konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 9.2014

Miejsce: Kraków
Termin: 04-06 XII 2014
Zgłoszenia: 15 X 2014
Link: http://historia.upjp2.edu.pl/wydarzenia/historia-chrzescijanstwa-w-zrodlach-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-ih,news-247

_______

Instytut Historii zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej nt. HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA W ŹRÓDŁACH, która odbędzie się w siedzibie naszego Uniwersytetu w dniach 4-6 grudnia 2014 r.

Konferencja pomyślana jest jako forum naukowej refleksji źródłoznawczej powiązanej z problematyką Kościoła katolickiego, Kościołów wschodnich, Kościołów protestanckich, ruchów heterodoksyjnych oraz innych wspólnot chrześcijańskich.

Autorom przyszłych wystąpień proponujemy m. in. następujące grupy zagadnień:

 • Dokumenty kościelne i państwowe;
 • Akty prawne (kościelne i państwowe);
 • Teksty duszpasterskie i homiletyczne;
 • Teksty epistolarne i memuarystyczne;
 • Polemiki religijne;
 • Publicystyka religijna;
 • Rewizja dotychczasowych ustaleń źródłoznawczych;
 • Niedawno udostępnione źródła archiwalne;
 • Nowe podejścia metodologiczne.

Językami konferencji są polski, angielski, włoski i rosyjski.

Więcej informacji pod adresem: http://historia.upjp2.edu.pl/wydarzenia/historia-chrzescijanstwa-w-zrodlach-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-ih,news-247

Miejsce: Berkley
Termin: 23-25 IV 2015
Zgłoszenia: 31 X 2014
Link: https://networks.h-net.org/node/9669/discussions/41941/cfp-consumer-desire-and-modernity-eastern-europe

_______

Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley organizuje konferencję naukową poświęconą problematyce konsumpcji, nowoczesności i zacofania w Europie Wschodniej.

Sesje odbędą się w dniach 23-25 kwietnia 2015 r.

Przedmiotem obrad będzie m.in miejsce i znaczeniem konsumpcji, rozrywki oraz wypoczynku w Europie Wschodniej. 

W jaki sposób analiza zjawiska konsumpcji widzianego z perspektywy oddolnej zmienia postrzeganie i rozumienie rozwoju, polityki oraz władzy w Europie Wschdniej?  Na ile koncentracja na życiu wschodnioeuropejskich konsumentów odzwierciedla relacje Wschodu i Zachodu w XX wieku?  Czy zjawisko wschodnioeuropejskiej konsumpcji było przedmiotem refleksji w zachodnich narracjach dotyczących konsumpcjonizmu i modernizacji? Czy wschodnioeuropejska kultura konsumpcyjna stanowiła jedynie imitację  bardziej rozwiniętej kultury zachodniej czy też może była wyłącznie specyfiką tej części Starego Kontynentu? – to tylko kilka z najistotniejszych pytań jakie stawiać będą sobie uczestnicy obrad.

Do uczestnictwa w konferencji Organizatorzy zachęcają zwłaszcza badaczy podejmujących w swych projektach badania komparatystyczne i sytuujące region w szerszym kontekście europejskim i globalnym.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i krótkiego streszczenie (250-500 słów) na adres ( michaelwdean@gmail.com) Organizatorów do 31 października 2014 r.

Organizatorzy i sponsorzy:

 • California University, Berkeley (Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, History Department, EU Center for Excellence)
 • Center for Interdisciplinary Polish Studies, Viadrina University, Frankfurt (Oder);

Więcej szczegółów pod adresem: https://networks.h-net.org/node/9669/discussions/41941/cfp-consumer-desire-and-modernity-eastern-europe

Miejsce: Kraków
Termin: 08 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

 Wieczór wspomnień poświęcony prof. E. Rostworowskiemu

Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego informuje, że 8 października 2014 r. o godz. 15:30 w dużej auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, odbędzie się wieczór wspomnień poświęcony Profesorowi EMANUELOWI MATEUSZOWI ROSTWOROWSKIEMU (Redaktorowi Naczelnemu Polskiego Słownika Biograficznego w latach 1964-1989) w 25. rocznicę jego śmierci. W programie przewidziano wspomnienia o profesorze i jego dorobku naukowym.

Miejsce: Warszawa
Termin: 02 X 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa zapraszają na warsztaty pt.

Kultura materialna, style życia, wyobrażona nowoczesność i przestrzeń domu

(2 X 2014, Instytut Badań Literackich PAN, Sala Mickiewiczowska, Warszawa, ul. Nowy Świat 72)

Organizatorzy: dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz (Instytut Badań Literackich PAN), dr Agnieszka Węglińska (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa), dr Patryk Wasiak (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski)

Program:

9.00-9.30: Powitanie uczestników

9.30-11.00:

Mgr Filip Schmidt (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Materializacja pary: budowanie domowej codzienności we dwoje

Dr Marta Skowrońska (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Opór i adaptacja. Technologia, wynalazki i domowy komfort

Dr Justyna Harbanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa) – Dawne i współczesne wzory porządków domowych

11.15-12.45:

Dr Katarzyna Stańczak Wiślicz (Instytut Badań Literackich PAN) – „Marsz do tyłu” – kryzys w polskich gospodarstwach domowych lat 80-tych XX w. 

Dr Magdalena Parus (Akademia Górniczo-Hutnicza) – „Liczył się spryt” – polskie gospodynie i strategie zaopatrywania domu w latach 80.

Dr Patryk Wasiak (Uniwersytet Wrocławski) – Wyposażenie wnętrz gospodarstw domowych Polaków od gospodarki planowej do wolnego rynku  

14.00-15.30:

Dr Agnieszka Węglińska (Dolnośląska Szkoła Wyższa), dr Joanna Markiewicz (Uniwersytet Szczeciński) – Mieszkanie we współczesnych polskich telenowelach –„Polaków portret własny?” 

Dr Anna Zięty (Dolnośląska Szkoła Wyższa) – Pokaż mi, co jesz, w co się ubierasz, jak mieszkasz, a powiem ci kim jesteś … o rynku mediów lifestylowych w Polsce

Dr Bartłomiej Łódzki (Dolnośląska Szkoła Wyższa) – Badania nad rolą treści mediów poświęconych stylom życia i zapośredniczających wyobrażenia przestrzeni domu

Dr Agnieszka Janiak (Dolnośląska Szkoła Wyższa) – Haptyczny wymiar codzienności. O celowości badania funkcji dotyku w przestrzeni domowej
15.45-17.00: 

Dr hab. Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski) – Tęsknota za tradycją utraconą. Sarmatyzujące aranżacje wnętrz i domów w Polsce po 1945 r.

Dr Piotr Korduba (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Jeśli nie bufet i meblościanka, to co? Antykwaryzm i ludowość jako alternatywne modele urządzania wnętrz w peerelowskiej Polsce

17.15: Zamknięcie obrad

Miejsce: Saloniki
Termin: 02-05 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

W dniach 2-5 października 2014 r. w Salonikach odbędzie się 5th European Congress of Modern Greek Studies, w którym bierze udział także kilku badaczy z Polski, tj.:

 • Wanda Amarantidou, Greece made me the poet. On occasion of the 190th anniversary of the Great Filhellen Lord George’s Byron death
 • Michał Bzinkowski, Η δυτικοευρωπαϊκή μάσκα του Χάρου στα δημοτικά τραγούδια
 • Karolina Gortych-Michalak, Ασυνέχειες ή συνέχειες της νομικής γλώσσας 1974-2014
 • Izabela Kubasiewicz, Greek minority in the Polish People’s Republic (1948-1990). Outline of the problem

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/EENS_5_Programme.pdf

Miejsce: Wrocław
Termin: 21-22 V 2015
Zgłoszenia: 01 IV 2015
Link: http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=&p=2014_07_12_international_conference_yeast_for_changes_vikings_and_their_impact

_______

W dniach 21-22 maja 2015 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja pt. Yeast for changes. Vikings and their impact on Medieval Europe.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=&p=2014_07_12_international_conference_yeast_for_changes_vikings_and_their_impact

http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=&p=2014_07_12_international_conference_yeast_for_changes_vikings_and_their_impact

Miejsce: Warszawa
Termin: 21 XI 2014- 09 II 2015
Zgłoszenia: 30 IX 2014
Link:

_______

Jak dokumentować historię społecznymi siłami? W jaki sposób mądrze i trwale ją zapisać oraz w ciekawy sposób upowszechniać, czyli dzielić się nią z innymi? Skąd brać środki finansowe na takie działania? Jakich narzędzi i metod użyć? 

Na wszystkie te pytania Fundacja Ośrodka KARTA odpowie na bezpłatnych szkoleniach, dotyczących zakładania i prowadzenia archiwów społecznych. 

Szkolenia kierowane są do organizacji, które dokumentują lub chcą dokumentować dzieje lokalne, historię życia codziennego, artystycznego, sportowego, losy mniejszości narodowych.

Adresaci szkoleń to również organizację pozarządowe, których pole działalności nie wiąże się z historią w sposób oczywisty, na przykład organizacje charytatywne czy propagujące turystykę.

Każda organizacja pozarządowa ma swoją historię, a w niej zapisany jest jej rozwój, przemiany, osiągnięte rezultaty – nie zawsze na końcu mające swoją trwałą, materialną postać. Stworzenie archiwum, porządkującego tę rozproszoną historię działania na rzecz społeczeństwa, daje organizacji pozarządowej unikalną szansę nie tylko poczucia wagi dokonań i zapisania własnej ciągłości, ale także współuczestnictwa w odtworzeniu dziejów ruchu obywatelskiego i oddolnej aktywności ludzi.

Na uczestników szkolenia czekają warsztaty, wykłady i dyskusje z ekspertami, którzy pokażą im jak profesjonalnie gromadzić, opisywać, digitalizować i udostępniać zbiory dotyczące życia społecznego, artystycznego czy historii lokalnej. Zainteresowane organizacje dostaną także dostęp do strony internetowej typu CATL [Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej], która służy prezentacji zdigitalizowanych zbiorów w Internecie. Po szkoleniach Ośrodek oferuje organizacjom wsparcie w działalności archiwistycznej.

Szkolenia przeznaczone są zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych archiwistów społecznych.

TERMINY SZKOLENIA (do wyboru):

 • 21–24 listopada 2014
 • 5–8 grudnia 2014
 • 16–19 stycznia 2015
 • 6–9 lutego 2015

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 30 września 2014

Informacje i formularz naboru znajdują się na stronie Szkoła KARTY/Szkolenia : http://archiwa.org/as_szkolenia.php

Więcej informacji:

Agnieszka Kudełka

telefon: (22) 844–10–55, ew. (22) 848–07–12

mail: szkolakarty@karta.org.pl

Szkolenia są częścią przewidzianego na lata 2014–2016 projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”

Miejsce: Łódź
Termin: 28-29 XI 2014
Zgłoszenia: 15 X 2014
Link: www.lodzkajesien.pl

_______

Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ

przy współpracy z

Studenckim Kołem Naukowym Mediewistów UŁ

zapraszają na konferencję:

ŁÓDZKA JESIEŃ HISTORYKÓW

„Nie ma trwałych przyjaźni, są tylko trwałe interesy?”

28- 29 listopada 2014 r.

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Kamińskiego 27 a

 

 

Tematem tegorocznej konferencji będzie szeroko pojęta PRZYJAŹŃ.

Wspólnie będziemy zastanawiać się nad zagadnieniem przyjaźni jako więzi międzyludzkiej na przestrzeni dziejów oraz rozważać pojęcie „przyjaźń” jako element polityki międzynarodowej i międzypaństwowej.

Zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń poprzez formularz internetowy:  www.lodzkajesien.pl

Termin zgłaszania referatów: 15 października 2014 r.

Ilość miejsc ograniczona.

Opłata konferencyjna wyniesie 65 zł.
W niej zawarte są obiady przez dwa dni trwania konferencji, materiały konferencyjne oraz publikacja pokonferencyjna w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje będziemy udostępniać na bieżąco.

Informacje można uzyskać także pisząc na adres e-mail: jesien_lodz@wp.pl  oraz na stronach internetowych Kół:
www.sknh.uni.lodz.pl
www.sknmul.blogspot.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 06 X 2014
Zgłoszenia: 22 IX 2014 (słuchacze)
Link: http://archiwa.org/as_miedzynarodowa_konferencja.php

_______

ARCHIWA SPOŁECZNE. MODELE WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWEM

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Fundację Ośrodka KARTA.


6 października 2014, godz. 10:45
Dom Spotkań z Historią,  Warszawa, ul. Karowa 20

Konferencja ma na celu pokazanie modeli współpracy państwa z niezależnymi inicjatywami archiwistycznymi na świecie. Przedstawiciele sześciu krajów  (Kanada, Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, Wielka Brytania, Włochy) opowiedzą o  specyfice społecznej archiwizacji w ich państwie oraz formach systemowego  wspierania oddolnych ruchów dokumentacyjnych.

Goście mogą rejestrować się do 22 września 2014. Formularz rejestracji na konferencję znajduje się  na stronie: http://archiwa.org/as_miedzynarodowa_konferencja.php

Treść wystąpień będzie dostępna  na stronie www.archiwa.org.

Partnerem konferencji jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Dom Spotkań z Historią.

Więcej informacji: http://archiwa.org/as_miedzynarodowa_konferencja.php

Program konferencji: http://archiwa.org/as_miedzynarodowa_konferencja.php

Miejsce: Opole
Termin: 24 XI 2014
Zgłoszenia: 20 X 2014
Link: http://opole1944warszawa.blogspot.com/

_______

 

Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu
Koło Naukowe Historyków
zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową:
Miasto, które nie upadło.
Powstanie Warszawskie 1944
 (Opole, 24.11.2014)
W 2014 r. mija 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, szczególnego wydarzenia w trwającej od 1 września 1939 r. walce z okupantem w Polsce. Stanowiło najwyższą formę walki o niepodległość zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego oraz ludności Warszawy. Powstańcy walczyli o Warszawę, walczyli o Polskę, aby własnymi wysiłkami wyzwolić kraj spod niemieckiej okupacji.
 Powstanie Warszawskie jest wydarzeniem bez precedensu w dziejach II wojny światowej, m.in. ze względu na bezprzykładne męstwo powstańców w bardzo nierównej walce z III Rzeszą, ogrom strat ludzkich i materialnych. Po 63 dniach heroicznej walki powstanie jednak upadło, a na mocy umowy kapitulacyjnej walczący powstańcy trafili do niemieckiej niewoli.
Celem konferencji jest przybliżenie dziejów Powstania Warszawskiego w różnoraki sposób, dlatego do wzięcia udziału w organizowanych przedsięwzięciu zapraszamy historyków, literaturoznawców, historyków sztuki, politologów, socjologów, kulturoznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki, zainteresowanych interdyscyplinarnym spotkaniem podejmującym tematykę Powstania Warszawskiego.
Proponujemy następujące kierunki badawcze:
- powstanie warszawskie w edukacji historycznej
- powstanie warszawskie w historiografii polskiej i zagranicznej
- działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939 – 1945
- militaria w powstaniu warszawskim
- powstańcy warszawscy w obozach jenieckich
- bohaterowie o których warto pamiętać
- codzienne życie mieszkańców w świetle wspomnień
- powstanie warszawskie w literaturze i sztuce
Pozostajemy otwarci również na inne propozycje badawcze, związane z tematyką Powstania Warszawskiego.
Konferencja odbędzie się 24 listopada 2014 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu  Opolskiego. Na zgłoszenia tematów wystąpień, wraz z abstraktem (1000 – 2000 znaków) czekamy do 20 października 2014 roku. Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 15 minut. Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych pod adres e – mail: opole.konferencja.warszawa44@gmail.com O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy do 30 października 2014 roku. Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 100 zł. Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegu i wyżywienia. Oferują jednak pomoc przy wyszukaniu noclegu.
Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. BarbaraKubis
Dr Anna Gołębiowska
Mgr Iwona Cichoń
Mgr Bartosz Janczak
Mgr Aleksandra Gałka

 • RSS