konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 2.2014

Miejsce: Warszawa
Termin: 28 II 2014
Zgłoszenia:
Link: http://przystanekhistoria.ipn.gov.pl/ph/aktualnosci/4702,28-lutego-Pod-sierpem-i-mlotem-Porownanie-ustrojow-panstw-bloku-sowieckiego.html

_______

28 lutego (piątek) o godz. 17:00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu: „Pod sierpem i młotem”. Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego

Wykład poświęcony Ludowej Republice Albanii wygłosi dr hab. Tadeusz Czekalski - pracownik Zakładu Antropologii Historycznej UJ, badacz historii społeczno-religijnej Półwyspu Bałkańskiego XIX-XX w. oraz  życia codziennego w państwach demokracji ludowej, autor licznych publikacji poświęconych historii, kulturze i społeczeństwu Bałkanów.

Cykl «Pod sierpem i młotem». Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego – to seminaria  popularnonaukowe zapoczątkowane w październiku 2013 r. przybliżające historię państw satelickich ZSRS, takich jak NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia, Albania i Bułgaria oraz ukazujące występujące między nimi podobieństwa i różnice w gospodarce, życiu społecznym i politycznym.

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 27 II  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Piłsudski bohaterem lewicy? Dyskusja wokół książki Leona Wasilewskiego Piłsudski jakim Go znałem.

Czy możliwe jest przywrócenie obrazu Piłsudskiego jako rewolucjonisty, członka PPS? Czy we współczesnej Polsce jest miejsce na mit lewicy niepodległościowej? I czy może przywrócenie „lewicowości” Piłsudskiego pomogłoby w pogodzeniu lewicowej i „niepodległościowej” narracji o początkach niepodległości – pozornie ze sobą skłóconych? O tych kwestiach dyskutować będą: autor wstępu do książki Wasilewskiego – prof. Andrzej Friszke, dr Łukasz Jasina („Kultura Liberalna”), Michał Sutkowski („Krytyka Polityczna”) i Piotr Zaremba („W Sieci”). Rozmowę poprowadzi dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro.

Dyskusja odbędzie się przy okazji wydania publikacji bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, Leona Wasilewskiego, która po raz pierwszy ukazała się w 1935 r. Edycja przygotowana i opracowana przez Muzeum Historii Polski została wzbogacona o nowy wstęp oraz bogate przypisy.

Książka jest pierwszą z serii „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” opracowanej przez Muzeum Historii Polski, a której pomysłodawcą jest prof. dr hab. Andrzej Friszke, członek Rady Muzeum i wybitny historyk dziejów Polski XX wieku. Celem serii wydawniczej jest uczczenie pamięci zasłużonych budowniczych Polski niepodległej w 1918 r.

Seria to zbiór kilkunastu niepublikowanych lub dawno nie wznawianych pamiętników i dzienników czołowych postaci polskiego życia publicznego. Pokaże kulisy życia politycznego i intelektualnego II Rzeczypospolitej, ale także czasów pierwszej i drugiej wojny światowej.

Razem z Muzeum wydarzenie organizuje tygodnik internetowy „Kultura
Liberalna” oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 lutego, o godz. 18.00 w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 178A

Elektroniczna wersja książki  Leona Wasilewskiego dostępna jest pod adresem

http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/219/Wasilewski_PilsudskiJakimGoZnalem.pdf?sequence=1

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 23-24 X  2014
Zgłoszenia: 13 VI 2014
Link:

_______

W dniach 23-24 października 2014 odbędzie się we Wrocławiu ogólnopolska konferencja naukowa Jak utrwalają się “słowa skrzydlate”? Ulotność tradycji oralnej wobec medium pisma organizowana przez Pracownię Badań nad Tradycją Oralną przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin przesyłania zgłoszeń (temat i abstrakt) na adres pbto.uwr@gmail.com upływa 13 czerwca 2014 r.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.ifkika.uni.wroc.pl/index.php?k=119

Miejsce: Warszawa
Termin: 25 IV 2014
Zgłoszenia: 09 III 2014 (termin przedłużony)
Link:

Studenckie Koło Naukowe Numizmatyków i Archeologii Rzymu (dawne SKN Numizmatyków UW)

ma przyjemność zaprosić studentów i doktorantów wszystkich polskich uczelni do udziału w

V Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej Roma, Romae, Romae…,

która odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do wygłoszenia krótkiego (20 minut) referatu, dotyczącego zagadnień związanych z historią, sztuką, archeologią, numizmatyką oraz epigrafiką starożytnego Rzymu.. Podobnie jak w ubiegłych latach, konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zależy nam na podjęciu ciekawej, wielowymiarowej dyskusji na temat kultury starożytnego Rzymu, obejmującej takie elementy, jak ekonomia, wojskowość, religia, sztuka, architektura czy urbanistyka. Poprzez różnorodność podejmowanych zagadnień pragniemy pokazać niezwykłe bogactwo świata rzymskiego, który stał się fundamentem współczesnej cywilizacji europejskiej. Wydanie publikacji pokonferencyjnej jest zależne od liczby osób biorących udział w konferencji. Na zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz krótki abstrakt (100-300 słów) czekamy do 28 lutego 2014 r. Należy je nadsyłać na adres: numis.kn@uw.edu.pl W ciągu tygodnia od zamknięcia zapisów wszystkim osobom, które zgłosiły swoje abstrakty, zostanie wysłana lista referatów zakwalifikowanych do udziału w konferencji. Wszelkie pytania prosimy wysyłać na wskazany adres mailowy. Z poważaniem, Komitet Organizacyjny

Miejsce: Gdańsk
Termin: 22-23 IV  2014
Zgłoszenia: 10 III 2014
Link:

_______

Konferencja naukowa „Obrazy Szekspira” organizowana w ramach projektu Gdanskiego Teatru Szekspirowskiego „Szeksploracje Kultury”

Zgłoszenia należy wysyłać pod adres akademia@teatrszekspirowski.pl do 10 marca 2014

Więcej informacji pod adresem

http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/Pobieralnia/140210115941-001.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem

www.historiasztuki.uni.lodz.pl/Pobieralnia/FORM-FORMULARZ.doc.doc

Miejsce: Chorzów
Termin: 11-12 VI 2014
Zgłoszenia: 31 III 2014
Link:

_______

 

Konferencja naukowa „Narracja, obyczaj, wiedza…”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się w siedzibie Muzeum w dniach 11-12 czerwca 2014 roku.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 31 marca 2014 na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl

Więcej informacji pod adresem:

http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/Pobieralnia/Konferencja%20-%20Narracja,%20obyczaj,%20wiedza…%20-%20zaproszenie.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

www.historiasztuki.uni.lodz.pl/Pobieralnia/Konferencja%20-%20Narracja,%20obyczaj,%20wiedza…%20-%20zg%C5%82oszenie.docx

 

Miejsce: Łódź
Termin: 23 V  2014
Zgłoszenia: 15 IV 2014
Link: http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/

_______

Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych (maksymalnie z tytułem doktora) do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji:

 

Kwiat co zakwita na ostrzu ze stali…

Zbrodnia i kara, tortury i rzeź w sztuce, literaturze i pamięci

Obrady odbędą się 23 maja 2014 r. w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Franciszkańskiej 1/5.

Do nadsyłania zgłoszeń zapraszamy reprezentantów wszystkich kierunków humanistycznych – w szczególności przedstawicieli takich dziedzin, jak historia sztuki, historia, filozofia, teologia, literaturoznawstwo oraz archeologia.

 Wśród problemów badawczych, które chcielibyśmy rozważyć w trakcie konferencji znajdują się następujące zagadnienia:

- motywy zbrodni w sztukach wizualnych

- ikonografia męczenników i ich oprawców

- sceny batalistyczne w malarstwie, filmie i literaturze

- wpływ przeżyć traumatycznych na osobowość artystów i pisarzy

- walka o władzę na przestrzeni dziejów

- zabójstwa wrogów politycznych i członków własnych rodzin

- systemy kar w różnych epokach i kręgach kulturowych

- mroczne aspekty natury człowieka

- dążenia narodowowyzwoleńcze

- zagłada II wojny światowej i problem Holocaustu w kulturze europejskiej

- moralna ocena zbrodni dokonywanych w imię idei wolności i patriotyzmu

- wojna w świetle poglądów religijnych

 Wymienione zagadnienia stanowią jedynie ogólny zarys problematyki, zachęcamy więc do nadsyłania własnych propozycji tematów.

Opłata w wysokości 50 zł przeznaczona jest na wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 15 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach:

http://www.historiasztuki.uni.lodz.pl/

https://www.facebook.com/knhs.ul.sd

Miejsce: Poznań
Termin: 10-11  IV  2014
Zgłoszenia: 10 III 2014
Link:

_______

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych, których zainteresowania oscylują wokół regionu kaukaskiego (Kaukaz Północny oraz Południowy). Uzupełnieniem będą wykłady plenarne specjalistów w dziedzinie regionu Kaukazu Północnego i Południowego.

Celem konferencji jest naświetlenie sytuacji Kaukazu Północnego oraz Południowego z punktu widzenia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Udział w spotkaniu daje ponadto możliwość integracji środowiska naukowego, stworzenia warunków do współpracy między jednostkami naukowymi oraz przedyskutowania współczesnych zagrożeń, wyzwań i perspektyw regionu kaukaskiego.

Obszary dyskusji:

· Kaukaz Północny i Południowy na arenie międzynarodowej (stosunki z Rosją, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, problem integracji z UE i NATO itp.)

· polityka bezpieczeństwa;

· polityka wewnętrzna (aparat władzy, wybory, reformy państwowe, scena polityczna, itp.);

· sytuacja wewnętrzna (konflikty, wojny, zagrożenia, itp.);

· społeczeństwo (tożsamość narodowa, mniejszości narodowe, migracje, nacjonalizmy, itp.);

· sytuacja gospodarcza.

W celu zgłoszenia się na konferencję, prosimy o wypełnienie formularza. Na zgłoszenia oraz abstrakty (200-300 słów) czekamy do 10 marca 2013 r.

Przewidywana liczba prelegentów: 20

Czas wystąpienia: 15-20 minut

Języki konferencji: angielski, polski, rosyjski

Przewidujemy stworzenie tematycznych paneli dyskusyjnych.

Strona wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/pages/Konferencja-W%C4%99ze%C5%82-Kaukaski-Wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-i-wyzwania-regionu-2014/529089580464603

Miejsce: Lublin
Termin: 27 III  2014
Zgłoszenia: 28 II 2014
Link:

_______

Specyfika funkcjonowania współczesnego środowiska naukowego wraz z głównym jego zadaniem – prowadzeniem badań, stawia naukowców wobec szeregu nowych wyzwań. Badacze, chcąc zapewnić wysoką ocenę własnym projektom, jak nigdy dotąd mierzą się koniecznością odpowiadania poprzez nie na szeroko rozumiane oczekiwania społeczne, a zwłaszcza na problemy powstające w toku współpracy na linii badania naukowe – biznes. Zagadnienia planowania, przygotowania i realizacji projektów badawczych, w sposób adekwatny odpowiadających na postulaty środowisk współpracujących ze sferą nauki, stają się szczególnie istotne w przypadku działalności młodych badaczy – doktorantów. Dostrzegając potrzebę analizy aktualnej pozycji doktorantów i realizowanych przez nich projektów badawczych w kontekście współczesnej kondycji nauki oraz stawianych przed nią nowych zadań, proponujemy podjęcie dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

1. Historia, współczesność, przyszłość a geneza projektów badawczych.

2. Modele teoretyczne i ich znaczenie w poszukiwaniu inspiracji naukowych.

3. Tradycja i innowacja jako determinanty badań naukowych.

4. Badania naukowe a postulat innowacyjności.

5. Rezultaty badań naukowych – ich przydatność i zastosowanie.

6. Poszukiwanie prawdy a wdrażanie i komercjalizacja wyników badań.

Wyrażając nadzieję, że zaproponowane pola problemowe odpowiadają Państwa zainteresowaniom naukowym, serdecznie zapraszamy do zaprezentowania własnych przemyśleń, analiz i doświadczeń w trakcie planowanej dyskusji, której rezultatem będzie recenzowana publikacja naukowa. Jednocześnie podkreślamy otwartość i gotowość do poszerzenia planowanej problematyki dyskusji o sugerowane, a preferowane przez Państwa zagadnienia.

Opłata konferencyjna wysokości 320 zł i obejmuje: pełne wyżywienie, uroczystą kolację oraz  koszt publikacji referatu w recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować na adres e-mail: rd@kul.pl w terminie do 28 lutego br. Komunikat Nr 2, zawierający szczegółową informację dotyczącą opłaty (dane do przelewu) oraz program konferencji, zostanie przesłany w terminie do 3 marca br., bezpośrednio na adresy e-mail wskazane w zgłoszeniu udziału w konferencji.

Miejsce: Kraków
Termin: 30-31 V  2014
Zgłoszenia: 30 III 2014
Link:

_______

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz Pracownia Duchowości WH AGH zapraszają do wzięcia udziału w konferencji

TRADYCJE ZACHODNIEGO EZOTERYZMU W BADANIACH POLSKICH

Tradycje ezoteryczne stanowią niezwykle ważny aspekt kultury zachodniej, począwszy od starożytnych koncepcji gnostyckich aż po współczesne oczekiwania Ery Wodnika.
W tej swoistej alternatywie wobec ortodoksyjnych wierzeń  wyrażają się bowiem koncepcje i tęsknoty, bez uchwycenia i zrozumienia których obraz naszej cywilizacji pozostaje niepełny. Badania nad tą problematyką cieszą się też dużym zainteresowaniem w wielu znaczących ośrodkach akademickich, wśród których należy wymienić katedrę Histoire de l’ésotérisme occidental na Sorbonie (obecnie część École pratique des hautes études)londyński Instytut Warburga, Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents na Uniwersytecie w Amsterdamie, Exeter Centre for the Study of Esotericism (EXESESO) i in.

 W tradycji zachodniego ezoteryzmu opowieści mityczne i legendy nieraz zastępują historię, intuicja wypiera racjonalne metody poznawcze, a analiza wieloznacznej symboliki nie daje się sprowadzić do oczywistych wniosków. Dlatego też ta problematyka jest wyjątkowo wymagającym przedmiotem badań i znacznie łatwiej ją krytykować albo przeszacować jej znaczenia niż ustalić faktyczne oddziaływanie.

W trakcie naszej konferencji chcielibyśmy poruszyć najważniejsze kwestie związane z problematyką zachodniego ezoteryzmu, począwszy od przedstawienia stanu badań, przez prezentację najważniejszych fenomenów tego nurtu, a także stosowanych w tym kontekście metod badawczych. Koncepcje ezoteryczne spotykały się zazwyczaj
z niechętnym, a nawet wrogim przyjęciem Kościołów chrześcijańskich i charakter tego ideowego sporu również jest ważnym przedmiotem badawczym.

 Mamy nadzieję, że proponowana przez nas konferencja zapoczątkuje spotkania środowiska uczonych zajmujących się tą problematyką. Dlatego w drugim dniu naszej konferencji chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którzy są zainteresowani powstającym właśnie w Krakowie Polskim Stowarzyszeniem Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem na spotkanie organizacyjne. Statut przewiduje, iż członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby podejmujące naukową refleksję nad powyższą tematyką. Zapraszamy wszystkich, którzy dysponują dorobkiem w tym zakresie.

Na zgłoszenia wraz z abstraktami (do 1000 znaków) czekamy do 15 marca 2014 roku. Prosimy je przesyłać poprzez formularz na stronie

http://www.wh.agh.edu.pl/konferencje/ezoteryzm/

Informacje o przyjęciu na obrady konferencji przekażemy drogą elektroniczną
do 30 marca 2014. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów
i artykułów do publikacji pokonferencyjnej.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł dla pracowników oraz 100 zł dla doktorantów (koszt dwóch obiadów, poczęstunku podczas obrad, publikacji książkowej).

·         Dr hab. Izabela Trzcińska

·         Dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH

·         mgr Karolina Kotkowska

·         mgr Larysa Michalska


  • RSS