konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 8.2014

Miejsce: Kraków
Termin: 30-31 VIII 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 zaprasza na

Krakowskie dni rycerstwa

30 i 31 sierpnia

do Barbakanu na godzinę 12.00

Podczas dwudniowego festiwalu kultury rycerskiej każdy będzie miał niepowtarzalną okazję przenieść się w czasie do XIII w. Na dwa dni Barbakan zmieni się w barwne i gwarne miejsce rodem ze średniowiecznego miasta, gdzie roznosi się dźwięk kucia hełmu przez płatnerza i odlewa się metalowe ozdoby, gdzie unosi się zapach paleniska, rozbrzmiewają okrzyki przekupek i szczęk oręża. To niepowtarzalna okazja, aby przebrać się w typowe dla tego okresu stroje i poznać tajniki życia rycerskiego.

W Barbakanie stanie stoisko kowala, kolczużnika i rzemieślnika, przy pomocy których będzie można własnoręcznie wykonać elementy rycerskiego wyposażenia, odbędą się pokazy walk rycerskich według wzorów z XIII w. oraz konkurs „Mały rycerz”, po którym jego dzielni uczestnicy zostaną uroczyście pasowani na rycerza. Zapraszamy do polubienia Średniowiecza wspólnie z MHK!

Kiedy: 30 i 31 sierpnia

Godzina: 12.00-17.30

Miejsce: Barbakan

Miejsce: Warszawa
Termin: 02 IX 2014
Zgłoszenia:
Link: http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/1583-zaproszenie-konferencja-naukowa-husyci-a-zakon-krzyzacki

_______

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na konferencję naukową

Husyci a Zakon Krzyżacki

2 września 2014 r.
w siedzibie Instytutu Historii, sali 32 im. Tadeusza Kościuszki

Program wystąpienia:

10:00–13:30

• Prof. dr. hab. Paweł Kras (KUL), Zakon Krzyżacki i idea wojny świętej w opisach taborydzkich teologów i doradców wojskowych;
• Prof. dr. hab. Stanisław Bylina (IH PAN), Blaski i cienie „wspaniałych wypraw”. Rozważania o celach i rzeczywistości wojen husyckich;
• Prof. dr. hab. Krzysztof Bracha (lH PAN), Korespondencja między królem Władysławem ll Jagiełłą a Janem Husem w sprawie Grunwaldu;

15:30–18:00

• Dr hab. J. Gancewski (UWM w Olsztynie), Zakon Krzyżacki wobec ruchu husyckiego;
• Szymon Drej (Muzeum Bitwy pod Grunwaldem), Wyprawa posiłkowa husytów czeskich na wojnę polsko-krzyżacką 1433 roku;
• Kacper Martyka (Muzeum Warmii i Mazur), Broń biała z terenu Czech i Państwa Krzyżackiego z czasu wojen husyckich. Źródła podobieństw i przyczyny różnic.

Miejsce: Kraków
Termin: 13-14 XI 2014
Zgłoszenia: 05 X 2014
Link:

_______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ, we współpracy z Towarzystwem Naukowym Doktorantów Wydziału Historycznego UJ, zapraszają do udziału w studencko-eksperckiej konferencji naukowej pt.

650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich
Kraków, 13–14 listopada 2014 r.

Konferencja jest wydarzeniem organizowanym w ramach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas obrad wysłuchamy referatów i wykładów poświęconych dziejom nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz także innych uczelni Starego Kontynentu. Ramy chronologiczne wystąpień są szerokie – obejmują okres od powstania pierwszych studiorum generalium aż po wiek XX. Poza wystąpieniami w języku polskim planujemy panel anglojęzyczny. Obradom towarzyszyć będą pokazy w Archiwum UJ, wyjście do Muzeum UJ w Collegium Maius, zwiedzanie budynków uniwersyteckich oraz kiermasz książek. Po konferencji planowane jest wydanie tomu zawierającego najlepsze artykuły pokonferencyjne.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, historyków filozofii oraz kulturoznawców – począwszy od studentów studiów licencjackich, poprzez magistrantów i doktorantów, aż po pracowników naukowych.

Proponowana tematyka wystąpień:

1) początki średniowiecznych uniwersytetów – geneza, fundacja, organizacja,
2) znaczenie uniwersytetów dla polityki państw, w których powstały,
3) funkcjonowanie poszczególnych wydziałów,
4) sylwetki nauczających,
5) fundacje na rzecz uniwersytetów,
6) kariery absolwentów, pozycja uczonych w poszczególnych państwach,
7) życie codzienne społeczności akademickiej (nauczanych oraz nauczających),
8) architektura uniwersytecka,
9) ikonografia uniwersytetów,
10) symbole uniwersyteckie oraz insygnia rektorskie,
11) ceremoniał akademicki i jego symbolika,
12) rola Kościoła i papiestwa w dziejach uniwersytetów,
13) muzea uniwersyteckie,
14) manuskrypty i starodruki w zbiorach uniwersyteckich.

Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim prosimy wysyłać na formularzu elektronicznym dostępnym pod adresem: http://bit.ly/1BwDEJb do 5 października 2014 r.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.facebook.com/events/672059849548023/?ref=22

https://www.facebook.com/konferencja.650latuj

Miejsce: Kraków
Termin: 06 IX 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na finisaż wystawy „Krakowscy wyklęci”

6 września 2014 r., sobota

Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

W programie:

16.00- 16.45 – oprowadzanie po wystawie – Grzegorz Jeżowski, kurator wystawy

16.55  – projekcja filmu „Kapłan Wyklęty – ks. Władysław Gurgacz – Kapelan Polski Podziemnej” (sala kinowa)

18.00 – 19.00 – koncert  Andrzeja Kołakowskiego (sala kinowa)

19.30 -20.15  -  oprowadzanie po wystawie – Grzegorz Jeżowski, kurator wystawy

O koncercie:

 

            Andrzej Kołakowski jest polskim działaczem opozycyjnym z czasów PRL, pedagogiem, bardem, publicystą a także nauczycielem akademickim. W latach 80. XX w. był uczestnikiem protestu głodowego w Kościele Narodzenia NMP w Krakowie w celu uwolnienia więźniów politycznych. Zajmował się także drukiem i kolportażem pism podziemnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2009 roku.

            Andrzej Kołakowski koncertuje od wielu lat, wykonując swoje piosenki przy akompaniamencie gitary. Do jego dyskografii zalicza się m.in. : Kontrrewolucja z 2002 roku, Oskarżeni o wierność z 2009 r., czy Requiem dla poległych z 2013 r. Oraz utwory: . „Ballada dla Rzeczypospolitej”, ”Epitafium dla majora Ognia”, ”Port Magadan” czy „Przysięga”.

Organizatorzy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera.

Na koncert obowiązuje rezerwacja miejsc:

info@mhk.pl, tel. 12 426 50 60, w godz. 10:00 – 19:00

Promocyjna sprzedaż  folderu wystawy „Krakowscy wyklęci” z 50 %  upustem

Na wszystkie wydarzenia w ramach finisażu wstęp wolny!

 

Miejsce: Kraków
Termin: 27-28 X 2014
Zgłoszenia: 30 IX 2014
Link:

_______

    Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma zaszczyt zaprosić na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

Żydowskie bractwa, stowarzyszenia, cechy i związki

działające na terenie Krakowa na przestrzeni wieków

Kraków, 27–28 października 2014 r.

 

 

Konferencja przeznaczona jest dla badaczy, reprezentujących różne dziedziny, zajmujących się tematyką żydowskiego Krakowa. Konferencja ma na celu zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań naukowców oraz kondycji badań nad tematem żydowskich organizacji (bractw, cechów, stowarzyszeń, związków), działających w mieście na przestrzeni wieków. Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół organizacji, postaci z nimi związanych, należących do nich obiektów etc., czyli historii, kultury oraz żydowskiego dziedzictwa. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, technik badawczych, pomysłów i zainteresowań pomiędzy badaczami. Historia, kultura oraz dziedzictwo krakowskich Żydów stanowią bowiem integralną część badań realizowanych w różnych ośrodkach naukowych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Z tego względu za języki konferencji uznaje się język polski oraz język angielski.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa oraz przesłanie jej na adres: anna.jakimyszyn@uj.edu.pl

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2014 roku. Przewidywany czas wystąpienia: 20 min.

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z komitetem organizacyjnym, pisząc na adres: anna.jakimyszyn@uj.edu.pl

Miejsce: Lublin
Termin: 20 IX 2014
Zgłoszenia: 29 VIII 2014
Link:  https://www.facebook.com/notes/konferencje-humanisty/erotyzm-w-literaturze-i-sztuce-na-prze%C5%82omie-xx-i-xxi-wieku-lublin-20-ix-zg%C5%82oszen/739430892797505

_______

Szanowni Państwo,

W imieniu Koła Krytyków Literackich KUL

zapraszamy na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Erotyzm w literaturze i sztuce na przełomie XX i XXI wieku”,

która odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 20 września 2014 r.

Konferencja jest poświęcona głównie erotyzmowi w literaturze i sztuce najnowszej, jednak nie zamykamy się na tematy traktujące o problemach z przedziałów czasowych, które jedynie nawiązują do współczesności. Interesują nas m.in. takie zagadnienia jak:

*współczesne postrzeganie miłości zmysłowej

*nowe ujęcie erotyki w sztuce, przemiany kulturowe i obyczajowe

*miejsce miłości platonicznej we współczesnej literaturze i sztuce

*granica między miłością zmysłową a cielesną

*erotyka a pornografia

*obraz erotyki homoseksualnej

Tematy rozszerzające powyższe zagadnienia oraz będące w „luźnej korelacji” z nimi – również mile widziane.

Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych uczelni wyższych.

KONFERENCJA BEZPŁATNA

Zgłoszenia wraz z tematem wystąpienia oraz abstraktem (max 1000 znaków) prosimy wysyłać do 29 sierpnia 2014 roku (do godz. 23:59) na adres erotyzmwlitiszt@gmail.com. Przewidywany czas pojedynczego wystąpienia  – MAKSYMALNIE – 15 min.

Lista wybranych tematów zostanie ogłoszona 1 września, a prelegenci o przyjęciu ich zgłoszeń będą dodatkowo poinformowani e-mailem zwrotnym.

Opiekun naukowy:

Dr Małgorzata Peroń

Organizatorzy:

Koło Krytyków Literackich KUL

(Dezydery Barłowski – derek.barlowski@gmail.com )

Brak komentarzy

Miejsce: Kraków
Termin: 31 VIII 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Muzeum Historyczne miasta Krakowa oraz Muzeum Historii Polski
zapraszają 31 sierpnia na godz. 18.30
do Fabryki Emalia Oscara Schindlera
 na koncert zespołu Shofar

Wydarzenie organizowane jest w ramach Dni Karskiego w Krakowie. Wstęp wolny po wcześniejszej rezerwacji w Centrum Obsługi Zwiedzających, telefonicznie pod numerem 12 426 50 60 lub drogą mailową – info@mhk.pl.

Trio Shofar to inaczej Raphael Rogiński – gitara elektryczna, Mikołaj Trzaska – saksofon altowy, klarnety, Macio Moretti – perkusja.
Repertuar zespołu Shofar składa się z tradycyjnej, religijnej muzyki żydowskiej. Podobnie jak komentowanie Tory tak i tu, poprzez muzykę trio odtwarza różne prądy religijności. Dlatego obok chasydzkich nigunów znajdziemy muzykę najstarszego obrządku w synagodze, a obok pieśni kantorów z międzywojnia, muzykę obrządku liberalnego. Utwory, które wykonują pochodzą z przedwojennych badań muzykologicznych z terenów Ukrainy, Polski i Mołdawii. To najczęściej tzw. „niguny”, czyli magiczne pieśni religijne, w niektórych przypadkach mające wprowadzać w trans i ekstazę. Zespół grywa również „frejlaksy” – czyli utwory bardziej taneczne i utwory wywodzące się z liturgii żydowskiej. Shofar zadebiutował w 2007 roku płytą „Shofar”, drugi album „Ha-Huncvot” miał premierę w tym roku podczas koncertu w Lincoln Center w Nowym Jorku, który był częścią trasy koncertowej zespołu po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W grudniu 2013 swoją premierę miała płyty DVD – zapis koncertu Shofar w warszawskim Powiększeniu.
Tak o muzyce Shofaru po koncercie Ohel Warszawa pisał na łamach Jazzarium Kajetan Prochyra:

 ”Usłyszeliśmy zupełnie inny Shofar [niż na płycie z 2007 roku] – mniej nawiązujący do tradycji jazzu i free, za to garściami czerpiący z muzyki różnych krańców Żydowskiego świata. Wielka w tym z pewnością zasługa Raphaela, który na gitarze łączył światy bałkańskiego, arabskiego, indyjskiego wschodu z zachodnim wybrzeżem Afryki po bluesowe bezdroża Ameryki Północnej. Jego gra przywoływała jednocześnie nastroje kina Jima Jarmuscha, Wong Kar-Waia i Emira Kusturicy. Muzyka wirowała – a wraz z nią, coraz żywiej reagowała publiczność. Taniec dźwięków przerywany był kompozycjami bardziej minimalistycznymi, w których mniej tonów, uderzeń, ekspresji – znaczyło jeszcze więcej. Zdecydowanie warto by Shofar ponownie wyruszył w trasę koncertową, która sfinalizować mogłaby się w studio nagraniowym (…)”.

Miejsce: Warszawa
Termin: 03 XI 2014
Zgłoszenia: 15 IX 2014
Link: http://www.jankarski.org/fileadmin/content/news_events/CFP_R_P_Bridging_the_Divides_conference.pdf

_______

Centrum Myśli Jana Pawła II i Muzeum Historii Polski ogłosiły nabór zgłoszeń na międzynarodową konferencję z okazji 30. rocznicy „Reconciliatio et paenitentia” Św. Jana Pawła II oraz Roku Jana Karskiego.

Konferencja poświęcona pojednaniu i budowaniu pokoju odbędzie się 3 listopada 2014 w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Odpowie m.in. na pytania: Jaką rolę w procesach pojednania odgrywa religia? Czy katolicka wyobraźnia religijna może kształtować kierunki, cele i horyzonty budowniczych pokoju? Do jakiego stopnia postać Jana Karskiego może być źródłem inspiracji?

Do udziału w spotkaniach organizatorzy zapraszają naukowców, praktyków i specjalistów zaangażowanych w projekty procesu pojednania i „peacebuildingu”.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dr Moniki Gabrieli Bartoszewicz, mbartoszewicz@centrumjp2.pl  do 15 września 2014.

Konferencja i zgłoszenia tylko w języku angielskim.

Szczegółowy opis i kalendarium na stroni:

http://www.jankarski.org/fileadmin/content/news_events/CFP_R_P_Bridging_the_Divides_conference.pdf

Miejsce: Katar
Termin: 11-12 III 2015
Zgłoszenia: 15 X 2014
Link: https://networks.h-net.org/node/9669/discussions/36586/cfp-great-war-and-its-legacy-central-europe-and-middle-east

_______

Z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej (1914 – 2014) Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Katarze organizuje międzynarodową konferencję naukowa pt. Wielka Wojna i jej dziedzictwo w ​​Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie (The Great War and its Legacy in Central Europe and the Middle East)

Konferencja skoncentrowana będzie wokół problematyki konfliktu i kontestacji. Wiele zagadnień odnosić się będzie do konsekwencji wojny i układu pokojowego na obszarze Europy Środkowej i na Bliskim Wschodzie.

Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału badaczy, podejmujących w swych pracach problemy wpisujące się w zakres tematyczny organizowanego spotkania. Mile widziane są zróżnicowane ujęcia problematyki – począwszy od studiów interdyscyplinarnych i porównawczych przez ujęcia teoretyczne i oparte na studium przypadku.

Wystąpienia (w języku angielskim lub arabskim) dotyczyć mogą następujących problemów:

  • Badania porównawcze z Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu dotyczące I wojny światowej i jej dziedzictwa
  • Najnowsze podejścia badawcze dotyczące I wojny światowej w Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie
  • Skutki wojny i powojennego osadnictwa w obu regionach
  • I wojna światowa a islam, nacjonalizm, pochodzenie etniczne, płeć, klasa, i tożsamość.
  • Ponadnarodowe spory o granice, terytorium, społeczeństwo
  • Tworzenie państw narodowych i „czystki etniczne”
  • Ponadnarodowa kontestacja przeszłości (pamięć i konsekwencje wojny)
  • Polityka tworzenia pokoju i pojednania

Abstrakt (maksymalnie 250 słów) należy przesyłać do 15 października 2014 r. na adres: historyconference@qu.edu.qa

Więcej informacji pod adresem https://networks.h-net.org/node/9669/discussions/36586/cfp-great-war-and-its-legacy-central-europe-and-middle-east

oraz

http://www.qu.edu.qa/artssciences/humanities/conferences/index.php

Miejsce: Warszawa
Termin: 26 IX-30 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

„Londyn – stolica Polski. Emigracja polska 1940-1990” to tytuł wystawy czasowej przygotowanej przez Muzeum Historii Polski, którą będzie można oglądać od 26 września do 30 listopada 2014 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Ekspozycja będzie pierwszą wystawą, która w kompleksowy sposób przybliży historię emigracji londyńskiej oraz Rządu RP w Londynie w okresie od 1940 do 1990 roku.

 

Wielka Brytania stała się miejscem zamieszkania i działalności największej społeczności polskich emigrantów politycznych podczas i po II wojnie światowej. W dużej mierze byli to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pracownicy rozmaitych agend rządowych i ich rodziny. Polskie władze na uchodźstwie funkcjonowały w Londynie przez pięć dekad, chociaż od 1945 roku nie były uznane ani przez Wielką Brytanię ani przez większość państw świata. Na tę tkankę nałożyły się kolejne fale emigracji, łącznie z emigracją „pomarcową” i „solidarnościową”. To dzięki nim Londyn stał się zarówno ważnym miejscem polskiej pamięci, jak i żywym ośrodkiem współczesnego polskiego życia.

 

Polacy improwizując, adaptując się do nowych warunków życia na Wyspach, tworząc nową przestrzeń Polski, jednocześnie bez ustanku marzyli o wolnym i niepodległym Państwie Polskim, tęsknili do niego i o nie zabiegali. Zależy nam na oddaniu zasług, ale również na pokazaniu żywych postaci, zadaniu pytań o doświadczenia, które były udziałem dwóch generacji londyńskich Polaków: trwanie przy zasadach i rozmaite praktyczne wyzwania związane z kontaktem z krajem i rodzinami, adaptacja, asymilacja i pielęgnowanie własnej tożsamości” – mówi Roberto Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.

 

Wystawa „Londyn – stolica Polski”, będzie złożona z przestrzeni-miejsc, w których będzie można poznać życie codzienne, pracę, rozrywki Polaków na obczyźnie. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. gabinet Prezydenta RP na uchodźstwie, oryginalne meble ze słynnej redakcji „Wiadomości” prowadzonych przez Mieczysława Grydzewskiego, pracownię plastyczną i galerię malarza Marka Żuławskiego, a także korzystając z XIX-wiecznej prasy tyglowej Stanisława Gliwy, pobrać lekcję artystycznego drukarstwa.

Lubiący prawdziwe wyzwania, będą mogli dołączyć do manifestacji politycznej w 1956 roku, zaś entuzjaści życia towarzyskiego – zobaczyć gen. Andersa grającego w karty, poznać Miss Polonia 1955 roku oraz obejrzeć występ posiadaczki najdłuższych nóg „Polskiego Londynu” – Lody Halamy. Fani historii codzienności dowiedzą się także, jak trudne były początki emigracji w latach ’40 i ’50, natomiast zainteresowani polityką, zobaczą, jak Londyńczycy oceniali rzeczywistość w Polsce w latach ’60, ’70 i także po stanie wojennym.

Ekspozycja objęta została honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Scenariusz wystawy: Jakub Lubelski, Maria Drozd, Karolina Żłobecka.

Kuratorzy: Monika Matwiejczuk, Krzysztof Niewiadomski, Łukasz Kubacki, Jakub Lubelski.

Konsultacja naukowa: prof. Rafał Habielski.

Projekt plastyczny: Natalia Horak, materiały video: Szymon Szyndlar.

 

Honorowi Partnerzy: Ambasada Brytyjska w Warszawie, Ambasada Rzeczypospolitej w Londynie.

Organizator wystawy: Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Mecenas: Bank Zachodni WBK.

Partnerzy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.

Patroni medialni: patronat korporacyjny Telewizji Polskiej, patronat korporacyjny Polskiego Radia, Polska Agencja Prasowa, „Rzeczpospolita”, AMS, portal historyczny dzieje.pl i „Mówią Wieki”.


  • RSS