konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 7.2013

Miejsce: Niepołomice
Termin: 27-29 IX 2013
Zgłoszenia: 15 VIII 2013
Link: http://www.polachwaly.pl

_______

Na Polach Chwały

II międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii militarnej

Wojna, niemal od zawsze, towarzyszyła dziejom człowieka. Jak dowodzi historia rodu ludzkiego, konflikty zbrojne krwawo niszczyły jedne cywilizacje, by jednocześnie stymulować rozwój innych. Wojny odcisnęły swoje piętno na kulturze i sztuce, stały się tematem epopei, eposów i pieśni. Sceny bitewne uwieczniali najsłynniejsi malarze renesansu, żołnierzy i broń przedstawiali rzeźbiarze antyku. Wynalazki wojskowe do dzisiaj dają impuls do wprowadzenia przemian w gospodarce światowej. Krwawe zmagania pośrednio wpływały również na zachodzenie zmian w mentalności, obyczajach i normach społecznych danego okresu dziejów. Można zaryzykować twierdzenie, że cywilizacje większości kultur znanych badaczom to cywilizacje wojny. Taka konkluzja budzi zrozumiały odruch sprzeciwu. Jednak my, ludzie, parafrazując Goethego: to jakże często istoty, które pragnąc dobra zło czynią. Takie są fakty: krew, pot i łzy na stałe wpisane zostały w losy rodzaju ludzkiego. Miejmy nadzieje, że nasi potomkowie znajdą sposób na przerwanie tego krwawego kręgu. Wszelako, aby lepiej zrozumieć naszych przodków i odczytać ich dzieje w pełnym świetle, a także, aby móc wyciągnąć wnioski na przyszłość w myśl słów „historia magistra vitae est”, musimy wciąż dogłębnie poznawać i analizować historie wojen i wojskowości.

Temu celowi służy zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości „Pola Chwały” oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie II międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Na polach chwały”, poświęcona historii militarnej. Kilkudziesięciu naukowców i pasjonatów historii z kraju i zza granicy, spotka się w dniach 28-29 września na Zamku Królewskim w Niepołomicach, aby przedstawić wyniki prowadzonych przez siebie badań w zakresie historii militarnej.

czytaj dalej…

Miejsce: Gorzów Wielkopolski
Termin: 28-29 XI 2013
Zgłoszenia: 27 X 2013
Link:

_______

Instytut Wschodni

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katolicka Uniwerzita Rużomberok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”

Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago

Polskie Towarzystwo Naukowe w Londynie

 

zapraszają na konferencję naukową na temat:

Informują i edukują –

książka i prasa polska na obczyźnie

w XXI wieku

 

Gorzów Wlkp., 28-29 listopada 2013 r.

 

Komitet Organizacyjny:

prof. Andrzej Chodubski, prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. Kazimierz Dopierała, prof. Wiesław Hładkiewicz, Edward Jaworski, dr Eugeniusz Januła, prof. Maria Kalczyńska, prof. Piotr Majer, ks. dr Roman Nir, prof. Krzysztof Pietkiewicz, ks. prof. Edward Walewander, dr hab. Marek Szczerbiński (przewodniczący), dr Krzysztof Wasilewski (sekretarz)

Komitet uzupełnimy przedstawicieli mediów polonijnych po sfinalizowaniu realizowanych ustaleń.

 

***

Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. rozpoczął się kolejny etap emigracji. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że jedynie do końca 2006 r. czasowo lub na stałe z kraju wyjechało prawie 2 mln osób. Dołączyli oni tym samym do wcześniejszych pokoleń emigracji, począwszy od tzw. „niezłomnych”, którzy nie wrócili do Polski po 1945 r., przez uchodźców politycznych z lat 1968-1982, a na emigracji zarobkowej z początku transformacji systemowej skończywszy.

Każde z pokoleń emigracji musiało oswoić się z procesami integracji i asymilacji, bez wyzbywania się narodowej tożsamości. Rodziło to i nadal rodzi niebezpieczeństwo osłabienia tradycji i kultury kraju przodków na rzecz nowej ojczyzny. Trudną do oszacowania rolę w łagodzeniu tego procesu odgrywają media. Dzięki nowym technologiom emigranci czasowi i stali – bez względu na to, gdzie przebywają – mają możliwość bieżącego kontaktu z polską telewizją, radiem czy witrynami internetowymi. Jednak to przede wszystkim tradycyjna książka i prasa kształtują postawy patriotyczne polskiego wychodźstwa.

Dlatego organizatorzy postanowili poświęcić konferencję naukową polskiej prasie i książce na obczyźnie. Przy czym nie zawężamy pola zainteresowań jedynie do tych dwóch form komunikacji. Liczymy, iż uczestnicy zechcą zaprezentować swoje badania dotyczące także nowych mediów, w tym serwisów społecznościowych, których rola w podtrzymywaniu kontaktu z krajem pochodzenia jest trudna do przecenienia.

Organizatorzy proponują następujące grupy problemowe:

 • Stan badań nad książką i prasą polską na obczyźnie
 • Prasa i książka polska w utrzymywaniu więzi emigrantów z pierwotną ojczyzną
 • Z dziejów polskiej prasy i książki poza krajem
 • Rola mediów w budowaniu tożsamości narodowej zbiorowości emigracyjnych
 • Media polskie wobec emigracji, media emigracyjne wobec Polski
 • Dziennikarze, wydawcy, pisarze emigracyjni, ich warsztat twórczy, relacje z Polską
 • Nowe media na emigracji
 • Media wobec tradycji i kultury Kresowian
 • Rola i pozycja mediów polonijnych w rynku medialnym państw obcych
 • Wybrane problemy twórczości literackiej w kraju i na obczyźnie

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają prasoznawców, literaturoznawców, historyków, politologów, oraz specjalistów innych dziedzin z uczelni, stowarzyszeń, redakcji krajowych i emigracyjnych.

Informacje dla uczestników

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy starają się o zapewnienie wyżywienia i noclegu z 29/30 listopada. Wygłoszone podczas konferencji teksty, po ich uprzedniej akceptacji przez recenzentów, zostaną zamieszczone w numerze 6 „Przeglądu Polsko-Polonijnego” (4 punkty na liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Zgłoszenia udziału prosimy nadsyłać do sekretariatu konferencji w terminie do dnia 27 września 2013 r. Termin nadsyłania gotowych tekstów mija w dniu konferencji, a więc 28 listopada 2013 r. Referat powinien mieć objętość od 14 do 17 stron znormalizowanych wraz z przypisami dolnymi oraz krótkim jego streszczeniem w j. polskim i angielskim oraz słowami kluczowymi (maksymalnie pięć).

Program konferencji i niezbędne informacje organizacyjne zostaną przesłane uczestnikom konferencji do 5 listopada 2013 r.

 Sekretariat – dr Krzysztof Wasilewski

e-mail: krzys.wasilewski@gmail.com

tel.: +48 608 674 784

Miejsce: Kraków
Termin: 16-17 XI 2013
Zgłoszenia: 10 X 2013
Link:

_______

Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze – studencko-ekspercka konferencja naukowa,

16-17 listopada 2013,

Rynek Główny 34, IIIp. s. 32 i 33; 31-010 Kraków

Z przyjemnością zapraszamy na studecko-doktorancko-ekspercką konferencję naukową „Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze”, organizowaną przez Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji w ramach pierwszej odsłony festiwalu „Kultiwarium”, promującego współpracę i dialog między kulturami. Zwyczaje związane z jedzeniem są jednym z najistotniejszych elementów każdej kultury – wpajane od dziecka, sankcjonowane społecznie i religijnie – stanowią dla człowieka nie tylko element codziennego stylu życia, ale także manifest tożsamości. Zwyczaje żywieniowe są zatem i tym, co w istotny sposób różnicuje kultury, stając się nierzadko przyczyną politycznych sporów i nieporozumień. Konferencja ma na celu ukazać tę różnorodność i przedstawić jej przyczyny zarówno z perspektywy kulturowej, religijnej, jak i psychologicznej, aby – kierując się naczelnym przesłaniem festiwalu – budować relacje pomiędzy kulturami poprzez ich poznawanie i wzajemne zrozumienie.

Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, antropologów, etnologów, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych zainteresowanych dyskusją na temat zwyczajów żywieniowych i ich rolą we współczesnym świecie. Interesuje nas przede wszystkim różnorodność preferencji żywieniowych w odmiennych kulturach, ale z przyjemnością przyjmiemy także referaty dotyczące współczesnych dysput na temat psychologii lub socjologii jedzenia: zagadnienia dotyczące wegetarianizmu, dyskusje na temat tabu żywieniowego, zaburzeń żywienia oraz wiele innych.

Proponowane tematy:
- żywieniowe savoir vivre w różnych kulturach
- zwyczaje i narzędzia związane z przygotowaniem posiłku
- wystrój stołu i kuchni
- tabu żywieniowe
- wegetarianizm i weganizm
- freeganizm
- kontrowersje wokół uboju rytualnego
- zwyczaje żywieniowe w stosunkach dyplomatycznych
- przenikanie się kultur w kuchni
- praktyki ascetyczne związane z jedzeniem
- jedzenie świąteczne
- ofiary z jedzenia
- rytuały związane z jedzeniem
- mity żywieniowe
- jedzenie jako motyw w sztuce i literaturze
- kuchnia jako motyw ludyczny
- społeczne i kulturowe konsekwencje zaburzeń żywienia

Udział w konferencji jest bezpłatny, planujemy także publikację najlepszych referatów w ramach magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „Maska” (www.facebook.com/MASKAredakcja). Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz nowatorstwo prezentowanego zagadnienia. W przypadku pojawienia się kilku zbyt podobnych tematów, wybrany zostanie tylko jeden. Można nadesłać kilka propozycji, ale każdy referent będzie mógł przedstawić tylko jedną prezentację.

Termin nadsyłania abstraktów mija 10 października 2013 (długość: 1100-1600 znaków czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5). Czas wystąpienia to 15-20 minut. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć również najważniejsze informacje o sobie (kierunek studiów i uczelnia, ewentualne doświadczenie w podobnych wydarzeniach itp.). Prosimy, aby referaty były wygłaszane, nie czytane. Uwaga: nie przyjmujemy abstraktów po upływie terminu zgłoszeń.

ADRES: kultura.jedzenia@o2.pl

Konferencja ma charakter otwarty – zgłaszanie biernego uczestnictwa nie jest wymagane, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy także na warsztaty kuchni całego świata, które odbędą się po konferencji w ramach festiwalu „Kultiwarium”.

Strona konferencji na facebooku https://www.facebook.com/kultura.jedzenia/info

Miejsce: Poznań
Termin: 22-24 XI 2013
Zgłoszenia: 04 X 2013
Link: http://www.xiokshw-poznan.pl

_______

Sekcja Studentów Historyków Wojskowości oraz pracownicy i studenci Instytutu Historii UAM mają zaszczyt zaprosić na XI Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości, która odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78.

To coroczne spotkanie jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć wśród młodych historyków, którzy mogą wówczas przedstawiać i dzielić się swoimi wynikami badań z innymi pasjonatami historii wojskowej. Wiążąca się z tym wymiana myśli i poglądów na tematy historyczno-wojskowowej jest bardzo istotna, dlatego jako wielkie wyróżnienie traktujemy możliwość organizacji konferencji w Poznaniu.

Obrady konferencji będą się toczyć w sekcjach podzielonych tematycznie na epoki, tak więc zapraszamy miłośników historii wojskowości od starożytności po XX wiek.

Prosimy o informację zwrotną ze wstępną deklaracją ilości osób, które by chciały wziąć udział w konferencji, reprezentując Państwa ośrodek naukowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: sshw@amu.edu.pl

Więcej informacji na stronie konferencji: www.xiokshw-poznan.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Miejsce: Poznań
Termin: 16-18 IX 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

Znany jest progrma VIII Sympozujum  Starożytny Izrael/Palestyna, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2013 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROGRAM

Poniedziałek, 16 września 2013

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Wykład inauguracyjny

Edward Lipiński, Uniwersytet w Louvain: “Merkury- “מרקולים

Sesja przekładoznawcza 1 (godz. 11.00-13.30)

Przewodniczy Piotr Zaremba

Irena Kwilecka, PAN: „Najstarsze słowiańskie przekłady Biblii w niemieckiej niemieckiej serii Biblia Slavica”

Adam R. Sikora OFM, UAM: ”Przekłady tekstów biblijnych na kaszubski. Historia. Stan aktualny. Perspektywy”

Anna Kuśmirek, UKSW: „Techniki translacyjne w Targumach do Księgi Liczb”

godz. 13.30-15.00 (obiad)

Sesja religioznawcza 1 (godz. 15.00-16.30)

Przewodniczy Łukasz Niesiołowski-Spano

Henryk Drawnel, KUL: „Tożsamość gigantów w etiopskiej Księdze Henocha a początki literatury apokaliptycznej w Izraelu”

Wojciech Pikor, KUL: „Sakralny charakter ziemi Izraela w Księdze Ezechiela”

Piotr Briks, USz: „Redakcja przewodnika po hebrajskim tekście Księgi Jonasza”

godz. 16.30-17.00 (kawa, herbata)

Sesja religioznawcza 1 (cd.) (godz. 17.00-18.00)

Marek Parchem, UKSW: „Apokaliptyka żydowska okresu Drugiej Świątyni”

Jakub Waszkowiak OFM, WSFH: “Prawo o ołtarzu w Pięcioksięgu w świetle wykopalisk archeologicznych”

Wtorek, 17 września 2013

Sesja religioznawcza 2 (godz. 9.00-12.00)

Przewodniczy Edward Lipiński

Maciej Münnich, KUL: „Kości wieprzowe a sprawa izraelska”

Łukasz Toboła, UAM: „Rzekomy kult Ba’ala w Izraelu za panowania Omrydów”

Jakub Slawik, ATCh: „Przemiany w postrzeganiu misji prorockiej – sługa Pana u

(Deutero)Izajasza”

Wojciech Kosior, UJ: „Serafinowie stali nad nim”. Skrzydlate węże w świątynnej wizji Izajasza (Iz 6,1-7)”

godz. 12.00-12.30 (kawa, herbata)

Sesja historyczna 1 (godz. 12.30-14.00)

Przewodniczy Maciej Münnich

Witold Tyborowski, UAM: „Babilońskie i niebabilońskie cechy historii Patriarchów”

Stefan Zawadzki, UAM: „Problemy chronologii Tyru w VI wieku przed Chr.”

Łukasz Niesiołowski-Spano, UW: „Ludy Morza – szlaki i charakter wędrówek do Kanaanu”

godz. 14.00-15.30 (obiad)

Sesja historyczna 2 (godz. 15.30-17.00)

Przewodniczy Stefan Zawadzki

Edward Dąbrowa, UJ: „Epoka hasmonejska – wybrane problemy jej historii”

Krystyna Stebnicka, UW: „Zabobonni i “nieczyści” – Żydzi w epikurejskim wykładzie Diogenesa z Oinoandy”

Michał Marciak, URz: „Hellenistyczno-partyjska Adiabene – kraj królewskich konwertytów na judaizm”

godz. 17.00-17.30 (kawa, herbata)

Sesja przekładoznawcza 2 (godz. 17.30-19.30)

Przewodniczy Piotr Muchowski

Henryk Jankowski, UAM: “Przekład Biblii na krymski karaimski: Sprawozdanie z projektu”

Piotr Zaremba, UAM: „Dekonstrukcja w przekładzie Psalmów — refleksje ogólne”

Marek Piela, UJ: „O najnowszym „dynamicznym” przekładzie Psalmów”

Marek Baraniak, UW: „Targum a tekst biblijny na przykładzie Targumu do PnP”

Środa,18 września 2013

Sesja literaturoznawcza (godz. 9.00-12.00)

Przewodniczy Maciej Tomal

Monika Czekanowska-Gutman, UAM: „Różne oblicza kobiecości: Portrety biblijnej Estery w twórczości artystów polsko-żydowskich na początku XX w.”

Przemysław Dec, UJ: „Teksty egzegetyczne z Pustyni Judzkiej: klasyfikacja gatunków literackich”

Agata Grzybowska, UW: „Antyczne źródła idylli Saula Czernichowskiego

Chatunatah szel Ekla [Wesele Elki]. Wpływ Iliady i Odysei Homera oraz krytyki homeryckiej na styl, język i treść utworu”

Piotr Muchowski, UAM: „Biblia w hebrajskiej literaturze magicznej: rękopisy karaimów polskich”

godz. 12.00-13.30 (obiad)

Sesja językoznawcza (godz. 13.30-15.00)

Przewodniczy Przemysław Dec

Lidia Napiórkowska, University of Cambridge: „Opisowy pseudo-imperatyw w syryjskim – nowa perspektywa”

Rafał Rosół, UJ: „Kategorie semantyczne wczesnych zapożyczeń semickich w języku greckim”

Maciej Tomal, UW/UJ : „Partykuła ika w aramejskim Talmudu babilońskiego”

Wszystkie obrady odbywają się w Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Al. Niepodległości 24.

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 20 IX 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

20 września 2013 r. w Instytucie Historii PAN rozpocznie się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa pt.

„Splendid Encounters: diplomats and diplomacy in Europe, 1500-1750″  

Konferencja organizowana jest przez Instytut Historii PAN oraz Bath Spa University i stanowić będzie historyków dyplomacji i służby dyplomatycznej epoki nowożytnej z kilkunastu krajów.

Roboczy program konferencji przedstawiamy poniżej.

Piątek, 20 września 2013

8.15-9.00 Rejestracja

9.00-9.15 Otwarcie konferencji

9.15 Wykład wprowadzający:  Prof. Daniel Riches, University of Alabama: Diplomacy and Cosmopolitanism

10.00 dyskusja

10.20 -10.40 przerwa kawowa

10.40 – 12.40 Session 1A: Diplomacy in social context: gifts and givers

Chair: TBC

 1. Nathalie Rivere de Carles, University of Touluse Le Mirail, Material geopolitics in Early Modern European culture
 2. Tracey A. Sowerby, Keble College, Oxford, The Meaning and Use of Diplomatic Gifts in Late Tudor Diplomacy
 3. Samuel Morrison Gallagher, IMT Institute for Advanced Studies, Lucca, Unwanted Gifts: avoiding obligation in early modern diplomacy
 4. Michael Auwers, University of Antwerp, Ambitious givers, ambiguous gifts. Some thoughts about the functionality of painters in early modern diplomacy

11.10 – 12.40 Session 1B: Diplomacy in action

Chair: Sara Wolfson

 1. Ruben Gonzalez Cuerva, German Historical Institute in Rome, Diplomacy through Factions: the ‘Spanish Party’ at the Imperial court (1556-1659)
 2. Martina Bardonova, Charles University, Prague, The Spanish embassy in Prague under don Baltasar de Zúniga
 3. Frederik Dhondt, Ghent University, The Congress of Cambrai and Practical Legal Excellence (1722-1725)
 4. Sophie Holm, University of Helsinki, Foreign envoys in Stockholm during the Diet of 1746–1747

12.40-14.00 Lunch

14.00-16.00 Session 2A: Diplomacy and News Networks

Chair: Steve Murdoch

 1. Paul Arblaster, Zuyd University, Maastricht, Diplomacy and newspapers
 2. Laura Mesotten, European University Institute, Florence, News networks and ceremony at the peace conference of Vervins (1598)
 3. Kelsey Flynn, George Washington University, Designing an Embassy for Intelligence: English Diplomacy in Madrid and the Early Imperial Project, 1604-1625
 4. Clair McLoughlin, University of St Andrews, ‘Burn this as soon as you read it’: David Dunbar and the British- Spanish Crisis of 1726-7

14.00-16.00 Session 2B: Uneasy/unlikely diplomatic partnerships

Chair: Ekaterina Domnina

 1. Natalia Neverova, University of Limoges, The city of Strasbourg in its dealings with the French ambassadors (1590-1612)
 2. Ettore Cafagna, University of Verona, The Republic of Venice and the Republic of the United Provinces of the Netherlands in the early XVII century
 3. Renzo Sabbatini, University of Siena, The polite Diplomacy of a small Italian Republic: Lucca in Europe in the 16th-18th Centuries
 4. Carlo Bitosi, University of Ferrara, An impossible alliance. The republic of Genoa and England, 1650-1750

16.00- 16.30 przerwa kawowa

Sobota, 21 września

8.30-9.00 Rejestracja

9.00-10.30 Session 4A: Early diplomacy

Chair: Roberta Anderson

 1. Wojciech Kozlowski, New Europe College/CEU Budapest, Succession Crisis in Central Europe in the turn of the 14th century and the ways to tackle it
 2. Elena Woodacre, Winchester University, Treaties, hostages and matrimonial diplomacy between the Rulers of Navarre the Reyes Católicos at the cusp of the fifteenth and sixteenth centuries
 3. German Gamero Igea, University of Valladoid, The art of diplomacy in Ferdinand The Catholic’s Court

9.00-10.30 Session 4B: Financing Diplomacy

Chair: TBC

 1. Michael Talbot, SOAS London, The question of finance in early modern diplomacy
 2. Ulrich Nagel, University of Bonn, Money at War: Financial aspects at the Habsburg Embassies in Vienna and Madrid, 1618-1620
 3. Anna Kalinowska, Institute of History, Polish Academy of Sciences, ‘He is no poor man, he can stay well enough…’ The problem of Early Stuart diplomatic emolument

10.30-11.00 przerwa kawowa

11.00-12.30 Session 5A: Tudor Diplomacy

Chair: Tracey A. Sowerby

 1. Ekaterina Domnina, Lomonosow State University, Moscow, Ciphers in early Tudor diplomacy: the case of Spinelli letters
 2. Victoria Smith, Oxford, The nature of ambassadorial counsel: counselling Elizabeth I in the fifteen-sixties
 3. Roberta Anderson, Bath Spa University, Sir Francis Walsingham and Diplomacy

11.00-12.30 Session 5B: Papal Diplomacy

Chair: Anna Kalinowska

 1. Alessia Secco, University of Rome Tor Vergata, The Apostolic Nunciatures in early modern Italy. The case of Tuscany in Seventeeth century between continuity and development
 2. 2Wojciech Tygielski, University of Warsaw, Papal diplomacy in Polish-Lithuanian Commonwealth
 3. Simon Johnson, Downside Abbey Archvies and Library, ‘To the great scandal of all’: The Apostolic Nuntio, the Inquisitor General and the English College Lisbon, 1620-1701

16.30 – 18.15 ession 3A : Politics of Diplomacy

Chair: TBC

 1. Nigar Gozalova, Institute of History, Azerbaijan National Academy of Sciences, Diplomatic Embassies of Nadir Shah Afshar to Russia and the Ottoman Empire
 2. Gábor Kármán, University of Leipzig,  The Zaklika Affair and the Specificities of Transylvanian Diplomacy in the First Phase of the Thirty Years War
 3. John Condren, University of St Andrews, Sovereign principality or dependent protectorate? Mantua and the crown of France, 1678-1690
 4. Sherrod Brandon Marchall, Syracuse University, NY, The Ottoman Crisis and Bourbon Pretensions to Power: Louis XIV and the Republic of Venice Consider Poland

16.30 – 18.00 Session 3B: Women and diplomacy

Chair: Simon Johnson

 1. Alejandra Fraganillo, Universidad Complutense de Madrid, Informal diplomacy between Queen Isabel of Bourbon and the Grand Duchess of Tuscany, 1621-1636
 2. Zuzanna Kowalska, University of Silesia, Katowice, ‘Noe other purpose but to loose time […]’. The missions of John Taylor and Thomas Howard, Earl of Arundel to the Emperor Ferdinand II in the Correspondence of Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia
 3. Sara Wolfson, Manchester Metropolitan University, Dévot politics and Caroline foreign policy, the duchesse de Chevreuse and Marie de Médicis at the court of Charles I, 1638-1641

12.30-14.00 Lunch

14.00-15.30Session 6A: Early Stuart Diplomacy

Chair: TBC

 1. Cynthia Fry, University of St Andrews, The Unknown Quantity: James VI of Scotland.
 2. Adam Marks, University of St Andrews, The end of Tudor Policy? James I of England.
 3. Steve Murdoch, University of St Andrews, The beginnings of British Foreign Policy: James I of Britain.

14.00-15.30 Session 6B: Arts and diplomacy

Chair: TBC

 1. Michela Berti, German Historical Institute in Rome, Europe in Rome and Rome in Europe: diplomacy as a network of cultural exchanges
 2. Opher Mansur, University Hong-Kong, Islam, Orientalism and diplomacy in the decoration of the early-modern papal audience chamber, 1492-1622
 3. Eoin Devlin, Cambridge, Restoring Catholic England: Lord Castlemaine’s mission to Papal Rome

15.30 -16.00 przerwa kawowa

16.00-17.00 Sesja podsumowująca:  The Premodern Diplomats Network: the next steps

Miejsce: Kraków
Termin: 24-25 IV 2014
Zgłoszenia: 30 IX  2013
Link:

_______

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierza zorganizować w dniach 24-26 kwietnia 2014 interdyscyplinarną konferencję naukową Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. Celem tego spotkania ma być nakreślenie zjawisk związanych z inicjatywami fundacyjnymi hierarchów Kościoła krakowskiego (biskupów ordynariuszy i sufraganów) od powstania diecezji do współczesności. Interesują nas fundacje w wymiarze materialnym, ale też czynniki pośrednie, które decydowały o podejmowaniu działalności fundacyjnej, np. podstawy gospodarcze, czy ekonomiczne patronatu artystycznego. Badania historyczne nad diecezją krakowską i jej kolejnymi rządcami są zaawansowane, jednak wciąż można dostrzec wiele „białych plam”. Szczególnie dotkliwy jest brak monografii wielu wybitnych postaci, studiów analitycznych na temat funkcjonowania dworu biskupiego, prób odtworzenia sieci rezydencji, etc. Pilnym postulatem badawczym jest połączenie wysiłków przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, w celu lepszego rozpoznania zagadnień mecenatu i działalności fundacyjnej hierarchów, oraz roli fundacji artystycznych w reprezentacji ich władzy.
Pragniemy, aby organizowana przez nas konferencja stała się forum wymiany myśli historyków, historyków sztuki, archeologów, muzykologów i literaturoznawców. Szczególny asumpt do tego spotkania daje 650. rocznica fundacji Akademii Krakowskiej, pragniemy więc położyć nacisk na działania biskupów krakowskich jako kanclerzy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aby ułatwić podjęcie decyzji potencjalnym Autorom i zachęcić ich do przesyłania zgłoszeń, poniżej prezentujemy listę zagadnień, wokół których – naszym zdaniem – powinny grupować się referaty na konferencji.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszeń na ręce sekretarza Komitetu Organizacyjnego wraz z krótkim konspektem wystąpienia (maks. 1800 znaków) do dnia 30 września 2013. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Wszystkim uczestnikom konferencji zostaną zapewnione noclegi i wyżywienie

Proponowane zagadnienia

patronat biskupów krakowskich w zakresie: liturgii, architektury, urbanistyki, sztuk plastycznych, literatury, muzyki, nauki i przemysłu; fundacje charytatywne
heraldyka, sfragistyka, dyplomatyka i epigrafika
biskup / kapituła katedralna / kościół katedralny
fundacje oficjalne vs fundacje prywatne biskupów krakowskich
fundacje artystyczne na tle innego rodzaju aktywności biskupów (edukacyjnej, charytatywnej, duszpasterskiej, etc.)

związki fundacji artystycznych z liturgią i ceremoniałem
podstawy finansowe działalności fundacyjnej
związki artystyczne diecezji krakowskiej z Rzymem i innymi diecezjami
znaczenie legatów biskupich i rola ich egzekutorów
zamki biskupie i ich miejsce w systemie obronnym państwa; formowanie się systemu rezydencji
biskupi krakowscy wobec zakonów

biskupi krakowscy i Uniwersytet Jagielloński
biskupi krakowscy wobec nowych ruchów i prądów religijnych oraz Reformacji
biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych
rola dworu w realizacji fundacji biskupich
biskupi krakowscy a oprawa artystyczna uroczystości kościelnych i świeckich
wzorcza rola fundacji biskupów krakowskich

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Marek Walczak
walczak.ihs@poczta.fm
mgr Krzysztof Czyżewski
krzysztof.czyzewski@wawel.edu.pl

Sekretarz
mgr Mateusz Grzęda
m.j.grzeda@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 28 II-  01 III 2014
Zgłoszenia: 15 X 2013
Link:

_______

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (IF UW)

oraz Katedra Filozofii i Kultury Antycznej (WNH UKSW)

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

Therapeia, askesis, meditatio

Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu

W starożytności często porównywano filozofię do medycyny. Już Demokryt mówił, że medycyna leczy choroby ciała, podczas gdy mądrość uwalnia od namiętności duszy. Zadaniem filozofii helleńskiej było nie tylko objaśnianie świata, ale również wskazywanie drogi do dobra. Dlatego w antycznym dyskursie filozoficznym kluczowego znaczenia nabrały takie terminy, jak ćwiczenie duchowe, terapia duszy czy troska o duszę. Bios filozofa traktowano na równi z jego dogmata. Uprawianie filozofii przybierało specyficzne formy wyrazu: zazwyczaj odbywało się w dialogu, we wspólnocie, w relacji mistrz-uczeń, niekiedy zakładało skrajne postacie ekspresji, takie jak cynicka anaideia i parrhesia. Ten praktyczny wymiar filozofii znalazł swoje odzwierciedlenie w formie literackiej dzieł filozoficznych, zachęcających, angażujących odbiorcę, perswazyjnych (protreptyk, dialog, diatryba, list, apoftegmat i in.). Takie rozumienie filozofii przetrwało w tradycji chrześcijańskiej, zarówno starożytnej, jak i średniowiecznej. Przede wszystkim odziedziczyła je starożytna tradycja monastyczna, wplatając konkretne praktyki filozoficznych ćwiczeń duchowych do swoich praktyk ascetycznych i związanej z nimi refleksji teologicznej. I tak np. platońsko-stoicka prosoche – postawa ciągłej uwagi skierowanej na samego siebie, była łączona z biblijnym wezwaniem do ciągłej czujności wewnętrznej (straży serca), aby poskramiać namiętności i być otwartym na obecność Boga, z kolei platońska epistrophe jako zmiana kierunku życia związana z odejściem od złudnych mniemań i odkryciem swej prawdziwej duchowej natury, wpływała na monastyczne rozumienia conversio jako odejścia od złudnych spraw tego świata i odnalezienia w murach klasztoru drogi do niebiańskiej Ojczyzny. Ponieważ teologia monastyczna stanowiła aż do XII wieku główny nurt refleksji teologiczno-filozoficznej zachodniego chrześcijaństwa, do tego czasu w średniowieczu wciąż żywa pozostawała integralnie z myślą monastyczną związana praktyka filozoficznych ćwiczeń duchowych. A choć w następnych wiekach, czyli okresie scholastyki, nacisk w teologii i filozofii został położony bardziej na ścisłość rozumowania i budowanie teoretycznych systemów niż dostarczanie reguły życia, to jednak u myślicieli, u których refleksja scholastyczna wiązała się z życiem mistycznym (Bonawentura, Eckhart), znów natrafiamy na wplecione w tkankę chrześcijańską i przez nią przemienione starożytne praktyki filozoficzno-duchowe (np. oczyszczenie intelektu na drodze apofatyki).

Proponowana tematyka:

– ćwiczenia duchowe w filozofii

– filozofia jako melete thanatou / meditatio mortis

– wspólnoty filozoficzno-religijne – forma tekstów filozoficznych i jej odziaływanie na odbiorcę

– związki medycyny i filozofii

– atopiczność filozofa

– metamorfozy filozoficznych ćwiczeń duchowych na gruncie teologii i ascetyki chrześcijańskiej

– życie monastyczne jako prawdziwa filozofia

– apofatyka jako ćwiczenie duchowe w mistyce

-filozofia scholastyczna a ćwiczenie duchowe

– praktyczny wymiar filozofii w ujęciu P. Hadota i J. Domańskiego

– recepcja idei filozofii jako ćwiczenia duchowego w myśli nowożytnej i współczesnej

Prosimy o nadsyłanie tematów wystąpień oraz abstraktów (200-300 słów) do 15 października 2013 roku na jeden z poniższych adresów: Krzysztof Łapiński (k.lapinski@uw.edu.pl) Rafał Tichy (rafal.tichy@uw.edu.pl) Robert Pawlik (r.pawlik@uksw.edu.pl)

 

 

Miejsce: Szczecin
Termin: 25 X 2013
Zgłoszenia: 15 IX 2013
Link: http://mkdus.pl/panel-historyczny/

_______

 Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Panel Historyczny

Życie codzienne na przestrzeni wieków

Konferencja odbędzie się 25 października 2013 roku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

Obecnie jednym z najbardziej popularnych kierunków w badaniach historycznych są rozważania dotyczące życia codziennego. Dzień powszedni obejmuje swoim zasięgiem wiele problemów badawczych. Codzienność jest na ogół stabilna, może być jednak zakłócona przez różnego wydarzenia, święta i uroczystości. Dniem powszednim kierują również emocje i obyczaje wpływające na rozwój szeroko rozumianej kultury. Podejmowanie przez historyków tego typu tematyki ma być próbą przeciwstawienia historii „wydarzeniowej” losów zwykłego, szarego człowieka lub społeczeństwa. Osiągnąć to można wyłącznie przez wnikliwą analizę elementów, w całości składających się na życie codzienne.

Celem panelu jest przedstawienie elementów składających się na życie codzienne na przestrzeni wieków. Organizatorzy mają tu na myśli problematyką związaną z:

 • z przestrzenią mieszkalną (funkcje kulturalne, towarzyskie, itp.),
 • z medycyną (higiena, sposoby leczenia…),
 • z podróżowaniem,
 • z uroczystościami (przebieg uroczystości religijnych, państwowych, kulturalnych…),
 • z codziennością wojny,
 • z życiem w miastach i miasteczkach.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy w szczególności do doktorantów archeologii, historii i stosunków międzynarodowych.

Termin zgłoszeń upłynie 15 września 2013 roku. Po upływie tego terminu organizatorzy poinformują o przyjęciu referatu do wygłoszenia.
Wypełniony formularz wraz z abstraktem (800-1200 znaków) prosimy przesyłać na adres: historia.mkdus@gmail.com

Formularz dostępny na stronie http://mkdus.pl/panel-historyczny/

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (w tym: obiad oraz materiały konferencyjne). Prosimy ją uiścić do 29 września 2013 roku

W trakcie trwanie konferencji zapraszamy do udziału w Balu Doktoranta (koszt: 100 zł) oraz w wycieczce po Szczecinie (koszt: 30 zł). Szczegóły już wkrótce!

Kontakt : Monika Ogiewa monika.ogiewa@univ.szczecin.pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://mkdus.pl/panel-historyczny/

 

 Miejsce: Warszawa
Termin: 12-14 III 2014
Zgłoszenia: 31 X 2013
Link: http://animalstudies.ibl.waw.pl/

_______

W ostatnich latach coraz bardziej widoczne staje się zainteresowanie rozmaitymi kontekstami oddziaływania animal studies w kulturze współczesnej. Konferencja „Zwierzęta i ich ludzie” wychodzi naprzeciw uwidaczniającej się w Polsce i Europie Środkowowschodniej potrzebie analizowania zachodzących w kulturze przemian w szerszej, nieantropocentrycznej perspektywie, koncentrując się na koncepcjach filozoficznych, tekstach literackich i pracach artystycznych. W Polsce pojawia się coraz więcej tekstów kultury w nowy sposób stawiających pytanie o zwierzę oraz relacje ludzko-zwierzęce i wymagających analizy i interpretacji z perspektywy animal studies. Studia nad zwierzętami pozwalają także w nowy sposób spojrzeć na kulturę dawną, literaturę, sztukę, filozofię i postawy społeczne istniejące przed ukonstytuowaniem się studiów nad zwierzętami jako interdyscyplinarnego obszaru badań i świadomej teorii krytycznej znajdującej swoje miejsce w strukturach akademickich.

Na konferencji chcemy poruszyć problematykę statusu zwierzęcia oraz relacji między ludźmi a innymi zwierzętami jako części przemian kultury. Ważne jest dla nas, by zwierzęta nie stały się tylko tematem czy motywem, ale by tworząc teorie i konceptualizując myśli pamiętać o rzeczywistych zwierzętach, ich kondycji i miejscu w świecie, dawniej i współcześnie. Z tego między innymi względu kontekst etyczny wydaje się nie tylko nieunikniony, ale i kluczowy dla studiów nad zwierzętami. Konferencja jest interdyscyplinarna, przy czym zależy nam szczególnie na analizach, teoriach i spostrzeżeniach z obszaru nauk humanistycznych, przede wszystkich zaś tych odnoszących się do sztuki i literatury postrzeganej w kontekście filozoficznym i społecznym.

Pragniemy więc zastanowić się nad zmianami, które zachodzą w kulturze w odniesieniu do zwierząt, ale także poruszyć kwestię samej dyscypliny animal studies, jej specyfiki i perspektyw. Chcemy się zastanowić czy i jak można mówić o zmierzchu paradygmatu antropocentrycznego.

Proponujemy zastanowienie się nad następującymi zagadnieniami:

Studia nad zwierzętami w badaniach nad kulturą:

 • Posthumanizm czy humanistyka nieantropocentryczna?
 • Animal studies jako nowa dziedzina nauki i jej wpływ na teorię i krytykę literatury i sztuki
 • Antygatunkowizm i jego znaczenie w krytyce kultur
 • Pytanie o zwierzę i retoryka zwierzęcości: funkcjonowanie w dyskursie takich pojęć jak: zwierzę, zwierzęcość, zwierzęcy
 • Krytyka środowiskowa (ekokrytyka, environmental studies) wobec zjawisk kultury a stosunek ludzi do zwierząt
 • Zoografia, zoontologia, biopoetyka, antroparchiat i inne pojęcia czy nowa perspektywa badawcza?

Zmiana statusu zwierzęcia:

 • Upodmiotowienie zwierząt: zwierzęta jako podmioty działań (animal agents), aktorzy nie-ludzcy –  współuczestniczenie zwierząt w kulturze
 • Prezentowanie i reprezentowanie zwierząt; nowe sposoby przedstawiania i postrzegania istot nie-ludzkich
 • Bio art w świetle bioetyki i biopolityki
 • Prawa zwierząt, biopolityka, demokracja gatunków – polityczność kultury
 • Animal gaze. Obserwowanie zwierząt  i zmiany w sposobie ich widzenia


Relacje zwierząt ludzkich i nie-ludzkich:

 • Dialektyka doświadczenia i tekstu w relacji ze zwierzętami
 • Problem granicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem: przekraczanie dualizmu, przezwyciężanie opozycji
 • Filozofowie i zwierzęta: zwierzęta w teoriach filozoficznych
 • Poeci i zwierzęta: zwierzęta w literaturze pięknej
 • Prawa zwierząt w sztuce i literaturze
 • Człowiek wobec cierpienia i śmierci zwierzęcia. Zwierzę wobec cierpienia i śmierci
 • Międzygatunkowe próby zbliżenia. Kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt
 • Ludzkie przestrzenie zwierząt: zoo, cyrk, hodowla, laboratorium
 • Mięso w kulturze, mięso i jego konotacje, mięsność a męskość
 • Miejsce zwierząt w teoriach ekofeministycznych
 • Pojęcie holokaustu zwierząt – jego rozumienie i obrazowanie

Pragniemy zaprosić przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do zastanowienia się nad zaproponowanymi przez nas zagadnieniami, pozostając otwarte na propozycje innych tematów, wpisujących się w koncepcję projektu.

Projekt  „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce” ma na celu rozwijanie studiów nad zwierzętami w Polsce i całym regionie Europy Środkow-Wschodniej, w szczególności w badaniach nad kulturą, jak również integrację środowisk polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się animal studies. Celem konferencji jest m. in. zapoznanie polskich badaczy z osiągnięciami i spostrzeżeniami poczynionymi przez badaczy z krajów anglojęzycznych, w których studia nad zwierzętami są najbardziej rozwinięte oraz funkcjonują w strukturach instytucji akademickich. Zależy nam jednak także, by uczestnicy z zagranicy zapoznali się z wynikami badań, teoriami i tekstami kultury, w szczególności dziełami literatury i sztuki autorstwa polskich naukowców i twórców.

W języku wyraża się myśli, więc jest on szczególnie ważny dla nauk humanistycznych. Ma on znaczenie w badaniu tekstów kultury, zwłaszcza literackich i poetyckich. Studia nad zwierzętami rozwinęły się z anglojęzycznym kręgu kulturowym, angielski jest również językiem międzynarodowym. Mimo to anglocentryczność większości wydarzeń poświęconych animal studies wydaje nam się pewnym ograniczeniem w rozwijaniu studiów nad zwierzętami w Polsce i całym regionie Europy Środkowowschodniej. Z tego względu konferencja będzie dwujęzyczna, tłumaczona symultanicznie. Głównymi językami konferencji będą angielski i polski, przewidujemy także tłumaczenie wystąpień w języku francuskim na polski i angielski.

Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili wystąpienie na konferencji znaleźli się:

Prof. Jerzy Axer (Uniwersytet Warszawski), filolog klasyczny, dziekan Wydziału Artes Liberales UW, twórca MISH i Akademii Artes Liberales, w kręgu jego zainteresowań leżą studia nad rolą zwierząt w historii widowisk oraz doświadczenia terenowe w dokumentowaniu zachowań koczkodanów i pawianów w relacjach z ludźmi.

Prof. Steve Baker (University of Central Lancashire), historyk sztuki, krytyk i teoretyk sztuki w perspektywie animal studies, artysta, autor wielu książek o zwierzętach we współczesnej sztuce, ostatnio wydał Artist Animal.

Dr hab. Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), filozofka, teoretyczka i badaczka posthumanizmu i bio-artu, autorka wielu tekstów o zwierzętach z perspektywy filozoficznej, etycznej i biotechnologicznej. Ostatnio wydała: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu.

Prof. Przemysław Czapliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), literaturoznawca, zajmuje się literaturą współczesną i krytyką literacką, autor m.in. książki Polska do wymiany: Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje.

Dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. WSNHiD (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), historyczka sztuki, krytyczka i teoretyczka kultury i feminizmu, specjalistka od polskiej sztuki krytycznej, ostatnio wydała Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, autorka tekstów o posthumanistycznych wątkach w sztuce.

Prof. Dominique Lestel (Ecole normale supérieure, Paryż), filozof, autor wielu książek na temat relacji człowieka i zwierząt, m.in L’Animal est l’avenir de l’homme, gość konferencji Minding Animals 2012.

dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), filolog klasyczny, italianistka, pisze także książki i wiersze o zwierzętach dla dzieci, zajmuje się recepcją antyku we współczesności i problematyką dzieciństwa.

Dr Robert McKay (University of Sheffield), literaturoznawca, zajmuje się reprezentacją zwierząt i relacją do kwestii etycznych, autor wielu tekstów na ten temat, ostatnio zredagował wspólnie z Susan McHugh specjalny numer „Antennae” dotyczący zwierząt, literatury i sztuk wizualnych.

Dr Jessica Ullrich (University of Nürnberg oraz Kunstpalais w Erlangen, Niemcy), historyczka sztuki, prekursorka animal studies w badaniach nad sztuką w Niemczech, redaktorka „Tierstudien”, redaktorka książki Ich, das Tier. Tiere als Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte, reprezentantka Minding Animals Germany.

Integralną częścią projektu jest towarzysząca konferencji wystawa:
Zwierzęta i ich ludzie. Podmioty twórcze
(Salon Akademii)

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (częściowe pokrycie publikacji i wegański catering)

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję zawierających abstrakt referatu (ok. 1500 znaków) oraz krótką notę biograficzną (400-700 znaków) do dnia 31.10.2013 na adres animalstudies.pl@gmail.com.

 


 • RSS