konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 11.2014

Miejsce: Gdańsk
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 20 I 2015
Link:

_______

Europejskie Centrum Solidarności – piąta edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury lub ideą solidarności społecznej – praca powstała po 2010 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 stycznia 2015 roku na adres:
Europejskie Centrum Solidarności
Wydział Myśli Społecznej
Dział Badań Historycznych
pl. Solidarności 1
80−863 Gdańsk

Miejsce: Warszawa
Termin: 10-12 IV  2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link:

_______

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku – 10-12 VI 2015

Organizatorzy: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich

Zagadnienia:
• społeczne i polityczne problemy związane z przebiegiem
pogromów i recepcją wiedzy o nich
• wpływ pogromów na relacje społeczne i polityczne
• refleksja metodologiczna i źródłoznawcza w badaniach nad pogromami
• pogromy w literaturze i sztuce – reprezentacje
• studia przypadków poszczególnych pogromów.
Zgłoszenia: pogroms-conf2015@uw.edu.pl
do 15 stycznia 2015 roku

Miejsce: Poznań
Termin: 16-17 IV  2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Armia Czerwona i Czerwonoarmiści na ziemiach polskich w latach 1939-1945 – 16-17 kwietnia w Poznaniu

Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Bliższe informacje – www.historia.amu.edu.pl

Miejsce: Poznań
Termin: 02 oraz 04  XII 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza na wyjątkową okazję, jaką jest kurs mówienia po starogrecku. Zajęcia poprowadzi Paolo Pezzuolo z Włoch, jedna z najlepiej mówiących po starogrecku osób na świecie. Zajęcia odbędą się 2 grudnia (wtorek) o godz. 17.30-19.00 i 4 grudnia (czwartek) o godz. 11.30-13.00 w siedzibie Instytutu, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań, sala 328. Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących (warto jednak przedtem zapoznać się z greckim alfabetem). Udział oczywiście bezpłatny.

Miejsce: Kraków
Termin: 16-18 IV 2015
Zgłoszenia: 15 I 2015
Link:

_______

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji naukowej „U źródeł nowożytnego portretu” organizowanej w Instytucie Historii Sztuki UJ 16-18 kwietnia 2015 r. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2015 r. Informacje szczegółowe pod adresem: http://chomikuj.pl/konf.hist/Call+for+Papers,4390429897.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 02 XII 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Princeps superbohater? Recepcja postaci Oktawiana Augusta w komiksie i telewizji, który wygłosi dr Aleksandra Klęczar we wtorek, 2 grudnia 2014 o godz. 18:00 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, sala 0094).

Miejsce: Olsztyn
Termin: 23-24 IV 2015
Zgłoszenia: 31 I 2015
Link:

_______

 

 

Szanowni Państwo!

 

Pragniemy zaprosić Państwa do Olsztyna na drugą odsłonę konferencji Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością (22 – 23 kwietnia 2015). Tematyką nawiązujemy do sesji organizowanych przez Zakład Teorii Literatury IFP UWM w roku 2011 i 2013, których zwieńczeniem były publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011) oraz Tropy literatury i kultury popularnej (IBL, Warszawa 2014).

 

Badając kulturę popularną chcielibyśmy zrozumieć jej historyczne i społeczne uwarunkowania oraz rozpatrzyć na nowo powiązania z technologiami (cyfrowymi), gatunkami oraz z praktykami symbolicznymi nadającymi znaczenia. Zamierzamy przyjrzeć się popkulturze jako przestrzeni kontynuacji, ale też kontestacji i konfliktu. Idąc tropami socjologii, antropologii i literaturoznawstwa oczekujemy też refleksji, które łączyłyby w sobie dyskursy władzy i polityki.

 

 

Tradycyjnie sytuując nasze przemyślenia w obszarze rozważań nad nowym/popkulturowym estetycznym ładem, pragniemy zapytać o rzeczywistą (czy tylko postulowaną?) wtórność odczytań, o aktualne trendy organizujące debatę

o popkulturze. Umieszczając rozważania pomiędzy powtórzeniem a nowością, proponujemy zwrot ku dawnym sposobom odczytywania oraz refleksję nad współczesnymi tendencjami w interpretacji zjawisk z kręgu kultury popularnej. Proponujemy namysł nad jej zasadniczymi mechanizmami – recyklingiem, repetycją a pragnieniem nowości.

 

Dodatkowo w sposób zaangażowany, drobiazgowy i poruszający wyobraźnię, chcielibyśmy przyjrzeć się nowym formom popkultury 3.0. W czasach dominacji popkultury 1.0 wyselekcjonowane instytucje zarządzały masowymi wyobrażeniami i czasem wolnym odbiorców. W dobie popkultury 2.0 konsument stał się producentem treści: zamieszczał je w Internecie, modyfikował, dowolnie używał, omijając założenia ich twórców. Obecnie pod naporem popkultury 3.0 zmienia się profil uczestnictwa („media to my”) i nie tyle wymieniają się, co zacierają stare podziały na konsumentów i wytwórców. Horyzont badań wyznaczają nowe technologie komunikacyjne (Facebook, Twitter), nowe taktyki narracyjne. W popkulturze 3.0 na plan pierwszy wysuwa się rozrywka, ułatwiona komunikacja, mniej skomplikowane i łatwo dostępne strategie wyobrażenia samych siebie, powszechność platform Web2.0 konstruujących tożsamość i… uładzony bunt. Czy takie postrzeganie popkultury niesie ze sobą rewolucję czy może jest kontynuacją tego, co było? Towarzyszyć nam będzie także inne pytanie: czy należy postawić nowe cele badaniom popkultury?

 

Nasze zaproszenie kierujemy do lingwistów, literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych poniższymi zagadnieniami:

 • Tropy znaczące w lekturze: mechanizmy konstruowania gatunku/fabuły/bohatera.
 • Mechanizmy tworzenia znaków, symboli i metafor popkultury.
 • Założycielskie teksty z kręgu literatury popularnej – czy istnieje kanon?
 • Związek arcydzieł z literaturą popularną (na przykład pomiędzy Gabrielem G. Marquezem a Paulem Coehlo).
 • Style czytania (pop)kultury: asocjacyjny, konotacyjny, rekonstruujący, kontekstowy.
 • Emancypacyjna rola literatury i kultury popularnej jako przestrzeni kontestacji, konfliktu, dyskusji, przekraczania granic.
 • Popkultura a Inny i „dyskursy nieistniejące” – mechanizmy i narzędzia wyrażania tożsamości w literaturze i kulturze popularnej.
 • Kultura kopii – reprodukcja, ujednolicenie a wyjątkowość w obiegach popkultury.
 • Ideologia i aksjologia popkultury.
 • Społecznie konstruowany „reżym wartości” a popkultura.
 • Potencjał i blamaż „kultury uczestnictwa” i „ery dostępu”.

Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Opłata pokrywa koszt dwóch posiłków obiadowych oraz druk wybranych materiałów pokonferencyjnych w postaci książkowej.

 

Na zgłoszenia od Państwa czekamy do 31 stycznia 2015. Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego z internetowej strony konferencji Instytutu Filologii Polskiej UWM. Zgłoszenie prosimy przesłać wraz z abstraktem (rozmiar abstraktu – maksymalnie 1200 znaków) na adres mailowe podany poniżej.

 

 

Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną do

28 lutego 2015 roku.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

 

Organizatorzy konferencji:

Dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM (slawomirburyla@wp.pl)

Dr Danuta Ossowska (d.ossowska.ol@wp.pl)

Sekretarz konferencji:

Dr Lidia Gąsowska (lidiagasowska@wp.pl)

Miejsce: Lublin
Termin: 10-11 XII 2014
Zgłoszenia: 5 XII 2014
Link: http://www.kul.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-przedsiebiorczosc-w-polsce-tradycje-stan-obecny-wyzwania,art_57285,1417094160,0.html%29

_______

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE. TRADYCJE-STAN OBECNY-WYZWANIA”

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE. TRADYCJE-STAN OBECNY-WYZWANIA”, która odbędzie się w Lublinie, w dniach 10-11 grudnia 2014 roku w ramach III Lubelskiego Forum Przedsiębiorczości i Innowacji.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.kul.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-przedsiebiorczosc-w-polsce-tradycje-stan-obecny-wyzwania,art_57285,1417094160,0.html%29

Miejsce: Lublin
Termin: 20-21 IV 2015
Zgłoszenia: 09 I 2015
Link:

_______

I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, 20-21 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Koło Hiszpańsko-Polskie przy KUL, we współpracy z Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie organizuje I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów. Do udziału w Kongresie zapraszamy studentów oraz doktorantów, którzy są zainteresowani problematyką hispanistyczną (historia, kultura, literatura, językoznawstwo) i prowadzą badania w tym zakresie.
Naszym celem jest integracja środowisk młodych polskich hispanistów, rozpoznanie głównych kierunków zainteresowań i prowadzonych badań oraz refleksja dotycząca przyszłości polskiej hispanistyki.
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o zgłoszenia do dnia 9 stycznia 2015 roku na adres okmh2015@gmail.com, z podaniem następujących informacji:
Imię i nazwisko,
stopień naukowy,
ośrodek akademicki,
tytuł referatu (komunikatu).
Udział w Kongresie związany jest z wpłatą wpisowego w wysokości 100 zł, w ramach którego przewidziane są: materiały konferencyjne, spotkanie integracyjne oraz publikacja pokonferencyjna. Numer konta bankowego podamy w kolejnym okólniku.
Koordynatorzy
Mgr Jakub Chmiel: jakub.wojciech.chmiel@gmail.com
Mgr Marcin Karkut: marcin_karkut@hotmail.com
Mgr Joanna Kudełko: joanna_kudelko@wp.pl

Miejsce: Poznań
Termin: 28-29 XI 2014
Zgłoszenia:
Link:

_______

Koło Naukowe Klasyków UAM zaprasza na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową pt. Habeas corpus – ciało i cielesność w cywilizacjach starożytnych, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2014 r. w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM, budynek Collegium Maius (III piętro) ul. Fredry 10, Poznań.

W ramach konferencji odbędzie się również wykład gościnny prof. Gościwita Malinowskiego (UWr) pt. Fryne – starożytny kanon kobiecej urody i jego recepcja i rekonstrukcja w sztuce nowożytnej, a także warsztaty pt. Ciało, zdrowie i choroba w filozofii Platona (prowadzenie: dr Maria Marcinkowska-Rosół) i Ciało po śmierci. Rytuał pogrzebowy w starożytnej Grecji (prowadzenie: dr hab. Rafał Rosół).

Program konferencji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2014/11/HABEAS-CORPUS-program.pdf


 • RSS