 • zróżnicowanie wewnętrzne elit (także pod względem miejsca: elity getta i elity obozowe)
 • obyczaje i życie codzienne elit w okresie II wojny światowej
 • działalność społeczna i kulturalna elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej w trakcie okupacji
 • problematyka kolaboracji przedstawicieli elit żydowskich w okresie II wojny światowej (III Rzesza Niemiecka, Generalne Gubernatorstwo, ZSRS)
 • udział elit i przedstawicieli społeczności żydowskiej w strukturach PPR, GL-AL
 • strategie przetrwania elit żydowskich
 • elity i przedstawicieli społeczności żydowskiej w ŻZW, ŻOB
 • elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego
 • w kręgu pomocy dla przedstawicieli społeczności żydowskiej
 • Zagłada elit żydowskich w czasie okupacji
 • powojenne procesy sądowe i rozliczenia
 • losy elit żydowskich po II wojnie światowej
 • postawy elit i przedstawicieli społeczności żydowskiej w ocenie ocalonych z Holokaustu

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji.

Przewidujemy wydanie tomu studiów i materiałów.

Obrady konferencji odbywać się będą w języku angielskim i polskim (tłumaczenie symultaniczne).

Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, wstęp wolny.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do 15 marca 2015 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (maksymalnie 500 słów) oraz krótką notkę biograficzną. Do 30 kwietnia 2015 r. poinformujemy o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

martyna.gradzka@ipn.gov.pl

martinig@wp.pl

lub:

Martyna Grądzka
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
ul. Reformacka 3
31-012 Kraków
Konferencja 2015

Informacje dodatkowe:
tel. (12) 2892063

Więcej informacji pod adresem:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/krakow/call-for-papers-elity-i-przedstawiciele-spolecznosci-zydowskiej-podczas-ii-wojny-swiatowej-1939-1945-krakow,-2728-pazdziernika-2015-r

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:
Link:

_______

Neo-Latin Studies – nowa seria wydawnictwa Peter Lang

Wydawnictwo Peter Lang powołało nową serię wydawniczą o nazwie Neo-Latin Studies / Neulateinische Studien, której redaktorem jest dr hab. Piotr Urbański, prof. UAM. Propozycje wydawnicze można przesyłać na adres mailowy redaktora (urbanski@amu.edu.pl).

Więcej informacji pod adresem: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=1580&cid=367

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia:30 VI 2015
Link:

_______

CfP: Eirene. Studia Graeca et Latina 51, 2015

 

Czasopismo Eirene. Studia Graeca et Latina zaprasza do nadsyłania artykułów do następnego numeru (51, 2015). Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2015 r.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje, a także spis treści bieżącego numeru (50, 2014).

Więcej informacji pod adresem:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/01/Eirene-51-2015.pdf


 • RSS