konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 3.2015

Miejsce:  Warszawa
Termin: 15 V 2015
Zgłoszenia: 15 IV 2015
Link:

_______

Zgłoszenia na konferencje

VI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Roma, Romae, Romae…”

zostały przedłużone do 15 kwietnia 2015. Więcej informacji o konferencji pod adresem:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2015/03/11/vi-miedzyuczelniana-konferencja-naukowa-roma-romae-romae/

Miejsce:  Kielce
Termin: 12 VI 2015
Zgłoszenia: 30 IV 2015
Link:

_______

Polska-Rosja dlaczego trudne sąsiedztwo?

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Instytut Historii, zapraszają  na interdyscyplinarną studencko-doktorancką konferencję naukową pt. Polska-Rosja dlaczego trudne sąsiedztwo?, która odbędzie się 12 czerwca 2015 r., w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5.

Temat stosunków polsko-rosyjskich, jest szczególnie aktualny w obecnej sytuacji politycznej w Europie. Chcielibyśmy zastanowić się nad wzajemnymi relacjami obu krajów na przestrzeni dziejów, począwszy od czasów Iwana IV Groźnego, a skończywszy na współczesnym konflikcie na Ukrainie. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń oraz poglądów uczestników. Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na pytanie dotyczące trudnego sąsiedztwa oraz z czego owe trudności wynikają.

Szczególnie zależy nam na dyskusji wokół zagadnień:

- Rosja w historii polskiej myśli politycznej, polscy słowianofile, konflikt cywilizacji,

- Wzajemne stereotypy, prawdy i półprawdy,

- Polacy, Rosjanie we wzajemnym ujęciu literackim, kontakty kulturalne, naukowe między narodami,

- Rosja reżimowa i „inna” Rosja,

- Polska- Rosja we współczesnym dyskursie medialnym.

Zgłoszenia należy wysyłać do 30 kwietnia 2015 r., planowana jest pokonferencyjna, recenzowana publikacja. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najciekawszych referatów.  Formularze prosimy przesyłać na adres: kon.pol_ros.2015@onet.pl

Formularz można pobrać pod adresem: http://chomikuj.pl/kon.pol_ros.2015 lub http://www.ujk.edu.pl/news/?id=3157&c=4

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, słodkie przekąski) oraz publikację pokonferencyjną. Gospodarze konferencji nie pośredniczą w organizacji noclegów mogą jednak służyć radą w tej dziedzinie.

Uwaga: W przypadku chęci uzyskania faktury należy podać wymagane dane na zgłoszeniu, w późniejszym terminie nie będą respektowane.

Ważne terminy:

-ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2015

-termin ogłoszenia zakwalifikowanych referatów 10 maja 2015

-termin nadsyłania opłat konferencyjnych 25 maja 2015

*należy przesłać potwierdzenie dokonanej opłaty

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Konpolska-rosja+dlaczego+OPIS,4682655236.docx

Miejsce:  Warszawa
Termin: 15-16 V 2015
Zgłoszenia: 12 IV 2015
Link:

_______

Origo – ortus – principium. Narracje na temat powstania zbiorowości, zakładania monarchii,  początków dynastii lub pochodzenia władcy w literaturze średniowiecznej.”

 Celem konferencji jest namysł nad tym, czy, dlaczego i w jaki sposób opowiadano o początkach monarchii, miast, dynastii, władców i wszelkich innych opisywanych bohaterów czy zbiorowości.

 • Gdzie autorzy średniowieczni umieszczają genezę zbiorowości lub monarchii?
 • Jakie elementy posiadają narracje przedstawiające pochodzenie władcy?
 • Do jakich motywów sięgają dziejopisarze, aby opowiedzieć o początkach opisywanych

          bohaterów?

 • Jaką rolę pełnią opowieści o początkach w historiografii średniowiecznej?

 Pragniemy, aby te pytania stały się punktem wyjścia do refleksji nad dziejopisarstwem, kulturą intelektualną, filozofią dziejów i teologią polityczną w wiekach średnich. Do wymiany doświadczeń i wniosków zapraszamy historyków, filologów, literaturoznawców, filozofów, teologów, a także przedstawicieli innych nauk humanistycznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 maja na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23). Drugiego dnia zaplanowane zostały dodatkowo zajęcia w Bibliotece Narodowej dotyczące zbiorów literatury średniowiecznej. O przesyłanie formularzy zgłoszeniowych zawierających abstrakty (2000 znaków) prosimy do 12 kwietnia. Po selekcji nadesłanych zgłoszeń, w dn. 19 kwietnia zostanie ogłoszony szczegółowy program obrad.

Nie przewiduje się żadnej opłaty konferencyjnej. Organizatorzy skontaktują się z uczestnikami konferencji w sprawie pomocy przy organizacji noclegu.

 Zgłoszenia oraz wszelkie wątpliwości proszę wysyłać na adres e-mailowy:

origo.ortus.principium@gmail.com

 Zaproszenie na konferencje dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/zaproszenie.konferencja.uksw,4659818190.pdf

Miejsce:  Wrocław
Termin: 07-08 V 2015
Zgłoszenia: 12 IV 2015
Link:

_______

XI Ogólnopolska Studencka

Konferencja Młodych Naukowców

Kobieta w społeczeństwie, kulturze i sztuce od starożytności do współczesności

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza młodych badaczy – historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, kulturoznawców i innych – do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 7-8 V 2015 r. w Instytucie Historycznym

Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49.

 

 

Kolejna edycja Konferencji Młodych Naukowców skupiać się będzie na próbie odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę kobiety w

 

historii ogólnie, a w społeczeństwie, kulturze i sztuce szczególnie. Obrady dotyczyć będą również przemian zachodzących w

 

postrzeganiu kobiet na przestrzeni dziejów przez społeczeństwo, artystów, pisarzy ale i przez nie same. Ważnym zagadnieniem

 

będzie też ich rola w kształtowaniu kultury i sztuki. Chcemy, aby konferencja przybrała charakter interdyscyplinarny, dlatego też

 

przedmiotem refleksji mogą być tematy odnoszące się do czasów starożytnych, aż po współczesność i wykorzystujące różne źródła.

 

 

Mając na uwadze szerokość zarysowanej tematyki zapraszamy do rozważań obejmujących szczególnie poniższe zagadnienia:

 

 

 1. Rola kobiet w kształtowaniu kultury i sztuki na przestrzeni dziejów
 2. Udział kobiet w gospodarce od starożytności do współczesności
 3. Znaczenie i miejsce kobiet w społeczeństwie oraz różnice w ich postrzeganiu w różnych epokach
 4. Obraz kobiet w kronikach, traktatach filozoficznych, gazetach, filmach i innych źródłach historycznych oraz w źródłach
 5. ikonograficznych i dziełach sztuki – szczególnie w miniaturach kodeksów
 6. Rola, znaczenie, miejsce i udział kobiet w działalności Kościoła Katolickiego i innych kościołach, wspólnotach religijnych lub wyznaniach

 

 

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują problematyki, dlatego chętnie przyjrzymy się referatom poruszającym inne tematy.

 

Zgłoszenia na konferencję – wypełniony formularz – należy przesyłać do dnia 12 IV 2015 r. na adres XIkmn@hotmail.com. Do udziału zapraszamy zarówno doktorantów jak i studentów I i II stopnia. Czas przeznaczony na wygłoszenie referatu to 20 minut. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji referatów. Opłata konferencyjna nie jest przewidziana, ale organizatorzy nie zapewniają obiadu (przewidziane są przerwy kawowe) oraz noclegów.

 

W razie pytań prosimy o wiadomość na podany wyżej adres e – mail.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://goo.gl/forms/24emBTCZ8f

Zaproszenie na konferencje dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/XI_KMN,4657927920.doc

Miejsce:  Toruń
Termin: 08-09 V 2015
Zgłoszenia: 10 IV 2015
Link:

_______

Koło Historii Krajów Anglosaskich „Wesoła Kompania” działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Prasoznawczej Konferencji Studencko – Doktoranckiej „Jak nas piszą tak nas widzą? Polska – Wielka Brytania – USA”, która odbędzie się w dniach 8-9 maja 2015 roku.

Celem naszej konferencji będzie zaprezentowanie wizerunku wymienionych państw i społeczeństw oraz sposobów jego kreacji na łamach cudzoziemskiej prasy. Ramy czasowe obejmują okres od powstania prasy aż po czasy współczesne. Problematyka badawcza obejmuje nie tylko zagadnienia historyczne, ale też kulturoznawcze, filologiczne, etnologiczne i socjologiczne.

Formularze zgłoszeniowe (do pobrania pod adresem https://drive.google.com/file/d/0B39n8PhRZbncWkpVbjU4SFR0b0U/view) prosimy przesyłać na podany niżej adres email do 10 kwietnia.

Opłata konferencyjna – 30 zł (obejmuje koszt materiałów konferencyjnych i cateringu).

Organizatorzy nie zapewniają posiłków ani noclegów.

Języki konferencji – polski i angielski.

Więcej informacji:

https://drive.google.com/file/d/0B39n8PhRZbncdEZLTE8yc0hLclU/view?usp=sharing

Miejsce:  Warszawa
Termin: 21 X 2015
Zgłoszenia: 22 VI 2015
Link:

_______

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

 Instytut Nauk Historycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

 

 Mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji:

 

„WŁADZA KRÓLEWSKA W RZECZYPOSPOLITEJ W XVI-XVII WIEKU”

organizowanej przez Katedrę Historii Nowożytnej Instytutu Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 21 października 2015 r. w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 23.

Celem konferencji jest ukazanie aspektów związanych z władzą królewską w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. W czasie obrad poruszymy podstawowe zagadnienia związane z faktycznym znaczniem króla jako osoby i urzędu. Referenci zostaną podzieleni na następujące panele:

 1. Król a sejm (monarcha jako trzeci stan sejmujący).
 2. Król a władza wykonawcza (prowadzenie bieżącej polityki państwa wraz z ministrami oraz radami senatu).
 3. Król a buława (kompetencje i możliwości wpływu na wojsko; wzrost władzy hetmanów).

Do udziału w konferencji zostanie zakwalifikowanych dwanaście referatów ocenionych na podstawie zgłoszeń przez Radę Programową konferencji. W skład Rady wchodzą:

                Prof. dr hab. Jan Dzięgielewski

                Dr hab. Dariusz Milewski

                Dr Zbigniew Hundert

                Dr Anna Pieńkowska

                Sekretarzem konferencji jest mgr Maciej A. Pieńkowski.

Zgłoszenie wraz z abstraktem oraz bibliografią selektywną prosimy nadsyłać mejlowo do dnia 22 czerwca 2015 r. na adres maciej.pienkowski@op.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie WNHiS oraz INH UKSW.

Opłata konferencyjna wynosi 125 zł*.

Po konferencji przewidujemy wydanie recenzowanego tomu studiów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres maciej.pienkowski@op.pl

 

Sekretarz konferencji                                                       Kierownik Katedry Nowożytnej INH UKSW

mgr Maciej A. Pieńkowski                                                                 prof. dr hab. Jan Dzięgielewski

 

 

*Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UKSW nr 40/2011 do udziału w konferencji mogą zostać dopuszczeni referenci bez wnoszenia opłaty konferencyjnej, jednakże bez możliwości korzystania z materiałów konferencyjnych oraz wyżywienia.

Plakat konferencji dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Page1,4655249294.jpg

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Konferencja-oficjalne+zaproszenie,4655249145.doc

http://chomikuj.pl/konf.hist/KONFERENCJA-+ZAPROSZENIE,4655250244.jpg

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz+zg*c5*82oszeniowy%286%29,4655249136.doc

Miejsce:  Poznań
Termin: 02-03 VI 2015
Zgłoszenia: 30 IV 2015
Link: https://www.facebook.com/events/661784757259992/

_______

WIERNI I NIEWIERNI W ŚWIECIE STAROŻYTNYM – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studentów i Doktorantów
Miejsce obrad: Poznań, Muzeum Archeologiczne
Data: 2-3 czerwca
Zgłoszenia do 30 kwietnia 2015.
Organizatorzy:
Sekcja Orientalistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu;
OPIS:
WIERNI I NIEWIERNI W ŚWIECIE STAROŻYTNYM – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studentów i Doktorantów

Celem tegorocznej edycji cyklu „…w świecie starożytnym”, będzie rozważenie charakteru relacji między człowiekiem świata starożytnego a osobami lub bytami wpływającymi na jego zachowanie.

Poruszana problematyka dotyczyć będzie współzależności poddańczej, więzi wasalnych, a także specyficznej relacji między człowiekiem a bóstwem, w którego istnienie wierzy i uwzględnia w swoich życiowych wyborach. Temat sympozjum wkracza na pole badań historyków, archeologów, teologów i innych badaczy z wielu odmiennych dyscyplin nauki. Dlatego zapraszamy przedstawicieli wszystkich gałęzi wiedzy, zainteresowanych genezą relacji międzyludzkich, a także zależnościami między człowiekiem starożytnym a wyznawaną przezeń religią. Celem rozważań będzie wyklarowanie opinii na temat wpływu międzyludzkich zależności na kształt życia jednostki w epoce starożytnej.

Sympozjum odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2015 roku w Sali Audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu ( ul. Wodna 27, Poznań).

Abstrakty prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2015 na adres starozytnyswiat@gmail.com. Przewidziana jest opłata konferencyjna wysokości 80 zł.

Miejsce:  Kraków
Termin: 18 III -25 X 2015
Zgłoszenia:
Link:

_______

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 Michał Niezabitowski
zaprasza na
wernisaż wystawy

Budowali nowoczesny Kraków.
Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939)

18 marca 2015 r., godz. 17.00
Stara Synagoga, ul. Szeroka 24

Wystawa Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939) opowiada o udziale wybitnych przedstawicieli żydowskiej społeczności Krakowa w niezwykłym procesie przekształcania miasta. Kraków, w okresie tzw. autonomii galicyjskiej i w latach II Rzeczypospolitej, z peryferyjnej miejscowości z mało znaczącym przemysłem i handlem, zaniedbanej pod względem urządzeń komunalnych, stał się nowoczesnym ośrodkiem szkolnictwa i gospodarki z rozwiniętą infrastrukturą, z reprezentacyjnymi budynkami użyteczności publicznej i willowymi osiedlami.
W wyniku reformy samorządowej w 1866 roku w gronie działaczy miejskich pojawili się krakowscy Żydzi, do tego czasu w samorządach nieobecni. Zasiedli w Radzie Miejskiej, stanęli na czele Izby Przemysłowo-Handlowej, weszli w skład Wydziału Wielkiego Kasy Oszczędności Miasta Krakowa. Dołączyli w ten sposób do grupy samorządowców, którym leżało na sercu dobro miasta i jego mieszkańców, wnosząc do tej pracy swoje zaangażowanie, wykształcenie i społeczną wrażliwość.

Wystawa czynna do 25 października 2015 roku.
Kurator wystawy Anna Jodłowiec-Dziedzic

Miejsce:  Białystok
Termin: 26-27 IX 2015
Zgłoszenia: 30 VI  2015
Link:

_______

Sekcja Antropologii Historycznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków oraz

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

III Międzynarodowej Konferencji Naukowej  

Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe

Dialog kultury z naturą

 

Białystok 26-27 września 2015

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań  nad dziedzictwem kulturowym Europy Środkowo-Wschodniej oraz nawiązanie współpracy naukowej w tym zakresie między studentami i doktorantami z uniwersytetów z Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Europy Zachodniej.

Podlasie znajduje się od wieków na obszarze pogranicznym, gdzie doskonale uzewnętrzniany jest wielokulturowy charakter regionu, a szczególnie jego dziedzictwa kulturowego. Wynikają z tego pewne niejasności oraz podziały w klasyfikowaniu na „nasze” i „obce”. Należy, więc zastanowić się nad sposobami rozwiązania, wydawać by się mogło, prostego równania: Nasze + obce = wspólne.

Chcielibyśmy, aby w tym roku poruszone zostały tematy wieloaspektowych relacji kultury i natury, w tym wpływu kultury na naturę, a także przyczyn powstawania dualizmów tj. kultura/natura. W tym względzie przez kulturę rozumiemy „zbiór wszystkich działań człowieka, które są immamentnie związane z naszym gatunkiem w czasie i przestrzeni”.

Przedmiotem refleksji będą także powody współczesnego zwrotu biologicznego w dociekaniach nad człowiekiem, społeczeństwem i szeroko pojętą kulturą. Mamy nadzieję, że za sprawą transdyscyplinarnego charakteru spotkania uda się zarysować pewne wzorce działań, a konferencja zainspiruje do stworzenia prac naukowych na tematy w obrębie, których toczyć będą się obrady.

Do udziału zapraszamy studentów oraz doktorantów historii, biologii, historii sztuki, antropologii, archeologii, a także innych dziedzin. Nie ograniczamy w żaden sposób szczegółowej tematyki wystąpień. A proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty:

1)              Natura jako źródło inspiracji artystycznych

2)              Natura w historii gospodarczej i osadniczej

3)              Natura w konfliktach militarnych

4)              Natura w kulturze tradycyjnej Europy Środkowo -Wschodniej

5)              Naturalne zagrożenia dziedzictwa kulturowego

6)              Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a zintegrowana ochrona konserwatorska

7)              Stan oraz nowe propozycje badań nad dialogiem kultury z naturą

8)              Ludzki wymiar natury

9)              Zagrożenia wynikające z działalności człowieka

10)           Wpływ najnowszych osiągnięć naukowych na kulturę i działalność człowieka

 

Informujemy, że językami konferencji będą: polski, angielski i rosyjski. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do końca czerwca 2015 roku na adres mailowy: sahsknh@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://www.sendspace.com/file/wvgsa0

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy wybór najlepszych wystąpień. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na początku lipca. Opłata konferencyjna wynosi 80 zł. W jej ramach gwarantujemy, przerwy kawowe, obiady oraz publikację materiałów pokonferencyjnych. Gorąco zapraszamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące konferencji.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:

sahsknh@gmail.com

Można także kontaktować się z nami drogą telefoniczną:

Magdalena Winograd  tel. 782301671

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Konferencja-+Nasze+obce+wsp*c3*b3lne+2015,4636111786.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/formularz+zg*c5*82oszeniowy%281%29,4636111880.docx

Miejsce:  Łódź
Termin: 29-30 V 2015
Zgłoszenia: 20 IV  2015
Link: strona na fecebooku

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Doktorancko – Doktorską

„Nowe Światy – Nowe Idee”.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 roku i będzie miała charakter interdyscyplinarny.

Zapraszamy w szczególności przedstawicieli dziedzin, takich jak: archeologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki oraz innych dyscyplin pokrewnych.
Z uwagi na fakt, że organizatorom zależy na ułożeniu planu konferencji w taki sposób, aby referaty zbliżone tematycznie znalazły się w jednej sekcji, podział na panele nastąpi po otrzymaniu zgłoszeń.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:
- odkrywanie nowych lądów, krain geograficznych – w ujęciu zarówno historycznym, jak i etnologicznym;
- idee, które okazały się przełomowe;
- odkrycia i odkrywcy;
- eksploracja nieznanych terenów, zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i w odniesieniu do dziedzin badawczych;
- szaleńcy czy rewolucjoniści? – głosiciele teorii nieakceptowalnych w czasach im współczesnych;
- odkrywanie jako przywracanie tego, co – do tej pory – było pomijane;
- nowe metody badawcze i ich zastosowanie praktyczne.

Opłata konferencyjna – 100 złotych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e – mail konferencji: konf.noweswiaty@gmail.com
W razie wszelkich pytań, uwag czy wątpliwości prosimy kierować je na adres e – mail konferencji (podany powyżej).
Organizatorzy informują, że nie zapewniają noclegów (mogą jedynie służyć pomocą w ich wyborze). Ceny posiłków nie są wliczone w opłatę konferencyjną.

TERMINARZ:

Uczestnicy Organizatorzy
do 15 kwietnia 2015 roku (do godziny23:59) – nadsyłanie zgłoszeń; Przedłużony do 20 kwietnia.do 30 kwietnia 2015 roku – czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do programu konferencji;

do 15 maja 2015 roku – czas na uiszczenie opłaty konferencyjnej;

29-30 maja 2015 roku – konferencja;

do 31 sierpnia 2015 roku – czas na nadsyłanie prac do publikacji.

20 kwietnia 2015 roku – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu referatu;25 kwietnia 2015 roku – przesłanie wstępnego programu konferencji;

5 maja 2015 roku – przesłanie ostatecznego programu konferencji;

29-30 maja 2015 roku – konferencja.


 • RSS