konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 9.2015

Miejsce: Odessa
Termin: 19-20 XI 2015
Zgłoszenia: 10 XI 2015
Link:

______

Towarzystwo naukowe etnologiczne studentów Odesskiego Narodowego Uniwersytetu Miecznikowa ma zaszczyt zaprosić na
V Międzynarodową Konferencję Naukową dla studentów, doktoranci i młodzi naukowcy
„Kultura etniczna w zglobalizowanym świecie”

Konferencja odbędzie się na Wydziale Historycznym Odesskiego Narodowego Uniwersytetu Miecznikowa dniach 19-20 listopada 2015 r.

Następujące obszary pracy:
Historia etnografii
Regionalne cechy tradycyjnej kultury
Cechy pogranicza kultur etnicznych
Tradycja i innowacja w kulturze grup etnicznych
Problemy etniczności

Języki konferencji – ukraiński, rosyjski, białoruski, mołdawski, rumuński, angielski, polski.
Podróże, zakwaterowanie, wyżywienie wg uczestników.
Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów. Opłata publikacji – 30 UAH. 1 strona tekstu. Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres: nest_onu@ukr.net
Telefon: (38) 063-93-82-460 – Strelcowa Anastazja
Komitet Organizacyjny

Miejsce: Olsztyn
Termin: 18 XI 2015
Zgłoszenia: 10 X 2015
Link:

______

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

zapraszają na konferencje

Siedemdziesięciolecie przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury

Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie przy ulicy Kurta Obitza 1 . Proponowane zagadnienia:
Proces ekspatriacji ludności od strony formalnej i administracyjnej (m.in. transport, funkcjonowanie sieci Urzędów Repatriacyjnych, podstawowe problemy związane z osiedlaniem się ludności z Kresów Północno-Wschodnich na Warmii i Mazurach).
Wspomnienia ekspatriantów i ich rodzin obejmujące ostatnie dni na Wileńszczyźnie , moment wyjazdu, a także funkcjonowanie w nowej rzeczywistości(maksymalnie do upływu 2 lat po przyjeździe).
Wkład ekspatriantów z Kresów Północno-Wschodnich w rozwój regionu z uwzględnieniem aktywności zawodowej, społeczno-kulturalnej, naukowej na przestrzeni minionego siedemdziesięciolecia.
Organizatorzy są otwarci także na inne propozycje tematów nie mieszczące się w proponowanych powyżej zagadnieniach, ale wpisujące się w ideę konferencji. Zwieńczeniem prezentacji i wystąpień będzie publikacja pokonferencyjna.

Formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany zainteresowanym drogą e-mailową. Informację o zakwalifikowaniu organizatorzy przekażą do dnia 25 października br.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt:
Adres e-mail: 70latwilnian@wp.pl
Piotr Bojarski tel :604-559-294

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce: Poznań
Termin: 24-25 IX 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

W dniach 24-25 września 2015 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klsycznej UAM w Poznaniu odbędzie się International Workshop on Hellenistic Poetry. Obrady będą miały miejsce w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 (IV piętro).

Program:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pozna%C5%84-Workshop-on-Hellenistic-Poetry-Programme.pdf

Miejsce: Siedlce
Termin: 22-23 X 2015
Zgłoszenia:20 IX 2015
Link: http://www.insib.uph.edu.pl/dydaktyka/429-ii-konferencja-polska-rosja

______

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w:

II Międzynarodowym Seminarium Naukowym z cyklu

Polska-Rosja

na temat:

Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Implikacje dla Polski

które odbędzie się 22-23 października 2015 roku

w Wydziale Humanistycznym

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

w Siedlcach

(Siedlce, ul. Żytnia 39)

WSPÓŁORGANIZATORZY SEMINARIUM:

Państwowy Uniwersytet w Tambowie, Federacja Rosyjska

Państwowy Uniwersytet w Riazaniu, Federacja Rosyjska

Uniwersytet Stradynia, Łotwa

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego

PATRONAT MEDIALNY

Tygodnik Siedlecki, TV Wschód

CEL SEMINARIUM

Celem seminarium będzie wymiana poglądów, opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych środowisk naukowych dotyczących polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i jej implikacji dla Polski

BLOKI TEMATYCZNE

-        Cele polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

-        Czynnik surowcowy w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

-        Czynnik militarny w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

-        Relacje NATO – Federacja Rosyjska

-        Relacje Unia Europejska – Federacja Rosyjska

-        Relacje USA – Rosja

-        Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw – implikacje dla Polski

-        Mniejszość rosyjska w polityce bezpieczeństwa Rosji

-        Konsekwencje konfliktu ukraińskiego dla Polski

-        Inne propozycje zgłaszane przez autorów

Języki robocze seminarium: polski, rosyjski, angielski

Rezultatem seminarium będzie recenzowana publikacja naukowa zawierająca artykuły jej uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych tekstów.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres: konferencja.bezpieczenstwo@gmail.com

do dn. 15.01.2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą należy odesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: konferencja.bezpieczenstwo@gmail.com lub pocztą na adres korespondencyjny INSiB do 20.09.2015 r.

Opłata seminaryjna wynosi: 370 PLN (90 euro) i obejmuje pełne wyżywienie, materiały seminaryjne oraz publikacje prezentowanych prac. Opłatę za udział w seminarium należy uiścić do 30 września 2015 r. na konto 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 (Bank Pekao I Oddział Siedlce) w tytule przelewu podając imię i nazwisko wraz z dopiskiem: Seminarium Polska-Rosja.

Organizatorzy nie zapewniają i nie rezerwują noclegów.

Więcej informacji:

http://www.insib.uph.edu.pl/dydaktyka/429-ii-konferencja-polska-rosja

Formularz zgłoszeniowy:

http://www.insib.uph.edu.pl/dydaktyka/429-ii-konferencja-polska-rosja

Miejsce: Kraków
Termin: 23-25 X 2015
Zgłoszenia:15 IX 2015
Link:

______

Koło Naukowe Studentów Historyków oraz pracownicy i studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zaszczyt zaprosić na XIII Ogólnopolską Konferencje Studentów Historyków Wojskowości. Odbędzie się ona w dniach 23-25 października 2015 r. w Krakowie. KNHS UJ będzie miało okazję po raz pierwszy zorganizować to wydarzenie.

XIII OKSHW to kolejna edycja największej w Polsce konferencji dotyczącej dziejów wojskowości. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie epoki, od antyku po dzieje najnowsze. Młodzi historycy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich najświeższych wyników badań oraz do przedyskutowania ich w większym gronie.

Na zgłoszenia czekamy do 15.09.2015 r. Prosimy o wypełnienie podanego w linku formularza. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Koszt udziału to 45 zł.

https://docs.google.com/forms/d/1tGPPiUnAvjgXFTTdr2_wNjJpo5Wh8iBFsWTqMAeymwM/viewform?c=0&w=1

Miejsce: Warszawa
Termin: 15 IX 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

Instytut Filologii Klasycznej UW i Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW zapraszają na na wykład Benjamina Acosta-Hughes z Ohio State University, zatytułowany A Little Studied Dialogue. Platonic Eros and Callimachean Epigram. Wykład odbędzie się 15 września 2015 r. o godz. 15.00 przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 w sali 103.

Miejsce: Lublin
Termin: 13 XI 2015
Zgłoszenia: 05 X 2015
Link: https://gloriavictims.wordpress.com/

______

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Gloria victims – konflikt w świecie człowieka, człowiek w świecie konfliktu. Konferencja odbędzie się 13 listopada 2015 roku w Lublinie w Instytucie Filozofii UMCS. Planowaną problematykę zawiera abstrakt umieszczony na stronie „o konferencji”. Do udziału zapraszamy filozofów, historyków, politologów, dziennikarzy, kulturoznawców oraz inne osoby zainteresowane powyższą problematyką. Tematy oraz abstrakty prosimy przesyłać na adres gloria.victims@outlook.com do 5 października 2015. Nadesłane propozycje zostaną rozpatrzone do 10 października, a o przyjęciu poinformujemy Państwa drogą e-mailową. Nie przewidujemy opłat konferencyjnych, a koszty wyżywienia i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Więcej informacji pod adresem: https://gloriavictims.wordpress.com/

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 23 X 2015
Link: http://ihpan.edu.pl/aktualnosci/1825-ogloszenie-konkurs-imienia-profesora-jerzego-michalskiego-na-najlepsza-recenzje-naukowa-z-zakresu-historii

______

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego
na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza trzecią edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2014-2015.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W trzeciej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2015 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że w drugiej edycji konkursu nagrodę przyznano prof. Januszowi Żarnowskiemu za recenzję z książki Marcina Zaremby Wielka trwoga: Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys opublikowaną na łamach „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych” t. 73, 2013.

Regulamin konkursu dostępny pod adresem:

http://ihpan.edu.pl/aktualnosci/1825-ogloszenie-konkurs-imienia-profesora-jerzego-michalskiego-na-najlepsza-recenzje-naukowa-z-zakresu-historii

Miejsce: Częstochowa
Termin: 16 IX 2015
Zgłoszenia:
Link: http://www.wfh.ajd.czest.pl/n1310,Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa–Od-czytywanie-Dlugosza

______

W związku z obchodami 600. rocznicy urodzin Jana Długosza, chcąc upamiętnić tego wielkiego kronikarza, historyka, pisarza, wychowawcę młodzieży, związanego z podczęstochowską Brzeźnicą i Kłobuckiem, pragniemy zaprosić wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, studentów, oraz osoby zainteresowane do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Od-czytywanie Długosza”.

Konferencja rozpocznie się dnia 16 września o godz. 15.00 w Zespole Klasztornym Parafii św. Zygmunta przy ul. Krakowskiej 1. W załączeniu szczegółowy harmonogram obrad.

Serdecznie zapraszamy!

Program dostępny pod adresem:

http://www.wfh.ajd.czest.pl/media/domeny/120/download/od-czytywanie-program.pdf

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 X 2015
Link: http://www.kfk.us.edu.pl/pliki/scripta.pdf

______

CfP: Scripta Classica 13

Redakcja czasopisma Scripta Classica zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych z zakresu antyku i jego recepcji do tomu XIII (2016). Artykuły w jednym z języków kongresowych należy przesyłać do 31 października na adres antykplus@gmail.com. Zasady redakcyjne: http://www.kfk.us.edu.pl/pliki/scripta.pdf


  • RSS