konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 1.2014

Miejsce: Warszawa
Termin: 10-11 IV 2014
Zgłoszenia: 14 II 2014
Link: http://dnisocjologii.pl/

_______

 

Dni Socjologii to ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Socjologii 2% w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest to również przestrzeń dla młodych naukowców, badaczy, badaczek, studentów, studentek reprezentujących różne dyscypliny naukowe, których zainteresowania łączą się w temacie przewodnim obchodów.

Opis konferencji

Tematem tegorocznej konferencji jest MIASTO W KULTURZE. KULTURA W MIEŚCIE. Podejmując tę problematykę proponujemy spojrzeć na tkankę miejską z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich sytuuje miasto w szeroko rozumianej kulturze. Miasto jawi nam się jako żywy organizm, w którym zachodzą rozmaite procesy m.in. urbanizacja, industrializacja, migracje, gentryfikacja, rewitalizacja, fragmentaryzacja, segmentacja, prywatyzacja i inne.

Z drugiej strony kultura miejska, reprezentowana zarówno przez „tradycyjne” jej formy czyli muzea, teatry, biblioteki itp., bardziej nowoczesne, jak klubokawiarnie, organizacje i fundacje artystyczne oraz „pośrednie”, które Ray Oldenburg nazywa trzecimi miejscami, czyli miejscami odpoczynku, spotkań towarzyskich. Podejmując tę tematykę nie można również zlekceważyć obecności sztuki w przestrzeni miejskiej (street art, graffiti, instalacje).

Zapraszamy do wysyłania streszczeń referatów na adres: kns2procent@gmail.com do 14.02.2014

 • SPRAWY NAUKOWE – Magda Prokopczuk, kontakt: magda.prokopczuk@gmail.com
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE – Magda Prokopczuk, kontakt: magda.prokopczuk@gmail.com

Miejsce: Segedyn (Szeged)
Termin: 27-30 VIII 2014
Zgłoszenia: 18 V 2014
Link: http://pl.scribd.com/doc/203383356/Sapiens-Ubique-Civis-II-%E2%80%93-Szeged-2014

_______

W dniach 27-30 sierpnia odbędzie się w Szegedzie (Węgry) międzynarodowa konferencja doktorancka Sapiens Ubique Civis II – Szeged 2014. Zgłoszenia należy przesyłać do 18 maja.

Więcej informacji pod adresem http://pl.scribd.com/doc/203383356/Sapiens-Ubique-Civis-II-%E2%80%93-Szeged-2014

Miejsce: Katowice
Termin: 13 III 2014
Zgłoszenia: 26 II 2014
Link:

_______

Sekcja Historii Integralnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ zaprasza na konferencję Wojna nie ma w sobie nic z kobiety? która odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 13 marca.  Hasło przewodnie naszej konferencji parafrazuje tytuł powieści Swietłany Aleksiejewicz, gdyż chcemy objąć dyskusją tematykę udziału kobiet (jako żołnierzy i nie tylko) w konfliktach zbrojnych na przestrzeni wieków. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, toteż zapraszamy nie tylko studentów i studentki historii.
Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego pod adresem shisknhus@gmail.com
Powinny one zawierać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, tytuł i abstrakt referatu (do 2000 znaków) wraz z bibliografią. Decyzje o zaakceptowaniu referatów będą przekazane najpóźniej do 5 marca.

Miejsce: Poznań
Termin: 08-10 V 2014
Zgłoszenia: 15 IV 2014
Link:

_______

II Poznańska Wiosna Sarmacka

zapraszamy  na

studencko-doktorancką konferencję naukową

Znowu chciałby być przedmurzem i w pogańskiej krwi się pławić – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza

 

 

Poznań, 8-10 maja 2014

Szanowni Państwo!

 

Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM oraz Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Wydziału Historycznego UAM, a także Studenckie Koło Naukowe Miłośników Literatury Dawnej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM i Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM
mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: Znowu chciałby być przedmurzem  i w pogańskiej krwi się pławić – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza, która odbędzie się w dniach 8-10 maja 2014 roku w Instytucie Filologii Polskiej UAM przy ulicy  Fredry 10 oraz  Instytucie Historii przy ulicy  Św. Marcin 78.

Głównym celem konferencji jest ponowne interdyscyplinarne podjęcie problematyki istnienia i znaczenia sarmackiego mitu przedmurza w dawnej Rzeczpospolitej, co jednocześnie stanowić będzie próbę wpisania się we współczesny dyskurs akademicki, który z różnych perspektyw badawczych mierzy się z zagadnieniem roli tradycji sarmackiej w rodzimej kulturze.
Do nie mniej ważnych zadań należeć będzie próba przyjrzenia się fenomenowi sarmatyzmu na tle problematyki ogólnoeuropejskiej, a także popularyzacja dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Referaty można wygłaszać w języku polskim oraz w wybranych językach kongresowych (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski). Chęć wygłoszenia referatu w innym niż wymienione języku należy wcześniej zgłosić organizatorom. Przewidziany czas trwania referatu to 20 minut.

Wszyscy uczestnicy konferencji wygłaszający referat w języku obcym proszeni są o przesłanie jego streszczenia w języku polskim do 15 kwietnia 2014 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2013 wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

sarmatyzm.konferencja@gmail.com

Przewidziana opłata konferencyjna (dokładna kwota zostanie podana w najbliższym czasie). Obejmuje ona koszty wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych.

Uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania we własnym zakresie, organizatorzy natomiast służą pomocą w znalezieniu i zarezerwowaniu noclegu w Poznaniu.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru abstraktów.

Wszelkich informacji udzielają:

Adam Andrzejewski adamand.90@o2.pl

Tomasz Grala woland88@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 27 I 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r., by uczcić pamięć Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej.

W ramach tegorocznych obchodów, 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z udziałem znanych historyków.

W dyskusji udział wezmą:

 • dr Alina Cała (Żydowski Instytut Historyczny) – Antysemityzm – geneza Holocaustu
 • red. Anna Ciałowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska) – Historia pewnego człowieka
 • dr Przemysław Dąbrowski - Wspomnienie świadka
 • Marta Jankowska (Żydowski Instytut Historyczny) – III Pokolenie Ocalonych

Wstęp, prowadzenie i komentarz: dr Marcin Urynowicz (IPN)

 

Miejsce: Łódź
Termin: 27 I 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

W poniedziałek, 27 stycznia 2014 r. obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r. i przypada na rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 83) o godzinie 19.00 rozpocznie się debata pt. „Auschwitz jako symbol – żydowska trauma a polska pamięć”.

W dyskusji udział wezmą:

 • dr Kazmierz Wóycicki (UW)
 • Michał Trębacz (UŁ, IPN)
 • dr Małgorzata Domagalska (UŁ, Instytut Tolerancji).

Debatę poprzedzi prezentacja „Upamiętnianie Zagłady a sztuki wizualne w powojennej Polsce. Muzeum Historii Żydów Polskich i jego wystawa główna”, którą o  godz. 16.00 przedstawi dr Artur Tanikowski (MHŻP), Mała Scena Teatru im. S. Jaracza

Łódzkie obchody Dni Pamięci organizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Województwo Łódzkie odbywają się po raz czwarty – w ramach przygotowanych spotkań poza dyskusją odbędzie się szereg prezentacji filmowych i teatralnych.  

Sobota, 25 stycznia

 • godz. 16.30  „Portrecista” – specjalny pokaz filmu dokumentalnego TVP, reż. Ireneusz Dobrowolski
 • godz. 19:00 – „Umrzeć z tęsknoty. Najpiękniejsze piosenki żydowskie.” – uroczysty pokaz Teatru im. S Jaracza; spektakl muzyczny, Duża Scena Teatru im. S. Jaracza

Niedziela, 26 stycznia

 • godz. 15.00 15:00 – „Łódzki adres Jana Karskiego – Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15” – prelekcja i pokaz filmu – Andrzej Jankowski (MMŁ), Mała Scena Teatru im. S. Jaracza
 • godz. 17:30 – „Cyjanek o piątej”, reż.: A. Ferenc – sztuka na motywach noweli „Mur między nami” Teci Werbowskiej, Mała Scena Teatru im. S. Jaracza
 • godz. 19:00 – „Umrzeć z tęsknoty. Najpiękniejsze piosenki żydowskie” – spektakl muzyczny Teatru Jaracza, Duża Scena Teatru im. S. Jaracza

Miejsce: Katowice
Termin: 24 IV 2014
Zgłoszenia: 03III 2014
Link:

_______

24 kwietnia 2014 r. odbędzie się w Katowicach konferencja naukowa pt. Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. Zgłoszenia należy przesyłać do 3 marca 2014 r.
Szczegółowe informacje:
„Uporządkowane universum, w którym harmonia decyduje o wszystkim, to marzenie prawie każdej istoty pojawiającej się na arenie tego świata. Niektórym udaje się ten cel osiągnąć i w ten sposób zakosztować szczęścia. Pozostałym natomiast przypada zupełnie odmienny los. Andromacha przed pustym grobem zgięta, Medea odtrącona przez Jazona, Orfeusz po stracie Eurydyki, stają się figurami negatywnego odczucia historii jako procesu degradacji, odczucia, które z każdego wspomnienia czyni pamiątkę utraty”. Przywołane słowa Marka Bieńczyka, które znajdujemy w książce Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty wprowadzają nas w nastrój zadumy i refleksji nad śmiercią, a także uzmysławiają nam naszą bezradność w jej obliczu. Chociaż „język nie jest odpowiednim narzędziem, by wyrazić śmierć” (V. Jankélévitch), jednak pragniemy wspólnie przyjrzeć się wszelkim narzędziom i sposobom jej wyrażania w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. Wówczas, zdaniem Arièsa, śmierć była „oswojona”, w przeciwieństwie do współczesnej cywilizacji technicznej, w której stała się „dzika”. Zatem refleksja nad fenomenem śmierci w czasach antyku oraz nad jego literackimi reprezentacjami stanowi przedmiot konferencji zatytułowanej Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej i zaplanowanej na 24 kwietnia 2014 roku. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki, którzy wraz z nami pragnęliby rozważyć kwestię namysłu starożytnych nad śmiercią, szukać w niej inspiracji i pouczenia.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie wypełnionego formularza na adres: anna.kucz@us.edu.pl Zgłoszenia przesyłać można do dnia 3 marca 2014 r.
Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2014 w Katowicach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kolejności wystąpień i planie konferencji.
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej ani nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.
Planowana jest publikacja wystąpień konferencyjnych w Scripta Classica vol. 12. Informacje o czasopiśmie i obowiązujących zasadach wydawniczych dostępne są na stronie: http://www.kfk.us.edu.pl/index.php?kfk=scripta
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:

http://pl.scribd.com/doc/202134215/%C5%9Amier%C4%87-w-antycznej-kulturze-%C5%9Brodziemnomorskiej-Formularz

Zaproszenie dostępne pod adresem

http://pl.scribd.com/doc/202134429/%C5%9Amier%C4%87-w-antycznej-kulturze-%C5%9Brodziemnomorskiej

Do udziału w konferencji zapraszają:

 • Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego
 • Polskie Towarzystwo Filologiczne Oddział Katowice
 • Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego
 • Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu Uniwersytetu Śląskiego

Miejsce: Lublin
Termin: 15-16 V 2014
Zgłoszenia: 01 III 2014
Link:

_______

Zakład Etyki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pragnie zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową „Myśl filozoficzno – społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej”, która odbędzie się w dniach 15 – 16 maja 2014 roku w Lublinie, na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Oficjalnymi językami konferencji będą języki: hiszpański i polski. Organizatorzy planują wydanie książki pod tym samym tytułem, zapewniają także symultaniczne tłumaczenia referatów z języka hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański. Będzie dla nas zaszczytem i przyjemnością gościć Państwa w naszym mieście i na naszej uczelni. Serdecznie zapraszamy.
Komitet Organizacyjny Konferencji

Dane kontaktowe

filozofiahiszpanska.umcs.lublin.pl
konferencja@filozofiahiszpanska.umcs.lublin.pl
kontakt@filozofiahiszpanska.umcs.lublin.pl

Opłata konferencyjna 500 zł brutto.

Miejsce: Toruń
Termin: 15-17 V 2014
Zgłoszenia: 31 III 2014
Link:

_______

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaj Kopernika
Instytut Literatury Polskiej
Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego

mamy przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:
KOBIECE DWUDZIESTOLECIE 1918 – 1939
pierwszej z planowanego cyklu „Inne Dwudziestolecie”.

Problematyka związana z kobiecością, choć nie jest już niczym nowym w polskim dyskursie humanistycznym, ciągle domaga się rewaluacji i dopowiedzeń, zwłaszcza łączących perspektywy różnych dyscyplin nauki, ich ramy pojęciowe i doświadczenie.
Chcielibyśmy zatem, aby przedmiotem refleksji stała się w trakcie konferencji szeroko rozumiana kulturowa sytuacja kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, od marginalizacji kobiecości poczynając, poprzez dążenia emancypacyjne, do jej afirmacji w różnych sferach życia – od codzienności, przez wymiar społeczno-prawny, po literaturę i sztukę.
Proponujemy wstępnie następujące zagadnienia:
– normy obyczajowe dotyczące kobiet;
– regulacje polityczne określające położenie kobiet w nowopowstałym państwie;
– sytuacja zawodowa kobiet;
– religijne definicje i określenia statusu kobiety;
– kobiece biografie publiczne i intymne;
– kobieta w dokumencie, dokumenty kobiecości;
– artystyczne przedstawienia kobiet i ich sytuacji;
– ciało kobiety, estetyka kobiecości;
– seksualność kobieca, normy i odstępstwa, homoseksualne (kobiece i męskie) ujęcia;
– rewaluacje i afirmacje kobiecości, przykłady herstory;
– patriarchalny obraz kobiety, stereotypy, definicje kobiecości;
– literatura kobiet i literatura o kobietach;
– kobiecość w sztukach plastycznych; malarki i rzeźbiarki dwudziestolecia;
– kobiece kreacje męskości i męskie kreacje kobiecości.
Przewidujemy, że następna z planowanego cyklu konferencji poświęcona będzie mężczyznom i męskości w dwudziestoleciu międzywojennym.
Zamierzamy wydać materiały pokonferencyjne w formie książki zbiorowej. W ramach opłaty zapewniamy uczestnikom dwa noclegi oraz wyżywienie. Wszelkie dalsze informacje podamy w indywidualnej korespondencji po akceptacji zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Komitet naukowy:
dr Barbara Czarnecka (przewodnicząca), bwitch@umk.pl
dr Rafał Moczkodan,
dr hab. Radosław Sioma,
mgr Łukasz Grajewski (sekretarz), lukagraje@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł brutto.

Miejsce: Ostrów Wielkopolski
Termin: 29-30 V 2014
Zgłoszenia: 31 III 2014
Link:

_______

Nadrzędnym celem literatury patrystycznej i rabinicznej było komentowanie tekstu świętego. Egzegeci, pochylając się nad tekstem, stosowali różnorodne metody, które miały wydobyć z komentowanej perykopy zamysł autora natchnionego. Twórczość egzegetyczna nie została jeszcze dostatecznie przebadana. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim ogromna ilość tekstów, którą pozostawili komentatorzy żydowscy i chrześcijańscy. Egzegeza biblijna jest interesującym polem badawczym dla takich dyscyplin naukowych jak literaturoznawstwo, historia czy językoznawstwo – zarówno pod względem źródłowym, jak i metodologicznym.

Temat tegorocznej konferencji to: „Egzegeza biblijna – między alegorią a dosłownością”. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21    w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych chrześcijańską i rabiniczną interpretacją Biblii w starożytności i w średniowieczu.

Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2014 r. na adres obhkzpw@uni.wroc.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 20 kwietnia 2013 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 4 maja 2014 r. Opłata konferencyjna wynosi 70 zł.

Więcej informacji na stronie Ośrodka: http://www.synagoga.uni.wroc.pl


 • RSS