konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 10.2012

Dziś mija rok od momentu opublikowania na blogu pierwszej notki, a także pierwszego ogłoszenia o nadchodzącej konferencji. Od tego czasu zmienił się layout, a także pojawił się np. licznik odsłon. Od jakiegoś czasu niniejszy blog pojawia się wśród pierwszych wyników wyrzucanych przez Google, co świadczy jak sądzę o tym, że odpowiedział w jakimś stopniu na istniejące zapotrzebowanie, znalazł swoją niszę. Cieszy również fakt, że jest on kojarzony przez osoby spoza kręgu krewnych i znajomych autora.

W ciągu minionego roku na blogu pojawiły się informacje o 87 konferencjach. Z całą pewnością nie były to wszystkie wydarzenia tego typu, niektóre zaś (za co przepraszam) pojawiały się na blogu bardzo późno, niekiedy tuż przed terminem zapisów. Mimo to, zważywszy na chwytliwość tematu, strona cieszyła się dość sporym powodzeniem, o czym świadczy wysoka liczba odsłon – 29.795.

Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku wystarczy sił, czasu i chęci, by utrzymać poziom, a może również poprawić to i owo.

Miejsce: Kraków
Termin: 17 X 2012
Zgłoszenia: brak
Link:
http://napoleon.org.pl/konf2012.pdf

Wystawa na Wawelu

1812-2012. Napoleon – Wielka Armia – Polacy

W roku 2012 mija 200 lat od „drugiej wojny polskiej” – wyprawy Napoleona na Rosję, która przyniosła początkowo sukcesy, a następnie dramatyczną zagładę zagładę Wielkiej Armii i koniec marzeń o odtworzeniu Rzeczypospolitej. Wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu upamiętnia udział Polaków w wojnach napoleońskich.
Obok generała Jana Henryka Dąbrowskiego któremu „Bóg powierzył honor Polaków” uwiecznionego w słowach hymnu narodowego, pragniemy przedstawić kilku spośród tysięcy polskich bohaterów napoleońskiej epopei i księcia Józefa Poniatowskiego. Pamiątki po nich są tym cenniejsze, że zupełnie nieznane, przechowane przez 200 lat domach ich potomków i krewnych, pomimo wszystkich przeciwności polskich losów. Portrety, sceny historyczne, ordery, często z dokumentami ich nadania, osobiste drobiazgi przybliżają nam ludzi i wydarzenia sprzed 200 lat w perspektywie prywatnej, niemal rodzinnej. Ukazano je na tle również nigdy nie eksponowanych przedmiotów związanych z Cesarzem, których obecność w każdym polskim domu była, a właściwie wciąż jest oczywista oraz niewielkiego zestawu przedmiotów dokumentujących niektóre aspekty życia za czasów Księstwa Warszawskiego. W ten sposób zgromadzono kilkadziesiąt obiektów dobrej klasy, w znacznym stopniu dokumentujących ciągłość tradycji od czasów napoleońskich. Wystawie towarzyszy katalog.

Kuratorem wystawy i autorem katalogu jest prof. dr hab. Jan Ostrowski, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
Wystawę otworzy były prezydent Francji Valéry Giscard d’Estaing. 

18 października – 18 listopada 2012, II piętro skrzydła zachodniego Zamku
październik: wtorek-piątek 9.30-17.00; sob., niedz. 10.00-17.00
listopad: wtorek-sobota 9.30-16.00; niedziela 10.00-16.00
ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem wystawy
bilety 3 zł

http://www.karnet.krakow.pl/aktualnosci/zamek-krolewski-na-wawelu/101/1812-2012-napoleon—wielka-armia–polacy_19287.html

Program konferencji

Europa napoleońska i wojna 1812 roku

17 października 2012 r. Aula Collegium Novum
9.00 – 10.30
Otwarcie obrad: JM Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
Słowo wstępne: Konsul Generalny Republiki Francji w Krakowie Alexis Chahtahtinsky
Oraz Dyrektor Instytutu Historii UJ dr hab. Sławomir Sprawski
Wręczenie medalu „Plus ratio quam vis” Prezydentowi Republiki Francji Valéry’emu Giscard
d’Estaingowi przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciecha
Nowaka
Wykład inauguracyjny Prezydenta Republiki Francji Valéry’ego Giscard d’Estainga
Wykład prof. Laurenta Coste’a (Bordeaux) – Les Polonais et la Pologne -Grand-Duché de
Varsovie et Lituanie libérée- vus par les soldats de Napoléon lors de la campagne de Russie
10.30-11.00 Przerwa
11.00-15.00 Wystąpienia uczestników konferencji oraz dyskusja
Dr hab. Robert Kłosowicz (UJ) – Czy wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814 w Ameryce
Północnej powinna być zaliczana do wojen napoleońskich?
Dr Paweł Cichoń (UJ) – Wpływy francuskie w administracji Księstwa Warszawskiego
Dr Rafał Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki) – Smoleńsk w okowach lodu. Rzecz o reorganizacji
Wielkiej Armii Napoleona w listopadowe dni 1812 roku.
Dr Maciej Trąbski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Wojna 1812 roku w
świetle rozkazów i wspomnień generała Dominika Dziewanowskiego.
Dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – Tradycje napoleońskie w
wojsku II RP
Dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski) – Udział wojska litewskiego w kampanii 1812
roku
Dr hab. Michał Baczkowski, prof. UJ (UJ) – Kraków jako ośrodek zaopatrzeniowy Wielkiej
Armii.
Dr Katarzyna Kuras (UJ) – Nieznane listy gubernatora Warszawy generała Jacquesa-
Madelaine Ferriera z 1813 r.
15.00-15.30 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Miejsce: Warszawa
Termin: 8-9 XI 2012
Zgłoszenia: Brak
Link:
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=798

Redakcja „Społeczeństwa Staropolskiego. Seria Nowa”
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Towarzystwo Miłośników Historii
mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową

„Społeczeństwo staropolskie a wojsko”

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2012 roku w Instytucie Historii PAN.

Konferencja ma ukazywać szeroki wachlarz relacji społeczeństwo – wojsko w epoce nowożytnej. Najlepsze wystąpienia zostaną opublikowane w IV tomie serii wydawniczej „Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa”.

Planowane wystąpienia:

Prof.  Tadeusz Srogosz, Między mitem a mikrohistorią. Bohaterskie czy codzienne dzieje armii koronnej i litewskiej w XVII wieku?

Dr Łukasz Lubicz – Łapiński, Drobna szlachta wobec obowiązku pospolitego ruszenia w XVI-XVII w.

Prof. Jerzy Urwanowicz, Społeczny wymiar kół żołnierskich w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

Prof. Mirosław Nagielski, Żołnierz koronny w XVII w. – ciemiężyciel czy wybawca i bohater – w świetle zachowanych rejestrów szkód w księgach grodzkich i ziemskich Rzeczypospolitej

Dr Przemysław Gawron, Oddziały autoramentu cudzoziemskiego w Prusach Królewskich i Warmii w dobie wojny z Moskwą za panowania Zygmunta III Wazy (1609 – 1618)

Prof. Piotr Borek, Jeremi Wiśniowiecki jako dowódca w latach 1648-1651 w  świetle pamiętników i literatury okolicznościowej

Dr Piotr Kroll, Przemiany wojskowości kozaczyzny zaporoskiej w XVI-XVII wieku

Dr Leszek Wierzbicki, Uczestnicy wypraw pospolitego ruszenia koronnego w czasach panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Dr Andrzej Gliwa, O wojskowości tatarskiej w okresie nowożytnym i oddziaływaniom koczowników na osiadłe społeczności Rzeczypospolitej

Prof. Marek Wagner, Generałowie wojska polskiego w społeczeństwie Rzeczypospolitej czasów Jana III Sobieskiego (1668-1696)

Prof. Tomasz Ciesielski, Armia Rzeczypospolitej Obojga Narodów a społeczeństwo czasów saskich

Mgr Bernard Kłyszejko, Dezercja w wojskach Radziwiłłów w XVIII w.

Prof.  Dariusz Rolnik, Społeczeństwo szlacheckie Rzeczypospolitej a wojsko w czasie Sejmu Czteroletniego i w okresie rządów konfederacji targowickiej (1788-1793)

Prof. Valdas Rakutis, Kto służył w wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie sejmu Czteroletniego

Dr Adam Danilczyk, Werbunek pruski i austriacki na ziemiach polskich w okresie rządów Rady Nieustającej

Miejsce: Kraków
Termin: 17-18 X 2012
Zgłoszenia: Brak
Link:
http://www.rodzinadawna.up.krakow.pl/main.html

W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo

Tytułowe rytmy codzienności to sekwencje regularnych, typowych czynności, okazji i decyzji; to rutyna, zwyczaje, rytuały, ale także nadzwyczajne wydarzenia ukazane na planie pojedynczego dnia, roku, albo całego ludzkiego życia.

Celem pierwszej konferencji będzie próba uchwycenia wymiaru świata dziecięcego w kontekście uwarunkowań historycznych, antropologicznych i kulturowych. Istotna jest również kwestia relacji rodzinnych i więzi emocjonalnych, stosunku do dziecka w rodzinie i poza nią, przestrzeń prawna i edukacyjna, w której funkcjonowało dziecko. W obszarze naszych badań znajdą się również zagadnienia codzienności – pożywienie, higiena, stan zdrowia, zabawa oraz tradycja i zwyczaje rodzinne związane z narodzinami, chrztem, wychowaniem i śmiercią dziecka.

Mimo, iż tematyka ta od dawna jest obecna w polskiej nauce, ciągłe stawianie pytań, poszukiwanie nowych źródeł oraz nowa interpretacja już istniejących, wydają się w pełni uzasadnione, a nawet konieczne.

Obrady konferencji będą się odbywać w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Podchorążych 2, Aula im. W. Danka (I p.).

Miejsce: Kraków
Termin: 29-30 XI 2012
Zgłoszenia: 15 X 2012
Link:
http://katalog-konferencyjny.pl/konferencja-naukowa.php?id=2182

V Konferencja Nowożytna „Religia w epoce nowożytnej XVI-XVIII wiek Polityka – Społeczeństwo – Kultura”

Mam zaszczyt zaprosić na V konferencję poświęconą epoce nowożytnej, organizowaną przez Sekcję Historii Nowożytnej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Planowany termin sesji naukowej to 29-30 listopada 2012r.

Głównym wątkiem obrad będzie religia i związane z nią wydarzenia polityczne, zjawiska społeczne oraz dorobek kulturowy epoki. Problematyka ta jest niezmiernie istotna dla epoki nowożytnej. Ponadto rok 2012 został ogłoszony rokiem ks. Piotra Skargi, postaci której nie trzeba przedstawiać i wydarzenie to może być punktem wyjścia do debaty nad samą postacią jezuity jak i tematem konferencji.

Proponowane zagadnienia na jakich sesja byś się skupiła to:

 1. Reformacja – reformacja katolicka – wojny religijne.
 2. Kościoły protestanckie i katolicki – instytucja, ideologia, reprezentanci
 3. „Instytucja Kościoła jako trybik w aparacie władzy państwa” – np. anglikanizm, gallikanizm itp.
 4. Hierarchowie na szczeblach władzy – kariery polityczne duchownych.
 5. Majątki kościelne.
 6. Rzeczpospolita „wielowyznaniowa”.
 7. Unia brzeska i problem prawosławia w I Rzeczpospolitej.
 8. Kwestia instytucji kościelnych w programach i realizacjach reform ustrojowych Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 9. Mecenat kulturowy Kościoła katolickiego.
 10. Religijność w epoce nowożytnej.

Są to proponowane zagadnienia do poruszenia w referatach. Jak widać dotyczą one zarówno historii powszechnej jak i Polski

Wszelkie informację uzyskać można pod adresem mailowym v.konferencja.nowozytnicza@wp.pl.

Termin nadsyłania referatów trwa do 15 pażdziernika.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Konferencji

Miejsce: Lublin
Termin: 24-25 X 2012
Zgłoszenia: 4 X 2012
Link:
http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/zaproszenie-do-lublina-thatcamp-cyfrowa-humanistyka/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EmanuelKulczycki+%28Emanuel+Kulczycki%29

THAT­Camp — cyfrowa humanistyka

24–25 paź­dzier­nika w Lubli­nie orga­ni­zo­wana jest pierw­sza odsłona cyklu spo­tkań pro­mu­ją­cych cyfrową huma­ni­stykę i inte­gru­jącą pol­skie środo­wi­sko bada­czy kul­tury cyfro­wej – THAT­Camp Pol­ska. THAT­Camp (The Huma­ni­ties And Tech­no­logy Camp) to orga­ni­zo­wane na całym świe­cie otwarte i nie­for­malne spo­tka­nia osób zain­te­re­so­wa­nych obec­no­ścią nowych tech­no­lo­gii w naukach huma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych oraz w dzia­łal­no­ści insty­tu­cji wie­dzy i pamięci (uni­wer­sy­tety, gale­rie, archiwa, biblio­teki, muzea).

Pierw­szy THAT­Camp odbył się w 2008 roku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i został zor­ga­ni­zo­wany przez Cen­trum Histo­rii i Nowych Mediów (Cen­ter for History and New Media, CHNM) przy Uni­wer­sy­te­cie George’a Masona. THAT­Camp Pol­ska ma być cyklem wyda­rzeń poka­zu­ją­cych poten­cjał nowo­cze­snej huma­ni­styki, która nie odwraca się od nowych tech­no­lo­gii i inten­syw­nie korzy­sta z narzę­dzi cyfro­wych. Wiele pro­jek­tów reali­zo­wa­nych przez pol­skich bada­czy z dzie­dzin nauk spo­łecz­nych i huma­ni­stycz­nych doku­men­tuje i ana­li­zuje ważne zja­wi­ska spo­łeczne i kul­tu­rowe roz­wi­ja­jące się w wokół Inter­netu. Warto pro­mo­wać te bada­nia rów­nież poza środo­wi­skiem aka­de­mic­kim, szcze­gól­nie wobec domi­nu­ją­cego w mediach nega­tyw­nego obrazu huma­ni­styki jako dys­cy­pliny tra­cą­cej spo­łeczne znaczenie.

THAT­Camp to dobre miej­sce na dys­ku­sje o spo­łecz­nych aspek­tach digi­ta­li­za­cji, kul­tu­ro­wym wymia­rze gier kom­pu­te­ro­wych, inter­ne­cie jako prze­strzeni budo­wa­nia toż­sa­mo­ści czy kształ­to­wa­nia poli­tyki czy edu­ka­cji medial­nej jako źródle pod­sta­wo­wych kom­pe­ten­cji społecznych.

Zapra­szamy wszyst­kich do współ­two­rze­nia THAT­Campu. Reje­stra­cja jest otwarta dla wszyst­kich chęt­nych – zapra­szamy dok­to­ran­tów, stu­den­tów, przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Zgło­sze­nia przyj­mo­wane są do 7 paź­dzier­nika. Wszyst­kie nie­zbędne infor­ma­cje oraz for­mu­larz reje­stra­cyjny znaj­dują się na stro­nie histo​ria​ime​dia​.org/​t​h​a​t​c​amp.

Orga­ni­za­to­rzy – koali­cja THAT­Camp Pol­ska: Histo­ria i Media, Brama Grodzka – Teatr NN, Fun­da­cja 5Medium, Wie­dza i Edu­ka­cja.


 • RSS