konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 10.2011

Miejsce: Wrocław
Termin: 8-9 XII 2011
Zgłoszenia: 8 XI 2011
Link:
http://sknoikumene.wordpress.com/konferencje/smiertelni-i-niesmiertelni-xii-2011/

„Śmiertelni a nieśmiertelni” – 8-9 XII 2011

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego „Oikumene” serdecznie zaprasza na studencką i doktorancką konferencję naukową na temat ”Śmiertelni a nieśmiertelni w literaturze i sztuce Śródziemnomorza”

I boska krew popłynęła,

inna niż ludzka. Nie taką mają szczęśliwi bogowie.

Wszakże nie żywią się chlebem, nie piją ciemnego wina,

więc ziemska krew w nich nie płynie. Stąd zowią się nieśmiertelni!
(Iliada V, 339-42, tłum. K. Jeżewska)

 

Konferencja odbędzie się 8 – 9 grudnia 2011 w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista sugerowanych bloków tematycznych i propozycji zagadnień badawczych (oczywiście otwarta na sugestie):

 1. Natura śmiertelności i nieśmiertelności: nieśmiertelność a boskość / pochodzenie i istota śmiertelności / różnice między
  śmiertelnym a nieśmiertelnym / natura ludzka: konieczność śmierci lub też hipotetyczna możliwość jej uniknięcia / oszukanie śmierci – Alkestis i jej podobni / wskrzeszenie i zmartwychwstanie / śmierć jako dar lub przekleństwo / bóstwa śmierci – kult śmierci / „Bóg umarł”?
 2. Półbogowie i herosi – dzieci pogranicza: pozycja w kulcie / pośrednictwo między sacrum i profanum / chtoniczność i lokalizm herosów / liminalność półbogów / owoc intymnych związków: dziedziczenie nieśmiertelności?  / boska genealogia: herosi jako założyciele rodów
 3. Apoteoza i deifikacja – ubóstwienie w kulcie i micie: statolatria / rzymskie consecratio / kult państwowy w teorii i praktyce / apoteoza w micie – Utnapisztim, Leukothea, Ganimedes?  / utrata nieśmiertelności w micie i kulcie – możliwości i ograniczenia / sposoby uczynienia nieśmiertelnym
 4. Relacja między śmiertelnym a nieśmiertelnym: codzienne i odświętne stosunki: rytuał, obrządek, liturgia / człowiek: poddany,
  przyjaciel czy rywal bóstwa? / walka z nieśmiertelnym – upokorzenie bóstwa? /  bóstwo zależne od człowieka? / jeden pan czy wielu? – religie monoteistyczne i politeistyczne
 5. Istoty pomiędzy bóstwem i człowiekiem – „dżin, anioł, duch, nimfa, geniusz?” – problemy klasyfikacji / „pomniejsze bóstwa” – ich relacje ze zwierzchnikami i podwładnymi
 6. Oblicza nieśmiertelnych: przedstawienia istot nieśmiertelnych / ikonografia i atrybuty bóstwa / wizerunki w literaturze i sztuce oraz ich przemiany / recepcja wizerunku od starożytności po współczesność / bóstwo jako motyw w kulturze

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, uczelnia) oraz tematu wraz z abstraktem (do 200 słów) i krótką bibliografią do 8 listopada na adres:

 

konferencja.oikumene [na serwerze] gmail.com

Informujemy, iż do konferencji zostaną zakwalifikowane jedynie wybrane referaty. Wyniki zostaną opublikowane do 15 listopada.

Miejsce: Zielona Góra
Termin: 21-22 III 2012
Zgłoszenia: 15 X 2011
Link:
http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2011/03/Konferencja-w-Zielonej-Gorze.rtf

Etniczność – obywatelskość – tożsamość w świecie antycznym.
W 1800 rocznicę wydania edyktu Karakalli

Szanowni Państwo,
W 2012 roku mija tysiąc osiemset lat od wydania ważnego dla świata starożytnego dokumentu, tzw. Constitutio Antoniniana, (Edyktu Karakalli). Ustawa ta była zwieńczeniem trwającego od czasów republiki procesu rozszerzania obywatelstwa rzymskiego. Rocznica stała się dla nas pretekstem do zaproszenia Państwa na konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z ideą obywatelskości, tożsamości oraz czynników je kształtujących, np. pamięci, religii oraz filozofii i kultury politycznej świata antycznego. Chcielibyśmy poświęcić także uwagę czasom wczesnego cesarstwa doby Sewerów oraz kwestiom romanizacji Imperium Romanum.
Planowany termin konferencji to marzec 2012 r. w Zielonej Górze.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 października 2011 r. drogą elektroniczną na adres:

konferencja2012@ih.uz.zgora.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:
Uniwersytet Zielonogórski,
Instytut Historii,
al. Wojska Polskiego 69
65-762  Zielona Góra
z dopiskiem „Konferencja starożytnicza”.

Dalsze informacje organizacyjne prześlemy po zamknięciu listy uczestników.

Serdecznie zapraszamy

 

dr Daria Janiszewska                            dr Andrzej Gillmeister

Miejsce: Łódź
Termin: 1-2 XII 2011
Zgłoszenia: 15 IX 2011
Link: http://www.archeologia.uni.lodz.pl/sites/default/files/zaproszenie_iii_sb.pdf

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na

Trzecie Spotkanie Bronioznawcze

tematem którego w tym roku jest Sztuka a broń.

Jako organizatorzy chcielibyśmy powrócić do tradycji polskich badań bronioznawczych nad przedstawieniami uzbrojenia w źródłach ikonograficznych. Przewodnią myślą spotkania ma być porównanie wizerunków uzbrojenia ze współczesną wiedzą bronioznawczą, opartą na analizie zabytków archeologicznych i innych źródeł. Celem konferencji jest również spojrzenie na broń jako wytwór rzemiosła artystycznego. Planowana sesja, która jest kontynuacją Toruńskich Spotkań Bronioznawczych, może stać się okazją do nawiązania bliższej współpracy między archeologami, historykami i historykami sztuki. Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala na zdecydowane wyjście poza ramy chronologiczne wieków średnich, stąd mile widziane będą także referaty odnoszące się do antyku i prahistorii oraz czasów nowożytnych. Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Archeologii UŁ przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi, w dniach 2–3 grudnia 2011 roku. Wystąpienia mogą mieć formę zarówno odczytów, których czas nie przekroczy 15 minut, jak i prezentacji w formie posteru. Jednocześnie informujemy, że przewidziana jest publikacja materiałów prezentowanych na sesji. Osoby referujące proszone są o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł. Organizatorzy zapewniają referentom noclegi z 1 na 2 i z 2 na 3 grudnia 2011 roku oraz częściowe wyżywienie. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 września 2011 r. na adres spotkanie.bronioznawcze@gmail.com.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.
W imieniu organizatorów:
Prof. dr hab. Wojciech Chudziak
Prof. dr hab. Marian Głosek

Miejsce: Lublin
Termin: 8-10 XII 2011
Zgłoszenia: 20 XI
Link:
http://histwoj.waw.pl/2011/10/ix-ogolnopolska-konferencja-historykow-studentow-wojskowosci/

IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

Dzięki życzliwości Władz Uczelni oraz Wydziału Nauk Humanistycznych i Instytutu Historii podczas VIII OKSHW w Warszawie w dniach 19-21 listopada br., Koło Naukowe Historyków Wojskowości KUL zostało wybrane przez studentów z całej Polski gospodarzem kolejnej edycji konferencji. Odbędzie się ona w listopadzie 2011 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Kolejne informacje będziemy podawać w miarę postępów organizacyjnych.
Już dzisiaj wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Miejsce: Łódź
Termin: 18-20 XI 2011
Zgłoszenia: 1 XI 2011
Link:
http://www.facebook.com/notes/konferencje-humanisty/historia-w-kryzysie-kryzys-w-historii-%C5%82%C3%B3d%C5%BA-18-20-listopada-2011-r-zg%C5%82oszenia-do-/190347737705826

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych (maksymalnie z tytułem doktora) wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w konferencji

„Historia w kryzysie, kryzys w historii”

która odbędzie się w dniach 18–20 listopada 2011 r. w Instytucie Historii UŁ przy ulicy Kamińskiego 27 a.

Konferencja składać się będzie z dwóch paneli:

Kryzysy historii – obejmującym takie zagadnienia jak:

 • pojęcie kryzysu;
 • kryzys historii;
 • kryzys historii w Polsce;
 • kryzys historii na świecie;

Kryzysy na przestrzeni dziejów – obejmującym całokształt zagadnień związanych z:

 • kryzysami władzy;
 • kryzysami ekonomicznymi;
 • kryzysami w kulturze i społeczeństwie.

Referaty można wygłaszać w języku polskim i w europejskich językach kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym języku niż w/w należy wcześniej uzgodnić z organizatorem. Czas referatu: 20 min. Wszyscy uczestnicy konferencji, niewygłaszający referatów w języku polskim proszeni są o przesłanie jego streszczenia (w języku polskim) do dnia 5 listopada.

Zgłoszenia wg wzoru formularza prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:jesienhistorykow@wp.pl do dnia: 1 listopada 2011. Formularz do pobrania: http://chomikuj.pl/SKNH_UL

Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 100 zł od osoby[1] (w ramach opłaty noclegi oraz wyżywienie, materiały konferencyjne). Szczegóły dotyczące opłat konferencyjnych zostaną podane w późniejszym terminie. Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej, w związku z tym zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie swoich prac wraz z opinią pracownika naukowego do 31 grudnia 2011 r. Referaty powinny spełniać podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Garamond 11, przypisy Garamond 9, margine górny 1,8 dolny 2,6 prawy 1,9 lewy 1,9. Format strony B5 ISO oraz akapity 0,46. Maksimum stron: 12.

Wszelkich informacji udzielają:

Michał Pychowski: pychu1@vp.pl
Ewa Kacprzyk: ewa_kacprzyk@onet.eu

Pytania można kierować również na adres konferencji: jesienhistorykow@wp.pl

SKNH UŁ: sknh_lodz@wp.pl
[1] Dla osób nie korzystających z noclegów opłata konferencyjna wynosi 40 zł, w przypadku jednego noclegu 60 zł.

Manifest programowy

6 komentarzy

Niniejszy blog ma w założeniu być miejscem, w którym znaleźć będzie można informacje o wszystkich konferencjach historycznych – zarówno akademickich jak i organizowanych w ramach studenckiego ruchu naukowego. To ambitne założenie pozostanie zapewne jeszcze długo niezrealizowane, jednak nadzieją autora jest też nawiązanie współpracy z organizatorami tego typu wydarzeń.


 • RSS