Miejsce: Kraków
Termin: 16-17 XI 2013
Zgłoszenia: 10 X 2013
Link:

_______

Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze – studencko-ekspercka konferencja naukowa,

16-17 listopada 2013,

Rynek Główny 34, IIIp. s. 32 i 33; 31-010 Kraków

Z przyjemnością zapraszamy na studecko-doktorancko-ekspercką konferencję naukową „Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze”, organizowaną przez Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji w ramach pierwszej odsłony festiwalu „Kultiwarium”, promującego współpracę i dialog między kulturami. Zwyczaje związane z jedzeniem są jednym z najistotniejszych elementów każdej kultury – wpajane od dziecka, sankcjonowane społecznie i religijnie – stanowią dla człowieka nie tylko element codziennego stylu życia, ale także manifest tożsamości. Zwyczaje żywieniowe są zatem i tym, co w istotny sposób różnicuje kultury, stając się nierzadko przyczyną politycznych sporów i nieporozumień. Konferencja ma na celu ukazać tę różnorodność i przedstawić jej przyczyny zarówno z perspektywy kulturowej, religijnej, jak i psychologicznej, aby – kierując się naczelnym przesłaniem festiwalu – budować relacje pomiędzy kulturami poprzez ich poznawanie i wzajemne zrozumienie.

Do nadsyłania referatów zapraszamy kulturoznawców, antropologów, etnologów, religioznawców, filozofów, psychologów, historyków, historyków sztuki, socjologów i wszystkich innych przedstawicieli nauk humanistycznych zainteresowanych dyskusją na temat zwyczajów żywieniowych i ich rolą we współczesnym świecie. Interesuje nas przede wszystkim różnorodność preferencji żywieniowych w odmiennych kulturach, ale z przyjemnością przyjmiemy także referaty dotyczące współczesnych dysput na temat psychologii lub socjologii jedzenia: zagadnienia dotyczące wegetarianizmu, dyskusje na temat tabu żywieniowego, zaburzeń żywienia oraz wiele innych.

Proponowane tematy:
- żywieniowe savoir vivre w różnych kulturach
- zwyczaje i narzędzia związane z przygotowaniem posiłku
- wystrój stołu i kuchni
- tabu żywieniowe
- wegetarianizm i weganizm
- freeganizm
- kontrowersje wokół uboju rytualnego
- zwyczaje żywieniowe w stosunkach dyplomatycznych
- przenikanie się kultur w kuchni
- praktyki ascetyczne związane z jedzeniem
- jedzenie świąteczne
- ofiary z jedzenia
- rytuały związane z jedzeniem
- mity żywieniowe
- jedzenie jako motyw w sztuce i literaturze
- kuchnia jako motyw ludyczny
- społeczne i kulturowe konsekwencje zaburzeń żywienia

Udział w konferencji jest bezpłatny, planujemy także publikację najlepszych referatów w ramach magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „Maska” (www.facebook.com/MASKAredakcja). Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz nowatorstwo prezentowanego zagadnienia. W przypadku pojawienia się kilku zbyt podobnych tematów, wybrany zostanie tylko jeden. Można nadesłać kilka propozycji, ale każdy referent będzie mógł przedstawić tylko jedną prezentację.

Termin nadsyłania abstraktów mija 10 października 2013 (długość: 1100-1600 znaków czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5). Czas wystąpienia to 15-20 minut. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć również najważniejsze informacje o sobie (kierunek studiów i uczelnia, ewentualne doświadczenie w podobnych wydarzeniach itp.). Prosimy, aby referaty były wygłaszane, nie czytane. Uwaga: nie przyjmujemy abstraktów po upływie terminu zgłoszeń.

ADRES: kultura.jedzenia@o2.pl

Konferencja ma charakter otwarty – zgłaszanie biernego uczestnictwa nie jest wymagane, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy także na warsztaty kuchni całego świata, które odbędą się po konferencji w ramach festiwalu „Kultiwarium”.

Strona konferencji na facebooku https://www.facebook.com/kultura.jedzenia/info