konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 10.2014

Miejsce: Kraków
Termin: 23-24 IV 2015
Zgłoszenia:15 I 2015
Link:http://holocaustworld.ug.edu.pl/

_______

Studia nad Holokaustem przeżywają ostatnio renesans, a mimo to odczuwa się w nich brak prawdziwie szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy. Pragniemy więc przyjrzeć się problematyce Holokaustu w możliwie najbardziej zróżnicowanych aspektach. Interesuje nas nie tylko jego geneza, istota czy przebieg, lecz także wpływ, jaki to potworne ludobójstwo wywarło na dzieje ludzkości i na kształt dzisiejszego świata: od polityki po etykę, od wzorców zachowań po wierzenia i praktyki religijne, od sztuki po ekonomię, od filozofii po kulturę masową.

 Zapraszamy badaczy reprezentujących wielorakie dziedziny: antropologię, historię, filozofię, socjologię, psychologię, literaturoznawstwo, historię sztuki, gender studies, memory studies, postcolonial studies i inne.

 Chętnie będziemy gościć zarówno doświadczonych naukowców, jak i doktorantów. Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji w charakterze słuchaczy-dyskutantów, bez konieczności wygłoszenia referatu.

 Miejscem konferencji będzie hotel Campanile w Krakowie.

 Obrady odbywać się będą w języku angielskim.

 Wybrane referaty zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

Adres e-mail:holocaustworld@tlen.pl

Opłata konferencyjna wynosi 590 zł.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://holocaustworld.ug.edu.pl/

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 7 XI 2014
Link:

_______

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłosił nabór wniosków do Stypendium. im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Program stypendialny adresowany jest do osób realizujących projekty (badawcze, popularyzacyjne lub edukacyjne) poświęcone historii Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie rzucili broni po zakończeniu II wojny światowej, a zdecydowali przeciwstawić się komunistycznemu reżimowi.

Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie.

Dwa najlepsze projekty otrzymają roczne stypendia w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie.

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej drogą mailową oraz dostarczyć w wersji drukowanej do siedziby Organizatora do dnia 7 listopada do godziny 15.00 (decyduje data nadania).

Więcej informacji: Joanna Kacprzak (email: jkacprzak@pamieciprzyszlosc.pl, nr tel. 71 334 90 47)

Regulamin konkursu oraz formularz aplikacyjny wniosku – do pobrania http://www.pamieciprzyszlosc.pl/pl/stypendium-im-gen-augusta-fieldorfa-nila

Miejsce: Gdańsk
Termin: 05-06 XII 2014
Zgłoszenia: 16 XI 2014
Link:

_______

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania swoich zgłoszeń na konferencję KRAJOBRAZ PO BITWIE. LOSY ŻYDÓW POLSKICH W PRL I PO 1989 ROKU. Na propozycje wystąpień czekamy do 16 listopada 2014 r. Konferencja odbywać się będzie w dniach 5-6 grudnia 2014 roku w Gdańsku.

Organizujemy naszą konferencję, by po 25. latach od upadku PRL dokonać rekapitulacji współczesnych relacji polsko-żydowskich, zgromadzić refleksję naukową na ten temat i sprowokować wymianę myśli specjalistów z różnych dziedzin humanistyki – historyków, politologów, socjologów, filologów, kulturoznawców, by porozmawiać o losach polskich Żydów po 1945 roku. Interesują nas w szczególności relacje między Polakami i Żydami oraz relacje na styku katolicyzmu i judaizmu na ziemiach polskich. Interesuje nas historia, ale też narracja historyczna i sposób jej prowadzenia. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, co wywołało w Polsce renesans zainteresowania kulturą żydowską po 1989 roku – i czy jest to w istocie renesans, czy jedynie proteza? Chcemy zbadać, jakie konotacje wywołuje pojęcie żydowskości we współczesnych nam kulturze i popkulturze, języku i sztuce. Gdzie znajdują się punkty styczne tożsamości polskiej i żydowskiej, a gdzie się one rozchodzą?

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Leszek Leo Kantor.

Proponowany zakres tematów poruszanych na konferencji:
1. Powojenne emigracje (w latach 1945-48, Alija Gomułkowska, Marzec 1968) i ich pokłosie – perspektywa historyczna, socjologiczna i kulturoznawcza;
2. Politycznie sterowany antysemityzm (pogrom kielecki, Marzec itp.) i jego echa;
3. Recepcja najnowszej historiografii stosunków polsko-żydowskich (medialne spory wokół publikacji J.T. Grossa, „polskich obozów zagłady” itd.);
4. Renesans zainteresowania dziedzictwem żydowskim w III RP;
5. Krajobraz po bitwie – dzieje majątków żydowskich na terenach Polski po II wojnie światowej;
6. Polsko-żydowska literatura dokumentu osobistego – w poszukiwaniu tożsamości; zapisy doświadczenia drugiego i trzeciego pokolenia po Szoa w Polsce;
7. Polscy Żydzi na ekranie;
8. Szoa i relacje polsko-żydowskie w sztuce współczesnej.

Powyższy katalog należy traktować jako sugestię – jako organizatorzy jesteśmy otwarci także na inne propozycje tematów z zakresu zagadnień relacji polsko-żydowskich po 1945 roku.

Zgłoszenia konferencyjne – zawierające temat i streszczenie referatu (do 500 słów) oraz imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliację i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) – prosimy przesyłać na adres krajobrazpobitwie@gmail.com.

Po konferencji planujemy wydanie wygłoszonych referatów drukiem. Do publikacji zaproszone zostaną wszystkie osoby, które zaprezentują się w trakcie wydarzenia. Publikacja zostanie poddana recenzji dwóch niezależnych samodzielnych pracowników nauki.

Opłata konferencyjna dla osób występujących z referatem:
doktoranci, osoby bez afiliacji akademickiej: 200 zł
osoby z tytułem doktora lub wyższym: 250 zł

Komitet naukowy:
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt
prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki

mgr Magdalena Zelent (sprawy organizacyjne)
mgr Łukasz Jaroń (sekretarz)

Organizatorzy:
Fundacja Kultopia
Katedra Kultury i Sztuki w Instytucie Filologii Polskiej UG

Partnerzy:
Akademickie Centrum Kultury „Alternator” UG
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku

Miejsce: Łódź
Termin: 11 XII 2014
Zgłoszenia: 23 XI 2014
Link:

_______

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE MEDIEWISTYCZNE

Ogólnopolską konferencję studencko- doktorancką

11 XII 2014 r.

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. A. Kamińskiego 27 a

 

Zapraszamy do nadsyłania referatów na dowolny temat związany z epoką średniowiecza.
Liczymy na Państwa kreatywność w wyborze tematów.

Mamy nadzieję, że wspólnie spędzimy owocnie czas w świątecznej atmosferze:)

Czas wygłaszania referatu wynosił będzie 15 minut.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 23 listopada 2014 r. na adres: sknmul@wp.pl

Pytania prosimy kierować na adres: anna.karolina.szczepanska@gmail.com

Miejsce: Kraków
Termin: 30 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

30 października 2014 r., o godzinie 12.00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń”, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35.

Otwarcie tej wystawy to jednocześnie prezentacja kolejnego etapu modernizacji Pałacu Krzysztofory, głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007–2013 – „Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Dzięki uzyskanemu wsparciu możemy zaprezentować Państwu kolejną odsłonę jednego z najpiękniejszych budynków Krakowa. W skrzydle zachodnim Pałacu Krzysztofory mieści się nie tylko wystawa stała, ale również przestrzeń, do korzystania z której już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. Jej najważniejszą częścią jest sala audytoryjna „Kupferhaus”, przewidziana na 200 osób, która – wraz z całą niezbędną infrastrukturą – może stać się w przyszłości scenerią wielu ważnych krakowskich wydarzeń.
Wystawie stałej „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” będą towarzyszyć wystawy czasowe, prezentowane w legendarnych piwnicach Pałacu Krzysztofory.

Więcej informacji na temat wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” oraz udostępnianych wnętrz Pałacu Krzysztofory udziela:
Piotr Hapanowicz, 695-418-599,12/619 23 35, p.hapanowicz@mhk.pl;

Tego dnia zapraszamy do zwiedzania nie tylko wystawy, ale również całej odnowionej przestrzeni Pałacu. Od piwnic aż po poddasze.
Otwarciu wystawy „Cyberteka. Kraków czas i przestrzeń” będzie towarzyszyć finisaż wystawy czasowej „Świat Lajkonika – konik na świecie”.

Serdecznie zapraszamy zarówno 30 października 2014 r.,  jak i w kolejne dni funkcjonowania Pałacu Krzysztofory.

Miejsce: Lublin
Termin: 29 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Koło Lubelskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego ma przyjemność zaprosić Członków i Sympatyków na spotkanie połączone z referatem prof. Roberta Chodkowskiego pt. Deskrypcja supletywna w tragedii greckiej. Spotkanie odbędzie się 29 października 2014 r. w sali 362 w Gmachu Głównym KUL o godz. 18.00.

Miejsce: Warszawa
Termin: 12 XII 2014
Zgłoszenia: 14 XI 2014
Link: http://kmpip.kolanaukowe.uksw.edu.pl/aktualnosci/iv-ikndid/

_______

IV INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

DOKTORÓW i DOKTORANTÓW

PERSPEKTYWY PRZYSZŁOŚCI WCZORAJ i DZIŚ

Warszawa, 11 – 12 grudnia 2014

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w IV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorantów i Doktorów „Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś”, która odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Termin przesyłania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) upływa 14 listopada br.

 

Terminarz

 14 listopada 2014: ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

17 listopada 2014: informacja o przyjęciu referatu

24 listopada 2014: ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej

30 listopada 2014: ostateczny termin przesłania prezentacji dla Osób zainteresowanych współautorstwem publikacji zjazdowej (w formacie Microsoft Office PowerPoint 97–2003 bez tła)

7 grudnia 2014: przesłanie planu konferencji

11 – 12 grudnia 2014: IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów i Doktorów „Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś”

13 lutego 2015: ostateczny termin przesyłania artykułów do publikacji

Miejsce: Kraków
Termin: 05 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

SEMINARIUM HISTORIAE BYZANTINAE

Zakład Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

PL 31 007 Kraków, Gołębia 13,  tel. + 48 12 4264022, fax +48 12 4217710

___________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na kolejne spotkanie

Seminarium Śródziemnomorskiego, podczas którego

prof. dr hab. Ireneusz Milewski

(Uniwersytet Gdański)

wygłosi referat pt.

Prywatne uroczystości kommemoratywne
w okresie wczesnobizantyńskim

Po referacie dyskusja.

Seminarium odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, w „Sali pod Belkami”, w środę 5 listopada 2014 r., o godzinie 17.00.

Goście mile widziani

(-)Prof. dr hab. Maciej Salamon

(-) Dr Adam Izdebski

Miejsce: Gdańsk
Termin: 13 XII 2014
Zgłoszenia: 24 XI 2014
Link: http://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1170

_______

„Bunty, powstania i rewolucje na przestrzeni dziejów”

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na studencko-doktorancką konferencję pt.: „Bunty, powstania i rewolucje na przestrzeni dziejów”. Bunty i rewolucje towarzyszyły ludzkości od samego początku. Jest to zjawisko trwale wpisane w kulturę i nie można przechodzić obok niego obojętnie. Niniejsza konferencja jest doskonałą okazją, by przyjrzeć mu się bliżej, poznać uwarunkowania i konkretne przykłady znane z historii.

Konferencja podejmuje szeroko rozumianą tematykę buntów i powstań, skupiając się na ich militarnych aspektach. Tematy referatów powinny zatem dotyczyć kwestii politycznych lub stricte wojskowych. Bunty o charakterze wyłącznie kulturalnym (np. „Romantyzm jako bunt wobec idei oświeceniowych” itp.), bez ukazania ewentualnych działań zbrojnych nie będą akceptowane.

Konferencja ta stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania wyników swoich badań, a szczegółowo zakreślony temat konferencji wpłynie na poziom dyskusji i konstruktywną wymianę poglądów między referentami.

Konkretne panele zostaną wyłonione na podstawie zgłoszeń, aby maksymalnie dopasować tematykę sekcji do zainteresowań referentów. Planowany wstępnie podział zamykać się będzie w obrębie epok historycznych.

PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

Termin: sobota, 13 grudnia 2014

Opłata konferencyjna – brak

Zgłoszenia – do 24.11.2014

Lista przyjętych – do 30.11.2014

Czas referatu – 15-20 minut (w zależności od ilości zgłoszeń)

Zapewniamy dostęp do rzutnika medialnego.  Podczas obrad przewidziana jest przerwa na posiłek.

Zgłoszenia w postaci wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy przesyłać na adres: nkhunigdansk@gmail.com

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia wybranych zgłoszeń.

Zapraszamy również na naszego fanpage’a na facebooku: https://www.facebook.com/konferencja.bunty

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1170

Miejsce: Poznań
Termin: 29 X 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Wydział Teologiczny UAM oraz Biblioteka Raczyńskich zapraszają na spotkanie z Antonim Liberą pt. Aktualność Sofoklesa – wokół nowego tłumaczenia Trylogii Tebańskiej. Spotkanie odbędzie się 29 października 2014 r. (środa), godz. 19.00 w Bibliotece Raczyńskich, Poznań, pl. Wolności 19. Szczegółowe informacje: https://amu.edu.pl/content/aktualno-sofoklesa-woko-nowego-tumaczenia-trylogii-tebaskiej


  • RSS