konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 3.2014

 

Miejsce: Toruń
Termin: 20-21 VI 2014
Zgłoszenia: 15 V2014
Link:

_______

 

 

III Międzynarodowa – Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Badaczy

„Pismo i piśmienność w mieście średniowiecznym i nowożytnym”,

Toruń 20-21 czerwca 2014 r.,

Sala Kolumnowa TNT, ul. Wysoka 16

 

Zapraszamy do udziału młodych badaczy (doktorów, doktorantów i studentów studiów magisterskich) różnorodnych dyscyplin humanistycznych – antropologów, archeologów, archiwistów, bibliotekoznawców, filologów, historyków, historyków sztuki i socjologów!

Konferencja organizowana jest przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Przy wsparciu: Wydziału Nauk Historycznych UMK, Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

ZGŁOSZENIA OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PROSIMY NADSYŁAĆ DO 15 MAJA 2014 R. NA ADRES konferencja.miasto@gmail.com

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 60 zł. Numer konta, na który należy wpłacać należność zostanie podany w późniejszym terminie.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom pokrycie kosztów dwóch noclegów.

Organizatorzy konferencji:

Mgr Andrzej Buczyło (UMK)

Mgr Julia Możdżeń (UMK)

Dr Cezary Kardasz (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

Sekretarze konferencji:

Mgr Alicja Mutrynowska (UMK) mutrynowska.alicja@gmail.com

Mgr Marcin Sumowski (UMK) m.sumowski@gmail.com

Poniżej prezentujemy pewne „podpowiedzi” dot. zakresu zagadnień, które oczywiście nie są wyczerpujące:

Zagadnienia:

 1. 1.      Osoby i instytucje piszące w mieście
 • Krąg władzy (władza samorządowa jak i terytorialna)
 • Duchowieństwo
 • Mieszczanie (kupcy, rzemieślnicy, kobiety)

 1. 2.      Pismo w codziennej praktyce

Zakres i sposób wykorzystania pisma (oraz cyfr i liczb) w codziennym życiu, rola pisma w komunikacji międzyludzkiej w mieście, cele i intencje związane z samym pisaniem jak i jego wynikiem. Obszary funkcjonowania pisma:

 • Związane z władzą;
 • Zawodowy (kupcy, rzemieślnicy)
 • Kościelny (szkoły, szpitale, klasztory, biblioteki itd.)
 • Przestrzeń prywatna (gospodarstwo domowe)

 1. 3.       Archiwistyka, dyplomatyka  i kodykologia
 • Kancelaria miejska, jej rola  i funkcjonowanie
 • Formy kancelaryjne piśmiennictwa miejskiego (dokumenty, księgi miejskie, ich typy i rodzaje)
 • Materiały pisarskie

 

 

 

Miejsce: Opole
Termin: 27-28 V 2014
Zgłoszenia: 27 IV 2014
Link: http://saknuo.blogspot.com/2014/03/ogolnopolska-konferencja-naukowa.html

Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

oraz
Studenckie Archeologiczne Koło Naukowe
zapraszają na Ogólnopolską Konferencję studencko-doktorancką:

Historia w archeologii, archeologia w historii

która odbędzie się w dniach 27-28.05.2014 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego,
w sali 233.
Zachęcamy do wygłoszenia krótkiego (20 minut) referatu, dotyczącego zagadnień związanych z historią w archeologii, archeologią w historii.
Pragniemy, aby konferencja przyczyniła się do dyskusji na temat powiązań historii i archeologii. Chcemy przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu można stwierdzić, że obie dziedziny zajmują się podobnym przedmiotem badań, różnie go interpretując. Czy zasadne jest stwierdzenie, że archeolog tylko wydobywa artefakty z ziemi, a historyk za pomocą wykopanych zabytków rekonstruuje dzieje człowieka i jego kultury? Czy każda z tych dziedzin nauk humanistycznych  w inny sposób podchodzi do poznawania i interpretowania dziejów ludzkich – historia bada  je głównie poprzez źródła pisane, archeologia natomiast przez źródła „nieme”? Tematyka referatów powinna oscylować między źródłami a ich interpretacją-organizatorom zależy, aby w ciekawy sposób pokazały one uzupełnianie się archeologii i historii.
 Na zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz krótki abstrakt (800-1000 znaków) czekamy do 27.04.2014 r., godz. 23:59.
sakn.uo@gmail.com  z dopiskiem – Konf/imię/nazwisko/nazwa uczelni np. Konf. Jan Nowak Uniwersytet Opolski
W ciągu kilku dni od zamknięcia zapisów wszystkim osobom, które zgłosiły swoje abstrakty, zostanie wysłana lista referatów zakwalifikowanych do udziału w konferencji.
Udział w konferencji jest płatny, opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Liczba planowanych prelegentów ograniczona.
 Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i wyżywienia. Niemniej jednak oferują pomoc przy wyszukaniu noclegu.
Opiekunowie naukowi konferencji:
prof. Sławomir Moździoch, dr Magdalena Przysiężna-Pizarska
Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Miłośników Starożytności
Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie pytania prosimy wysyłać na wskazany adres mailowy: sakn.uo@gmail.com
Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, kontakt: magdalenapp11@wp.pl., tel. 608691912.
Mgr Aleksandra Gałka, kontakt: aleksandragalka89@gmail.com
Aleksandra Morawiak, kontakt: olamorawiak@o2.pl

Miejsce: Wrocław
Termin: 08-11 X 2014
Zgłoszenia: 30 V 2014
Link: http://alexander.uni.wroc.pl/

_______

Classica et Orientalia VII: Historiography of Alexander the Great

Wrocław, Poland, 8-11 October 2014

Organizing Committee: Prof. Krzysztof Nawotka (University of Wrocław, Poland), Prof. Josef Wiesehöfer (University of Kiel, Germany, Prof. Robert Rollinger (University of Innsbruck, Austria/ Finland Distinguished Professor, Universiy of Helsinki), Dr. Agnieszka Wojciechowska (University of Wrocław, Poland).

Alexander the Great, his military campaigns and transformations to Greece and to the East associated with his reign has never  ceased to instigate interest of historiography, ancient and modern alike. The conference’s aim is to look behind the different, often artificial images of Alexander by scrutinizing the testimony of the so-called Alexander historians (Diodorus, Trogus- Justin, Curtius Rufus, Plutarch, Arrian), late and secondary classical tradition, and authors known from fragments and testimonies to uncover theirintention, contemporary background, political discourses, main themes and narrative patterns, bias, topoi, tributes to the literary tradition, rhetorical colouring and propagandistic tendencies. Among questions raised, if not answered, may be issues of identifying layers of literary reworking, interpolation, manipulation or at least literary embroidering. The conference public will welcome the perennial themes of historiography of Alexander’s campaigns: the rise and fall of his empire, continuity and innovation in his reign, language of power or lieux de mémoire. As always, the focus of  “Classica et Orientalia” meetings are cross-cultural and interdisciplinary subjects bringing together knowledge of the East and of classical tradition.
The organizing committee invites young scholars to submit their proposals for posters they wish to present within the theme “Historiography of Alexander the Great”. Please e-mail your abstract of up to 300 words, in English and a short information about your educational background and past and current affiliation, no later than 30 May 2014 to Dr. Agnieszka Wojciechowska: agnieszka.wojciechowska@mediterraneanstudies.co

Miejsce: Wrocław
Termin: 08-09 V 2014
Zgłoszenia: 13 IV 2014
Link:

_______

Do dniach 8-9 maja 2014 r. we Wrocławiu odbędzie się I Sympozjum Młodych Egiptologów. Zgłoszenia można przesyłać do 13 kwietnia br.

Abstrakty referatów (na około pół strony A4, Times New Roman 12, interlinia pojedyncza) wraz z danymi prelegenta (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, uczelnia, e-mail oraz telefon kontaktowy) należy przesłać na adres: konferencja_egiptologiczna@wp.pl do dnia 13 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji:

http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399652,w-maju-i-sympozjum-mlodych-egiptologow.html

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 27 III 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

W czwartek, 27 marca o godzinie 15.00 w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie rozpoczną się dwudniowe warsztaty, pt.

„Zmienione uwarunkowania i stosunki”. Zdjęcia rodzinne jako źródło historii wschodnioeuropejskiej 1944-1960

O fotografii i jej wykorzystaniu w badaniach dziejów najnowszych opowiadać będą historycy z Polski, Czech, Łotwy, Estonii i Niemiec. Poza wykładami i prezentacją instytucji w programie spotkań odbędą się również debaty i dyskusje.

Spotkania zorganizowane zostały przy współpracy Niemieckiego Instytutu Historycznego i Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur” (Federal Foundation for the Reappraisal of the SED Dictatorship)

Obrady odbywać się będą w języku angielskim.

 

Czwartek, 27 Marca 2014

15.00 Opening and Introduction: Ruth Leiserowitz, DHI Warsaw

15.30 – 17.20 Historical Perspectives

 • The Polish Society in the First Post War Decade – Marcin Zaremba, Warsaw University
 • Women after War the Sovietisation of the Latvian Society after 1944 – Vita Zelče, University of Latvia, Riga,
 • Aspects of the Sovietization of the Estonian Society after 1944 – Olaf Mertelsmann, University of Tartu

Chair: Maren Röger, DHI Warsaw

17.20 – 18.00 Coffee Break

18.00 Keynote: Visual History. Institutions and Media of Visual Memory - Annette Vowinckel The Centre for Contemporary History (Zentrum für Zeithistorische Forschung – ZZF) Reception at the German Historical Institute

Piątek, 28 Marca 2014 

9.00 -10.30 a.m. Regional Perspectives I 

 • Czech middle Class Family on Photography. Introductory Remarks about Dis/Continuity, Normality and Socio-culture Specificity – Marie Černá, Institute for Contemporary History Academy of Sciences of the Czech Republic., Prague
 • Jewish Experience in the 20th century through Family Photographs. (Counter) Narratives in Context of Czech History - Kateřina Čapková, Institute for Contemporary History, Prague

10.30 -11.00 Coffee Break

11.00 – 12.30 Regional Perspectives II 

 • (Hi) stories from the family album – Silva Pocytė, Institute of Baltic Region History and Archaeology, Klaipėda
 • From the Archives of Archeologia Fotografii – Marta Szymańska / Karolina Puchała-Rojek, Archeologii Fotografii, Warsaw

Chair: Anna Novikov, DHI Warsaw

12.30 -14.00 Lunch Break

14.00 – 14.45 Visual Perspectives 

 • Methods / Discourse of Art History Applied to Photo Albums or Private Photography  - Eva Pluhařová-Grigienė, Humboldt University Berlin

Chair: N.N., DHI Warsaw

14.45 -15.15 Coffee Break

15.15 -17.00 Future Perspectives (discussion) 

 • Dorota Skotarczak, Adam Mickiewicz University, Poznan tbc
 • Błażej Brzostek, University of Warsaw tbc
 • Chair: Robert Brier, DHI Warsaw

Miejsce: Warszawa
Termin:27 -28 VI 2014
Zgłoszenia: 15 IV 2014
Link: http://ksi.uw.edu.pl/konferencje

_______

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje dwudniową, międzynarodową konferencję naukową pt.

Europa Środkowo-Wschodnia. Historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe

Konferencja odbędzie się w dniach 27 – 28 czerwca 2014 r. w Warszawie.

Jak zaznaczają Organizatorzy: celem konferencji – w zamyśle – otwierającej cykl spotkań związanych z zagadnieniami interkulturowości Europy Środkowo-Wschodniej, jest próba zebrania różnorodnych doświadczeń naukowych w obszarze języka, literatury, kultury i sztuki państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. (…) Zasygnalizowana tematyka jest w założeniu punktem wyjścia dla jak najpełniejszej analizy specyfiki regionu, zachodzącej w nim wymiany doświadczeń i wzajemnych wpływów w obszarze kultury i sztuki, literatury.

Ze względu na złożoność problematyki jesteśmy otwarci na ujęcia interdyscyplinarne, uwzględniające dodatkowo aspekty tożsamości, wpływu historii i polityki na badane zjawiska.

Zgłoszenia wraz z ankietą uczestnictwa (do pobrania na stronie) nadsyłać należy do 15 kwietnia 2014 roku na adres: konferencja_interkulturowosc@wp.pl

Język roboczy konferencji: wszystkie języki słowiańskie.

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia z pieczęcią do uzyskania wizy, Organizatorzy proszą o jak najszybsze powiadomienie.

Koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (100 euro).

Organizatorzy zapewniają publikację referatów pozytywnie ocenionych przez recenzentów. Planowany termin wydania: listopad 2014.

Więcej informacji: ksi.uw.edu.pl/konferencje

Miejsce: Kraków
Termin: 31 V 2014
Zgłoszenia: 30 IV 2014  (termin przedłużony do 10 V 2014)
Link: http://konferencja2014.cba.pl/

_______

31 maja 2014 r. odbędzie się w Krakowie doktorancka konferencja pt. Kiedy kobieta spotyka mężczyznę…, poświęcona relacjom damsko-męskim w antycznych narracjach kultur śródziemnomorskich. Abstrakty (do 150 słów) należy przysyłać do 30 kwietnia na adres www.relacje2014@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.
Do udziału w konferencji zaproszeni są filolodzy klasyczni, filozofowie, teologowie oraz znawcy języka i kultury.
Zakres tematyczny wystąpień:
-uczucia w spotkaniu kobiety i mężczyzny: miłość, nienawiść, przyjaźń
-język dialogów: erotyka, komplement, ironia, milczenie
-gesty w spotkaniu kobiety i mężczyzny: dotyk, namiętność, agresja, asceza

Profil wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Kiedy-kobieta-spotyka-m%C4%99%C5%BCczyzn%C4%99/657852384275088?fref=ts

Strona konferencji: http://konferencja2014.cba.pl/

 

Miejsce: Kraków
Termin: 25 III 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie Otwartego Seminarium Nowożytniczego podczas którego

mgr Aleksander Stankiewicz

wygłosi referat zatytułowany

POCHODZENIE KSIĄŻĄT OGIŃSKICH W ŚWIETLE DRUKÓW ULOTNYCH

Spotkanie odbędzie się 25 marca 2014 r., o godz. 17:30 w Instytucie Historii UJ (sala 108)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego wystąpienie http://www.youtube.com/watch?v=efx-pSaOwUQ

Miejsce: Poznań
Termin: 09 V 2014
Zgłoszenia: 13 IV 2014
Link:

_______

W imieniu studentów Filologiczno-historycznych studiów środkowoeuropejskich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji studenckiej „Europa Środkowa – podobieństwa, różnice, perspektywy”, która odbędzie się 9 maja 2014 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Europa Środkowa od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania historyków, literaturoznawców, politologów, pisarzy, kulturoznawców. To obszar niehomogeniczny, który nieustannie domaga się (samo)określenia, próby zreinterpretowania lub wyjaśnienia pewnych zjawisk i wydarzeń, które miały tu miejsce. Z jednej strony centrum Europy jest przestrzenią mitu, pewnej utopii o współistnieniu małych narodów i kultur, z drugiej przestrzenią „chorą”, w której złożone problemy tożsamościowe wynikają z dramatycznej historii – zwłaszcza doświadczeń obu wojen światowych i totalitaryzmów. Zachęcamy Państwa do podjęcia tej tematyki i przyjrzenia się jej w perspektywie interdyscyplinarnej.
Interesują nas przede wszystkim zjawiska związane z takimi krajami jak Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Ukraina, ale nie można pominąć również zagadnień dotyczących Austrii, Niemiec, Rumunii, Rosji, Litwy czy Białorusi.

Prelegentom proponujemy skupić się na poniższych zagadnieniach:

1. Stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej
2. Wspólne dziedzictwo w kulturze środkowoeuropejskiej
3. Wyparte i przemilczane (w literaturze, historii, dyskursie społecznym)
4. Problemy pamięci historycznej
5. Środkowoeuropejskie ruchy emancypacyjne
6. Mniejszości narodowe i kwestie etniczne
7. Pogranicza – trudne sąsiedztwo
8. Europa Środkowa w historiografii i historiozofii
9. Intelektualiści a Europa Środkowa – definicje i prognozy dla regionu

Sugerowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki podejmowanej na konferencji. Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres srodkowoeuropejskie@gmail.com.
Zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię, nazwisko, ośrodek naukowy, kierunek studiów), abstrakt z tytułem referatu (do 2000 znaków), dane kontaktowe (adres e-mail, telefon).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 kwietnia 2014.
Przewidziana jest publikacja najciekawszych referatów.

Strona wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/646996512004476/

 

Miejsce: Szczecin
Termin: 09 IV 2014
Zgłoszenia: 30 III 2014
Link: http://www.psb.whus.pl/

_______

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji poświęconej tematyce człowieka i jego kultury w kontekście wodnym.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie: psb.whus.pl
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30 marca 2014 roku.

Mail kontaktowy psb@whus.pl

Dokładny harmonogram oraz sala zostaną dodane na stronie psb.whus.pl po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
Publikacja pokonferencyjna w formie książkowej ukaże się drukiem jeszcze w tym roku.

Opis:
Żadna forma życia na Ziemi nie może istnieć bez wody. Jest ona jednocześnie środowiskiem i głównym składnikiem reakcji biochemicznych, zachodzących we wszystkich żywych organizmach. Człowiek, jak większość ziemskich stworzeń potrzebuje wody pitnej, by żyć (ciało dorosłej osoby składa się w 65-70% z wody). Woda, oprócz umożliwienia człowiekowi egzystencji, odegrała także rolę w kształtowaniu jego kultury i organizacji społecznej. Nieprzypadkowo kolebkami cywilizacji były doliny rzek Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W wielu kulturach woda symbolizuje życie, płodność i oczyszczenie, pojawia się w mitach kosmogonicznych oraz obrzędach przejścia. Jest postrzegana jako jeden z żywiołów. Kwestia dostępu do zasobów wodnych ma kluczowe znaczenie dla gospodarki oraz osadnictwa. Zarówno powierzchnia, jak i głębiny wód są obszarem niezwykle różnorodnej działalności ludzkiej. Tak jak obfitość wody (w połączeniu z innymi warunkami środowiskowymi) przyczyniła się do rozwoju cywilizacji, tak również ciągły jej niedostatek na innych obszarach zmusił człowieka do wynalezienia takich rozwiązań kulturowych i społecznych, które umożliwiłyby mu przetrwanie. Dzięki temu na całym świecie materialne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe związane z wodą jest nadzwyczaj bogate i zróżnicowane.
Niniejsza konferencja poświęcona jest wzajemnym relacjom człowieka, wody i kultury, ujętym w jak najszerszym kontekście znaczeniowym. Konferencja ma na celu zaprezentowanie osiągnięć młodych naukowców – studentów i doktorantów kierunków humanistycznych – postrzegających tytułowe zagadnienie z perspektyw różnych dyscyplin naukowych. Temat konferencji celowo został sformułowany tak szeroko, by w żaden sposób nie ograniczać młodych adeptów humanistyki, lecz umożliwić im swobodne przedstawienie własnych (często niebanalnych i nowatorskich) spostrzeżeń oraz refleksji. Zapraszamy zatem studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do upublicznienia rezultatów swoich badań i zachęcamy do wymiany myśli na interdyscyplinarnym forum szczecińskiej konferencji „CZŁOWIEK – WODA – KULTURA”.

 


 • RSS