konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 5.2014

Miejsce: Kraków
Termin: 21-22 XI  2014
Zgłoszenia: 15 VI 2014
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/05/Zaproszenie_na_konferencj%C3%AA.pdf

_______

Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów

Biblioteka Jagiellońska

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dominikański Instytut Historyczny

Jak dowiadujemy się z akt archiwalnych, w 1514 r. Anna Ligęzina ofiarowała na wybudowanie biblioteki przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie srebrny, pozłacany puchar oraz drogi szafir oprawny w złoto. W roku 2014  Biblioteka rozpoczyna więc 500-tny rok swojego udokumentowanego istnienia. Z tej okazji pragniemy serdecznie  zaprosić na konferencję naukową:

Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie

Zakon Kaznodziejski od momentu przybycia do Polski w XIII w. bierze czynny udział w życiu intelektualnym naszego kraju. Dominikanie w ciągu wieków zgromadzili bogate księgozbiory, które w  wyniku zawirowań  historycznych rozproszyły się lub bezpowrotnie przepadły, jak choćby zbiór biblioteki krakowskiej, zniszczony przez pożar w 1850 r. To, co ocalało jest niezwykle cennym materiałem do badań nad kulturą intelektualną i kulturą książki nie tylko w środowiskach dominikańskich, ale – przez ścisłe związki dominikanów z kręgami akademickimi – w całym kraju.

Proponowana tematyka:

 księgozbiory prowincji polskiej

 historia księgozbiorów, księgozbiory rozproszone, ślady dawnych bibliotek

 dominikańskie znaki własnościowe

 bibliofilskie zainteresowania kaznodziejów

 unikaty w zbiorach dominikańskich

 materiały do badań księgozbiorów dominikańskich

 ikonografia dominikańska w dawnej książce

 badania proweniencyjne w księgozbiorach dominikańskich

 W czasie konferencji po raz pierwszy zaprezentowany zostanie odnaleziony niedawno w krakowskiej bibliotece oo. Dominikanów jedyny znany autograf Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.

Konferencja, na którą zapraszamy szczególnie reprezentantów takich dziedzin nauk akademickich jak historia książki, bibliologia, historia sztuki, a także bibliotekarzy, odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2014 r. w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy z propozycją tematu należy wysłać do  1 czerwca 2014 r.

na adres: Biblioteka  Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków lub  drogą elektroniczną na adres: katarzyna.plaszczynska@uj.edu.pl. Potwierdzenie włączenia referatu do programu

konferencji zostanie przesłane drogą elektroniczną do 15 czerwca.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Katarzyna Płaszczyńska-Herman

e-mail: katarzyna.plaszczynska@uj.edu.p

Miejsce: Lublin
Termin: 30 VI 2014
Zgłoszenia: 10 VI 2014
Link:

_______

Mniejszości narodowe i etniczne.

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się 30 czerwca 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tematyką konferencji jest kategoria mniejszości narodowych i grup etnicznych, zwłaszcza w świetle historii, kultury i języka. Ma ona charakter naukowy i jest skierowana do studentów ostatnich lat studiów oraz doktorantów zajmujących się badaniami naukowymi poświęconymi mniejszościom. Do udziału szczególnie zapraszamy historyków i historyków sztuki, etnologów, antropologów, socjologów, filologów i kulturoznawców.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 10 czerwca 2014 r. na adres mniejszości_lublin@wp.pl

Przewidujemy 15 minut na wystąpienie. Opłata konferencyjna wynosi 40 zł

Zaproszenie / Plakat dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Konf.Mniejszo*c5*9bci_KUL_plakat_zapraszaj*c4*85cy,3914653544.jpg

http://chomikuj.pl/konf.hist/Konferecja+I,3914653576.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz_zg*c5*82._Mniejszo*c5*9bci_KUL,3914653548.doc

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 18-19 IX 2014
Zgłoszenia:30 VI 2014
Link:

_______

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pt. Przestępstwo, kara, więzienie – prawo na przestrzeni dziejów. Konferencja odbędzie się w dniach 18–19 września 2014 r. w Bydgoszczy.
Celem konferencji jest analiza zagadnień dotyczących przestępstw oraz ponoszenia odpowiedzialności karnej za ich popełnienie. Wskazując na tę problematykę mamy na myśli szeroki kontekst przestępczości i karalności z szczególnym położeniem akcentów na zagadnienia dotyczące kary pozbawienia wolności i więziennictwa.
Pragniemy, aby konferencja stała się okazją do wnikliwej i wieloaspektowej analizy zagadnienia przestępczości oraz karalności z uwzględnieniem zarówno szeroko rozumianych aspektów formalnych (instytucji i procedur), jak i aspektów materialnych.
W ramach tych pierwszych aspektów chcielibyśmy zwrócić uwagą na organizację sądownictwa karnego, działań wymiaru sprawiedliwości oraz organizację więziennictwa, w tym zarządzenie więzieniem i probację. Natomiast w ramach aspektów materialnych, chcemy skupić się na analizie nowych form przestępczości, wyzwaniach jakie stawiają one przed wymiarem sprawiedliwości. Specjalną uwagę chcielibyśmy poświecić warunkom osadzenia oraz standardom traktowania więźniów z uwagi na to, że problematyka ta wpisuje się zarówno w regulacje krajowe jak i międzynarodowe.
Zależy nam, aby wskazane zagadnienia były przedmiotem analizy zarówno z punktu widzenia współczesnych regulacji, jak i w kontekście jego kształtowania się na przestrzeni wieków.
Wskazane tematy wydaje się być nad wyraz aktualne szczególnie w kontekście ostatnich dyskusji nad celowością kary pozbawienia wolności w stosunku do niektórych rodzajów przestępców oraz poszukiwaniu nowych form resocjalizacyjnych czy detencji.
Nadmieniamy, iż wygłoszone podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość selekcji przesłanych zgłoszeń pod kątem tematyki wystąpienia.
Propozycje tematów referatów prosimy zgłaszać do dnia 30 czerwca 2014 r. na adres: konferencja.pkw@gmail.com. Informacje o kwalifikacji referatów zostaną przesłane do 7 lipca 2014 r.
Zgłoszenia potwierdzające udział w kolokwium bez referatów prosimy przesyłać do dnia 30 sierpnia 2014 r.
Opłata konferencyjna wynosi 350,00 zł od osoby. Opłatę prosimy wnosić do 15 lipca 2014 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bank Zachodni WBK SA 13, oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000, z dopiskiem „Prawo karne”.
Opłata obejmuje koszt wyżywienia, uroczystej kolacji oraz koszt materiałów i przygotowania monografii, nie obejmuje natomiast kosztów dojazdu oraz noclegu.

Miejsce obrad: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Budynek Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz

Kontakt w sprawie konferencji:
dr Andrzej Purat, dr Agnieszka Wedeł–Domaradzka, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych ul. Przemysłowa 34 85–758 Bydgoszcz, e-mail: konferencja.pkw@gmail.com

Zaproszenie dostępny jest pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie%281%29,3903024106.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz,3903024091.docx

Miejsce: Kraków
Termin: 23 V 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Pracownia Literatury Renesansu (Katedra Historii Literatury Staropolskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) zapraszają 23 maja 2014 (piątek) o godz. 11.30 na wykład mgr Katarzyny Płaszczyńskiej-Herman (WP UJ) pt. Znaczenie oprawy w badaniach proweniencyjnych starych druków. Wykład odbędzie się w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Miejsce: Lublin
Termin: 24 VI 2014
Zgłoszenia: 10 VI 2014
Link:

_______

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ O FOLKLORZE,

która odbędzie się 24 czerwca 2014 r.

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Poprzez konferencję pragniemy podjąć ogólne zagadnienie, jakim jest folklor. Nie ustalamy ram czasowych, ani przestrzeni geograficznej. Chcemy podjąć takie zagadnienia, jak obrzędy, obyczaje, wierzenia ludowe, etc. Jesteśmy otwarci także na inne pomysły oraz interpretacje folkloru.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do wzięcia udziału zapraszamy historyków, historyków sztuki, kulturoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Zapraszamy studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodych naukowców.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do 10 czerwca 2014 r. na adres: folklor_lublin@wp.pl

Przewidujemy 15 minut na wystąpienie.

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł.

Organizatorzy:

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego

Plakat konferencji dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Plakat_konf.Folklor,3900651009.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz_zg*c5*82._Folklor_KUL,3900651002.doc

Miejsce: Warszawa
Termin: 09 VI 2014
Zgłoszenia: 31 V 2014 (zgłaszanie udziału biernego)
Link: http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wydarzenie/miedzynarodowa-konferencja-edukacja-w-miejscach-pamieci-w-polsce

_______

KONFERENCJA „EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI W POLSCE I NA WĘGRZECH”

 

9 czerwca 2014 r. w godz. 10.00-17.00 zapraszamy na polsko-węgierską konferencję edukacyjną, która odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich.

 Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 Czy warto i należy jeździć z uczniami do miejsc upamiętniających Zagładę Żydów?

 • Czy wyjazdy do miejsc pamięci związanych z Zagładą sprzyjają kształtowaniu postaw obywatelskich młodzieży?
 • Jak właściwie przygotować uczniów do wizyt w miejscach pamięci związanych z Zagładą Żydów?
 • Czy obecna sytuacja polityczna w Polsce i na Węgrzech ma wpływ na edukację o Zagładzie?

 Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • nauczycieli warszawskich i mazowieckich szkół ponadpodstawowych uczący przedmiotów: historia, wos, język polski, geografia;
 • edukatorów i działaczy organizacji pozarządowych, muzeów historycznych i miejsc martyrologii;
 • doradców metodycznych przedmiotów społecznych (historia, j. polski, wos, geografia);
 • przewodników turystycznych
 • wszystkich zainteresowanych.

PROGRAM KONFERENCJI

 Miejsce: Audytorium, I piętro, Muzeum Historii Żydów Polskich

10.00 – 10.15    Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji w imieniu dyrekcji Muzeum Historii Żydów Polskich i działu edukacji

10.15 – 10.45    Programy edukacyjne w miejscach pamięci Zagłady – doświadczenia węgierskie, Andrea Szőnyi (tłumaczenie symultaniczne w języku polskim)

10.45 – 11.15    Programy edukacyjne w miejscach pamięci Zagłady – doświadczenia polskie, Wiesław Wysok

11.15 – 11.45    Postawy antysemickie i uprzedzenia we współczesnym społeczeństwie polskim, dr hab. Michał Bilewicz

11.45 – 12.00
Przerwa kawowa

12.00 – 13.00    Panel I:
Czy edukacja o Zagładzie w miejscach pamięci może być skuteczną barierą przed antysemityzmem? Andrea Szőnyi, Bożenna Sucharska, dr hab. Michał Bilewicz, dr Piotr Trojański

13.00 – 14.00    Przerwa obiadowa

14.00 – 14.30    Wizyty w miejscach pamięci w świetle badań empirycznych, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

14:30 – 15:00    Postawy antysemickie i uprzedzenia we współczesnym społeczeństwie węgierskim,  Péter Krekó (tłumaczenie symultaniczne w języku polskim)

15:00 – 15:30    Rozwiązania legislacyjne zwalczające antysemityzm, rasizm i ksenofobię a rzeczywistość

15:30 – 16:30
Panel II:
Antysemityzm w przestrzeni publicznej a polityka państwa. Péter Krekó, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

16:30 – 16:50    Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wykładowcy:

 Dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs – dr hab. nauk humanistycznych, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ, adiunktka w Instytucie Europeistyki UJ. Realizowała badania m. in. w: Uniwersytecie w Oxfordzie, Uniwersytecie Cambridge, Uniwersytecie Columbia, Domu Konferencji Wannsee w Berlinie. Współorganizatorka Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście UJ.

Dr hab. Michał Bilewicz – kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii oraz wykładowca w Katedrze Psychologii Osobowości UW, zajmuje się badaniem antysemityzmu oraz skuteczności działań edukacyjnych.

Péter Krekó – pracownik Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie, badacz uprzedzeń, stereotypów i antysemityzmu na Węgrzech.

Andrea Szőnyi – edukatorka, dyrektorka generalna Fundacji Zachor, przewodniczy pracom komisji węgierskiej
w International Holocaust Remembrance Alliance.

 Dr Piotr Trojański – adiunkt w Katedrze Edukacji Historycznej oraz kierownik Pracowni Mniejszości Etnicznych i Narodowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie; doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Członek delegacji polskiej z nominacji MEN i MSZ w International Holocaust Remebrance Alliance.

 Wiesław Wysok – edukator, zajmuje się teorią i praktyką nauczania w miejscach pamięci, kierownik działu Edukacyjnego Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Bożenna Sucharska – nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, autorka wielu publikacji edukacyjnych dotyczących wspólnej historii Polaków i Żydów, Ambasadorka Muzeum Historii Żydów Polskich, koordynatorka regionalna programu polsko-izraelskich wymian młodzieży, wyróżniona przez kapitułę nagrody im. Ireny Sendlerowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 maja 2014 r.

Rezerwacji można dokonać wysyłając e-mail na adres:  rsvp@jewishmuseum.org.pl

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: mutracka@jewishmuseum.org.pl

Więcej informacji:

http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/wydarzenie/miedzynarodowa-konferencja-edukacja-w-miejscach-pamieci-w-polsce

https://www.facebook.com/events/704662422932470/

Plakat konferencji dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/A2+KONKURS+MHZP+PL+maly%281%29,3896165396.pdf

Szczegółowy program konferencji dostępny także pod adresem:

http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/system/files/attachments/edukacja_w_miejscach_pamieci_w_polsce_i_na_wegrzech_-_program.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin: 24-25 VI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Eastern and Central European Empires, Nations, and Societies on the Verge of World War I 
(social imageries of Europe, freedom, future and national communities in 1914)

Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej I Środkowej na progu I wojny światowej

(społeczne wyobrażenia Europy, wolności, przyszłości i wspólnot narodowych w roku 1914)

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa, 24-25 czerwca 2014

Program:

Wtorek, 24 czerwca (Tueseday, June 24), IH PAN, sala Lelewelowska

9.30 Otwarcie konferencji

I. 9.45 – 14.00: Wizje przyszłości / Visions of different futures (plenary session)

Maciej Górny (Warszawa, IH PAN) i Włodzimierz Borodziej (Warszawa, UW)
Wojna wyobrażona. Cywilne i wojskowe spojrzenie na przyszłą wojnę

Jesse Kauffman (Eastern Michigan Univ., Ypsilanti)
Prelude to Occupation: Foreign Policy, Domestic Policy, and the ‚Polish Question’ in Prussia, Russia, and Austria on the Eve of the First World War

Robert Spaet (Münster, Westfälische Wilhelms-Universität)
Confrontation and reconciliation. The public debate on the „Polish Question” in Imperial Germany before and during World War One

Darius Staliunas (Vilnius, Instytut Historii Litwy)
Lithuanian Nationalism before World War One: Tactical Considerations and Borders of Imagined Homeland

(Discussion – 11.15-11.45, coffee break: 11.45-12.00)

Stanisław Wiech (Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
Widma i zmory wojny w Królestwie Polskim w latach 1866-1914

Alexander Polunov (Moskva, MGU)
В ожидании нового мира: послевоенное будущее Восточной Европы и Балкан в представлениях русских церковных кругов

Stanisław Kulczyćkyj (Kyiv, UAN)
Идея государства-коммуны в довоенном теоретическом наследии В.И.Ленина

Aleksandra Bachturina (Moskva, RGGU)
Будущее Галиции в представлениях общественных деятелей и реальной политике начала ХХ в.

(Discussion 13.30-14.00; Lunch 14.00-15.00)

II. 15.15-18.45

Section A (Sala Kościuszkowska):

Kultury i tożsamości / Cultures and identities

Theodore Weeks (Carbondale, Univ. of Southern Illinois)
Creating Lithuanian Culture in Vilnius 1900-1914

Andrzej Zięba (Kraków, UJ)
Mniejszości Galicji w przededniu wojny: nadzieje i obawy

Zaur Gasimov (Istanbul, Orient Institut)
Between Cities and Empires: Azeribaijani Debates on Language and Culture au fin du siècle

(Discussion – 16.25-16.45, coffee break: 16.45-17.00)

Andrej Czarniakewicz (Grodno/UAM, Poznań)
“Хто там ідзе?”: кризис белорусского культурного проекта накануне Первой мировой войны

Joanna Gierowska-Kałłaur (Warszawa IH, PAN)
Kwestia przyszłości Białorusi. Stanowisko Rady Polskiej Ziemi Mińskiej i przyczyny ewolucji zmiany stanowiska Komisji Litewskiej TRS

Adrianna Sznapik (Warszawa, IH PAN)
Wyobrażenia na temat kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich przed I wojną światową

Natalia Pietkiewicz (Warszawa, IH PAN)
Zmiana kulturowa w Rosji w świetle dzienników Zinaidy Gippius

(Discussion – 18.15-18.45)

Section B (Sala Lelewelowska):

Polityczne orientacje / Political options

Włodzimierz Suleja (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
Alternatywy Piłsudskiego – powstańczy zryw czy agitacja czynem?

Marek Kornat (Warszawa, IH PAN)
O sprawie polskiej w Europie w przededniu Wielkiej Wojny

Hanna Marczewska-Zagdańska (Warszawa, IH PAN)
Imperium Habsburgów na progu I wojny w raportach amerykańskich ekspertów z Inquiry

(Discussion – 16.25-16.45, coffee break: 16.45-17.00)

Tamara Stoilova (Sofia, IH BAN)
Антивоенные настроения в Болгарии накануне Первой мировой войны

Inna Manasieva (Sofia, IH BAN)
Образ Польши в провоенной пропаганде Союза освобождения Украины в Болгарии накануне вхождения Болгарии в Первую мировую войну

Grigorii Shkundin (Moskva, MNEPU):
От Балканских войн к Первой мировой: Соперничество болгарского и румынского национальных проектов (август 1913 – июль 1914 г.)

(Discussion – 18.15-18.45)

Środa, 25 czerwca (Wednesday, June 25), IH PAN

III. 10.00 – 13.00

Section C (Sala Kościuszkowska):

Armie i ideologie / Armies and ideologies

Stephan Lehnstaedt (Warszawa, DHI)
A colonial discourse. The anti-semitism of Austrian and German occupiers Poland 1915-18

Jan Bańbor (Warszawa, AAN) i Hubert Kuberski (Warszawa, IH PAN)
Polacy i ziemie polskie w perspektywie niemieckiego i rosyjskiego wywiadu wojskowego przed i podczas I wojny światowej (1892 – 1918)

Jacek Legieć (Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
Odrobiona lekcja? Reforma systemu opieki nad inwalidami wojennymi i rodzinami żołnierzy w Rosji po wojnie rosyjsko-japońskiej

(Coffee break: 11.10-11.25)

Aleksandra Leinwand (Warszawa, IH PAN)
Po co Polakom niepodległość? Spór w socjaldemokracji polskiej na początku XX wieku

Henryk Bartoszewicz (Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych)
Polacy w Kijowie wobec niepodległości Rzeczypospolitej w przededniu I wojny światowej

Piotr Głuszkowski (Warszawa, CPRDiP)
Nastroje w Rosji przed Sierpniem 1914 – wizja Aleksandra Sołżenicyna

(Discussion – 12.15-12.50)

Section D (Sala Lelewelowska):

Imperium i narodowości / Empire and nationalities 

Rustem Ciunczuk (Kazań, Uniw. Kazański)
Государственная дума Российской империи накануне Первой мировой войны между имперской и национальными идеями

Norihiro Naganawa (Sapporo, Slavic-Eurasian Research Center)
Designs of Dar al-Islam: The Tatar Public Discussing the Muslim Administration, 1905-16

Henryk Głębocki (Kraków, UJ)
Rosyjska geografia: Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w rosyjskich koncepcjach geopolitycznych – w półwieczu od drugiej poł. XIX w. do I wojny światowej (1864-1914)

(Coffee break: 11.10-11.25)

Andrzej Szabaciuk (Lublin, KUL)
Etnoreligijna mobilizacja społeczeństwa rosyjskiego w przeddzień wybuchu I wojny światowej na przykładzie problemu chełmskiego

Maria Krisan (Moskva, Inst. Sławianowiedienija, RAN)
Aktywność religijna chłopów Królestwa Polskiego przed wybuchem I wojny światowej: ruch mariawicki i zaraniarski

Patrice Dabrowski (Cambridge, Mass., Harvard Univ.)
How the Hutsuls of the Eastern Carpathians Became… Europeans

(Discussion – 12.15-12.50, Lunch: 13.00-14.00)

IV. 14:15-18.30 (plenary session: Sala Lelewelowska):

Stare problemy, nowe spojrzenia / Old questions, new perspectives

Kimitaka Matsuzato (Tokyo, Tokyo Univ.)
Asiatic Russia: How the Empire manipulated spaces in the East for its integration

Miller Alexei (Budapest/Moskva, CEU)
Walka między nacjonalizmem rosyjskim i ukraińskim: wpływ I wojny światowej

Krzysztof Kawalec (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
Nacjonalizm przeciw imperializmowi: spór orientacji

Andrzej Nowak (Warszawa/Kraków, IH PAN)
Imperium wobec groźby rozpadu: historyczna pamięć i wyobraźnia

(Discussion – 15.50-16.20, coffee break: 16.20-16.35)

Maciej Janowski (Warszawa, IH PAN)
Ku apokalipsie: przemiany kultury a geneza pierwszej wojny światowej

Magdalena Gawin (Warszawa, IH PAN)
Wielka Wojna a prawa polityczne kobiet polskich

Roman Szporluk (Cambridge, Mass., Harvard Univ.):
Narody i imperia Europy Wschodniej na progu I wojny: problemy nie tylko badawcze 

(Discussion – 17.45-18.10)

Podsumowanie obrad – Summary of the proceedings: 18.10-18.30

Miejsce: Warszawa
Termin: 23-24 V  2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Zapraszamy na konferencję „Drogi odrębne, drogi wspólne… Problem specyfiki rozwoju naukowego i regionalnego w myśli politycznej Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja w sali. im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty badań prowadzonych w ramach projektu „Specyfika rozwoju dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” przez pracowników Zakładu Historii Idei I Dziejów Inteligencji w XIX i XX wieku IH PAN, oraz zespołu pod kierownictwem  profesora Balzasa Trencenyi’ego z Central European University na temat historii idei politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej pt. „Negotiated Modernities”.

Program sesji

 „Drogi odrębne, drogi wspólne… Problem specyfiki rozwoju narodowego i regionalnego w myśli politycznej Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX wieku”

Sala Kościuszkowska Instytutu Historii PAN

Piątek, 23 maja 2014

g. 10.15 – 14.00 „Drogi odrębne”: prezentacja rezultatów projektu badawczego „Specyfika rozwojowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX – XX wieku”

Maciej Janowski: Wprowadzenie: ogólne ramy projektu

Wyniki wybranych badań szczegółowych zaprezentują: Magdalena Gawin, Adam Kożuchowski,

g. 11.45 – 12.15 przerwa na kawę

g. 12.15-13.45 Dalsze wyniki badań szczegółowych: Oskar Mulej, Raluca Golesteanu

g. 13.45 – 14.45 przerwa obiadowa

g. 14.45 – 17.00

„Drogi wspólne”: Prezentacja projektu „Negotiated Modernities”, poświęconego historii myśli politycznej Europy Środkowej w XIX-XX wieku, realizowanego przez międzynarodowy zespół pod kreunkiem prof. Balazsa Trenscenyi’ego (Central European University, Budapeszt)

Balazs Trencsenyi, Maria Fallina – prezentacja założeń i wstępnych rezultatów projektu

g. 15.45-16.00 przerwa na kawę

g. 16.00-17.00 dyskusja

Sobota 24 maja

g. 9.30-13.00

Sesja robocza: główne problemy środkowoeuropejskiej myśli politycznej po 1989 r.

Wprowadzenie: Michal Kopeček

g.10.30-10.50 przerwa na kawę

Dyskusja

Miejsce: Warszawa
Termin: 20 V 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, Przewodniczący Rady Naukowej „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” prof. dr hab. Jerzy Eisler i Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Skrabacz zapraszają do udziału w debacie „Etyka, warsztat i kompetencje współczesnego polskiego historyka”.

Dyskusja odbędzie się 20 maja 2014 r. w godzinach 11.00–16.00 w Sali Lelewelowskiej IH PAN przy ul. Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie

W panelu podjęte zostaną następujące zagadnienia:

 •          polityzacja i komercjalizacja prac naukowych a kultura historyczna społeczeństwa
 •          niedostatki i pułapki współczesnego warsztatu historycznego
 •          relacja mistrz-uczeń w nauce historycznej
 •          deprecjacja stopni i tytułów naukowych
 •          atrofia sztuki recenzowania

Porządek debaty:

11.00–12.30 – wprowadzenie

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

prof. dr hab. Janusz Tazbir

12.30–13.00 – przerwa

13.00–15.30 – dyskusja

15.30–16.00 – podsumowanie i wnioski

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 01 IX 2014
Link: http://peitho.amu.edu.pl/latest-news/submissions-have-opened-for-volume-02/

_______

Do 1 września 2014 r. redakcja czasopisma Peitho. Examina antiqua oczekuje na teksty do kolejnego tomu (5 / 2014). Strona czasopisma: http://peitho.amu.edu.pl/latest-news/submissions-have-opened-for-volume-02/


 • RSS