Miejsce: Wrocław
Termin: 28-29 X 2014
Zgłoszenia:  31 VIII 2014
Link:  http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/wroclaw/call-for-papers-ogolnopolska-konferencja-naukowa-w-poszukiwaniu-programu.-mysl-polityczna-srodowisk-opozycji-w-prl-w-latach-1976-1989-wroclaw,-67-listopada-2014-zgloszenia-do-31-sierpnia-2014

_______

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „W poszukiwaniu programu. Myśl polityczna środowisk opozycji w PRL w latach 1976–1989” – Wrocław, 28–29 października 2014 (zgłoszenia do 31 sierpnia 2014)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „W poszukiwaniu programu. Myśl polityczna środowisk opozycji w PRL w latach 1976–1989„.

Konferencja, która odbędzie się w dniach 28–29 października 2014 r., zostanie zorganizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności i będzie poświęcona koncepcjom programowym formułowanym przez środowiska opozycyjne w PRL. Celem organizatorów będzie przybliżenie założeń programowych wysuwanych zarówno przez liderów opozycji, jak i organizacje, środowiska, oraz redakcje niezależnych i podziemnych pism.

Proponujemy dyskusję wokół następujących problemów:

 • odzyskanie niepodległości,
 • stosunek do socjalizmu, komunizmu,
 • kwestie ustrojowe,
 • diagnoza PRL,
 • kształt przyszłej Polski,
 • rola opozycji w aktywizacji społeczeństwa,
 • położenie geopolityczne,
 • opozycja wobec ZSRR,
 • opozycja wobec Niemiec, problem zjednoczenia,
 • opozycja wobec Zachodu,
 • opozycja wobec PZPR, SD, ZSL, OPZZ,
 • opozycja wobec Kościoła katolickiego,
 • wokół okrągłego stołu,
 • w poszukiwaniu programu gospodarczego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji i zaprezentowaniem wyników prowadzonych badań prosimy o kontakt i przysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do 31 sierpnia 2014 r. na adres:

Łukasz Sołtysik, mail: lukasz.soltysik@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 47
Grzegorz Waligóra, mail: grzegorz.waligora@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 46

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN
pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław

Uczestnikom konferencji wygłaszającym referaty organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Zaplanowana jest także publikacja tekstów w 2015 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/wroclaw/call-for-papers-ogolnopolska-konferencja-naukowa-w-poszukiwaniu-programu.-mysl-polityczna-srodowisk-opozycji-w-prl-w-latach-1976-1989-wroclaw,-67-listopada-2014-zgloszenia-do-31-sierpnia-2014