Miejsce: Gdańsk
Termin: 17 XI 2014
Zgłoszenia: 31 V2014
Link: 

_______

17 listopada w Gdańsku rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa pt.

Wyzwania, nadzieje, perspektywy – dzieciństwo i młodość w Polsce w czasach przełomów (1918-1989)

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Historii Nauki Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Problematyka obrad skoncentrowana będzie wokół takich zagadnień jak:

  • Dzieci i młodzież jako uczestnicy życia społecznego, kulturalnego i politycznego.
  • Rola organizacji patriotycznych, politycznych i ideologicznych w kreowaniu postaw dzieci i młodzieży.
  • Edukacja i socjalizacja dzieci i młodzieży w okresie społeczno-politycznych przełomów.
  • Rodzina – Kościół – szkoła jako środowiska kształtowania świadomości polskiej młodzieży.
  • Dzieci i młodzież w środowisku wiejskim.
  • Dziecko porzucone – prawo, instytucje, opieka.
  • Ideały, wzorce i wartości w życiu młodych Polaków.
  • Szanse i zagrożenia – edukacja dzieci i młodzieży mniejszości narodowych w II RP i Polsce Ludowej.
  • Dzieciństwo i młodość w przekazach medialnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2014 r.

Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych. Teksty wystąpień po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w serii wydawniczej Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania SZKOŁA – PAŃSTWO – SPOŁECZEŃSTWO (punktacja publikacji:4)

Opłata konferencyjna od:400 zł brutto

Więcej informacji:  e.gorloff@ug.edu.pl lub pedakol@ug.edu.pl