konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 12.2013

Miejsce: Poznań
Termin: 27-28 III 2014
Zgłoszenia: 01 II 2014
Link:

_______

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZAPRASZAJĄ NA

VIII MIĘDZYUCZELNIANA KONFERENCJA ANTROPOLOGICZNA:  TEREN W ŚCISŁYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU  LOKALNOŚĆ – TEORIA I PRAKTYKA

27-28 marca 2014 roku w Poznaniu

Celem konferencji jest okazja do spotkania się wszystkich tych, dla których badania terenowe są ważne. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń w tym zakresie oraz umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z różnorodnymi praktykami i metodami badawczymi dotyczącymizagadnienia lokalności. Podobnie jak podczas wcześniejszych edycji, formuła konferencji zakłada prezentację jak najszerszego spektrum zainteresowań referentów oraz wymianę jak najbardziej zróżnicowanych doświadczeń badawczych dotyczących zarówno teoretycznej, jak i praktycznej strony badań nad lokalnością.

W referatach proponujemy poruszyć następujące zagadnienia:

 • konfrontacja antropologa z lokalnością oraz problemy z adaptacją badacza w terenie
 • wiedza deklaratywna a wiedza niedeklaratywna w badaniach nad lokalnością
 • antropologia „u siebie” i problemy z nią związane
 • lokalność a antropologia zaangażowana
 • identyfikacja antropologa: problemy z tożsamością badacza w środowisku lokalnym oraz z fraternizacją
 • metodologia badań nad lokalnością
 • lokalność jako przedmiot działań marketingowych, ekonomicznych i rynkowych
 • funkcjonowanie społeczności lokalnych – działania globalne i glokalne.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji z referatem (na załączonym formularzu nr 1) prosimy przesyłać do 1 lutego 2014 r. na adres mkateren2014@gmail.com. Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane na konferencję, będą o tym poinformowane do dnia 15 lutego 2014 r.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji bez referatu (na załączonym formularzu nr 2) prosimy przesyłać do 1 marca 2014 r. na adres mkateren2014@gmail.com.

Udział w konferencji jest bezpłatny, oferujemy pomoc w znalezieniu noclegów.

Więcej informacji na stronie SKNE: http://etnouam.blogspot.com/ oraz na facebook’u: https://www.facebook.com/events/460002967439496/?fref=ts

Zapraszamy!

 Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie http://etnologia.amu.edu.pl/go.live.php/PL-H356/aktualnosci/755/lokalnoscteoria-i-praktyka-viii-miedzyuczelniana-konferencja-antropologiczna-teren-w-scislym-tego-slowa-znaczeniu-poznan-2728032014-deadline-1032014.html

 

Miejsce: Poznań
Termin: 03-04 VI 2014
Zgłoszenia: 17 I 2014
Link:

_______

Szanowni Państwo,

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Pracownia Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

Sport w kulturze masowej PRL

(3-4 czerwca 2014 r., IH UAM w Poznaniu)

 Konferencja ta jest pierwszą z cyklu konferencji W kręgu kultury masowej. W jego ramach chciałybyśmy poruszyć, przywołać zjawiska kultury masowej Polski Ludowej, które do tej pory nie znalazły należytego opracowania.

               Jednym z takich tematów jest sport w kulturze masowej. Celem konferencji jest dyskusja na temat funkcji sportu w PRL. Interesuje nas mechanizm funkcjonowania sportu w systemie władzy Polski Ludowej czy też w społeczeństwie socjalistycznym; to, w jaki sposób sport był prezentowany w mediach, literaturze, sztuce etc., jaką rolę odgrywał w propagandzie komunistycznej; czy sportowiec był zawsze bohaterem pozytywnym czy może bywało też inaczej. Interesują nas szkoły sportowe, kampanie medialne poświęcone propagowaniu sportu masowego i indywidualnego, wychowanie przez sport, masowe imprezy sportowe.

  Proponujemy następujące zagadnienia badawcze konferencji, ale jesteśmy też otwarci na Państwa propozycje:

- PZPR wobec sportu i w sporcie

 - SB wobec sportu

- sport a cenzura

- sport w mediach

- sportowiec bohaterem kultury masowej

- sportowy Zachód i Wschód

- konfrontacje, czyli rywalizacja nie tylko sportowa

- sport na co dzień

- wychowanie przez sport

- kobiety w sporcie

 - kult sportu i sportowi idole

 - ekonomiczny wymiar sportu

Termin i miejsce konferencji: Poznań, Instytut Historii UAM, 3-4 czerwca  2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go do 17 stycznia 2014 r., za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres:

 prof. UAM dr hab. Dorota Skotarczak, e-mail: skot@amu.edu.pl, tel. 61 829 48 38

 Pracownia Historii Wizualnej

 Instytut Historii UAM

61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 78

dr Karolina Bittner, e-mail: karolina.bittner@ipn.gov.pl, tel.: 61 835 69 58
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
61-487 Poznań, ul. Rolna 45a

Z wyrazami szacunku,

prof. UAM dr hab. Dorota Skotarczak

dr Karolina Bittner

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://www.us.edu.pl/sport-w-kulturze-masowej-prl

 

 

Miejsce: Praga
Termin: 24 X 2014
Zgłoszenia: 31 XII 2013
Link:

_______

24 października 2014 r. w Pradze rozpocznie się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa pt.  

Climax or Beginning? Modernity, Culture, Central Europe and the Great War

Rok 2014 z pewnością będzie rokiem pamięci sprzyjającym spojrzeniu na przebieg i skutki I wojny światowej. Współczesne refleksje oscylują między dwoma jej ujęciami .

Wielka Wojna, zgodnie z tezą  G.F. Kennana postrzegana jest  jako przełomowa katastrofa XX wieku i swoista zapowiedź dramatycznego stulecia ujawniającego ludzkie okrucieństwo, brutalność wojny, ludobójstwa, łagry. Według tego punktu widzenia I wojna to okres zmiany rozumienia indywidualności. Z drugiej strony pierwsza wojna światowa ukazywana jest również w kategoriach dramatycznej kontynuacji, wyrażającej jednak głęboki kryzys duchowy i kulturowy zachodniej nowoczesności .

Celem konferencji będzie próba dokonania analizy postrzegania Wielkiej Wojny z różnych perspektyw w tym zarówno tych powstałych na gruncie nauk politycznych, historii kultury, historii nauki, jak i antropologii historycznej, historii literatury, sztuki, psychologii czy socjologii .

Proponowany zakres zagadnień poruszanych podczas obrad to:

Sfera społeczna :

 • Polityka aktywizmu : likwidowanie obszarów obojętności klasowej, narodowej i politycznej
 • Mobilizacji mas : od polityki masowej do armii
 • Migracje w obrębie wielkich imperiów i poza nimi w czasie wojny i po wojnie
 • Rola kobiet w wojnie
 • Młodzież w czasie wojny

Sfera kultury :

 • Ideał indywidualnej jaźni w nauce, literaturze i sztuce
 • Pojawienie się kultury i filozofii rozpadu
 • Kultura popularna i rozrywki przed i podczas wojny ( teatry, wodewil / operetki , filmy, koncerty, itp.) w kontekście obszarów miejskich i wiejskich
 • Wojna jako okres zmian w sposobach i formach komunikowania się

Sfera polityczna :

 • Myśl i planowanie wojskowe w przededniu i w czasie wojny
 • Zmiany w kierownictwie politycznym podczas wojny ,narodziny nowego typu charyzmatycznego przywódcy

Sfera religijna :

 • Praktyki religijne w obszarach miejskich i wiejskich przed i podczas wojny
 • Nowa rola kościołów (katolickich, protestanckich i in.)

Sfera gospodarcza :

 • gospodarka wojenna (Kriegswirtschaft)

Zgłoszenia (abstrakty wraz z krótkim CV) przesyłać należy do 31 grudnia 2013 r. na adres e-mail : prague1914@gmail.com

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w marcu 2014 roku. 

Organizatorami przedsięwzięcia są:

 • Faculty of Arts, Charles University in Prague;
 • Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences;
 • Philosophisch-Historische Fakultät University of Innsbruck

Rada Naukowa Konferencji :

 • Prof. Dr. Gunda Barth-Scalmani (University of Innsbruck)
 • Prof. Dr. Mark Cornwall (University of Southampton)
 • Dr. Phil. Rudolf Kucera, PhD. (Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences)
 • Prof. PhDr. Ivan Sedivý, CSc. (Faculty of Arts, Charles University)

Więcej informacji: Rudolf  Kucera - Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences

e-mail: 1914@gmail.com

Miejsce: Łódź
Termin: 20-23 III 2014
Zgłoszenia: 21 II 2014
Link:

_______

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ oraz Studenckie Koło Naukowe Multi Level Marketingu UŁ mają zaszczyt zaprosić na konferencję:

VII ŁÓDZKA WIOSNA MŁODYCH HISTORYKÓW KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA

20-23 marca 2014 r.

Instytut Historii UŁ,

ul. Kamińskiego 27A, Łódź.

 

Zapraszamy do zgłaszania referatów w ramach wybranego panelu:

* Bunt, rebelia, rewolucja, strajk. Opór społeczeństwa wobec władzy na przestrzeni dziejów.

Panel ten będzie poświęcony zagadnieniom związanym z najrozmaitszymi formami oporu społecznego przeciw władzy. Będzie również mówił o próbach zmiany zaistniałej sytuacji przez społeczeństwo bądź jego elementy

* Skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy? Źródła tożsamości.

Panel miałby dotyczyć mitów założycielskich budujących tożsamość zbiorowości od małych wspólnot lokalnych do całych organizmów państwowych i narodów, mitów etnogenetycznych, badać nad zagadnieniami etnogenezy i poszukiwania praojczyzny. Także sposobów w jakie polityka sięgała po owe mity w celu budowy doktryn i pchnięcia narodów na konkretne tory

* Gospodarka głupcze!

Zakres panelu zorientowany jest wokół tematyki historii gospodarczej, zagadnień mikro i makroekonomicznych, komunikacji marketingowej oraz zagadnień związanych ze strategiami zarządzania.

Termin zgłaszania referatów przyjmujemy do 21 lutego 2014 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje prosimy kierować pod adres: 7wiosnahistorykow@wp.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na stronie http://sknh.uni.lodz.pl/podstrony/konferencje.html oraz www.knmlm.pl

Zapraszamy również do śledzenia naszych profili na Facebooku (fanpage: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Multi Level Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego).
Ponadto planujemy wydać publikację pokonferencyjną w formie książkowej.

Zapraszamy również do śledzenia naszych profili na Facebooku (fanpage: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Multi Level Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego).

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Redakcja Bloga Konferencje-Historyczne życzy wszystkim miłośnikom Historii prawdziwie świątecznej, rodzinnej atmosfery, wymarzonych prezentów i samych sukcesów w nadchodzącym 2014 roku. Jednocześnie dziękując za kolejny rok wspólnie spędzony w poszukiwaniach konferencji historycznych. Z radością donosząc, iż w minionym roku wzrosła trzykrotnie ilość zarówno odsłon, jak i samych informacji o wydarzeniach, tak w kraju, jak i za granicą.

EK

Miejsce: Toruń
Termin:  04-06 IV 2014
Zgłoszenia: 31 I 2014
Link:

_______

 

Członkowie Międzywydziałowego Studenckiego Koła Bioarcheologii działającego przy Wydziale Nauk Historycznych UMK, studenci kierunku Archeologia, studenci i doktoranci z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK oraz Zakład Antropologii WBiOŚ UMK

zapraszają na

IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna. Kim jest człowiek? Różne oblicza antropologii

 

Organizatorzy zapraszają studentów i doktorantów do zgłaszania 15 minutowych referatów i posterów w następujących sesjach:

1. Biologia populacji pradziejowych i historycznych,
2. Biologia człowieka i auksologia,
3. Paleopatologia i paleoepidemiologia,
4. Prymatologia,
5. Ewolucja człowieka i paleoantropologia,
6. Antropologia medyczno-sądowa,
7. Kognitywistyka i antropologia kultury,
8. Varia.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 21 lutego 2014 r.
Opłata konferencyjna wynosi 60 zł. Obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerw oraz opłatę za spotkanie integracyjne.
Wystąpienia należy zgłaszać przy pomocy formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: http://oskonfantropologiczna.blogspot.com/p/zgoszenia.html.
Dokument tekstowy zawiera sformatowaną tabelę, w którą należy wprowadzić treść. Wszystkie zapisane rubryki są obowiązkowe. Nie należy zmieniać formatowania tekstu oraz tabeli. W przypadku zgłoszeń referatów poza rubrykami tabeli proszę dopisać charakter wystąpienia (referat przeglądowy czy wystąpienie badawcze).
Wypełniony formularz należy przesłać na adres elektroniczny oska.umk@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując „zgłoszenie”.
W przypadku pytań lub problemów z działaniem formularza kontakt drogą elektroniczną na adres oska.umk@gmail.com.

Miejsce: Warszawa
Termin:  24-25 V 2014
Zgłoszenia: 31 XII 2013
Link:

_______

Punktem wyjścia do dyskusji będą słowa przypisywane Bernardowi z Chartres:
Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość (za: J. Le Goff: Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1995, s. 183).

Temat konferencji obejmuje triadę pojęć kultura – dialog – tradycja: kultura jako fenomen postuluje interdyscyplinarne podejście badawcze oraz wielopłaszczyznowość dyskusji; dialog zawiera w sobie szerokie spektrum możliwości (w głównej mierze komparatystycznego) odniesienia się do tradycji tak w aspekcie jej kontynuacji, jak i przełamywania wzorców kulturowych. Pod pojęciem niemieckiego obszaru językowego rozumiemy tak historyczne, jak i współczesne nam tereny, na których istotnym językiem utrwalania treści kulturowych był/jest język niemiecki.

Celem konferencji będzie ukazanie przyczyn, środków i celów służących pielęgnowaniu tradycji na niemieckim obszarze językowym lub zerwaniu z nią.

Zagadnienia badawcze, wokół których koncentrować się będą rozważania konferencyjne, to przede wszystkim:
• epigonizm i prekursorstwo;
• typowość i oryginalność;
• recepcja i nowatorstwo (również w aspekcie teoretycznym);
• mity i wierzenia jako forma pielęgnowania tradycji oraz inspiracja dla tendencji nowatorskich;
• sposób dochodzenia do głosu wytworów kultury, będących efektem dialogu z tradycją, ukazanie w ujęciu komparatystycznym nowatorstwa, łamania norm i konwenansu kulturowego (w zakresie sztuki dźwięku, obrazu, słowa);
• pamięć indywidualna i zbiorowa;
• budowanie tożsamości indywidualnej i/lub zbiorowej na gruncie zachowania bądź odrzucenia wzorców kulturowych.

Języki konferencji: polski i niemiecki.
Adresaci konferencji: pracownicy instytucji naukowych (uniwersytetów i szkół wyższych, instytutów badawczych, muzeów) reprezentujący różne dyscypliny humanistyczne.

Opłata konferencyjna: 300 zł. Obejmuje: poczęstunki w trakcie przerw, dwa obiady, uroczystą kolację, materiały konferencyjne, druk publikacji (po pozytywnej opinii recenzentów wydawniczych). Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące. Opłata dla osób zainteresowanych czynnym uczestnictwem w konferencji bez druku ich referatów wynosi 200 zł.

Referaty: do 20 min.

Publikacja: Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi i nieprzekraczające objętości 21.000 znaków (ze spacjami), zostaną opublikowane po pozytywnej opinii recenzentów wydawniczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim lub niemieckim (do 3.000 znaków ze spacjami) do 31.12.2013 r. na adres: kultura.dialog.tradycja@gmail.com. Wiadomość potwierdzająca uczestnictwo, a także zawierająca kolejne informacje organizacyjne zostanie przesłana do 20.01.2014 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://tinyurl.com/o8t5yf2

Miejsce: Poznań
Termin:  12 IV 2014
Zgłoszenia: 23 II 2014
Link:

_______

Instytut Filologii Klasycznej UAM i Instytut Filologii Klasycznej UJ zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. Linguarum Antiquarum Colloquia, która odbędzie się 12 kwietnia 2014 r. w Poznaniu. Konferencja skierowana jest do osób będących w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej oraz młodych doktorów, którzy zajmują się łaciną, greką, sanskrytem, semickimi językami Starożytnego Bliskiego Wschodu czy też językami Ameryki Prekolumbijskiej. Zgłoszenia udziału można przesyłać do 23 lutego 2014 r.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Zgłoszenia należy kierować na adres  konferencja.lac@gmail.com

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem  http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2013/12/LAC-2.pdf

Miejsce: Poznań
Termin:  21-22 II 2014
Zgłoszenia: 31 I 2014
Link:

_______

Sekcja Historii Polski XX wieku działająca w ramach Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w konferencji Regiony w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która odbędzie się w dniach  21-22.02.2014 r. w Instytucie Historii UAM przy ulicy Św. Marcin 78.

W ramach obrad proponujemy podjęcie następujących zagadnień w wymiarze regionalnym:

 1. Działalność podziemia zbrojnego po II wojnie światowej.
 2. Przebieg kryzysów społeczno-politycznych.
 3. Stosunki państwo-Kościół.
 4. Działalność NSZZ ,,Solidarność’’ oraz innych organizacji opozycyjnych.
 5. Stan wojenny w poszczególnych województwach i regionach.
 6. Przebieg transformacji ustrojowej.
 7. Struktury władzy, aparat bezpieczeństwa oraz działalność organizacji społecznych.
 8. Kultura, nauka oraz rozwój gospodarczy.

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 31 I 2014 r.  na adres regionyprl@gmail.com

Treść wystąpienia musi być oparta na źródłach. Zgłoszenie musi zawierać zarówno abstrakt jak i bibliografię. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji referatów. Maksymalna ilość referentów wynosi 50 osób.

Na wystąpienie każdy z uczestników będzie miał 15 minut. Ewentualne potrzebne sprzęty (komputer, rzutnik) prosimy zgłaszać w formularzu zgłoszeniowym.

W planach jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej w formacie pdf.

Nie przewidujemy pobrania opłaty konferencyjnej. W związku z tym nie zapewniamy noclegów oraz obiadów uczestnikom konferencji.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod następującym adresem: http://www.sendspace.com/file/u56te0

Zachęcamy również do dołączenia do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/205959962920518/?fref=ts

Miejsce: Warszawa
Termin: 04-06 IV 2014
Zgłoszenia: 15 II 2014
Link:

_______

Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery” działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na drugą konferencję naukową z cyklu „Młodzi o języku” pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW – prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

Odbędzie się ona w dniach 4-6 kwietnia 2014 na Uniwersytecie Warszawskim, a zatytułowana została:

„MŁODZI O JĘZYKU DAWNYM”

Tym razem pragniemy bowiem pochylić się nad językiem w jego aspekcie diachronicznym. Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i młodych doktorów różnych kierunków filologii słowiańskich, zajmujących się badaniem języka epok minionych (XII-XIX w.). Pragniemy, aby to wydarzenie stało się platformą dyskusyjną młodego pokolenia językoznawców. Proponujemy skupić nasze wspólne rozważania wokół następujących kwestii:

dawny system gramatyczny;
grafia i ortografia tekstów dawnych;
leksyka dawna;
archaizmy w tekstach kultury, językach i gwarach;
język pisarzy epok minionych;
nazwy własne w ujęciu historycznym.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie http://ghjp.uw.edu.pl/1151-2/ i przesłanie go na adres twardejery.kn@uw.edu.pl do 15 lutego 2014 roku. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i pokrywa koszt materiałów, poczęstunku w trakcie przerw kawowych i recenzowanej publikacji.

Szczegółowe informacje będą pojawiały się na stronie http://ghjp.uw.edu.pl/projekty/konf/ oraz https://www.facebook.com/events/480759578710287/.

W imieniu organizatorów -
dr Monika Kresa
Opiekun Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery”


 • RSS