konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 8.2015

Miejsce: Gdańsk
Termin: 06-07 XI 2015
Zgłoszenia: 10  X 2015
Link: https://www.facebook.com/events/433789550152742/

______

 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

ma przyjemność zaprosić na:

interdyscyplinarny panel studencko – doktorancki
w ramach konferencji organizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod tytułem:

—————->> Sztuki w kontekście społecznym.
Nowe role akademii i współczesne oblicza akademizmu <<——————–

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku z okazji 70-lecia istnienia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku organizuje, pod patronatem Jej Magnificencji Rektor prof. Ludmiły Ostrogórskiej oraz prorektorów: prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego i prof. Jarosława Szymańskiego, konferencję naukową opatrzoną hasłem „Społeczne konteksty sztuki”, która odbędzie się 6-7 listopada 2015 roku.

Planowana data panelu to 6 listopada.

<<<<Głównym celem konferencji jest teoretyczna refleksja nad funkcjonowaniem sztuki wobec zależności oraz kontekstów społecznych. Organizując panel studencko – doktorancki pragniemy zaakcentować perspektywę młodych ludzi wobec świata sztuki.>>>>

>>> Proponowane tematy / zagadnienia <<<<<<

— Czym jest kontekst społeczny? O jakie konteksty ocieramy się jako młodzi kuratorzy i artyści?

—Dzieło sztuki wobec sytuacji społecznej. Tworzenie, interpretacja, odbiór.

— Młody twórca, a instytucja. Współpraca czy niezależność?

— Instytucje państwowe, czy niezależne organizacje?

— Młody krytyk sztuki – misja, obszar badań, praktyka.

—->>> Do udziału serdecznie zapraszamy, także przewodniczących galerii studenckich, kuratorów, członków fundacji, stowarzyszeń, kół naukowych promujących i wspierających twórczość studentów celem opowiedzenia o działalności/profilu organizacji oraz o metodach i praktyce funkcjonowania. Poza częścią teoretyczną chcielibyśmy umożliwić spotkanie wszystkim, którzy działają na pograniczu instytucji i niezależnych organizacji. Chcemy się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądami i doświadczeniami. <<<<—–

Propozycje wystąpień konferencyjnych / abstrakty oraz krótkie informacje o sobie prosimy przesyłać do 10 października 2015r. na adres:
galeria.start@asp.gda.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Czas trwania wystąpienia: 20 minut.
Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostaną przesłane drogą mailową do 17 października.

Organizacja: Natalia Koralewska & Katarzyna Sobczak

Opiekun merytoryczny: dr Łukasz Guzek

Strona wydarzenia na facebooku:https://www.facebook.com/events/433789550152742/

Miejsce: Warszawa
Termin: 20-22 IV 2016
Zgłoszenia: 30 IX 2015
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/international-scientific-conference-polonica-in-foreign-institutions-research-on-the-history-of-the-polish-political-emigration-19391990-warsaw,-2022-april-2016

______

On behalf of the Institute of National Remembrance and the Head Office of the State Archives we would like to invite you to participate in the international scientific conference: „Polonica in foreign institutions – research on the history of the Polish political emigration 1939–1990” – which will take place in Warsaw, at the Janusz Kurtyka IPN Educational Centre at Marszałkowska 21/25 from 20 to 22 April 2016.

During World War II and after its end a number of Polish citizens, including mostly intellectual and political elite, emigrated from Poland. Furthermore, among the emigrants were soldiers of the Polish Armed Forces in the West, prisoners of liberated prison camps, concentration camps and forced labour camps sent to the Third Reich. Around half a million of Poles decided to stay abroad with hope that the geopolitical situation in Poland would change.

Moreover, there were another waves of Polish emigration during the Cold War period. In March 1968, an anti-Semitic campaign was unleashed by the communist authorities. As a result, around 15 000 citizens were forced to leave Poland without the right to come back.

The imposition of martial law in December 1981 caused another wave of emigration. Thousands of scientists, doctors and engineers were forced to abandon their homeland. Young Poles, who did not believe in positive changes to the political system in Poland, followed their example.

During the meeting we should continue the debate which started at the last year’s international congress entitled „Archives for the History of Polish political emigration 1939–1990.

The crucial aims of the meeting are:

 • exchanging knowledge, information and experience on the above-mentioned issues;
 • creating a specific database regarding the fate of Polish emigration;
 • opening new fields of research.

The collected information will help with queries. Analysis of the archival resources shall take into consideration following issues:

 • the political history of emigration, its deployment, strength, social structure;
 • complex relationships, interactions, attitude of emigrants towards the evolution of the situation in the country, as  well as their impact on the country;
 • the aspects of social, cultural, scientific and everyday life;
 • the role of Polish emigrants in the broader context of the Central European emigration of the Cold War;
 • the so-called Solidarity emigration, as one of the most important social phenomena in the Polish history.

All interested parties are encouraged to participate.

Should you have the opportunity to identify other individuals and centres that could be interested in presenting collections which record the history of Poles outside the country after 1939, please let us know and contact us.

The deadline for submitting the conference paper is 30th September 2015.

Your proposal should include the following, according to the registration form attached
to this cfp:

 • an abstract comprising between 300-500 words
 • a name of proposer (or a lead contact for group proposals)
 • a name of institution
 • contact details
 • a submission title (or a working title)
 • a brief biography/ies of speakers
 • special equipment needed (AV equipment etc.)
 • any other information

Please send your submission to: agnieszka.jedrzak@ipn.gov.pl

 • please provide as detailed information about your proposal as possible – this could help the Committee to select the papers and to prepare the schedule of the sessions;
 • try to be relevant and representative: consider looking at a topic from opposing viewpoints or focus on a broader picture.

The organisers will reimburse the speakers for the costs of travel and stay (accommodation, meals).

The conference will be held in Polish and English.

The programme of the conference and the list of speakers will be available in October.

For more details please contact: agnieszka.jedrzak@ipn.gov.pl

More informations:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/international-scientific-conference-polonica-in-foreign-institutions-research-on-the-history-of-the-polish-political-emigration-19391990-warsaw,-2022-april-2016

Registration form:
http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/international-scientific-conference-polonica-in-foreign-institutions-research-on-the-history-of-the-polish-political-emigration-19391990-warsaw,-2022-april-2016

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 16-17  X 2015
Zgłoszenia: 30IX 2015
Link:http://tricksterzy.pl/konferencje/zbrodnia-w-kulturze/

______

Zbrodnia w kulturze

Niewiele spośród bliskich człowiekowi zjawisk doczekało się tak licznych kulturowych reprezentacji jak zbrodnia. Niezależnie od szczegółowych definicji tego pojęcia – czy mówimy o zbrodni w kontekście prawnym, czy etycznym, nazywamy nią konkretny czyn czy tylko zamiar lub zbrodniczą myśl – jest ona wszechobecna i bardzo bliska nie tylko współczesnemu człowiekowi. Samo w sobie jest to pojęcie bardzo ogólne i niezwykle pojemne. Stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla twórców oraz narzędzie faktycznego wpływu i przeobrażania naszej rzeczywistości. Jest motywem przewodnim klasycznych dzieł literackich, muzycznych czy filmowych i stanowi nieodłączną część doniosłych momentów historii.

Celem proponowanej konferencji są interdyscyplinarne badania nad obecnością zbrodni w kulturze. Interesuje nas między innymi to, jakie strategie wobec tematu zbrodni podejmuje kultura: w jaki sposób się ją obrazuje, problematyzuje, funkcjonalizuje i w jakim kontekście się ją przedstawia..

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk takich, jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia, historia, socjologia, filologia, filmoznawstwo, medioznawstwo, filozofia, etyka.

Proponowane zagadnienia:

Definicje i sposoby teoretycznego ujęcia zbrodni.

Charles Manson i Mike Brandon Read – zbrodniarze jako celebryci.

Tantal, Gilles de Rais, Lady Makbet i inni – reminiscencje dawnych zbrodniarzy w tekstach kultury.

Zbrodnie, które wstrząsnęły… – najgłośniejsze zbrodnie w historii.

Filozofia i moralność zabijania w mediach interaktywnych

Mniejsze zło – zbrodnia uzasadniona?

Femme fatale – zbrodnicze kobiety.

I want the world, and everything in it – chciwość, władza i pieniądze jako motyw.

Seryjni mordercy i sposób ich funkcjonowania w tekstach kultury.

Motyw zbrodni z namiętności.

W krzywym zwierciadle – współczesna satyra na temat zbrodni.

Zbrodnia w świecie wielkiej polityki.

Zbrodniarze jako protagoniści.

Termin: 16–17.10.2015

Zgłoszenia: do 30.09.2015 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego http://tricksterzy.pl/konferencje/zbrodnia-w-kulturze/formularz-zgloszeniowy/

Miejsce: CaféTHEA (Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław)

Opłata konferencyjna: 200 zł (koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i publikacji pokonferencyjnej).

Kontakt: stowarzyszenie@tricksterzy.pl

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut

Języki konferencji: polski

Miejsce: Wrocław
Termin: 19 XI 2015
Zgłoszenia: 01 IX 2015
Link: https://www.facebook.com/events/853033231445434/

______

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV edycji Konferencji Mediterranistycznej. Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem: „Lepszy sułtański turban niż papieska tiara – o relacjach Greków ze światem”. Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojęte relacje Greków z innymi nacjami i państwami – od stosunków poleis okresu klasycznego z Persją oraz Macedonią przez postawę Hellenów wobec panowania rzymskiego po czasy Cesarstwa Bizantyjskiego i skutków jego położenia między Europą zachodnią a światem islamu. Zagadnienia nie ograniczają się do historii politycznej – dużą wagę przykładamy do recepcji kultury i nauki greckiej wśród innych ludów, wpływu greckiej religii a także modeli społecznych na otoczenie oraz wreszcie kwestii tożsamości i identyfikacji samych Greków. W tym roku ulega również zmianie sposób prowadzenia obrad, w których uczestniczyć będą eksperci poszczególnych dziedzin. Szczegółowe informacje publikowane będą na stronach wydarzenia. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 1 września 2015 roku!

Szanowni Państwo, oto garść informacji organizacyjnych:

1) nie przewidujemy opłaty konferencyjnej;
2) czas wystąpienia to 20 minut;
3) zgłoszenia oraz pytania prosimy przesyłać na adres: mediterranistyczna@gmail.com;
4) o zakwalifikowaniu referatu poinformujemy drogą mailową do 15 IX 2015 r.

Strona wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/853033231445434/

Miejsce: Lublin
Termin: 23-24 X 2015
Zgłoszenia: 16 IX 2015
Link:

______

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

 

 

Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w czwartej edycji „Lubelskiej Jesieni Historycznej”, która odbędzie się w dniach 23-24 października 2015 roku w Instytucie Historii UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie.

 

 

Tematem przewodnim konferencji będzie szeroko rozumiana komunikacja na przestrzeni dziejów.

 

 

 

I.            Komunikacja międzyludzka od czasów najdawniejszych do dzień dzisiejszy

 

Celem konferencji jest prezentacja ustaleń badaczy młodego pokolenia dotyczących szeroko pojętej komunikacji na przestrzeni dziejów. Liczymy, że tak szeroko zakreślony temat konferencji pozwoli nie tylko na swobodną prezentację wyników badań, ale też na dyskusję i nawiązanie nowych naukowych znajomości. Organizatorzy konferencji pragną skłonić uczestników do refleksji nad miejscem jednostki i wspólnoty w procesie dziejowym.

 

Proponowane zagadnienia:

 

- Formy komunikacji międzyludzkiej,

- Narzędzia komunikacji,

- Komunikacja w służbie polityki,

- Przełomowe odkrycia w dziedzinie komunikacji,

- Komunikacja a rozwój cywilizacyjny,

- Komunikacja międzykulturowa,

- Komunikacja a propaganda,

- Komunikacja w działalności służb specjalnych,

- Komunikacja a współczesne media,

- Komunikacja w ujęciu mikrohistorycznym,

- Symbolika w komunikacji,

- Metody badań komunikacji,

- Komunikacja w badaniach interdyscyplinarnych

 

 

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów i skrócenia czasu ich trwania. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
http://chomikuj.pl/lubelska.jesien.historyczna

 

Na zgłoszenia czekamy do 16 września do godziny 23:59. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

 

Do 20 września organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

 

Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 85 zł od osoby.

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz obiadów, ale służą pomocą przy ich znalezieniu.

 

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

 

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej. W związku z tym zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie na adres mailowy konferencji prac wraz z opinią pracownika naukowego w terminie do 30 listopada 2015 r.

 

Kryteria edytorskie znajdują się w pliku „Wskazówki dla autorów”.

Wszelkie informacje pod adresem e-mail: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

 

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

„IV Lubelska Jesień Historyczna”

Miejsce: Kraków
Termin: 13-15 XI 2015
Zgłoszenia: 30 IX 2015
Link:

______

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na konferencje

Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie

Pojęcie wykluczenia towarzyszy niemalże wszystkim refleksjom na temat współczesnej kultury. Proponujemy przyjrzeć się wykluczeniu osób chorych. Jak pokazała Susan Sontag każda epoka i każda cywilizacja podchodzi do choroby w sposób warunkowany paradygmatami i wzorcami kulturowymi. Na przestrzeni wieków możemy zobaczyć, jak zmieniały się tabu dotyczące choroby, które choroby uważano za wstydliwe, a o których nic nie chciano wiedzieć. Choroby również różnorako mitologizowano. Choroby psychiczne, AIDS, czy nowotworowe były utożsamiane z symptomami złego życia, kwalifikacji samego chorego jako niemoralnego. Z kolei takie choroby jak na przykład gruźlica były traktowane jako romantyczne, przydające szlachetności chorującemu.
Interesuje nasz samo podejście do choroby w swej różnorodności postaw, od strachu i traktowania choroby jako kary za grzechy czy złe życie, przez banalizację i trywializację choroby, po mitologizowanie choroby oraz chorego. W tym kontekście ważne jest zadania sobie pytania czym choroba jest: stanem naturalnym człowieka, wynikającym z jego biologicznych uwarunkowań i cielesnych ułomności, czy aberracją, z którą, jak chce Max More należy walczyć tak jak z aberracją i błędem w samej naturze człowieka.
Dlatego proponujemy się przyjrzeć takim zagadnieniom jak:
Mitologie choroby
Choroby tabu
Choroby cywilizacyjne
Reakcja na chorobę: strach, ucieczka, wyparcie
Stygmatyzacja chorych
Choroba jako sposób życia
Ucieczka przed chorobą, wyparcie choroby z naszej codzienności
Medykalizacja zdrowia i choroby
Czym jest zdrowie wobec choroby
Czy choroba jest normą, czy aberrację ludzkiego życia?
studenci – brak opłat
doktoranci – 50 zł
pracownicy naukowi – 150 zł

kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com
kulturawykluczenia.wordpress.com
Przewidujemy publikację najciekawszych artykułów

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 20 IX 2015
Link: https://www.facebook.com/events/1482218665426014/

______

Zapraszamy do nadsyłania artykułów problemowych oraz recenzji wystaw i książek do publikacji w podwójnym numerze Rocznika Studentów Historii Sztuki UJ „Kunszt”.

Liczymy na to, że dopracowaliście już lub właśnie dopracowujecie Wasze prace proseminaryjne i seminaryjne, które publikujemy w „Kunszcie”, więc na Wasze zgłoszenia czekamy do 20 września.

Zapoznajcie się dokładnie z Regulaminem publikowania i wszystkimi wymogami, które znajdziecie tutaj: http://bit.ly/1gm2epI

W razie jakichkolwiek wątpliwości piszcie do nas na kunszt@kohasz.pl

Więcej informacji:https://www.facebook.com/events/1482218665426014/

Miejsce: Warszawa
Termin: 22 X 2015
Zgłoszenia: 10 IX 2015
Link: www.konferencja-snr.spoleczna.pl/

______

Katedra Socjologii Stosowanej, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Społeczna Akademia Nauk

zaprasza na konferencje

Społeczeństwo na rozdrożach

W tym roku zapraszamy Państwa do debat w ramach dwóch bloków tematycznych:
Blok pierwszy: Ład i patologie we współczesnej przestrzeni społecznej
Szybkie tempo przemian życia społecznego i ich charakter generują różne zagrożenia, które mogą tworzyć nowe porządki (łady) bądź prowadzić do dysfunkcji i patologii.
Zagrożenia mogą mieć charakter cywilizacyjny, kulturowy, mogą wiązać się z konfliktami społecznymi, politycznymi, religijnymi, ksenofobią, przestępczością, przemocą, lobbingiem, stalkingiem, totalitaryzmami, ograniczeniami wolności i godności ludzi, wykluczeniami społecznymi, cyberprzemocą, inwigilacją globalną. Mogą wynikać także z kryzysów w gospodarce, rodzinie, kondycji psychicznej i w innych dziedzinach. Przemiany społeczne tworzą również nowe porządki, wzory indywidualnych i zbiorowych działań, nowe modele rodziny, nowe formy relacji interpersonalnych, typy karier itd.
W debacie oczekujemy wieloaspektowego podejścia do zagrożeń społecznego ładu, opisu przejawów deregulacji i dewiacji społecznych, a także przykładów kreacji form nowego ładu aksjonormatywnego.
Blok drugi: Dziennikarstwo śledcze i interwencyjne
Zarówno złożoność życia społecznego, szybkie tempo zmian, niedojrzałość struktur demokratycznych i konieczność przemian mentalności ludzi oraz ciągle duży kapitał społecznego zaufania do mediów zmusza je do pełnienia funkcji: sprawozdawczych, kontrolnych, interwencyjnych, a nawet – śledczych.
W ramach proponowanej debaty pragniemy zachęcić Państwa do dyskusji nad wkładem polskich mediów w zwalczaniu przemocy, korupcji i patologii władzy oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przez instytucje państwowe, jak również nakłonić do wymiany opinii na temat oceny programów interwencyjnych i śledczych, zarówno pod kątem ich skuteczności, jak i poziomu warsztatu, a także przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej.

Dane kontaktowe:

www.konferencja-snr.spoleczna.pl/
e-mail: konferencja-snr@spoleczna.pl
Informacji udziela także:
dr Ewa Stroińska (tel. 609-048-533, e-mail: estroinska@spoleczna.pl)

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  01 IX -06 XI 2015
Zgłoszenia: 01 IX  2015
Link: http://online.stanford.edu/course/writing-sciences

______

1 września 2015 r. rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnego kursu online pt. „Writing in the Sciences”, którego organizatorem jest Stanford University. Kurs będzie trwał osiem tygodni od 1 września do 6 listopada 2015 r. Zapisy na kurs prowadzone są na stronie internetowej Stanford University.

 

Podobnie jak w poprzednim roku kurs będzie przeprowadzony w następujących blokach tematycznych:
 • Tydzień 1 – Wprowadzenie, zasady efektywnego pisania, eliminacja zbędnego materiału.
 • Tydzień 2 – Zasady efektywnego pisania, czasowniki.
 • Tydzień 3 – Umiejętność tworzenia lepszych zdań i paragrafów.
 • Tydzień 4 – Organizacja i usprawnienie procesu pisania.
 • Tydzień 5 – Pierwotna forma rękopisu.
 • Tydzień 6 – Recenzje, komentarze, opinie autorskie a proces publikacji.
 • Tydzień 7 – Problemy w naukowym pisaniu: plagiat, autoplagiat, autorstwo, ghostwriting, powtarzalne badania naukowe.
 • Tydzień 8 - Jak dokonać recenzji naukowej i  jak komunikować się z odbiorcami
Zgodnie z informacjami organizatorów kurs wymagał od jego uczestników zaangażowania na poziomie od 4 do 8 godzin tygodniowo. Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin. Zdanie go na poziome 60 procent, gwarantuje uzyskanie certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu.
Jeżeli nie chcecie czekać do września – pełny zapis wszystkich lekcji z poprzedniej edycji kursu można znaleźć http://www.granty-na-badania.com/2014/03/akademia-naukowca-cz-9-kurs-pisania.html
Jeżeli zaś szukacie jeszcze więcej informacji o kursach i książkach dotyczących pisania artykułów naukowych, to zachęcamy do lektury wpisu Pisz dobre artykuły naukowe http://www.granty-na-badania.com/2014/07/won-pisz-dobre-artykuy-naukowe.html
Zapisy na kurs pt. „Writing in the Sciences” http://online.stanford.edu/course/writing-sciences

Miejsce: Kalamazoo
Termin:12-15 V 2016
Zgłoszenia: 15 IX 2015
Link: http://www.medievalart.org/icmacommunitynews/2015/7/27/reassessing-kantorowiczs-the-kings-two-bodies-representations-of-secular-power-in-word-and-image

______

Session to be held at the 51st International Congress on Medieval Studies in Kalamazoo, Michigan, 12-15 May 2016

Since its publication in 1957, Ernst Kantorowicz’s The King’s Two Bodies has achieved canonical status in the field of medieval history. This sweeping account of medieval political theology describes how the king came to be perceived as a gemina persona, possessing both a “body natural” (material and mortal) and a “body politic” (immaterial and immortal). While art historians frequently cite the book in their analyses of medieval iconography, many scholars have criticized Kantorowicz’s study for a variety of perceived faults, in particular for being reductive or anachronistic, as epitomized by its application of an early modern (Tudor) political theory to earlier centuries. One of the best-known and most pointed critiques came early on from R. W. Southern, who accused it of “put[ting] the symbol before the reality.”

This session invites papers that critically engage with Kantorowicz’s paradigm of the king’s two bodies in order to reassess its benefits and/or limitations as a means of interpreting medieval texts and images. The organizers conceive of this panel as an opportunity to interrogate Kantorowicz’s methods and conclusions, to examine the utility of the “two bodies” as a hermeneutic paradigm, and to consider the implications of this provocative book for twenty-first-century scholarship.

While all of the selected papers will address articulations of secular power, a variety of approaches is possible. Questions and issues might include: regional specificities in the expression of power; the differentiation in the perception of power as embodied by female versus male rulers; the conspicuous presence or conspicuous absence of sacred references in courtly texts/images/objects; the formation of royal identity and the legitimization of new or contested rulers; religious language, symbolism, or imagery in diplomatics; the pragmatic and/or legal function of images of power; shifts in imagery and meaning across time; the role of likeness and naturalism (or, conversely, of abstraction) in identity formation; etc. Submissions from historians and art historians are encouraged.

Deadline for abstracts: 15 Sept. 2015

Proposals should include the following:

1) A one-page abstract

2) A completed Participant Information Form (PIF)

http://wmich.edu/medieval/congress/submissions/index.html#PIF

3) A CV with email, mailing address and phone number.

Please forward proposals to the organizers:

Melanie Hanan, Fordham University, mhanan@fordham.edu

AND

Shannon L. Wearing, Institute of Fine Arts, New York University, slwearing@gmail.com


 • RSS