Miejsce:  Warszawa
Termin:  16-17 V 2013
Zgłoszenia: 31 I 2013
Link:

CALL FOR PAPERS

KONFERENCJA NAUKOWA

Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989

 

Instytut Pamięci Narodowej
Warszawa, 16–17 maja 2013 r.

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej  zatytułowanej „Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 16–17 maja 2013 r.

Celem konferencji jest refleksja nad dziejami społecznymi Polski w latach osiemdziesiątych XX w. Dotychczasowe badania nad tym okresem dotyczyły w większym stopniu historii politycznej, zwłaszcza konfliktu pomiędzy władzami PRL a „Solidarnością” i opozycją. Dzieje społeczne ostatnich lat istnienia PRL zasługują na odrębną refleksję naukową. Długotrwały kryzys gospodarczy i wydarzenia polityczne wpłynęły na doświadczenia, zjawiska i praktyki społeczne. Konferencja będzie okazją do dyskusji nad specyfiką życia społecznego w ostatniej dekadzie PRL.

Interesujące nas tematy obejmują m.in. następujące zagadnienia:

  • społeczeństwo a gospodarka (m.in. czarny rynek, turystyka handlowa, przedsiębiorczość, problemy niedoboru)
  • praca (kultura pracy, codzienność w zakładach pracy, samorządy)
  • przemiany obyczajowe, religijność i życie codzienne
  • migracje (wyjazdy z PRL, migracje wewnętrzne)
  • media, kultura i nowe technologie w życiu Polaków
  • patologie społeczne
  • młodzież lat osiemdziesiątych. (ruchy młodzieżowe, subkultury, pokolenie lat 80.?)

Interesują nas ujęcia dotyczące zarówno całości społeczeństwa, jak i  poszczególnych grup społecznych, miast lub regionów.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – w charakterze referentów i uczestników dyskusji. Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, posiłki) oraz zrefundują koszty podróży.

Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane są do końca stycznia 2013 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu (500–700 słów). Prosimy o dołączanie do formularza listy najważniejszych publikacji oraz tekstu jednego opublikowanego artykułu naukowego.

Program konferencji zostanie ustalony do końca lutego 2013 r.

Więcej informacji na stronie IPN.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

jan.olaszek@ipn.gov.pl

lub:

Jan Olaszek
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
„Konferencja 2013”

fax: +48.22.431.83.80

Informacje dodatkowe:

Jan Olaszek – jan.olaszek@ipn.gov.pl
Natalia Jarska – natalia.jarska@ipn.gov.pl