konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 8.2013

Miejsce: Warszawa
Termin: 28-29 XI 2013
Zgłoszenia: 30 IX 2013
Link: http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:pl/aktualnosci.html?nid=86

_______

Filmoteka Narodowa zaprasza na konferencję podsumowującą Nitrofilm, projekt poświęcony „Konserwacji i digitalizacji przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”.

Zapraszamy do udziału w dyskusji nad różnego rodzaju zależnościami między źródłami audiowizualnymi, a ich cyfrowymi reprodukcjami.

Digitalizacja nie jest przezroczystą zmianą nośnika, tworzy nowe konteksty, które nigdy nie istniały. Wpływ jaki wywiera przenosi się na sposób recepcji archiwalnych materiałów przez współczesnych odbiorców. Zrozumienie szans i konsekwencji, jakie daje zmiana medium, umożliwi kształtowanie nowych form uczestnictwa w kulturze oraz popularyzacji dziedzictwa audiowizualnego. W tym kontekście interesuje nas, na ile instytucje związane z ochroną i udostępnianiem zbiorów audiowizualnych ulegają wpływowi kultury masowej. Jakie związki zachodzącą między materiałem źródłowym, a jego wersją cyfrową, wielokrotnie interpretowaną i modyfikowaną podczas procesu cyfryzacji.

Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania najnowszych odkryć archiwalnych. Przy tej okazji chcielibyśmy poruszyć problemy badawcze dotyczące dzieł utraconych, których wyobrażenie kształtują jedynie materiały okołofilmowe, takie jak plakaty, fotosy, programy kinowe i inne.

Konferencja odbędzie się w dn. 28 i 29 listopada 2013 roku w Warszawie w kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej.

Zainteresowanych wystąpieniem prosimy o przesyłanie abstraktów na adres konferencja@fn.org.pl do 30 września 2013. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Planujemy publikację najciekawszych wystąpień. Wybrane referaty w formie artykułów należy nadsyłać do 30 października 2013.

Formularz dostępny na stronie konferencji http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:pl/aktualnosci.html?nid=86

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Miejsce: Wrocław
Termin: 11 X 2013
Zgłoszenia: 08 IX 2013
Link:

_______

 

Eschaton. Wokół wyobrażeń końca

Koło Naukowe Filozofii Religii przy Instytucie Filozofii UW oraz Sekcja Historii Kościoła Koła Naukowego Historyków UW zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Eschaton. Wokół wyobrażeń końca”, która odbędzie się 11 października 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem konferencji jest analiza wyobrażeń eschatologicznych – zarówno tych religijnych (chrześcijańskich i pozachrześcijańskich), jak i świeckich. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych dziedzin – historii, teologii, filozofii, kulturoznawstwa i innych nauk humanistycznych – zainteresowanych zagadnieniami eschatologii, apokaliptyki oraz millenaryzmu. Podejmując wszechstronny namysł nad eschatologią na przestrzeni różnych wieków i kultur, chcielibyśmy ukazać różnorodność i bogactwo ludzkich wyobrażeń końca, a także ich miejsce w kulturze.

Proponowane obszary zagadnień:
• zbawienie i zmartwychwstanie: odkupienie, przebóstwienie, zmartwychwstanie ciała;
• raj, piekło, czyściec;
• sąd ostateczny i apokatastaza;
• Apokalipsa: teologia apokalipsy, apokalipsa, jako gatunek literacki, wizje literackie, ikonografia, apokalipsa w kulturze popularnej;
• pozachrześcijańskie i pozareligijne koncepcje końca: palingeneza, reinkarnacja, wieczny powrót etc.;
• współczesna krytyka tradycyjnych wyobrażeń końca;
• koniec świata jako zdarzenie historyczne i społeczne (millenaryzm etc.).;
• cel dziejów, koniec historii, utopie.

Abstrakty do 1000 znaków prosimy przesyłać na adres eschaton.konferencja@gmail.com do 8 września 2013 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://docs.google.com/document/d/10QIcj2oxrdeHniVCme7wfRGgoiOY2ZBuHQmqzvTgbcw/edit?pli=1. Opłata konferencyjna wynosi 40 zł i obejmuje obiad dla uczestników oraz koszty organizacyjne konferencji.

Strona wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/550400334995868/

 

Miejsce: Poznań
Termin: 14 X 2013
Zgłoszenia: 30 IX 2013
Link:

_______

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „CZESKIE IMAGINARIUM”, będącej pierwszym poznańskim spotkaniem młodych bohemistów oraz badaczy reprezentujących różne dyscypliny, którzy pragną podzielić się swoimi naukowymi poszukiwaniami oraz intuicyjnymi przemyśleniami na temat fundamentalnych dla czeskiej kultury, historii, literatury i narodowej tożsamości symbolicznych wydarzeń, miejsc, postaci.

Konferencja będzie jednym z bohemistycznych akcentów podczas cieszącego się wielką popularnością Poznan Slavic Fest. Program IX edycji poznańskiego festiwalu zostanie podany wkrótce.

Zapraszamy do zaprezentowania referatów dotyczących fenomenów, które budują wyobrażenie o czeskim języku, określają kształt czeskiej literatury i kultury, odgrywają istotną rolę w interpretowaniu czeskiej historii i polityki. W zamyśle organizatorów tłem rozważań pozostają, pełniące kulturotwórczą funkcję, symboliczne (a niekiedy również stereotypowe) składniki „czeskości”, komponenty tworzące tożsamość i determinujące narodowy charakter:

Proponowane obszary dyskusji:

sekcja językoznawcza:
- kierunki rozwoju języka czeskiego,
- różnorodność języka czeskiego w regionach,
- dawny i współczesny czeski zasób leksykalny;

sekcja literaturoznawcza:
- tradycje czeskiej literatury,
- nurty czeskiej literatury po Odrodzeniu Narodowym,
- czeska poezja, czeska proza, czeski dramat;

sekcja kulturoznawcza:
- zjawiska czeskiej kultury (film, teatr, muzyka, sztuka),
- percepcja czeskiej sztuki na świecie;

sekcja historyczna:
- od czasów starożytnych do Wielkich Moraw,
- państwo: Przemyślidów, Luksemburgów, Jagiellonów, Habsburgów,
- Czechy współczesne,
- władcy i prezydenci Czech.

Językami konferencji są: polski i czeski. Udział w konferencji jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2013 roku. Formularze prosimy kierować na adres: czeskieimaginarium@gmail.com.
Zachęcamy do opracowania artykułów, które jako publikacje pokonferencyjne ukażą się w czasopiśmie „Bohemistyka”.

https://www.facebook.com/czeskieimaginarium

Miejsce: Wrocław
Termin: 03-04 XII 2013
Zgłoszenia: 1 IX 2013
Link:

_______

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zapraszają na konferencje

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. TRADYCYJNA MEDYCYNA AFRYKAŃSKA i jej współczesne przemiany

Jeśli zwrócić uwagę na fakt, że Afryka jest miejscem narodzin homo sapiens, to można założyć, że również na tym kontynencie człowiek po raz pierwszy świadomie zetknął się z chorobami i zaczął podejmować kroki mające na celu ich zrozumienie i pokonanie.
Chcielibyśmy zaprosić badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym afrykanistów, antropologów i etnologów, historyków, socjologów, psychologów, etnofarmakologów, lekarzy i farmaceutów, do wspólnych, interdyscyplinarnych obrad nad szeroko rozumianą kulturą medyczną Afryki, nad tradycyjnymi sposobami leczenia, a także ich współczesnymi przemianami wynikającymi m.in. z oddziaływania biomedycyny, postępującej globalizacji i pojawienia się nowych zagrożeń zdrowia.
W czasie konferencji chcielibyśmy podjąć rozważania nad kwestiami takimi jak:
- afrykańskie koncepcje zdrowia i choroby,
- przekonania dotyczące chorych,
- wierzenia związane ze zdrowiem (m.in. amulety, wróżbiarstwo, czary),
- handel naturalnymi surowcami leczniczymi (w tym częściami zagrożonych gatunków),
- tradycyjne sposoby leczenia zwierząt – etnoweterynaria,
- terapie naturalne a biomedycyna, w tym:
- porównanie praktyk lekarzy i uzdrowicieli,
- pluralizm terapeutyczny; perspektywy współpracy lekarzy z uzdrowicielami,
- Afryka jako miejsce realnego lub wyimaginowanego testowania leków; biopiractwo,
- przemiany medycyny tradycyjnej pod wpływem globalizacji,
- medycyna tradycyjna wobec nowych zagrożeń zdrowia (np. HIV, ebola),
- rośliny afrykańskie jako źródło nowych leków,
- afrykańskie culture-bound syndromes (np. choroba intwaso, zamglenie umysłu); psychiatria transkulturowa.
Planujemy wydanie zbioru artykułów pokonferencyjnych w kolejnym tomie serii wydawniczej rozpoczętej książką „Kultura medyczna islamu. Studia i szkice”. Prosimy o przygotowanie artykułów o objętości do 20 stron maszynopisu oraz referatów do wygłoszenia w czasie 20-minutowych prezentacji.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Prosimy o nadsyłanie tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem oraz afiliacją i danymi kontaktowymi na adres lukasz.braun@umed.wroc.pl lub tradycyjną pocztą na adres Muzeum Farmacji we Wrocławiu (ul. Kurzy Targ 4, 50-103 Wocław) z dopiskiem „Medycyna afrykańska”.
Zaproszenie na konferencję:
www.struktura.am.wroc.pl/images/muzeumf/konferencje/medycyna_afrykanska_konferencja_zaproszenie.pdf

Miejsce: Mińsk
Termin: 14-15 XI 2013
Zgłoszenia: 15 IX 2013
Link:

_______

MENKA GROUP (Belarus), THE INSTITUTE OF HISTORY of The National Academy of Sciences of Belarus

zaprasza na konferencje

„Historia handlu Białorusi (od czasów starożytnych do końca 20 wieku): studia i perspektywy badawcze”
“History of trade in Belarus (from ancient times till the late 20th century) : the study and prospects of research”

Planed topics of the conference
• Sources and methodology of studying trade in Belarus
• Trade development and origins: from primitive society to beginning of statehood
• Forms of organization of trade in Belarus in historical retrospection (bargaining, fairs, shops, pedlery, hypermarkets etc.)
• Variety of goods for wholesale and retail trade in the area in IX – XX centuries
• socioeconomic conditions of trade. Law in trade
• trade in daily life: a salesman and a customer in social, religious and national dimension, relationships between the participants of trade: standards of conduct, conflicts, irregularities etc.
• history of foreign and internal trade, customs service and taxation
• geographical areas of trade: international, regional and local trade
• trade and urbanistics: impact of trading activities on the organization of space in settlements and development of architecture
• infrastructure of trade and provision of trading activities (conditions of transport and utility lines, weights and measures systems etc.)
• trade and monetary-financial system: interference and interdependency
• associated services in trade
• consumer cooperation

Udział w konferencji jest bezpłatny

Dane kontaktowe

Scientific matters: phone +375 17 284-16-31; handl_2013@history.by , Ms. Rogneda Olekhnovich, the Institute of History of the national Academy of Sciences of Belarus
Organizational matters: phone +375 17 321-24-80; history@menka.by, Ms. Kate Dubik, Menka Group.
Accommodation and catering of participants are paid by the organizers of the conference. Reimbursement of travel expenses may be provided.

Miejsce: Kraków
Termin: 14-16 XI 2013
Zgłoszenia: 15 IX 2013
Link:

_______

Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Wydawnictwo LIBRON

zapraszają na konferencje

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Tekst polityczny w historii kultury Europy Środkowej i Wschodniej”

Przedmiotem refleksji i dyskusji podczas obrad będzie tekst polityczny we wszystkich jego wymiarach i gatunkach – od manifestu politycznego, poprzez przemówienie, program polityczny, akt prawny, publicystykę polityczną, kończąc na tekstach wizualnych i audiowizualnych. Pragniemy jednak, by tekst polityczny ukazywany był poprzez pryzmat jego oddziaływań i uwarunkowań kulturowych. Przyszłym Prelegentom proponujemy następujące grupy zagadnień:
-miejsce tekstu politycznego w badaniach historii kultury;
- miejsce tekstu politycznego w systemach kultury;
- metody badań tekstu politycznego w naukach o kulturze;
- tekst polityczny jako czynnik kulturotwórczy;
-kulturowe uwarunkowania tekstu politycznego;
- tekst polityczny wśród innych tekstów: aspekt semiotyczny i metodologiczny.
W zamyśle organizatorów konferencja winna stać się forum dyskusji badaczy reprezentujących pełne spektrum nauk humanistycznych i społecznych. Do udziału zapraszamy historyków, filologów, antropologów, socjologów, politologów, religioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin.
Informacje organizacyjne: ♦ Językami konferencji są polski, angielski i rosyjski. Limit czasu na wystąpienie wynosi 20 minut. ♦ Opłata konferencyjna wynosi 240 PLN lub 60 EUR i pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, poczęstunków podczas obrad i koszty recenzji tekstów nadesłanych do publikacji w monografii zbiorowej. ♦ Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 15 września 2013 roku na adres mailowy: historia@upjp2.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację, tytuł wystąpienia, a także zamieścić krótki (150-200 słów) abstrakt. Osoby potrzebujące zaproszenia do uzyskania wizy proszone są ponadto o przekazanie danych paszportowych oraz adresu zamieszkania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Oficjalne ogłoszenie listy uczestników nastąpi 20 września. ♦ Służymy pomocą w znalezieniu zakwaterowania.

Sekretarz konferencji: mgr Magdalena Lejman
e-mail: historia@upjp2.edu.pl
www: historia.krakow.pl

Miejsce: Łodź
Termin: 09-10 XII 2013
Zgłoszenia: 30 IX 2013
Link:

_______

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dom Literatury w Łodzi

zaprasza na konfrencje

Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku na tle prądów kontrkulturowych w PRL

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i będzie niecodziennym spotkaniem szerokiego grona naukowców: historyków, literaturoznawców, filmoznawców, historyków sztuki, socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych proponowanym tematem, a także osób bezpośrednio zaangażowanych w niezależną działalność artystyczną w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku.
Celem konferencji jest refleksja nad fenomenem ówczesnej, związanej z opozycją demokratyczną, kontrkultury, której wyjątkowość można opisywać w różnorodnych aspektach.
Proponowane obszary tematyczne konferencji:
• rola działalności artystycznej w walce z komunizmem;
• wybitne osobowości polskiej kultury niezależnej;
• opis socjologiczny grupy społecznej, jaką tworzyły osoby związane z podziemnym ruchem artystycznym;
• formy walki z niezależną działalnością artystyczną;
• analiza twórczości w ramach poszczególnych dziedzin kultury;
• działalność tzw. salonów artystycznych.
Zaproponowane tematy dotyczą oczywiście lat 70. i 80. XX wieku. Zależy nam na próbie analizy działalności i osiągnięć łódzkiej kultury niezależnej na tle zjawiska ówczesnej kontrkultury w skali całego kraju.
Konferencja jest elementem VII Festiwalu Puls Literatury oraz projektu: Wehikuł czasu – kontrkultura w latach 70. i 80. XX wieku, realizowanego w ramach programu Patriotyzm Jutra, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski.

Dane kontaktowe: renata.nolbrzak@gazeta.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny

Miejsce: Toruń
Termin: 08-09 V 2014
Zgłoszenia: 30 IX 2013
Link: http://www.kae2014.umk.pl/

_______

 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zapraszają do udziału w:

Konferencji Archeologii Eksperymentalnej

która odbędzie się w dniach 8 i 9 maja 2014 roku, w Toruniu.

Odpowiedź na pytanie czym jest obecnie archeologia eksperymentalna nie jest, wbrew pozorom, prosta. Definiuje się ją jako metodę, w której hipotezy czynione względem sposobów życia w przeszłości są weryfikowane na drodze eksperymentów naukowych. Obecnie jednak, bardzo często jest ona kojarzona z czymś innym, tzn. z imprezami typu living history i parkami archeologicznymi. Jaka jest więc rola archeologii eksperymentalnej we współczesnej Polsce? Czy jest to metoda naukowa, czy jedynie sposób na ciekawe spędzenie czasu w kontakcie z przeszłością? Czy istnieje możliwość, a przede wszystkim potrzeba rozróżnienia pomiędzy „archeologią festynową”, a eksperymentowaniem naukowym w badaniach archeologicznych? Na jakiej płaszczyźnie powinna funkcjonować współczesna archeologia doświadczalna? Na te i podobne pytania chcielibyśmy poszukać odpowiedzi w trakcie pierwszego dnia sesji. Do dyskusji serdeczne zapraszamy zarówno zwolenników jaki i przeciwników metody. Dzień drugi konferencji będzie okazją do zaprezentowania założeń i rezultatów prowadzonych obecnie w naszym kraju (i nie tylko) doświadczeń archeologicznych.

Konferencji będą towarzyszyły warsztaty, które w sposób bardziej bezpośredni umożliwią uczestnikom dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz -jak mamy nadzieję- staną się miejscem, gdzie przynajmniej niektóre wygłoszone wcześniej teorie zostaną zilustrowane w praktyce.

Tematem przewodnim naszego spotkania jest sentencja Leonarda da Vinci:

MĄDROŚĆ JEST CÓRKĄ DOŚWIADCZENIA ?

Można ją rozumieć na kilka sposobów. Dla nas doświadczenie to ciągła weryfikacja stawianych hipotez na drodze praktycznej, to uwzględnianie coraz to nowych zmiennych oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności w wyniku żmudnych i powtarzanych w nieskończoność eksperymentów. Czy jednak rzeczywiście jesteśmy przez to mądrzejsi? Czy naprawdę wiemy więcej na temat przeszłości? Znak zapytania na końcu słów wielkiego uczonego jest rodzajem wyzwania, najważniejszym pytaniem na które chcielibyśmy spróbować znaleźć odpowiedź.

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia w formie referatów (do 20 min w tym dyskusja), posterów (format B1 o wym. 700×1000 mm) oraz sesje warsztatowe i pokazy. Językiem konferencji będzie język polski i angielski.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń tematów wystąpień wraz z abstraktami (do 1800 znaków) do dnia 30 września 2013 roku na adres: kae2014@umk.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.kae2014.umk.pl/

Referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie Acta Universitatis Nicolai Copernici wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Komitet organizacyjny zastrzega możliwość weryfikacji zgłoszonych wystąpień. Informacje o przyjęciu wystąpienia zostaną przesłane do 13 października 2013 roku.

Szczegółowe informacje o konferencji będą rozsyłane do wszystkich zainteresowanych na podane w zgłoszeniach adresy e-mail, umieszczane na stronie internetowej: www.kae2014.umk.pl oraz publikowane w formie komunikatów na oficjalnym profilu Facebook.

Miejsce: Katowice
Termin: 18-20 XI 2013
Zgłoszenia: 30 IX 2013
Link:

_______

Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

zaprasza na konferencje

Strychy/piwnice. Inne przestrzenie

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Strychy/ piwnice. Inne przestrzenie”. Pragniemy zachęcić Państwa do otwarcia dyskusji na temat przestrzeni zamkniętych, wciąż traktowanych nieco marginalnie we współczesnej kulturze (literaturze, sztuce, filmie, teatrze, filozofii, antropologii itd.). Tematem przewodnim konferencji – pojętym tyleż dosłownie, co metaforycznie – będą strychy i piwnice. Oczywiście metafory przestrzenne były już przedmiotem refleksji w humanistyce, np. krytyce tematycznej (m.in. Gastona Bachelarda), filozofii poststrukturalistycznej (np. Michela Foucaulta), feminizmie (Lindy McDowell) czy teorii afektu (Nigela Thrifta). Pragniemy przyjrzeć się im, przyjmując perspektywę maksymalnie szeroką, bo wynikającą z myślenia interdyscyplinarnego – porównać sposoby istnienia i obrazowania przestrzeni, funkcje oraz użycia tych metafor, przewijające się we współczesnej myśli humanistycznej; równocześnie chcielibyśmy zawęzić tę perspektywę do
przestrzeni zamkniętych, często opresyjnych, ale również tajemniczych, jak właśnie piwnice i strychy, uruchamiających oczywiste kody kulturowe, ale też je przewartościowujących, i zbadać najróżniejsze ich znaczenia oraz konotacje (psychologiczne, społeczne, ideologiczne, antropologiczne, filozoficzne, estetyczne, metafizyczne…).
Proponujemy Państwu następujące zagadnienia związane z tematyką przestrzeni:
• inne przestrzenie kultury;
• przestrzenie skryte i skrywające, odkrywanie – zakrywanie;
• przestrzeń a pamięć: obszary zapomniane/zakazane;
• relacje przestrzenne: otwarte – zamknięte, wysokie – niskie,
oczywiste–nieoczywiste itd.;
• przestrzeń (nie)ujarzmiona – postkolonializm, gender, queer;
• labirynty (po)nowoczesności;
• przestrzeń a lęki i fobie;
• przestrzenie afektywne;
• pod podłogą, na strychu: podmioty eks-centryczne.

piwnice.lochy.strychy@gmail.com
www.doktoranci-us.pl

Strona wydarzenia na facebooku https://www.facebook.com/events/674743255888791/?ref=22

Opłata konferencyjna 400 zł brutto

Miejsce: Kraków
Termin: 25-27 XI 2013
Zgłoszenia: 30 IX 2013
Link:

_______

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na konferencje

Religie: pola badawcze, metody i perspektywy. Międzynarodowe Krakowskie Sympozjum Religioznawcze

 

Ciągle trwają starania o zdefiniowanie przedmiotu religioznawstwa i dookreślenie granic naszej dyscypliny. Jednak równie ważne są dla nas badania poszczególnych zjawisk religijnych. Religioznawstwo jest bowiem taką dziedziną, która wymaga wzajemnego zapładniania teorii i danych, modeli „czegoś” i modeli „dla czegoś”. Wprawdzie nadal brakuje nam wielkich teorii, ale różnorodność podejść metodologicznych sprawia, że religioznawstwo ma ogromny potencjał eksplanacyjny. I właśnie do tego potencjału chcemy sięgnąć.
Chcielibyśmy, by drugie krakowskie sympozjum Religie: pola badawcze, metody i perspektywy było miejscem spotkania badaczy, którzy próbują mierzyć się z fenomenami religijnymi z różnych perspektyw – historycznej, socjologicznej, psychologicznej, antropologicznej czy filozoficznej.
Czekamy na zgłoszenia referatów prezentujących zarówno ustalenia teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych. Mamy nadzieję, że to bogactwo podejść wyzwoli większą kreatywność i doprowadzi do uzgodnień i rozstrzygnięć o bardziej uniwersalnym charakterze.
Języki konferencji: angielski (preferowany), polski i rosyjski (akceptowany)
Opłata konferencyjna: 300 PLN (lub 80 EUR). Wpisowe nie pokrywa kosztów zakwaterowania ani wyżywienia.

Publikacja punktowana (3 pkt)

Sekretarz:
Dominika Górnicz
Email:
symposium@iphils.uj.edu.pl
Adres:
Instytut Religioznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków


  • RSS