konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 9.2013

Miejsce: Mariupol (Ukraina)
Termin: 29 XI 2013
Zgłoszenia: 1 XI 2013
Link:

MARIUPOLSKI UNIWERSYTET PANSTWOWY
KATEDRA NAUK HISTORYCZNYCH
zaprasza państwa do udziału w Ogólnoukraińskiej naukowo-
praktycznej konferencji, która odbędzie
29 listopada 2013 r. na Wydziale Historycznym
Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego.
Konferencja odbywa się pod patronatem:
INSTYTUTU HISTORII UKRAINY NARODOWEJ AKADEMII NAUK
UKRAINY, FEDERACJI STOWARZYSZEŃ GRECKICH UKRAINY, MARIUPOLSKIEGO MUZEUM KRAJOZNAWCZEGO
Ogólnoukraińska naukowo-praktyczna konferencja
studentów, młodych badaczy i doktorantów
«UKRAINA I ŚWIAT: PROBLEMY HISTORII »
ROBOCZE TEMATY:
Badania archeologiczne na Ukrainie
Ziemi Ukrainy i Europa w średniowieczu i czasach nowożytnych
Państwowośc ukraińska w najnowszej historii
Historiografia i źródła do dziejow Ukrainy
Ukraina i świat słowiański
Dzieje Greków wybrzeża Morza Azowskiego
Technologie komputerowe w badaniach historycznych
Aktualne problemy polityki zagranicznej
Ukraina w globalnej przestrzeni informacyjnej
Jezyki konferencji: ukraiński, rosyjski, angielski,grecki, polski.
Materialy konferencyjne zostaną opublikowane przed
rozpoczęciem konferencji.
Zgłoszenia oraz abstrakty proszemy nadsyłać mailowo
 Adres elektroniczny:
ukr.derz.mdu@gmail.com
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
87-556, Mariupol, prospekt Budiwelnykiw,129, MUP,.
Telefon: (0629) 34-62-00; 067-14-96-107
Termin nadsyłania zgłoszeń – 1 listopada 2013 r. Zaproszenie osobiste zostanie wysłane po otrzymaniu zgłoszeń i abstraktów. Uczestnik konferencji powinien poinformować o dacie przybycia oraz potrzebie zakwaterowania w hotelu. Koszty podróży i zakwaterowania ponoszą uczestnicy konferencji. Istnieje możliwość publikacji bez udziału osobistego w pracach konferencji.
List informacyjny oraz formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj.

 

Miejsce: Katowice, Rybnik
Termin: 29-30 V 2013
Zgłoszenia: 31 X 2013
Link: http://www.historia.us.edu.pl/index.php?pokaz=showart&id=675

_______

Celem spotkania będzie przedstawienie i  porównanie wpływu państw Hohenzollernów i Habsburgów na rozwój i funkcjonowanie regionu górnośląskiego w  czterech różnych sferach:

polityczno-administracyjno-prawnej – rozumianej jako tworzenie przez państwo
norm prawnych oraz struktur pozwalających na sprawne i skuteczne zarządzanie,
rozwój biurokracji i jej znaczenia (M. Weber), wpływ na kształtowanie się samorządu miejskiego i gminnego w ramach tworzonego przez państwo systemu
prawnego, kontakty państwo – kościół oraz kształtowanie polityki wyznaniowej,
sprawność państwa w osiąganiu założonych celów taki jak np. system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych czy system edukacji;
społecznej – pokazującej rozwój społeczeństwa górnośląskiego na tle przemian zachodzących w tym czasie w monarchii Hohenzollernów i  Habsburgów, takich jak modernizacja społeczeństwa, demokratyzacja, alfabetyzacja, partycypacja polityczna, dekonfesjonalizacja, wzrost świadomości w  zakresie medycyny i  higieny, inwestycje w infrastrukturę komunalną: wodociągi, gazociągi i elektryfikację;
gospodarczej – przedstawiającej rolę państwa jako inicjatora przedsięwzięć gospodarczych,regulatora oraz nadzorcy funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu, ukazującej znacznie przemysłu górnośląskiego dla gospodarki całego państwa oraz wspierającej rozwój technologiczny;
kulturowej – pokazującej rozwój architektury i sztuki górnośląskiej na tle przemian i prądów panujących w tym czasie w Europie, Prusach i cesarstwie Habsburgów, udział górnośląskich środowisk artystycznych w życiu kulturalnym państwa, kontakty pomiędzy stolicą i  prowincją, państwowy i lokalny mecenat kulturalny.

Zgłoszenia do 31 października 2013 na adres sekretarzy konferencji (formularz dostępny na stronie http://www.historia.us.edu.pl/index.php?pokaz=showart&id=675)

Sekretarze konferencji

dr Barbara Kalinowska-Wójcik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Historii

Ul. Bankowa 11

40-007 Katowice

barbara.kalinowska-wojcik@us.edu.pl

dr Dawid Keller
Muzeum w Rybniku
Rynek 18
44-200 Rybnik
tel. 32 4327466

keller@muzeum.rybnik.pl

Miejsce: Brasov (Rumunia)
Termin: 29 VII- 02 VIII X 2014
Zgłoszenia: 03 II 2014
Link: http://www.icohtec.org/brasov2014/

_______

The 41st Symposium of the International Committee for the History of Technology will be held in Romania at the turn of July and August of 2014. The main theme of the meeting will be “Technology in Times of Transition”. The aim is to examine major breaks and turning points in technological development with the following conversion periods in a multidisciplinary framework. The membership in ICOHTEC is NOT required to attend the meeting.

The general theme is tailored for the site, while the intention is to examine flexibility of technology to adjust to major societal transitions in the past and present. Times of transition refer to rapid and even revolutionary phases of history when major societal structures changed and nations had to bend to new conditions. Industrial revolutions of the 18th and 19th century, restructuring the economies during and after World War I,  depression of the 1930s, post-war period of reshuffle and economic growth and collapse of the Soviet regime in the 1990s are examples of times of transition. In addition, the idea of the symposium is to promote dialogues between East and West as well as North and South and – if possible – also to compare experiences of various countries in the similar circumstances.

ICOHTEC welcomes individual paper and poster proposals as well as the submissions of entire sessions to this symposium. The tendency is to favour compact and coherent session proposals where presentations communicate with each others.

The symposium programme will include scientific and plenary sessions, poster presentations, business meetings and the general assembly of ICOHTEC as well as social events such as excursions, receptions and a banquet, and possibly pre- and postconference trips. The premises of the Transilvania University of Brașov will serve as venues for this meeting.

The programme committee suggests the following subthemes for the consideration of session organizers and contributors.

SUBTHEMES

1. Technological basis for the breakthrough of industrialisation

2. Technology for warfare and post-World War I industrialisation

3. Technology during the interwar economic recession and other depressions

4. Post-World War II restructuring of production and markets

5. Technology during the Cold War

6. Post-1989 deindustrialisation and reindustrialisation of Eastern Europe

7.  Restructuring in memories: experiences on technological transitions

8. Technology policy in retrospect

9. New insights into the industrial and cultural heritage

10. Skilful hands: Handicrafts under the pressure of mass production

11. Extensions of the human hand and brain: Advanced technologies

12. Technological utopias and symbols of technological progress

13. Technology in constructing gender in the market and former socialist economies

14. Artistic presentation of technology and technological perspectives of visual culture

15. Technology, design and new materials: How they have shaped society

16. Special topics

The committee will also consider submissions not directly related to the symposium theme as long as they can be regarded to be related to the history of technology broadly defined. They can be included in „Special topics” sessions.

In preparing your paper, remember that presentations are not full-length articles. Depending on the number of papers in the session, you will have no more than 16-20 minutes to speak, which is roughly equivalent to six – eight double-spaced typed pages. For more suggestions about preparing your conference presentation, please consult the guidelines at the conference website. Contributors are encouraged to submit full-length versions of their papers after the symposium for consideration by ICOHTEC’s journal ICON.

Proposal Guidelines

The symposium covers all periods and all areas of the globe. In keeping with a cherished tradition of the field, the meeting is open to scholars from all disciplines and backgrounds. We plead for submissions of new, original and unpublished work that offers fresh perspectives for the history of technology as well as exploring sources and methods.The programme committee especially encourages graduate students to participate in the symposium and submit their proposals (limited travel grants will be available; see further information at: http://www.icohtec.org/). Because we aim at quick and equal processing of submissions, paper or poster proposals must be submitted in English. Nevertheless, besides English also French, German, Russian and Spanish are acceptable for paper and poster presentations at the symposium but the organizers will not provide simultaneous translation during the symposium.

We urge contributors to consider organizing a full session of three or four papers per time slot. Individual paper submissions will also be considered equally.

INDIVIDUAL PAPER proposals must include: (1) a 200-350-word abstract; and (2) a one-page CV. Abstracts should include the author’s name and email address, a short descriptive title, a concise statement of the thesis, a brief discussion of the sources, and a summary of the major conclusions. If you are submitting a paper proposal dealing with a particular subtheme, please indicate this in your proposal.

In preparing your paper, remember that presentations are not full-length articles. Depending on the number of papers in the session, you will have no more than 16-20 minutes to speak, which is roughly equivalent to six – eigth double-spaced typed pages. For more suggestions about preparing your conference presentation, please consult the guidelines at the conference website.

Contributors are encouraged to submit full-length versions of their papers after the symposium for consideration by ICOHTEC’s journal ICON.

SESSION proposals must include (1) an abstract of the session (200-350 words at maximum), listing the proposed papers and a session chairperson; (2) abstracts for each paper (200-350 words); (3) a one-page CV for each contributor and chairperson. Sessions should consist of at least one set of presentations – but no more than four time slots of 90 minutes – and they may include three or four papers in each, which might extend series of successive sections over more than one day. Proposing a commentator – instead of the fourth presenter – is also possible. The programme committee reserves the right to relocate papers to different themes and add papers to sessions. We also encourage proposing roundtables and other „untraditional” as well as experimental session formats. Whatever the session format will be, organisers and chairs are expected to reserve enough time for general discussion between the presenters and audience.

POSTER proposals must include (1) a 200-350-word abstract; and (2) a one-page CV. Abstracts should include the author’s name and email address, a short descriptive title, a concise statement of the thesis, a brief discussion of the sources, and a summary of the major conclusions. Please, indicate one of the specified subthemes for your poster.

Proposal Submissions

The final deadline for all submissions is Monday 3 February 2014.

Please, sign up to our online submission system, fill in a form and send your proposal through it. All proposals are to be submitted via our online system. The link to the system is available at our website:
http://www.icohtec.org/brasov2014/

If you have any questions relatedto the scientific programme, paper, poster or session proposals, please, do not hesitate to contact Slawomir Lotysz, the chair of the programme committee, via email s.lotysz@gmail.com

Deadline for proposals is 3 February 2014

PROGRAMME COMMITTEE:

Sławomir Łotysz (chair), Poland

Maria Elvira Callapez, Portugal

Christopher Neumaier, Germany

Alexandre Herlea, France

Timo Myllyntaus, Finland

Miejsce: Warszawa
Termin: 02 X 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

Międzynarodowa konferencja naukowa  

„Spotkania edytorskie: problemy edycji źródeł osiemnastowiecznych”
Warszawa, 2 października 2013 r.
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla

9.10 – Powitanie zebranych, IH PAN sala im. Lelewela
9.25 – 9.50
Wojciech Kriegseisen (Warszawa), „Plany – osiągnięcia – potrzeby. Współczesne polskie
edytorstwo w zakresie dziejów nowożytnych”.
9.50 – 10.15
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Wilno), „Wydawanie osiemnastowiecznych źródeł na Litwie:
osiągnięcia i problemy edycji”.
10.15 – 10.40
Tomasz Chachulski (Warszawa), „Edytorstwo naukowe tekstów dawnych – perspektywa
literaturoznawcza. Główne problemy”
10.40 – 11.05
Jerzy Dygdała (Toruń), „Czy i jak wydawać drukiem gazety pisane z epoki saskiej”.
11.05 – 11.25 Przerwa na kawę (możliwość nabycia na stoisku Wydawnictwa IH PAN edycji
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780 (Warszawa 2012))
11.25 – 11.50
Andrei Macuk (Mińsk), „Perspektywa wydawnictwa listów Michała Antoniego i Józefa
Stanisława Sapiehów”.
11.50 – 12.15
Anna Michałowska-Mycielska (Warszawa), „Osiemnastowieczne księgi gmin żydowskich –
problemy edytorskie”
12.15 – 12.40
Michał Zwierzykowski (Poznań), „Dorobek, perspektywy i problemy warsztatowe edytorstwa
akt sejmikowych z XVIII wieku”
12.40 – 13.30 Dyskusja

13.40 – 15.00 Przerwa obiadowa (możliwość nabycia na stoisku Wydawnictwa IH PAN
edycji Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780 (Warszawa
2012))
15.00 – 15.25, IH PAN sala im. Lelewela lub sala im. Kościuszki
O. Paweł Zając OMI (Obra), „Specyfika źródeł okresu stanisławowskiego w serii «Acta
Nuntiaturae Polonae»”
15.25 – 15.50
Zofia Zielińska (Warszawa), „W sprawie aparatu naukowego wydawnictwa korespondencji
Stanisława Augusta z Katarzyną II: elementy wątpliwe”
15.50 – 16.10 Przerwa na kawę
16.10 – 16.35
Ewa Zielińska (Warszawa), „Perspektywy odtworzenia korespondencji dyplomatycznej
Stanisława Augusta”
16.35 – 17.00
Adam Danilczyk (Warszawa), „Projekt edycji korespondencji politycznej Stanisława
Augusta”
17.00 – 17.40 Dyskusja i zamknięcie obrad

Miejsce: Madryt
Termin: 14-16 XI 2013
Zgłoszenia: 1 X 2013
Link: http://www.institutolucioanneoseneca.com/

_______

The Institute of Classical Studies “Lucio Anneo Seneca” (Universidad Carlos III, Madrid) organizes the congress

Ancient Ideas in the Contemporary World

The reception of the Ancient Political Theory in the Contemporary Political Philosophy”.

This meeting, to be held in Madrid next 14-16 November 2013, aims at gathering some of the most relevant specialists on these issues in order to discuss the last research trends and results in the fields of Classical Studies, Political Theory and Philosophy. Additionally, some shorter papers (about 20 min.) will be selected by the Scientific Committee. It is necessary to send an abstract of a page and a
CV. Proposals are to be sent to Instituto Séneca: seneca@hum.uc3m.es.

The deadline for the presentation of proposals is October 1st. 2013. Registration fee for contributors will be 100€ (130€ with publications) and 50€ for students.

Instituto de Estudios Clásicos „Lucio Anneo Séneca” Universidad Carlos III de Madrid

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 06 XII 2013
Zgłoszenia: 1 X 2013
Link: http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/455

_______

Glossae, scholia et commentarii.

Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa

Eremus Montis Regii

(UKSW, Bielany, Warszawa)

6.XII.2013 r.

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (IFKiK) UKSW oraz Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki IFKiK zapraszają do wzięcia udziału w konferencji poświęconej gatunkom  literatury komentującej i metodom komentowania tekstów,  zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu.

Rola komentarza i komentowania jako podstawowej metody badawczej, stosowanej szeroko zarówno w starożytności klasycznej, jak i w czasach nowszych jest zagadnieniem wciąż oczekującym na dokładne zbadanie. Mimo kilku międzynarodowych konferencji poświęconych komentarzom i literaturze izagogicznej daleko jest jeszcze do syntetycznego ujęcia zagadnienia. Zwłaszcza w perspektywie wielokulturowej komentowanie jako metoda badawcza i dydaktyczna staje się zagadnieniem niezwykle ciekawym: czy komentowano teksty buddyjskie lub arabskie w podobny sposób, jak to robili uczeni u schyłku antyku i w średniowieczu?

Temat nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, zwłaszcza ogromna literatura komentująca okresu średniowiecza oczekuje na opisanie tak w kategoriach teorii literatury, jak i metodologii i historii poszczególnych nauk.

Zgłoszenia wraz z krótkim streszczeniem wystąpienia w języku polskim i angielskim prosimy nadsyłać do 1. X. 2013 r.

Organizatorzy przewidują publikację przesłanych wystąpień.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Sekretarz konferencji                                                                       Przewodniczący

dr Anna Zajchowska                                                  prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor

aniazaj@gmail.com                                                              miecislaus@gmail.com

Glossae, scholia et commentarii.

Commenting texts from Antiquity to the Middle Ages

– Multicultural perspective.

Eremus Montis Regii (UKSW Bielany, Warszawa), 6.XII.2013 r.

Institute of Classical Philology and Culture Studies of Cardinal Stefan Wyszynski University and Department of Medieval Studies and Neolatin Philology  invite papers for a conference dedicated to various genres of commentary literature and methods of commenting texts from Antiquity to the Middle Ages.

The role of commentary as a basic method of resarch used broadly both in Classical Antiquity and in the Middle Ages still awaits deeper analysis. Despite some international conferences devoted to commentaries and isagogic literature we are far away from the synthesis of the issue. Commentary as a research and didactic method becomes especially interesting in a multicultural perspective: were Buddhist and Arabic texts commented in the same way as it was done by late antique and medieval scholars?

This topic is not researched well enough. Especially the extensive medieval commentary literature is waiting for a description in literary terms as well as from the point of view of methodology and history of particular scientific disciplines.

Proposals for papers with short abstracts in Polish and English should be submitted by 1st October 2013.

We intend to publish submitted papers.

Conference fee is 50 PLN.

Conference secretary                                                                        Director

Dr Anna Zajchowska                                                Prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor

aniazaj@gmail.com                                                              miecislaus@gmail.com

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 12-14 VI 2014
Zgłoszenia: 31 X 2013
Link:

_______

Fragments, Holes, and Wholes:

Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice

Warsaw, Poland, 12th–14th June 2014

An international conference organized by

the Scientific Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences

the Institute of Classical Studies of the University of Warsaw

the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

the Institute of Classical Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań

Invited Speakers:

Hans-Joachim Gehrke, Annette Harder, Wolfgang Kaiser,

Dirk Obbink, Paul Zanker

U. E.: … [D]o you know why the Presocratics only wrote fragments?

J.-C. C.: No.

U. E.: Because they lived in ruins.

Umberto Eco and Jean-Claude Carrière, This Is Not the End of the Book. Tr. P. McLean (London, 2011)

Umberto Eco’s joke – rather a hermetic one – aptly summarizes the nature of the ancient world as seen from the viewpoint of the 21st century. More than ever before, we are aware that the ancient world which classical scholars strive to reassemble is not a consistent whole. It is the world of fragments among ruins, and as such it is essentially broken, a fact highlighted by the very etymology of the word ‘fragment’ (< Lat. *frag- ‘break’). When seeking for a metaphor that would describe this fragmentary reality, the archaeologist might compare it to a vase shattered into dozens of pieces. The reader of ancient literature – who keeps in mind that the Greek word for fragment is apospasma, which derives from the verb apospaô, ‘tear off’ – might think of Pentheus, torn apart by the Maenads. Yet regardless whether one’s concern is with gluing together the fragmenta of a broken artifact, or with tracing the apospasmata of ancient narratives or ideas, the task of the classicist always remains the same: it is the reconstruction of the shattered past.

We are inviting scholars from all areas of Classics to an emphatically interdisciplinary conference whose purpose is to encourage reflection on what is the essence of classical scholarship: Fragment, Non-Completeness, Lacuna, Absence, and the relationship of these phenomena to the Whole. The conference is intended to reflect the broad scope of the organizing institutions: the Scientific Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences (whose areas of expertise include classical philology, ancient history, art history, archaeology, epigraphy, papyrology and ancient law), the Institute of Classical Studies and the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, and the Institute of Classical Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań.

We hope to receive proposals of original papers that will explore various ways in which classicists approach fragmentary texts (broadly understood) and objects. The papers may present theoretical approaches to fragments and lacunae as well as relate the first-hand experiences of restorers resulting from work on particular case studies (such as literary texts, material objects, works of art, papyri and inscriptions). Although our main preoccupation is with ancient Mediterranean cultures (not limited to the Graeco-Roman world), we are also interested in how the visions of later poets and artists dealt with the fragmentariness of the ancient world, and hence we are eager to consider contributions pertaining to the field of classical reception studies. We hope that the conference will become a forum for established scholars as well as for those in the earlier stages of their careers.

Organization

If you wish to present a paper, please submit a 250–300 word abstract including the title to one of the email addresses given below. There will be two types of presentations: 30-minute and 15-minute papers (please indicate the preferred form in your proposal). If your proposal is accepted, shortly before the conference you will be required to provide a 2–3 page summary of your presentation, so that copies can be distributed to the participants in order to allow them to prepare for the discussion. At the conference, each presentation (both short and longer papers) will be followed by a 15-minute discussion. To ensure the interdisciplinary character of the event and to facilitate communication between the participants, there will be no parallel sessions.

We invite papers in English, German, French, Italian, and Spanish, but the working language of the conference will be English.

The registration fee for participants is 150 €; this includes meals and conference materials. Accommodation at special reduced rates will be available to the registered participants.

We plan to publish a conference volume based on papers presented.

For registration and enquiries, please email Conference Secretary, Jan Kwapisz (jan.kwapisz@uw.edu.pl), or General Chair, Jerzy Danielewicz (j.danielewicz@gmx.net).

Dates

The conference will be held on June 12th, 13thand 14th, 2014.

Early expressions of interest – by the end of June 2013 – are encouraged and appreciated. If you wish to present a paper, please provide us with a provisional title by this date.

The deadline for submitting titles and abstracts (250–300 words) is October 31st, 2013. If you wish to act as a respondent, chair a panel or otherwise participate in the conference, please express your interest by this date (we may be unable to offer accommodation at reduced rates to those registering after this deadline).

The conference committee will select c. 25 papers. Authors will be notified of the result in the course of December 2013.

The 2–3 page summaries of the accepted papers will have to reach us by April 30th, 2014.

Venue

The conference will be held at the University of Warsaw, in the vibrant centre of the capital of Poland. Utterly destroyed during World War II, Warsaw is a city that was rebuilt from fragments into a new shape and is currently experiencing a period of rapid modernization: as such it provides a particularly appropriate locus for this conference. The participants will be able to explore the fragments of pre-war Warsaw during a walking tour which will follow the conference.

The University can be easily reached from the airport, which is just 15 kilometres (9 miles) from the conference site. Further information will be given to the registered participants.

Conference Committee

General Chair: Prof. Jerzy Danielewicz, University of Poznań

Secretary: Dr Jan Kwapisz, University of Warsaw (jan.kwapisz@uw.edu.pl)

Prof. Krystyna Bartol, University of Poznań (classical philology)

Prof. Tomasz Giaro, University of Warsaw (ancient law)

Prof. Włodzimierz Lengauer, University of Warsaw (ancient history)

Prof. Adam Łajtar, University of Warsaw (epigraphy and papyrology)

Prof. Karol Myśliwiec, Polish Academy of Sciences (archaeology)

Prof. Jakub Pigoń, University of Wrocław (classical philology)

Prof. Mikołaj Szymański, University of Warsaw (classical philology)

Miejsce: Łódź
Termin: 03-05 X 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

Program międzynarodowej konferencji naukowej

Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia

objętej patronatem honorowym

Prezydenta Miasta Łodzi

Pani Hanny Zdanowskiej

Łódź, 3–5 października 2013 r.

W dniach 3-5 października 2013 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Biblia Slavorum Apocryphorum

CZWARTEK, 3. PAŹDZIERNIKA /

THURSDAY, 3 OCTOBER

10.00 otwarcie konferencji / opening

10.30-12.00 sesja plenarna / plenary session

Zbigniew Izydorczyk (University of Winnipeg)

Latin Models of vernacular Gospel of Nicodemus in Poland and Bohemia

Нина Квливидзе (Российский государственный гуманитарный университет, Москва)

Цикл Успения Богородицы в русской монументальной живописи и миниатюре второй половины XVI в.

Johannes Reinhart (Universitat Wien)

Славянский перевод апокрифа Didaskalia Domini/Откровение святым апостолом (BHG 812a-e)

12.00-12.30 przerwa na kawę / coffee break

12.30-13.45

Милена В. Рождественская (Санкт-Петербургский государственный университет)

„Плач Адама” и „адамический” текст в древнеславянской письменной традиции

Anissava Miltenova (Bulgarian Academy of Sciences, Department of Old Bulgarian Literature, Sofia)

An Unstudied Compilation with the Name of Apostle Andrew

Marijana Vuković (University of Oslo)

Slavonic translations of the Infancy Gospel of Thomas

14.00-15.00 obiad / lunch

15.00-16.45

Yuri Stoyanov (University of London)

Types of Dualisms and Pseudo-Dualisms in Medieval Slavonic Orthodox Pseudo-cannonical and Antiheretical/

Heretical Literature – a Reappraisal of the State of Evidence and Research

Jan Mikołaj Wolski (Uniwersytet Łodzki)

Bogomils, messalians and autoproskoptai in 14th century Bulgaria

Aнгел Николов, Камен Станев (Софийский университет им. св. Климента Охридскаго, София)

Обрядовые девиации и дурные привычки латинских еретиков в византийско-славянской полемической

литературе Средневековья

Marzanna Kuczyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tradycja zachodnia w ruskiej apokryfice. Wybrane aspekty

16.45-17.00 przerwa na kawę / coffee break

17.00-18.45

Izabela Lis-Wielgosz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

O siedemnastowiecznym Psałterzu Gavrila Troičanina

Jan Stradomski (Uniwersytet Jagielloński)

Między pszenicą czasem i kąkol dobrze się miewa – czyli uwag kilka o apokryficznych tekstach Kodeksu z

Bonarowki

Małgorzata Skowronek (Uniwersytet Łodzki)

Lektury pobożne i zajmujące. O relacjach między tzw. apokryfami a paleją historyczną

Dominika Gapska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Apokryficzne „Widzenie mniszki Anastazji” w serbskiej tradycji literackiej

19.00 kolacja / dinner

PIĄTEK, 4. PAŹDZIERNIKA / FRIDAY, 4 OCTOBER

10.00-11.15

Martina Chroma (Slovansky ustav AV ČR, Praha)

Преславизмы в апокрифическом евангелии апостола Варфоломея

Grażyna Szwat-Gyłybowa (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Apokryf Kalina Janakiewa? Uwagi na marginesie eseju „Debat wyrchu teodicejata”

Ewelina Drzewiecka (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Apokryf (po)nowoczesny jako epifania sensu (na przykładzie bułgarskich literackich parafraz biblijnych)

11.15-11.30 przerwa na kawę / coffee break

11.30-12.45

Georgi Minczew (Uniwersytet Łodzki)

О некоторых спорных интерпретациях полемического трактата „Беседа на новоявившуюся ерес

БогомилуКозьмы Пресвитера

Kirill Maksimovič (St. Tikhon Orthodox University, Moscow)

Apocryphal eschatology in Byzantium and among the Slavs (the image of the Jewish messiah-antichrist in the

Slavonic “Order of convertion from Judaism”)

Светлана Шашерина (Институт славистики им. Яна Станислава САН, Братислава)

Народные и апокрифические мотивы Рождесвенского цикла, отраженные в Углянских рукописях

второй половины XVII века

13.00-14.00 obiad / lunch

14.00-17.00 wycieczka po Łodzi / sightseeing tour

17.30-19.30 okrągły stoł / round table Апокрифы византийско-славянского мира: источники, история

исследований, проблемы интерпретации, moderatorzy / moderators: Anissava Miltenova, Krassimir

Stantchev

19.45 koktajl / cocktail

SOBOTA, 5. PAŹDZIERNIKA / SATURDAY, 5 OCTOBER

10.00-11.15

Ivan Petrov (Uniwersytet Łodzki)

Apokryfy starosłowiańskie w przekładach na język polski

Anna Maciejewska (Uniwersytet Łodzki)

Potworna, wielogłowa hydra bezbożności – uwagi na temat przekładu pejoratywnych określeń heretykow i

herezji w wybranych pismach bizantyńskich

Aнна Савинова (Институт Русского языка им. В.В. Виноградова, Москва)

Апокрифические мотивы в русском „Луцидариусе” (XVI в.) в свете богословской полемики Максима

Грека

Angelika Brzostowska-Pociecha (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Ikona Zstąpienia Chrystusa do Otchłani – symbolika i kontekst literacki

11.15-11.30 przerwa na kawę / coffee break

11.30-12.45

Zofia Brzozowska (Uniwersytet Łodzki)

Wyobrażenia Sofii-Mądrości Bożej w Nowogrodzie Wielkim w XIV-XV stuleciu: między chrześcijańską

ortodoksją, słowiańskim folklorem i herezją

Karolina Krzeszewska (Uniwersytet Łodzki)

Okoliczności przyrody ożywionej towarzyszące narodzinom Jezusa w narracjach apokryficznych i bułgarskiej

kulturze ludowej

Łukasz Mysielski (Uniwersytet Łodzki)

Kult solarno-lunarny w folklorze bułgarskim i wybranych apokryfach kręgu Slavia Orthodoxa

13.00 zamknięcie konferencji / closing__

Miejsce: Niepołomice
Termin: 27-29  IX 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Historii UJ, Stowarzyszenie „Pola Chwały” serdecznie zapraszają na konferencję naukową, w ramach której jeden z paneli, organizowany przez pracownika Instytutu, dr hab. Michała Stachurę poświęcony będzie problemowi:

Stres pola walki od epoki przednowoczesnej po dzień dzisiejszy

Konferencja odbywać się będzie na Zamku Królewskim w Niepołomicach (ul. Zamkowa 2, wejście od recepcji hotelowej, II piętro, sala konferencyjna) w dniach 27-29 września 2013 (w tym rzeczony panel w dniach 27-28 września).

 

Piątek 27.09.2013, godz. 14.00-20.30

14.00-14.30 Rejestracja

Sesja 1: Z dziejów badań nad psychiką żołnierza 14.30-16.30

Dr hab. Michał Stachura (Instytut Historii UJ, Kraków), Psychologiczna motywacja żołnierskiej brawury w świetle badań nad antyczną inwektywą

Dr hab. Tadeusz Czekalski (Instytut Historii UJ, Kraków), Trwoga na polu bitwy – wybrane aspekty dziewiętnastowiecznych dyskusji o żołnierskim strachu

Dr hab. Ryszard Gryglewski (Katedra Historii Medycyny, Collegium Medicum UJ, Kraków), Zarys historii psychiatrii wojennej

Prof. WIM Dr hab. med. Stanisław Ilnicki (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Dzieje leczenia zaburzeń związanych ze stresem wojennym w Wojsku Polskim

Dyskusja

Przerwa 16.30-16.50

Sesja 2: Zjawisko stresu bojowego: spojrzenie medycyny 16.50-18.20

Lek. Karolina Grządziel (Klinika Psychiatrii SU, Kraków), Psyche walcząca. Od heroizmu do paniki. Spektrum zachowań żołnierzy w warunkach bojowych

Mgr Sylwia Szymańska, mgr Maciej Zbyszewski, mgr Ana Petrovic, ppłk dr med. Radosław Tworus, mjr lek. Piotr Ilnicki, mjr lek. Andrzej Radzikowski, prof. WIM dr hab. med. Stanisław Ilnicki (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Analiza doświadczeń pracy z traumą wojenną weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych 2003-2013

Ppłk dr n. med. Radosław Tworus (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), Schizofrenia sponsorem PTSD, czyli koszty leczenia zaburzeń związanych ze stresem bojowym

Dyskusja

Przerwa 18.20-18.40

Sesja 3: Stres bojowy od epoki rydwanu do epoki muszkietu 18.40-20.40

Dr Bronisław Szubelak (badacz niezależny), Wódz w opresji czyli Ramzes II pod Kadesz

Mgr Daniel Budacz (Instytut Historii UP, Kraków), Drabiny jako urządzenie oblężnicze w kontekście starożytnej techniki walki i morale żołnierzy

Dr Adrian Szopa (Instytut Historii UP, Kraków), Jednostka na polu bitwy w źródłach późnoantycznych

Dr Łukasz Niewiński (Instytut Historii UBiał., Białystok), Problem dezercji w armii Skonfederowanych Stanów Ameryki (1861-1865)

 

 

Sobota 28.09.2013, godz. 9.30-14.40

Dr Robert Kowalski, Powitanie, 9.30-9.45

Sesja 4: Terror jako metoda prowadzenia wojny 10.00-11.30

Dr Łukasz Różycki (Instytut Historii UAM, Poznań), Niech się nas boją. Sposoby walki barbarzyńców w świetle Strategikonu

Dr hab. Jacek Bonarek (Instytut Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski), Terror w wojnach bizantyńsko-pieczyńskich XI w.: od bizantyńskiej łagodności do ludobójstwa

Dr Jolanta Walczewska (Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum UJ, Kraków), Czy czas zawsze leczy rany? Objawy i odległe następstwa zespołu stresu pourazowego

Przerwa 11.30-11.50

Sesja 5: Działania psychologiczne w konfliktach asymetrycznych 11.50-13.10

Dr hab. Michał Leśniewski (Instytut Historii UW, Warszawa), Życie w komandach burskich w partyzanckiej fazie wojny południowoafrykańskiej, 1900-1902

Dr Bartosz Kruszyński (Instytut Historii UAM, Poznań), Operacje rebelianckie i kontr-rebelianckie w Afganistanie od roku 2001 po dzień dzisiejszy w kontekście stresu pola walki

Płk Marek Dragan (Centralna Grupa Działań Psychologicznych), Działania psychologiczne na współczesnym polu walki jako czynnik generujący stres pola walki po stronie nieprzyjaciela

Dyskusja

Przerwa 13.10-13.30

Sesja 6: Metody walki ze zjawiskiem stresu bojowego w różnych epokach 13.30-14.40

Prof. Dr hab. Marek Wilczyński (Instytut Historii UP, Kraków), Oddziaływania psychologiczne i dyscyplinujące w armiach późnego antyku

Kpt. mgr Waldemar Kwiatkowski (Wojska Lądowe Polskich Sił Zbrojnych), Jak żołnierz walczy ze stresem bojowym w strefie działań wojennych?

Dyskusja

Dr hab. Michał Stachura, Zamknięcie sesji

Miejsce: Kraków
Termin: 23- 24 X 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne we Lwowie zapraszają na IV Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos Reformy liturgii a powrót do źródeł Kraków, 23 – 24.10.2013.

W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o liturgii, która rozpoczęła jej reformę i wszechstronną odnowę w Kościele rzymskokatolickim. W związku z tym kolejne, czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zostało zjawisku reformy liturgii w Kościele Zachodnim i w Kościołach Wschodnich. Przedstawiciele tych Kościołów, reprezentanci wielu różnych środowisk naukowych z 8 krajów Europy chcą wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie:
Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł ?
Głównymi organizatorami sympozjum „AFL IV” są ośrodki badawcze i uczelnie katolickie z Polski, Słowacji i Ukrainy. W tym roku na sympozjum wystąpią także badacze liturgii z Węgier, Włoch, Francji, Belgii i Słowenii. Z uwagi na liczny udział gości zagranicznych dwoma równoległymi językami sympozjum będą włoski i polski.

IV Simposio Liturgico Internazionale Ad fontes liturgicos
« RIFORME DELLA LITURGIA E IL RITORNO ALLE FONTI »

PROGRAM SYMPOZJUM

DZIEŃ PIERWSZY 23.10.2013

9.00 Otwarcie sympozjum / Apertura del simposio

9.30 SESJA 1: IDEA REFORMY LITURGII
Thomas Pott OSB (Chevetogne, Belgio) Reforma liturgii – idea wieku XX / Riforma liturgica come idea del XX secolo
Stefan Šak (Prešov, Slovacchia) Odnowa liturgiczna w teologii prawosławnej / Il rinnovamento liturgico alla luce della teologia ortodossa
Erwin Mateja (Opole, Polonia) Soborowa reforma liturgii Mszy św. jako próba powrotu do źródeł / La riforma conciliare della liturgia eucaristica – il tentativo di tornare alle fonti
11.00 Przerwa / pausa

11.30 SESJA 2: WOKÓŁ REFORMY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
Goffredo Boselli (Bose, Italia) Liturgia w językach narodowych jako owoc reformy Soboru Watykańskiego II / La liturgia nelle lingue vive, uno dei maggiori frutti della riforma del Concilio Vatcano II
Janusz Mieczkowski (Cracovia, Polonia) Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Lefebvre’a i lefebrystów / La riforma liturgica del Concilio Vaticano II agli occhi dell’arcivescovo Marcel Lefebvre e i suoi seguaci
Marek Rembierz (Katowice, Polonia) Rozumienie sensu odnowy liturgii i jej funkcji w ujęciu Józefa Ratzingera / Il senso del rinnovamento della liturgia e la sua funzione nel pensiero di Joseph Ratzinger
Marco Gallo (Fossano, Italia) Soborowa reforma obrzędu sakramentu pokuty / La riforma concliare del rito della penitenza
Vojtech Bohač (Prešov, Slovachia) realizacja wymagań reformy soborowej w greckokatolickich księgach liturgicznych / Realizzazione delle esigenze della reforma conciliare nei greco-cattolici libri liturgici in Slovacchia 1968 – 2012
13.30 Przerwa na obiad / pranzo

15.00 SESJA 3: HISTORYCZNE REFORMY LITURGII
Marek Blaza SI (Varsavia, Polonia) Reforma Triduum Paschalnego w obrządku łacińskim i bizantyjskim / La riforma del Triduo Pasquale nel rito latino e bizantino
André Lossky (Paris, Francia) Reformy typikonu bizantyjskiego / Le riforme del typicon bizantino
Simon Marinčak (Košice, Slovacchia) Liturgia bizantyjsko-sowiańska sprzed reformy metropolity Kipriana / La liturgia bizantino-slava prima della riforma del mitropolita Cipriano
Job Getcha (Genève, Svizzera) Reforma metropolity Kipriana / La riforma del mitropolita Cipriano
Michal Glevaňák (Prešov, Slovacchia) Teksty Starego Testamentu w słoawiańskich przekładach Liturgii św. Jakuba / Le fonti veterotestamentarie nelle traduzioni slave della Liturgia di San Giacomo
Stanisław Ciupka (Bielsko-Biala, Polonia) Obecność koncepcji hellenistycznych w początkach liturgii Kościoła / La presenza delle concezioni ellenistiche agli inizi della liturgia cristiana
16.30 Przerwa / pausa
17.00 NIESZPORY / VESPRI w kościele Nawrócenia św. Pawła na Stradomiu
18.00 ZWIEDZANIE WAWELU / VISITA AL CASTELLO DI WAWEL
(archiwum i katedra / l’archivio e il duomo)
20.00 Kolacja / cena

DZIEŃ DRUGI 24.10.2013

9.00 SESJA 4: HISTORYCZNE REFORMY LITURGII
Georgi Minčev (Lodz, Polonia) Anatemy przeciwko herezjom dualistycznym w bizantyjsko-słowiańskiej tradycji euchologicznej / Gli anatemi contro le eresie dualistiche nella tradizione eucologica bizantino-slava
Przemysław Nowakowski CM (Cracovia, Polonia) Źródła reformy liturgicznej Piotra Mohyły z połowy XVII w. / Le fonti della riforma liturgica di Pietro Mohyla nella meta del XVII secolo
János Nyirán (Nyiregyhaza, Ungheria) Węgierskojęzyczne źródła liturgiczne w Kościele greckokatolickim na Węgrzech. Od rękopisów do druków / Le fonti liturgiche in ungherese della Chiesa Greco-cattolica in Ungheria. Dai manoscritti ai libri stampati
Taras Shmanko (Lviv, Ucraina) Kształtowanie się komponentu liturgicznego w unijnej tożsamości kościelnej / La liturgia nella formazione dell’identita ecclesiale uniata nel XVII e XVIII secolo
10.30 OTWARCIE WYSTAWY „Liturgia wczoraj i dziś” w Muzeum Historyczno-Misyjnym – Wacław Umiński CM

11.30 SESJA 5: TRADYCJE LOKALNE
Tamás Véghseő (Nyiregyhaza, Ungheria) Wprowadzenie języka węgierskiego do liturgii grekokatolików w XIX-XX w. wraz z następstwami / L’introduzione della lingua ungherese nella liturgia greco-cattolica nei secoli XIX-XX e le sue conseguenze
Igor Vasylyshyn (Lviv, Ucraina) Nowe księgi liturgiczne jako owoc reformy w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim w 1 połowie XX wieku / I nuovi libri liturgici come frutto della riforma nella Chiesa Grecocattolica Ucraina della prima metà del XX secolo
Slavko Krajnc (Lublana, Slovenia) Wpływ miejscowych źródeł liturgicznych na inkulturację słoweńskich ksiąg liturgicznych / L’influsso delle fonti liturgiche particolari sull’inculturazione dei libri liturgici sloveni
Vasyl Rudejko (Lviv, Ucraina) Reforma liturgii słowa w Służebniku ”Trzech Janów” z Preszowa / La riforma della liturgia della parola nel Sluzhebnik di «Tre Giovanni» di Prešov
13.30 Przerwa na obiad / pranzo

15.00 SESJA 6: PERSPEKTYWY DALSZYCH REFORM
Robert Petkovšek (Lublana, Slovenia) Liturgia w oczach współczesnej filozofii / La liturgia agli occhi della filosofia contemporanea
András Dobos (Nyiregyhaza, Ungheria) Przywrócenie jedności sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Wyzwanie dla Kościołów greckokatolickich regionu karpackiego / La restituzione dell’unità dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Una sfida per le Chiese greco-cattoliche della regione carpatica
Augustin Solanski (Uzhgorod, Ucraina) Próby reformy liturgicznej w celu szerszego użycia Psalmów w Litugii Godzin obrządku bizantyjskiego / Alcune idee della riforma liturgica per un più ampio utilizzo dei Salmi negli uffici liturgici bizantini
Marcel Mojzeš (Prešov, Slovachia) Od zmiany formy do ponownego odkrycia treści liturgii. Wizja liturgii XXI wieku / Dal cambiamento della forma alla riscoperta del contenuto della liturgia. Un approcio alla liturgia per il XXI secolo
16.30 Przerwa / pausa
17.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE: Czy reformy liturgii są powrotem do źródeł ?

Miejsce Sympozjum:
Sympozjum odbędzie się w budynkach
Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy /Aula ks. Konstantego Michalskiego CM /
w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4 (wejście przez furtę seminaryjną)

Organizator Sympozjum:
Instytut Liturgiczny UPJPII
ul. Szujskiego 4, 31 – 123 Kraków
tel.: +48 12 422 69 57
e-mail: il@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl

Bezpośrednio odpowiedzialni za organizację Sympozjum :
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII – kierownik Katedry Historii Liturgii
ks. dr Janusz Mieczkowski – asystent w Katedrze Historii Liturgii
Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie


  • RSS