konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 10.2013

Miejsce: Warszawa
Termin:  13 XII 2013
Zgłoszenia:  10 XI 2013
Link:

_______

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej im. Wojciecha Wasiutyńskiego (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW)

zaprasza na konferencje

Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś

W historii ludzkości następowały i następują momenty, kiedy to uznany i przyjęty stan rzeczy powoduje niezgodę wśród jej przedstawicieli. Wtedy też dochodzi do gwałtownych przemian, które zwiemy rewolucjami. Tyczą się one każdej możliwej sfery życia i nauki stworzonej przez człowieka. Od tych najbardziej znanych – politycznych i społecznych, poprzez czysto naukowe, aż po rewolucje duchowe. Ich zakres, a także powodzenie, czy też dalsze funkcjonowanie posiadają szerokie spektrum. Badacz praktycznie każdej dyscypliny może odnaleźć „swoją” rewolucję. Następnie badać oraz wyjaśniać wszelkie procesy i konsekwencje z nią związane.
Niechaj zagadnienia te staną się inspiracją do dyskusji podczas III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś” do udziału w której serdecznie zachęcamy Doktorów i Doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski oraz z zagranicy. Tematyka rewolucji, a zwłaszcza ich konsekwencji jest nieustająco ciekawa zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla szerszej publiczności. Dlatego też niechaj niniejsza Konferencja stanie się okazją do zaprezentowania wyników badań i analiz oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska młodych naukowców ze wszystkich dziedzin naukowych: humanistycznych, społecznych, technicznych czy też nauk o zdrowiu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 listopada 2013 r. Liczymy na interesujące i odważne przemyślenia, wnoszące świeżość i innowacyjność do tematu, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.

Adres mail kmpip@uksw.pl

 

Miejsce: Leeds (Wielka Brytania)
Termin:  18-20 VIII 2014
Zgłoszenia:  01 XII 2013
Link:

_______

CALL FOR PAPERS:

Commemorating Augustus

A bimillennial re-evaluation

University of Leeds, 18th-20th August 2014

Deadline for abstracts: 1st December 2013

Recent publications by Barbara Levick, Karl Galinsky and others demonstrate the ongoing strength of contemporary interest in the historical Augustus. But while the reception histories of figures such as Nero, Julius Caesar and Elagabalus have benefited from focused large-scale scholarly investigations, Augustus’ remains seriously under-explored. Given the controversial nature of his career and the widely variant responses which he has provoked, this is a serious barrier to a full 21st-century understanding of Augustus. We cannot see him clearly for ourselves until we have explored the full range of his past receptions and their impact on our own view.

The bimillennium of Augustus’ death on 19th August 2014 is the perfect opportunity for a systematic assessment of his posthumous legacy and a re-evaluation of his current significance. Commemorating Augustus, a major international conference running over the bimillennium itself, will bring together experts from a wide range of disciplines to undertake this work. The aim is to foster interdisciplinary dialogue and enable new perspectives through a shared focus on a single iconic figure.

The over-arching questions which will define the conference and its debates include:
·         What range of responses to Augustus has been expressed between his death and the present day?
·         Who has generated them, when, where, how and why?
·         How has Augustus’ equivocal and contradictory career been received in different cultural contexts?
·         How and to what effect have receptions of Augustus reflected cultural exchange and interaction between past and present, and between contemporary cultures?
·         How do 21st-century assessments of Augustus reflect those of the past?

Invited speakers and conference venue:
Invited speakers include:
Mary Harlow (Leicester), Ray Laurence (Kent), Valerie Hope (Open University), Alison Cooley (Warwick), Steven J. Green (Leeds), Shaun Tougher (Cardiff), Russell Goulbourne (Leeds), Barbara Levick (Oxford: keynote 1), Martin Lindner (Göttingen), Lucy Moore (Leeds Museums), Karl Galinsky (Austin Texas: keynote 2, provisional) and more.

For their titles / topics, please see http://augustus2014.com/conference.

The conference will take place in Devonshire Hall, a self-contained University of Leeds residence in the style of an Oxbridge college. A selection of papers offered at the conference will be published afterwards in the form of an edited volume.

Call for papers and suggested topics:
Proposals are now invited for papers which explore the conference’s major questions through specific aspects of Augustus’ death and posthumous reception. Papers should be 20 minutes long, and will be followed by 10 minutes for discussion. Topics might include:
·         Augustus’ preparations for his own death
·         Augustus’ funeral, burial and deification
·         Responses and reappropriations by Roman emperors up to late antiquity
·         Early Christian responses to Augustus – e.g. Origen, Orosius, John Malalas
·         Medieval political responses and reappropriations – e.g. Holy Roman Emperors, Philip II of France, Cola di Rienzo
·         Renaissance / early modern political responses and reappropriations – e.g. Charles II, Louis XIV, House of Hanover, electors of Saxony / kings of Poland
·         Modern political responses and reappropriations – e.g. Napoleon, Mussolini
·         Explicit and implicit evaluations in political thinking – e.g. Petrarch, Machiavelli, Bodin, Justus Lipsius, Erasmus, Thomas Elyot, Montesquieu, Jonathan Swift
·         Augustus in European literature – e.g. Dante, Montaigne, Fontenelle, Voltaire, Pierre Corneille, Heinrich von Kleist, Balzac
·         Augustus in English literature, especially of the ‘Augustan age’ – e.g. Ben Jonson, Donne, Dryden, Pope, Robert Graves, John Williams, Allan Massie
·         Art and architecture – e.g. images of Augustus, emulation of his buildings
·         Augustus in modern popular culture – e.g. novels, films, television, comics, computer games, tourism and Augustan monuments
·         Changing scholarly evaluations of Augustus – e.g. Thomas Blackwell, Gibbon, Mommsen, Meyer, Betti, Last, Buchan, Syme, Millar, Zanker, Levick, Galinsky
·         The 21st-century Augustus – current perspectives, their relation to past views of Augustus and the implications of passing judgement on a historical figure.

A fuller list of suggestions is available at http://augustus2014.com/conference; though neither is exhaustive, and proposals for papers on topics not listed are welcome.

Submitting an abstract:
If you are interested in offering a paper, you should first email Dr. Penny Goodman (p.j.goodman@leeds.ac.uk<mailto:p.j.goodman@leeds.ac.uk>), indicating the general topic which you wish to explore. This is to pre-empt overlaps between papers. A title and abstract (c. 300 words) will then be required by 1st December 2013.

The wider Commemorating Augustus project will launch officially with a half-day colloquium at Leeds on Friday 10th May 2013. Details of this colloquium, including speakers and abstracts, are available at http://augustus2014.com/colloquium<http://augustus2014.com/colloquium/>. Anyone considering developing a paper for the bimillennial conference is warmly encouraged to attend the colloquium in order to find out more about its remit.

Miejsce: Kraków
Termin:   11-13 XII 2013
Zgłoszenia:  20 XI 2013
Link:http://konferencja-karpaty.blogspot.com/

_______

Międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa  Wspólnymi szlakami.
Kultura ludowa Karpat wobec współczesności.
Karpaty to region o bogatym folklorze, w którym łączą się wpływy kultur różnych narodów i grup etnicznych. Góry te stały się źródłem, z którego obficie czerpią kultury Polski, Ukrainy, Słowacji i innych krajów, dlatego Karpaty są wspólnym ponadnarodowym dziedzictwem.
Z drugiej strony, mieszkańcy Karpat wykształcili własną kulturę, jakże odmienną od tej charakterystycznej dla nizin, a tym bardziej od standaryzowanej kultury epoki globalizacji. Jak zdefiniować kulturę ludową Karpat? Jakie znaczenie ma ona dla kultur narodowych państw? Jak wyglądały relacje między wpływami poszczególnych etnosów a prawdziwym „karpackim duchem”? I czy ten duch może oprzeć się globalizacji oraz komercjalizacji kultury ludowej? To tylko niektóre z pytań, które frapują przedstawicieli rozmaitych nauk i które inspirują kolejne badania nad fenomenem Karpat.
Główne obszary tematyczne konferencji
- Karpaty jako miejsce współistnienia różnych narodów i grup etnicznych;
- Kultura duchowa i materialna mieszkańców Karpat;
- Inspiracje kulturą ludową w literaturze i sztuce w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie;
- Miejsce i rola kultury ludowej we współczesności;
- Relacje między mieszkańcami gór a „innym” (nowoczesnym, nizinnym) światem;
- Kultura ludowa a globalizacja: szansa na popularyzację autentycznego folkloru czy raczej zagrożenie dla niego?
Języki konferencji:  polski, ukraiński, słowacki, angielski.
Oprócz paneli z referatami w dn. 12 grudnia 2013 r. przewidywane są wydarzenia towarzyszące:
- wieczór literacki w Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej  w dn. 11 grudnia 2013 r.,
- wizyta w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego dla uczestników konferencji  w dn. 13 grudnia 2013,
- wizyta w Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej i spotkanie z jej założycielem prof. Włodzimierzem Mokrym w dn. 13 grudnia 2013.
Zgłoszenia na specjalnym formularzu prosimy przesyłać na adres mailowy: konferencja.ukrainoznawcy@gmail.com do 20 listopada 2013 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 25 listopada i przesłane do wszystkich osób.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod adresem http://konferencja-karpaty.blogspot.com/p/dla-prelegentow.html
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych referatów oraz odrzucenia zgłoszeń niezgodnych z tematem konferencji lub nieodpowiadającym naukowym kryteriom.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł, a w jej ramach zapewnione są materiały konferencyjne oraz obiad w dn. 12 grudnia 2013. Organizatorzy oferują również nocleg w kilkuosobowym pokoju w hostelu w centrum miasta po dopłacie 40 zł/noc.
Uczestnikom spoza strefy Schengen Organizatorzy zapewniają wystawienie zaproszeń.
Wstęp dla słuchaczy na wszystkie sesje referatów i panele dyskusyjne jest wolny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Miejsce: Łódź
Termin:  15-16 XI 2013
Zgłoszenia:
Link:

_______

Katedra Historii Średniowiecznej oraz Katedra Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na konferencję naukową Kazimierz Zakrzewski . Historia i polityka. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2013 r. w siedzibie Instytutu Historii UŁ (ul. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź).
Program konferencji:

15 listopada, piątek.
10.00 – Otwarcie konferencji
10.15 – Małgorzata Dąbrowska (UŁ) Zagajenie
Halina Evert-Kappesowa – uczennica Haleckiego i Zakrzewskiego
10. 30 Maciej Janik (UJ)
Fizyka i historia. W kręgu rodzinnym Kazimierza Zakrzewskiego
11.00 Lidia Korczak (UJ)
Stanisław Zakrzewski. Człowiek i jego dzieło

Dyskusja. Przerwa kawowa.

11.45 Marcin Pawlak (UMK)
Kazimierz Zakrzewski badacz antyku
12.15 Michał Kozłowski (Lublin)
Kazimierz Zakrzewski na tle badaczy starożytności okresu międzywojennego
12.45 Jan Prostko-Prostyński (UAM)
Upadek świata antycznego i początki Bizancjum w badaniach Kazimierza Zakrzewskiego
13.15 Maciej Salamon (UJ)
Kazimierza Zakrzewskiego wizja średniowiecznego Bizancjum

Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 Grzegorz Mazur (UJ)
Kazmimierz Zakrzewski na lwowskiej scenie politycznej.
15.30 Tadeusz P. Rutkowski (UW)
Kazimierz Zakrzewski na Uniwersytecie Warszawskim
16.00 Grzegorz Zackiewicz (UwB)
Przełomowe momenty w biografii Zakrzewskiego
16.30 Rafał Chwedoruk (UW)
Francuscy ideowi mistrzowie Zakrzewskiego: Sorel, Berth, Valois.
17.00 Przemysław Waingertner (UŁ)
„Syndykalne państwo wytwórców” . Analiza koncepcji ustrojowych Kazimierza Zakrzewskiego

Dyskusja, Przerwa kawowa

17.45 Tomasz Romanowicz (UŁ)
Kazimierz Zakrzewski i Związek Związków Zawodowych
18.15 Marek Kornat (UKSW)
Ustroje totalistyczne w spojrzeniu Kazimierza Zakrzewskiego
18.45 Przemysław Wywiał ( Muzeum AK, Kraków)
Kazimierz Zakrzewski w czasie II wojny światowej.
19.15 Maria Nartonowicz-Kot (UŁ) Podsumowanie.
Słowo o Zakrzewskim jako działaczu polityczno- społecznym.

Dyskusja

20.30 Kolacja i strzemienny!

Wspólorganizatorzy:
Uniwersytet Łódzki
Muzeum Historii Polski
Polskie Towarzystwo Historyczne
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Instytut Pamięci Narodowej
Posiłki i noclegi:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ,
ul. Kopcinskiego 16/18 Łódź

Miejsce: Kraków
Termin:  9 XI 2013
Zgłoszenia:  30 X 2013
Link:

_______

Warsztaty „Pamięć miejsca” za punkt wyjścia obierają twórcze napięcie pojawiające się pomiędzy pamięcią i historią zbiorową, a niekanonicznymi sposobami ich wykorzystania w praktyce artystycznej. Przeszłość rozumiana jako rezerwuar możliwości, a nie zamknięta czasowość, staje się w rękach artystów obszarem poszukiwania alternatywy. Alternatywy, która często przybiera postać przeciw-historii – wyrzuconej na margines części – pozwalającej spojrzeć inaczej. Punktem innego, nieprawomyślnego spojrzenia będzie dla nas perspektywa oprawcy, coraz częściej przywoływana w praktykach współczesnych twórców. Konieczność zrozumienia tak zawikłanych zdarzeń jak Zagłada czy inne formy ludobójstw, prowadzić może do porzucenia bezpiecznych form prezentowania przeszłości. Biorąc za punkt wyjścia prace Gustawa Metzgera, Roee Rosena, album Höckera, komiks „Schnell! Wichtige Fakten über SS-Aufseherin Irma Grese” książkę „Pasażerka” Zofii Posmysz oraz tekst Pierra Nory „Między pamięcią a historią: Les Lieux de Mémoire”.
Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, co daje potencjalna możliwość operowania pamięcią i historią prezentowanych jako doświadczenie oprawców.

Warsztaty kierowane są dla studentów studiów licencjackich.

prowadzenie: Marta Kudelska, Szymon Maliborski

9 listopada 2013, 16:00-19:00

ilość miejsc: 15
zgłoszenia: do 30 października (środa)
drogą mailową na adres: kontakt@kohasz.pl
w tytule PAMIĘĆ MIEJSCA
w treści: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów

udział w warsztatach jest bezpłatny

Marta Kudelska

Kuratorka, autorka tekstów o sztuce. Ukończyła kulturoznawstwo-kulturę współczesną i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się pamięcią, krytyką instytucjonalną i kwestią upamiętniania w fotografii. Obecnie doktorantka w dziedzinie nauki o sztuce na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zajmuje się kwestią polityki pamięci w kolekcjach muzealnych. Pracuje w Muzeum w Gliwicach (Dział Fotografii Artystycznej) i działającej tam Czytelni Sztuki.

Szymon Maliborski

Absolwent historii sztuki oraz polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. Niezależny kurator. Obecnie doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie zajmuje się związkami sztuki i historii. Twórca filmów wideo oraz współtwórca kolektywu artystyczno-teoretycznego Roboczogodzina.

 

Miejsce: Warszawa
Termin:  19 XII 2013
Zgłoszenia:  30 XI 2013
Link:

_______

Zaproszenie na konferencję
„Geografia wyborcza Ukrainy”
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej ISP PAN
oraz
Uczelnia Łazarskiego

przy współpracy z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Fundacją Energia dla Europy zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Geografia wyborcza Ukrainy. Przyczynki do analizy przemian społecznych i politycznych w latach 1991-2012”. Odbędzie się ona 19 grudnia 2013 roku w Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, sala 130).
Konferencja będzie okazją do prześledzenia zmian na ukraińskiej scenie politycznej w ostatnich 20 latach. Organizatorzy stawiają sobie za cel określenie zmian w preferencjach wyborczych obywateli Ukrainy oraz wskazanie czynników, które miały na te zmiany największy wpływ.
Szeroki zakres podejmowanej tematyki sprawia, że konferencja może zainteresować uczestników reprezentujących wiele dziedzin, w tym zwłaszcza politologii, geografii, ekonomii, historii, socjologii.
Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno badaczy z Polski, Ukrainy i innych państw, jak również praktyków, biorących udział w organizowaniu kampanii wyborczych bądź obserwujących przebieg wyborów w ramach misji krajowych lub międzynarodowych.
Efektem konferencji będzie opublikowanie recenzowanej i punktowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tekstów, które znajdą się w publikacji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w charakterze prelegentów lub słuchaczy proszone są o wypełnieni karty zgłoszeniowej i wysłanie jej w formie elektronicznej pod adres m.wapinski@fede.org.pl.
Udział w konferencji jest płatny. Z opłaty zwolnieni są pracownicy, doktoranci oraz słuchacze studium podyplomowego ISP PAN oraz studenci i pracownicy Uczelni Łazarskiego.
Zespół organizacyjny:
Dr Paweł Kowal (ISP PAN, kierownik projektu)
prof. Agnieszka Orzelska (ISP PAN, sekretarz projektu)
Dr Paweł Olszewski (Uczelnia Łazarskiego)
Mgr Maciej Wapiński
Kontakt oraz zgłoszenia na konferencję:
Maciej Wapiński, tel. 883 114 844, m.wapinski@fede.org.pl

  Zgłoszenie wraz z tekstem referatu prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres m.wapinski@fede.org.pl lub w formie wydruku z dołączoną płytą CD z tekstem artykułu na adres Fundacja Energia dla Europy, ul. Flory 5/2, 00-586 Warszawa. w terminie do 30 listopada 2013 roku

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  http://www.isppan.waw.pl/subpage/konferencje/index.html

 

Miejsce: Victoria (Kanada)
Termin:  28 II- 01 III 2014
Zgłoszenia:  30 XI 2013
Link: http://www.medievalists.net/2013/10/28/call-for-papers-medieval-secrets-and-mysteries/

_______

Medieval Secrets and Mysteries Conference

University of Victoria
February 28 ­‐ March 1, 2014

The Medieval Studies Course Union of the University of Victoria invites submissions for a student conference: Medieval Secrets and Mysteries, to be held at the University of Victoria on February 28 -­‐ March 1, 2014. We invite graduate and undergraduate students to submit proposals about medieval mysteries and secrets of any kind: esotericism, symbology, almanacs, bestiaries, revelations, confidences, adulteries, magic, divination, gossip, intrigues, crimes and murders, cryptology, secret orders and cults, conspiracies, witchcraft, hidden identities, impostors, gender and sexual identities, heretics and atheists, censorship, etc.

Topics for presentations include but are not limited to:

• Religions and Institutions
• The Many Faces of Magic
• Double Lives and Identity
• Courtly Love and Secrecy
• The Discovery of Privacy
• Modern Medieval Mysteries
• Legends about the Middle Ages
• Conspiracy-­‐Busting
• Making the Middle Ages Accessible
• Speaking Medieval

We also invite student performances of medieval crafts, music, and dramatic or martial arts to submit proposals for short performances and shows (up to 30 minutes).

Please submit your abstract of no more than 300 words by November 30, 2013. Include your name and affiliation. Submissions should be emailed to dirmedi@uvic.ca

Presentations of papers will be 15-­‐20 minutes in length, and performances no more than 30 minutes.

For more information, please contact dirmedi@uvic.ca

Miejsce: Kraków
Termin:  05-07 XII 2013
Zgłoszenia:  15 XI 2013
Link:

_______

Sekcja Mediewistyczna Koła Naukowego Historyków Studentów UJ ma zaszczyt zaprosić miłych Państwa do udziału w XII Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Mediewistycznej „Pomiędzy sacrum i profanum – źródła i funkcjonowanie średniowiecznego ceremoniału”. Konferencja będzie się odbywać w dniach 5-7 XII 2013 r. w Krakowie. Zgłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym proszę przesyłać do 15 XI 2013 r. pod adres mailowy:sesja.mediewistyczna@onet.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie maksymalną ilość przyjętych referatów na liczbę 38, natomiast czas wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Opłata konferencyjna wynosić będzie 85 zł. Dla osób, które wyrażą chęć zorganizowana zostanie również wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce w cenie ok 40 zł./os.

Miejsce: Warszawa
Termin:  06 XII 2013
Zgłoszenia:  08 XI 2013
Link:https://www.facebook.com/events/1423512394534773/?ref_newsfeed_story_type=regular&source=1

_______

Koło Naukowe Sapientia Iuris z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa z Uniwersytetu Wrocławskiego mają przyjemność zaprosić na wspólnie organizowaną przez nie ogólnopolską konferencję studencką, której głównym tematem będzie historia prawa, myśli państwowej i konstytucjonalizmu. Naszym celem jest integracja młodych badaczy i amatorów tej tematyki oraz dyskusja naukowa na temat rozwoju prawa konstytucyjnego na przestrzeni dziejów.
Główne dziedziny badawcze, których dotyczyć mają referaty, to:

- historia państwa i prawa,
- prawo konstytucyjne,
- prawo porównawcze,
- historia konstytucjonalizmu,
- historia praw człowieka,
- historia społeczna,
- historia idei.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału czynnego i biernego w konferencji!

Każdy student chcący wygłosić referat proszony jest o nadesłanie abstraktu wystąpienia (ok. 200 – 300 słów) na adres PiK.konferencja@gmail.com do dnia 8 listopada.

Formularze prosimy tworzyć według schematu:

Imię i nazwisko

Uczelnia

Reprezentowane koło/organizacja/jednostka organizacyjna

Adres mailowy

Temat referatu

Abstrakt.

Listę przyjętych referatów oraz szczegółowy harmonogram zostaną ogłoszone 18 listopada.

Przewidziane jest wydanie książkowej publikacji pokonferencyjnej, zawierającej najlepsze recenzowane artykuły.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: PiK.konferencja@gmail.com

Miejsce: Bejrut (Liban)
Termin:  23-26 IV 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

1st Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2014
Beirut, Lebanon 23-26 April 2014
SUBMISSION DEADLINE: 10 March, 2014
Distinguished Researchers,
We have the pleasure of inviting you to submit your scientific work for the 1st Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2014which will be held at the Arab Open University, Beirut, Lebanon.
All accepted papers will be published as a special publication with an ISBN number. The author will be also sent a printed copy of the publication after the forum finishes.
The papers will be also published in a special edition of one of the most Influential international scientific journals in South Europe, The European Scientific Journal (ESJ).
Authors who will not be personally present on the event will be given the opportunity, on their request, to make an online presentation for the present participants and students.
The authors of the accepted papers are not obliged to present their works (personally or online).
Submission language: ENGLISH and ARABIC. All the presentations will be made in English.
MIFS 2014 is a joint summit event organized by: European Scientific Institute (ESI), Arab Open University, Lebanon and the University of The Azores, Portugal. Along the quality scientific schedule, great social programme for the participants will be provided.
Supporting the concept of interdisciplinarity we welcome submissions in all academic fields.
Sincerely,
European Scientific Institute, ESI
Arab Open University, Lebanon
University of the Azores, Portugal
———————————
For a submission or any other information please send us an e-mail on:
Email: contact@mforum.net.co
Website: www.mforum.net.co
http://mforum.net.co/

  • RSS