konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 6.2013

Miejsce: Szczecin
Termin: 17-19 X 2013
Zgłoszenia: 15 IX 2013
Link:

_________

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

zaprasza na konferencje

VII Zjazd Internetowego Forum Archiwalnego

Od 7 lat członkowie Internetowego Forum Archiwalnego (pracownicy archiwów, urzędów administracji centralnej i terenowej, samorządów oraz środowiska akademickiego) jak i jego sympatycy spotykają się w różnych częściach kraju, żeby dyskutować o problemach szeroko rozumianej archiwistyki cyfrowej i elektronicznej administracji.

W tym roku wszystkich zainteresowanych zapraszamy w dniach 17-19 października do Szczecina, gdzie gospodarzem spotkania będzie Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Propozycje referatów wraz z abstraktami (do 200 słów, wzór poniżej) można przesyłać na adres asobczak(at)univ.szczecin.pl do 15 września 2013 roku.

Najlepsze artykuły zostaną wydane na łamach „Archiwisty Polskiego” (o przyjęciu do publikacji będzie decydowała redakcja kwartalnika).

Orientacyjny program:

17.10.2013r. – warsztaty ZoSIA oraz eDOK

18.10.2013r. – obrady

19.10.2013r. – wycieczka do Berlina (orientacyjny koszt dojazdu do Berlina: 28 Euro/5 osób)

Miejsce obrad:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji: zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu.

Dodatkowe informacje, sugestie odnośnie organizacji pobytu w Szczecinie i wyjazdu do Berlina, czy program obrad będą dostępne na forum pod adresem: http://www.ifar.pl/index.php/topic,2381.0.html. Poniżej karta zgłoszeniowa oraz wzór abstraktu.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt e-mailowy z Anną Sobczak: asobczak(at)univszczecin.pl.

Ważne terminy:

15.09.2013r.: termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów

17-19.10.2013r.: obrady

31.10.2013r.: termin nadsyłania artykułów wraz ze streszczeniami

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.hist.us.szn.pl/index.php/instytut-mainmenu-59/konferencje-mainmenu-69/2005-vii-zjazd-internetowego-forum-archiwistow

 

Miejsce: Sosnowiec
Termin: 22-23 XI 2013
Zgłoszenia: 30 VII 2013
Link:

_________

W 2013 roku mija pięćdziesiąta rocznica śmierci Johna F. Kennedy’ego. Wydarzenie to, które można nazwać jednym z najbardziej zagadkowych w historii, stało się inspiracją dla konferencji poświęconej kryptohistorycznym dyskursom, tajemniczym historiom i historycznym tajemnicom. Zapewne to właśnie owa aura tajemniczości, która zazwyczaj towarzyszy przeszłości, sprawia, że historia leży w kręgu nieustającego zainteresowania, zarówno ze strony publiki, jak i naukowców. Niewątpliwie popyt na tajemnice nie maleje, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę niezwykłą popularność różnych teorii spiskowych czy kontrowersje, jakie budzą nowe interpretacje historii. W tym kontekście zatem na szczególną uwagę zasługują teksty historyczne, które skupiają się na tropieniu, odkrywaniu i opisywaniu sekretów, spisków i spekulacji, a także na wyjaśnianiu ich strategii narracyjnych oraz mechanizmów ich powstawania. Zapraszamy do udziału w konferencji i zaprezentowania referatów, które zainspirują i sprowokują dyskusje o tajemnicach, zagadkach i enigmach w różnych historycznych kontekstach. Dwudziestominutowe wystąpienia po polsku lub angielsku mogą nawiązywać – ale nie muszą się ograniczać – do następujących tematów:

· tajemnicze historie / historyczne tajemnice,
· tajne dyskursy i sposoby ich kodowania i odkodowania w kulturze,
· opowieści sekretne i tajemnice przedstawione w tekstach historycznych,
· kontr(o)wersje (w) historii,
· legendy miejskie i powstanie współczesnych mitów,
· mity i mitologizacje przeszłości,
· historie i teorie przypadku, prawdopodobieństwa i zdarzeń losowych,
· kryptografia, kody, szyfry i enigmy historii,
· teoretyczne rozważania o tajnych historiach i sekretnych dyskursach,
· plotki, pomówienia, podania a kroniki i historiografie,
· metafikcje historiograficzne a historyczne relacje i powieści,
· fałszerze i fabrykanci, niewiarygodni narratorzy i brawurowi blagierzy,
· tajne i tajemne: ludzie, organizacje, stowarzyszenia, miejsca, przedmioty,
· pseudohistorie, metahistorie, mikrohistorie, his-story, her-story oraz -istorie
· historyczny rewizjonizm i historie alternatywne,
· historia jako kamuflaż.

Zapraszamy badaczy/badaczki różnych specjalności do nadsyłania zgłoszeń do 30 lipca 2013. Abstrakty (ok. 250 słów) w języku polskim lub angielskim oraz formularz zgłoszeniowy prosimy rejestrować na stronie cryptohistory.wordpress.com. Zawiadomienia o udziale w konferencji uczestnicy otrzymają do 15 sierpnia 2013.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (pracownicy naukowi i dydaktyczno–naukowi) oraz 150 zł (doktoranci, studenci). W opłatę konferencyjną jest wliczony poczęstunek, przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne.
Planowana jest publikacja wybranych referatów w monografii pokonferencyjnej

Miejsce: Lublin
Termin: 11 X 2013
Zgłoszenia: 31 VII 2013
Link:

_________

Galeria Labirynt w Lublinie

zaprasza na konferencję

Cytat – powtórzenie – zawłaszczenie

Zapraszamy Państwa na sesję naukową zatytułowaną „Cytat – powtórzenie – zawłaszczenie”. Konferencja odbędzie się 11 października 2013 roku i dotyczyć będzie tematu zapożyczenia w sztuce. Kopiowanie, „podrabianie“, zawłaszczanie, wykorzystywanie prac innych artystów, cytowanie czy przekształcanie obrazów to praktyki artystyczne znane od zawsze. Jednak początków zawłaszczania będącego odrębnym prądem w sztuce należy szukać w działaniach awangardy, przede wszystkim w twórczości Marcela Duchampa i jego słynnego dzieła „Fontanna“. W odniesieniu do tradycji ready-made, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w kręgach artystów nowojorskich podchodzących krytycznie do kwestii oryginalności, powtórzenia i autorstwa zjawisko to zapoczątkowało nurt zwany dziś „appropriation art“. W dyskusjach o sztuce XX i XXI wieku temat zapożyczenia powracał stale i w różnych kontekstach, bywał wiązany z zagadnieniami czysto formalnymi i poszukiwaniem nowych środków ekspresji, innym razem rozpatrywany w kontekście kultury popularnej i produkcji seryjnej lub w kwestiach związanych z prawem autorskim. Temat ten wydaje się stale aktualny, w szczególności dziś, kiedy praktyka „zawłaszczania“ i powtórzenia stała się codziennością, kiedy przekształcanie „rzeczy“, ich zestawianie i wybieranie wydaję się tak samo ekscytujące i kreatywne jak produkowanie nowych.

Problematyka, którą chcielibyśmy poruszyć na konferencji, będzie obejmowała takie zagadnienia jak:
- sztuka zawłaszczenia (appropriation art)
- zagadnienie zapożyczenia w sztuce
- problem kopii i reprodukcji w sztuce
- wędrówki motywów
- wykorzystywanie cudzych dzieł w świetle prawa autorskiego
- powtórzenie w kontekście kultury popularnej
- found footage
- ready-mades, fotomontaż, asamblaż, nowe media, film
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do historyków sztuki, kulturoznawców, ale także krytyków sztuki, artystów i muzealników oraz wszystkich innych zainteresowanych zagadnieniem zapożyczenia w sztuce.
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów zakwaterowania.
Zaakceptowane przez recenzentów artykuły zostaną opublikowane w formie cyfrowej.

Tytuł referatu i abstrakt (200 słów) prosimy przesyłać do 31 lipca 2013r. na adres: konferencja@labirynt.com

  • SPRAWY NAUKOWE – Aleksandra Skrabek, kontakt: konferencja@labirynt.com
  • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Aleksandra Skrabek, kontakt: konferencja@labirynt.com

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 24-25 X 2013
Zgłoszenia: 06 X 2013
Link: http://cmentarzewroclaw.blogspot.com/

_________


Studenckie Koło Naukowe

Ochrony Dziedzictwa Kultury

Instytut Historyczny

Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza na konferencje

Cmentarze w przestrzeni społecznej

Wokół problematyki badawczej

Ogólnopolska ekspercko-studencka konferencja naukowa

Instytut Historyczny UWr, 24-25 października 2013 roku

Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w ogólnopolskiej, ekspercko-studenckiej konferencji naukowej, poświęconej zagadnieniu funkcjonowania cmentarzy w przestrzeni społecznej. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 października 2013 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49.
Za cel konferencji postawiliśmy sobie zebranie i zaprezentowanie możliwości i metod badawczych nekropolii. Zależy nam, abyście w toku dyskusji wraz z zaproszonymi ekspertami, w oparciu o własne doświadczenia, przyczynili się do stworzenia vademecum badacza nekropolii, wskazując na kierunki i metodologię postępowania w badaniach nad cmentarzami. Chcielibyśmy, aby pokłosiem konferencji był tom, w którym zebrane zostaną najistotniejsze z zaprezentowanych referatów. Tak zredagowany zbiór – w naszym przekonaniu – będzie stanowił wymierną pomoc dla osób rozpoczynających badania nad cmentarzami. Będzie też jedną z niewielu pozycji o tej tematyce na rynku wydawniczym.
Konferencja ma też na celu prezentację dotychczasowego stanu badań nad nekropoliami, ukazując tym samym zarówno jego wszechstronność, dzięki interdyscyplinarności, jak również rosnące potrzeby dalszej eksploracji na wielu płaszczyznach poznawczych. Punktem odniesienia będzie oczywiście każdorazowo człowiek – członek zbiorowości, twórca i zarazem odbiorca wszystkiego, co ma związek z pojęciem cmentarza.
W specjalnie wydzielonej sekcji udział wezmą eksperci: zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych odpowie- dzialnych za ochronę i opiekę nad cmentarzami. Proponujemy Wam bierny (choć nie do końca) udział w owej sekcji – z możliwością zadawania pytań, udziału w dyskusji i przede wszystkim zdobywania cennych informacji. Was zaś zapraszamy do wygłoszenia referatów w panelach studencko-doktoranckich, którym przysłuchiwać się będą eksperci, dając z pewnością cenne wskazówki.
Z racji interdyscyplinarnego charakteru konferencji i szerokiego wachlarza możliwości wynikających tak ze złożoności samego zagadnienia cmentarza jak i głębi semantycznej pojęcia społeczeństwa, proponujemy zwrócenie uwagi na poniższe zagadnienia, z jednoczesną możliwością ich rozszerzania:
- sztuka sepulkralna – formy, klasyfikacja, ikonografia
- założenia cmentarno-parkowe, zieleń cmentarna i jej symbolika
- praktyka konserwatorska: od badań studyjnych przez inwentaryzacje i ewidencje zabytków po faktyczne działania restauracyjne, renowacyjne, zabezpieczające – metodologia pracy, popularyzacja wyników; współpraca organów samorządowych z urzędami ochrony zabytków, cmentarze w gminnych ewidencjach zabytków, wpisane do rejestrów zabytków
- rola inicjatyw lokalnych w ochronie i opiece nad cmentarzami
- problematyka prawna związana z cmentarzami
- pamięć historyczna a polityka – „niewygodne” cmentarze na przestrzeni dziejów (m.in.: cmentarze wojenne, cmentarze na „Ziemiach Odzyskanych”, Kresach II RP itd.)
- zagadnienia związane z obrządkiem pogrzebowym
- cmentarze obrazem różnic kulturowych, konfesyjnych, narodowościowych
- inskrypcje, sygnatury.
Poza częścią teoretyczną proponujemy Wam wzięcie udziału w – niezwykle interesujących – wydarzeniach towarzyszących konferencji. Przede wszystkim w warsztatach poświęconych badaniu cmentarzy, które odbędą się na jednej z wrocławskich nekropolii. Poprowadzą je, mogący poszczycić się ogromnym dorobkiem w pracy na cmentarzach południowo-wschodniej Polski oraz pogranicza polsko-ukraińskiego, członkowie Stowarzyszenia „MAGURYCZ” – Szymon i Filip Modrzejewscy. Wezmą oni również czynny udział w panelu eksperckim. Warsztaty poruszą m.in. takie kwestie jak: inskrypcje nagrobne, techniki i rzemiosło wykonywania nagrobków, inwentaryzacja założeń cmentarnych, opis historycznosztuczny nagrobków.
W warsztatach przewidujemy również możliwość udziału osób, które nie będą zainteresowane czynnym udziałem w panelach konferencyjnych!
Organizujemy też wycieczkę na Cmentarz Żydowski przy ul. Ślężnej we Wrocławiu – Muzeum Sztuki Cmentarnej. Naszym przewodnikiem będzie dr Maciej Łagiewski – dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, znawca historii stolicy Dolnego Śląska, a także wrocławskich Żydów.
Planujemy również organizację debaty poświęconej cmentarzom wrocławskim (a także szerzej: nekropoliom Ziem Zachodnich i Północnych) i ich losom po 1945 roku.
O szczegółach będziemy informować już wkrótce!
Zgłoszenia prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną na adres cmentarze.wroclaw@gmail.com – do 6 października 2013 r, do północy! Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia będzie dołączona do niego opinia pracownika naukowego (przynajmniej w stopniu doktora) o referencie. Pod powyższym adresem odpowiemy Wam również na wszelkie pytania i niejasności (prosimy o informację, jeżeli będziecie mieli problem z pobraniem zgłoszenia). Opłatę konferencyjną – ze względu na m.in. planowaną publikację – przewidujemy w wysokości 100 zł (może ona jeszcze ulec zmianie).
Formularz zgłoszenia dostępny na stronie:
https://docs.google.com/document/d/134WQ3RFeqHKMyy9HG1lZkqxz927EsCSuIFbF2XHGRpQ/edit?pli=1
Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej SKN Ochrony Dziedzictwa Kultury: http://sknodk.blogspot.com/; a także śledzenia wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/188823327944337/.

 

 

 

Miejsce: Toruń
Termin: 22 VI 2013
Zgłoszenia: 15 VI 2013
Link:
_________
Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
Międzywydziałowe Koło Nauk Wojskowych UMK
Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK
Studenckie Koło Myśli Politycznej UMK
Studenckie Koła Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UM
II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Białoruś w XX i XXI wieku z perspektywy polskiej i białoruskiej”
Konferencja odbędzie się dn. 22 czerwca 2013 r. w Toruniu. Czekamy na Państwa zgłoszenia do dn. 15 czerwca 2013 r. Zgłoszenia tematów dot. bezpieczeństwa – przesyłać na mknw.umk@gmail.com.
Zgłoszenia ogólnie- propozycje tematów i abstrakty prosimy przesyłać na adres mailowy: j.m.k.rak@wp.pl

 

Miejsce: Sierpc
Termin: 14-15 X 2013
Zgłoszenia: 10 VIII 2013
Link: http://mwmskansen.pl/6601/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-pt-muzeum-w-srodowisku-lokalnym-wspoldzialanie-i-odpowiedzialnosc

________

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność

 

Konferencja skierowana jest zarówno do muzealników, jak i muzeologów, etnologów, socjologów, historyków, a wreszcie do wszystkich, którym bliskie są problemy polskiego muzealnictwa. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawują: dr Katarzyna Barańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jan Święch, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Jan Rzeszotarski – Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://mwmskansen.pl/6601/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-pt-muzeum-w-srodowisku-lokalnym-wspoldzialanie-i-odpowiedzialnosc

Opłata wynosi 300 zł.

Dane kontaktowe:

www.mwmskansen.pl/,

etnografia@mwmskansen.pl,

e.kaliszewska@mwmskansen.pl,

tel.(024)275-28-83; wew.43 lub 50

Miejsce: Wrocław
Termin: 03-04 XII 2013
Zgłoszenia: 01 IX 2013
Link:

______

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uiwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. TRADYCYJNA MEDYCYNA AFRYKAŃSKA i jej współczesne przemiany

 

Jeśli zwrócić uwagę na fakt, że Afryka jest miejscem narodzin homo sapiens, to można założyć, że również na tym kontynencie człowiek po raz pierwszy świadomie zetknął się z chorobami i zaczął podejmować kroki mające na celu ich zrozumienie i pokonanie.
Chcielibyśmy zaprosić badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym afrykanistów, antropologów i etnologów, historyków, socjologów, psychologów, etnofarmakologów, lekarzy i farmaceutów, do wspólnych, interdyscyplinarnych obrad nad szeroko rozumianą kulturą medyczną Afryki, nad tradycyjnymi sposobami leczenia, a także ich współczesnymi przemianami wynikającymi m.in. z oddziaływania biomedycyny, postępującej globalizacji i pojawienia się nowych zagrożeń zdrowia.
W czasie konferencji chcielibyśmy podjąć rozważania nad kwestiami takimi jak:
- afrykańskie koncepcje zdrowia i choroby,
- przekonania dotyczące chorych,
- wierzenia związane ze zdrowiem (m.in. amulety, wróżbiarstwo, czary),
- handel naturalnymi surowcami leczniczymi (w tym częściami zagrożonych gatunków),
- tradycyjne sposoby leczenia zwierząt – etnoweterynaria,
- terapie naturalne a biomedycyna, w tym:
- porównanie praktyk lekarzy i uzdrowicieli,
- pluralizm terapeutyczny; perspektywy współpracy lekarzy z uzdrowicielami,
- Afryka jako miejsce realnego lub wyimaginowanego testowania leków; biopiractwo,
- przemiany medycyny tradycyjnej pod wpływem globalizacji,
- medycyna tradycyjna wobec nowych zagrożeń zdrowia (np. HIV, ebola),
- rośliny afrykańskie jako źródło nowych leków,
- afrykańskie culture-bound syndromes (np. choroba intwaso, zamglenie umysłu); psychiatria transkulturowa.
Planujemy wydanie zbioru artykułów pokonferencyjnych w kolejnym tomie serii wydawniczej rozpoczętej książką „Kultura medyczna islamu. Studia i szkice”. Prosimy o przygotowanie artykułów o objętości do 20 stron maszynopisu oraz referatów do wygłoszenia w czasie 20-minutowych prezentacji.

Prosimy o nadsyłanie tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem oraz afiliacją i danymi kontaktowymi na adres lukasz.braun@umed.wroc.pl lub tradycyjną pocztą na adres Muzeum Farmacji we Wrocławiu (ul. Kurzy Targ 4, 50-103 Wocław) z dopiskiem „Medycyna afrykańska”.
Zaproszenie na konferencję:
www.struktura.am.wroc.pl/images/muzeumf/konferencje/medycyna_afrykanska_konferencja_zaproszenie.pdf

Opłata wynosi 300 zł.

Miejsce: Łódź
Termin: 28-29 XI 2013
Zgłoszenia: 30 VI 2013
Link:

_______

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytet Łódzki
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN

Recepcja mitów antycznych w kulturze starożytnej, nowożytnej i ponowoczesnej (Reception of ancient myths in ancient, modern and postmodern culture)

Konferencja ma charakter inicjujący cykliczne, coroczne spotkania konferencyjne mające na celu transfer wiedzy i dyskusje badaczy z całego świata nad stanem badań w silnie rozwijającej się dziedzinie badań komparatystyczno-recepcyjnych nad dziedzictwem Antyku grecko-rzymskiego. Proponowany temat konferencji odwołuje się do mitów jako podstawowych struktur wyobraźni twórczej kultury śródziemnomorskiej i ustanawia ich żywotne continuum we wszystkich epokach rozwoju kultury aż po dzień dzisiejszy. W odniesieniu do idei wyobraźni symbolicznej i kreatywnej wyobraźniowości (imagination en devenir) Gilberta Duranda, dają się zauważyć zjawiska transferu sygnatur mitycznych w poszczególnych czasoprzestrzeniach rozwoju kultury starożytnej, nowożytnej i ponowoczesnej. Fakt szczególnej obecności mitów, transformowanych często subwersywnie zgodnie z kontestacyjnym programem postmodernizmu, w kulturze współczesnej, wymaga rozważenia ich znaczenia, symboliki i zakresu wpływu we wszystkich trzech wskazanych czasoprzestrzeniach. Konferencja ma na celu jak najszersze rozważenie zakresu, sposobu i formy oddziaływania logosu mitu antycznego w epoce starożytnej i nowożytnej tak, by móc sformułować podstawę dla rozważań nad tożsamością mitu antycznego we współczesnej kulturze postmodernizmu, zarówno w jej wymiarze lokalnym (narodowym), jak i globalnym. Proponuje się rozważenie zagadnień dotyczących oddziaływania mitów śródziemnomorskich w przestrzeniach kreacji artystycznej, tj. w literaturze, teatrze, filmie oraz w sztukach wizualnych. Przyjmuje się również możliwość rozwinięcia tematyki o aspekty wpływu inwariantów mitycznych na stosunki społeczne (socjologia, antropologia, językoznawstwo, etnologia, prawo, medycyna). W takim ujęciu konferencja adresowana jest do szerokiego interdyscyplinarnego grona naukowców podejmujących w swych badaniach problematykę recepcji mitów antycznych z kręgu kultury śródziemnomorskiej.

Opłata wynosi 600 zł.

Propozycje wystąpień nie przekraczających 20 minut prosimy nadsyłać w formie abstraktów zawierających nie więcej niż 350 słów na adres: mythconference@op.pl

Termin zgłoszeń został przedłużony do 30 czerwca br.

Miejsce: Wrocław
Termin: 22-23 XI  2013
Zgłoszenia: 15 VII 2013
Link:

_____

Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Zakład Historii Literatury Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kto, co i dlaczego nami rządzi, czyli literatura i kultura popularna a władza

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura i kultura popularna”. Tegoroczna edycja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorów i doktorantów zajmujących się szeroko pojętą problematyką literatury i kultury popularnej nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Interesują nas szczególnie takie kwestie, jak:
- ideologia w literaturze i kulturze popularnej
- literatura i kultura popularna w służbie propagandy
- konformizm i nonkonformizm literatury popularnej
- obrazy władzy w literaturze i kulturze popularnej w różnych epokach i systemach politycznych
- systemy władzy w literaturze i kulturze popularnej
- metafory władzy w literaturze i kulturze popularnej
- przejawy władzy w tekstach literatury i kultury popularnej
- język ezopowy w literaturze i kulturze popularnej
- język władzy w literaturze i kulturze popularnej
- literatura i kultura popularna jako obszar komunikacji władzy i społeczeństwa
- polityczne i ideologiczne podteksty dzieł literatury i kultury popularnej
- wpływ władzy na rozwój i tematykę literatury i kultury popularnej
- wpływ aktualnych kwestii ideologicznych i politycznych na kreowanie świata przedstawionego w tekstach literatury i kultury popularnej
- wpływ kultury popularnej na sposób kreowania świata w mediach (np. w programach informacyjnych)
- wpływ literatury i kultury popularnej na światopogląd i zachowanie odbiorców
- wpływ literatury i kultury popularnej na kształtowanie się świadomości politycznej i ideologicznej odbiorców
- utopia, antyutopia i dystopia w literaturze i kulturze popularnej
- cenzura i autocenzura w literaturze i kulturze popularnej
- literatura i kultura popularna jako „piąta władza”
- globalne i lokalne ujęcia problematyki władzy w kulturze i literaturze popularnej
- literatura i kultura popularna jako broń w walce z władzą i ideologią
- twórca tekstów kultury popularnej jako przywódca i ideolog
- odbiorca tekstów kultury popularnej jako obiekt manipulacji

Dane kontaktowe:

powerandliterature@gmail.com
www.powerandliterature.wordpress.com
dr hab. prof. UWr Anna Gemra
Instytut Filologii Polskiej UWr
pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław

Opłata konferencyjna: 450 zł.

Miejsce: Kielce
Termin: 4-5 XII 2013
Zgłoszenia: 30 VI 2013
Link:  http://mdk.mnki.pl/pl/aktualnosci/konferencje_naukowe/549,literatura_w_obszarach_innych_sztuk._problemy_metodologiczne.html

________

Zakład Badań Kulturowych

Instytutu Filologii Polskiej UJK

Muzeum Narodowe w Kielcach (Muzeum Dialogu Kultur)

Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

zapraszają do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej Literatura w obszarach innych sztuk.

Problemy metodologiczne

Konferencja odbędzie się w dniach 4–5 grudnia 2013 r. w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (Oddział Muzeum Narodowego), Rynek 3/5 Przedmiotem interdyscyplinarnej konferencji chcemy uczynić problemy metodologiczne szeroko rozumianej literatury w obszarach innych dziedzin kultury. Sesja jest szansą pokazania propozycji instrumentarium metodologicznego, stwarzającego możliwość nowych i różnorodnych prób odczytywania sposobów funkcjonowania tekstu literackiego w obszarach innych dziedzin (m.in. filmu, teatru, sztuk pięknych, kultury masowej). Do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki, estetyków oraz badaczy, którym bliskie są zagadnienia związków interdyscyplinarnych między literaturą a innymi dziedzinami kultury. Proponujemy następujące obszary zagadnień:

• jak przekazy wizualne i audiowizualne (malarstwo, film, świadectwa kultury masowej – komiks, plakat, reklama) poprzez świadome oddziaływanie „wdzierają się” do literatury jako kontekst kultury multimedialnej, i jakie są tego konsekwencje

• tekst i obraz – poruszanie się po dwóch artystycznych „mikroświatach”, charakteryzujących się względną odrębnością, wynikającą z czasowo-przestrzennej struktury • badanie tzw. świadomości artystycznej „ludzi pióra” – poznanie autorów jako odbiorców sztuki

• pisarz: krytyk czy miłośnik sztuki; badanie tzw. „literackiego stylu odbioru” i mechanizmów odbioru

• problemy aksjologiczne: wartościowanie dzieła sztuki w kontekście kulturowej dyskusji o treści i formie

• preferencje tematyczne: tradycyjne mity, religia, ludowość, pejzaż, kobieta, artysta itp.; relacja: dzieło sztuki wobec jego literackiego opisu; naśladownictwo europejskich wzorców, nowatorstwo

• inne propozycje uczestników związane z tematyką konferencji.

Organizatorzy Sekretarz  sztuka.ujk@gmail.com dr Piotr Rosiński

Przewodniczący komitetu organizacyjnego dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

Informacje organizacyjne dla uczestników
1.  Konferencja odbędzie się w dniach  4–5 grudnia 2013 r. w Muzeum Dialogu Kultur w Kamienicy pod Trzema Herbami, ul. Rynek 3/5, 25-303 Kielce.
2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30 czerwca 2013 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sztuka.ujk@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Leśna 16 25-509 Kielce z dopiskiem: Konferencja  Literatura i sztuka.
3.O przyjęciu zgłoszenia i szczegółach organizacyjnych poinformujemy pocztą elektroniczną.
4. Opłata konferencyjna wynosi  250 zł .  Obejmuje materiały konferencyjne, publikację wygłoszonych referatów, koszty noclegów i wyżywienia.
5. Płatności należy dokonać przelewem do 20 września 2013 r.
6.  Kontakt:
sztuka.ujk@gmail.com
dr Piotr Rosiński
tel. 604 092 809
Więcej informacji na stronie http://mdk.mnki.pl/pl/aktualnosci/konferencje_naukowe/549,literatura_w_obszarach_innych_sztuk._problemy_metodologiczne.html

  • RSS