konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 10.2015

Miejsce: Oświęcim
Termin: 04 XII 2015
Zgłoszenia: 14 XI 2015
Link: https://www.pol-int.org/en/node/3248

______

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Środkowa

w 70. rocznicę wysiedleń i przesiedleń” po II wojnie światowej”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zapraszają na konferencję naukową „Europa Środkowa w 70. rocznicę wysiedleń i przesiedleń po II wojnie światowej”, która odbędzie się w Oświęcimiu w dniu 4 grudnia 2015 r.

Rok 2015 jest pod wieloma względami rokiem wielkich rocznic. Wśród wielu wydarzeń mających miejsce w przeszłości należy wspomnieć również 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej a zarazem początku wysiedleń i przesiedleń, o charakterze masowym, które wpływały na zmianę narodowościowego oblicza środkowej części kontynentu. W opinii Organizatorów jest to wydarzenie na tyle istotne, iż warto mu poświęcić debatę naukową cyklicznej, corocznej, konferencji odbywającej się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, która poświęcona jest tematyce środkowoeuropejskiej. Spotkanie będzie zarazem kontynuacją rozważań zapoczątkowanych w grudniu 2013 r. podczas pierwszej konferencji.
Postanowienia konferencji poczdamskiej z jednej a wydarzenia ostatnich miesięcy II wojny światowej były początkiem przymusowych przesiedleń ludności, które objęły liczne grupy narodowościowe. Jednak nie należy zapominać, iż tego rodzaju przemieszczenia miały miejsce już wcześniej. Ich przebieg był zróżnicowany.
Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany opinii oraz prezentacji wyników badań dotyczących procesu przesiedleń w środkowej części kontynentu a także zastanowienie się nad ich skutkami. Pod wieloma względami są one zresztą dostrzegalne obecnie.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny dlatego też zapraszamy do Oświęcimia historyków, socjologów, politologów, prawników, ekonomistów, demografów i przedstawicieli innych nauk.
Organizatorzy zapewniają kolację w dniu 4 grudnia oraz publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów naukowych w naszej serii wydawniczej „Europa Środkowa. Central Europe”.
Za dodatkową opłatą proponujemy noclegi po preferencyjnych cenach.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

- dla doktorów i samodzielnych pracowników nauki: 180 złotych,
- dla doktorantów i magistrów: 150 złotych,
- dla pozostałych (np. studentów): 100 złotych

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do selekcji przysłanych zgłoszeń.
Składanie zgłoszeń będzie przebiegało według następującego terminarza:
do 14 listopada 2015 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy: centraleurope@wp.pl
do 20 listopada 2015 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia,
do 28 listopada 2015 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
do 1 grudnia 2015 r. – przesłanie ostatecznego planu konferencji przez organizatorów.

Opłatę konferencyjną prosimy uregulować przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Numer konta:28 8110 0000 2001 0042 0912 0001
Z dopiskiem: Konferencja Europa Środkowa 2015

Serdecznie zapraszamy w imieniu JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Prof. dra hab. Witolda Stankowskiego

Dr Krzysztof Koźbiał (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
e-mail: krzkoz@ces.uj.edu.pl, tel. 693 653 135
Dr Krzysztof Żarna (Przewodniczący Komitetu Naukowego)
e-mail: zrnk75@wp.pl, tel. 696 812 871

Adres do korespondencji:

Instytut Nauk o Polityce im. Jana Karskiego PWSZ im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu
ul. Kolbego 8, p. 114, Collegium sub Horologio
32-600 Oświęcim
Tel. + 48 33 842 98 28

EUROPA ŚRODKOWA W 70. ROCZNICĘ WYSIEDLEŃ I PRZESIEDLEŃ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

4 grudnia 2015 r. , PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz proszę przesłać do 14 listopada 2015 r. na adres: centraleurope@wp.pl

Imię i Nazwisko:

Tytuł naukowy, stopień, zajmowane stanowisko:

Uczelnia, Instytucja, adres (ulica, nr, kod, miasto):

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Dane do faktury:

Adres, na który faktura ma być przesłana:

TYTUŁ WYSTĄPIENIA:

ABSTRAKT (maksymalnie 1500 znaków):

UWAGI:

Miejsce: Kraków
Termin: 29 X 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

Pracownia Literatury Renesansu (Katedra Historii Literatury Staropolskiej UJ) zaprasza na wykład, który wygłoszą w ramach konferencji „Retoryka i Muzyka” dr Wojciech Ryczek i dr Tomasz Górny (Wydział Polonistyki UJ) na temat Od Burmeistra do Bacha, czyli figury retoryczne w teorii i praktyce. Wykład odbędzie się 29 października o godz. 15.30 przy ul. Gołębiej 20, w sali 18.

Miejsce: Kraków
Termin: 06 XI 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

6 listopada o godz. 17.00 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do swojego oddziału Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 na wernisaż wystawy„Zwierzyniec zaprasza: Dębniki”.
W związku z tym zapraszamy nie tylko dawnych i obecnych mieszkańców Dębnik, ale także wszystkich miłośników Krakowa i osoby zainteresowane poznawaniem historii lokalnej. Wystawa przedstawia dzieje Dębnik od najstarszych wzmianek aż po czasy współczesne, pokazuje sposób w jaki dawna wieś Dębniki, przekształciła się w przedmieście Krakowa, a następnie stała się jego częścią. Opowiada również o zmianach, jakie zaszły na Dębnikach w ostatnich dekadach. Bohaterem wystawy będą przede wszystkim ludzie, którzy mieszkali na Dębnikach i tworzyli specyficzną atmosferę tego urokliwego zakątka na mapie Krakowa. Obok oryginalnych dokumentów, archiwalnych fotografii oraz wybranych z kolekcji grafiki i malarstwa pejzaży wiejskich Dębnik, na wystawie będzie można zobaczyć m.in. wyroby przemysłowe produkowane na Dębnikach, głównie ceramikę, zabytki archeologiczne znalezione na ich terenie oraz zdjęcia i pamiątki rodzinne udostępnione przez osoby związane w różny sposób z Dębnikami.  Będzie można posłuchać fragmentu wodewilu „Śluby dębnickie” oraz obejrzeć film dokumentalny „Nieznane Dębniki„, zrealizowany przez uczniów Gimnazjum nr 22 w Krakowie w ramach projektu edukacyjnego „Moje Dębniki”.

Kurator wystawy: Bartosz Heksel, e-mail: b.heksel@mhk.pl, tel. 12 656-56-25

Miejsce: Kraków
Termin: 15 XI 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

Wszystko co dobre kiedyś się kończy
– dlatego 15 listopada 2015 r. (niedziela) zapraszamy do Pałacu Krzysztofory na
finisaż wystawy „Wolne Miasto Kraków – w poszukiwaniu nowoczesności”.

Tematem przewodnim będą podjęte w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej „regulacja i „upięknianie” miasta.

Każdy znajdzie tego dnia coś dla siebie: i najmłodsi obywatele, i miłośnicy teatru oraz tacy, którym bliska jest debata społeczna.
I oczywiście zapraszamy na ostatnie, kuratorskie oprowadzania po wystawie!
Drugiej takiej okazji już nie będzie!

Dodatkowych informacji udzielają:
Iwona Kawalla , i.kawalla@mhk.pl; 12 411-99-18 w. 137
Dominik Lulewicz, d.lulewicz@mhk.pl;  12 619-23-48

es Visiteurs 3: la Terreur

Miejsce: Praga
Termin: 10-11 XII 2015
Zgłoszenia: 01 XI 2015
Link:

______

Institute of Classical Archaeology

Faculty of Arts

Charles University in Prague

CALL FOR PAPERS

The 4th PeClA 2015 International Postgraduate Conference (Perspectives in Classical Archaeology 2015) held at the Charles University in Prague, Czech Republic.

Thursday and Friday, 10th – 11th December, 2015

PeClA 2015 is a two days conference in Classical Archaeology and Classics for postgraduate and doctoral students in order to present their research to other colleagues. It traditionally offers a space for discussion, exchange of ideas and meeting others in a friendly and supportive environment.

This year the theme of the conference is:

FROM ELITES TO THE OTHERS. DEGREES OF VISIBILITY

Classical scholarship for centuries naturally tended to study unique and/or spectacular evidence of ancient world in both literary and material culture. Analysis of such facts was valuable in describing and understanding most influential social structures/factors/processes of the past. Several archaeological projects have recently set up a new perspective in viewing the ancient society. The focus on the lower class reflects structure and complexity of the past societies. The “invisible” mass of people always somehow stands behind the activity of the elites. Such approach can be applied to all possible archaeological components separately and/or together from rural and urban settlement, industrial and religious facilities, resources and communications to burials, supplemented with historical, linguistic and art-historical studies reveal the way of living and thinking of ancient populations. We believe that any research as well as new theoretical approach can attribute to creation of innovative interpretations and a shift in our understanding of classical culture.

Conceived broadly, this theme gives young scholars full play to present and discuss their opinions and thoughts applicable to the theme. Welcome are papers from postgraduates in all stages of their research, both theoretical and practical. We believe that this conference will allow participants to meet, collaborate and share their ideas in a helpful atmosphere.

Keynote lecture: Dr. Emanuele Vaccaro (University of Cambridge),                                                                            Co-Director of the Roman Peasant Crew Project

Abstracts of no more than 500 words for a 20-minute paper or for poster (portrait, paper size 70×100 cm) are expected before November 1st, 2015 at e-mail: PeKla.conference@ff.cuni.cz (note that the Czech abbreviation is with K). If you have any further enquiries, please use the same e-mail address before the deadline. Applicants will be notified by the beginning of November.

Conference fee: EUR 20,- (covers refreshment during the conference breaks; payable during the registration); Conference language: English

The after-conference informal programme will culminate on Friday 11th December evening in the Departmental “Christmas/Saturnalia Party”!

Looking forward to seeing you in Prague,

The organisers: Pavel Titz – Stanislava Kučová – Jiří Musil – Peter Pavuk

Miejsce: Kraków
Termin: 26 lub 27 XI 2015
Zgłoszenia: 07 XI 2015
Link:

______

Koło Naukowe Doktorantów WHiDK UPJPII w Krakowie ma zaszczyt ogłosić, iż dnia 26 lub 27 listopada 2015r. odbędzie się kolejna otwarta sesja naukowa w ramach cyklu „Historia caffè” poświęcona rocznicy 800-lecia obrad Soboru Laterańskiego IV.

 
Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych zainteresowanych tematyką soborową do podzielenia się swoimi badaniami i zaprezentowania ich na forum publicznym.
 
Proponowana tematyka zagadnień:
- Sobór laterański IV – przyczyny i skutki zwołania
- papież Innocenty III – życie i działalność
 
Na zgłoszenia czekamy do 7 listopada 2015r. pod adresem mailowym: doktoranci.kontakt@gmail.com
 
Listę prelegentów podamy do publicznej wiadomości 9 listopada 2015r.
 
W treści maila prosimy o podanie następujących informacji:
 
imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, numer telefonu, tytuł referatu, abstrakt do 200 słów.
 
Szczegółowe informacje: kołonaukowedoktorantow.blogspot.com

Miejsce: Kraków
Termin: 23-24 X 2015
Zgłoszenia:
Link: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/952-konferencja-parlamentaryzm-korony-i-litwy-xv-xviii-wiek

______

II Konferencja Polsko-Litewska w Krakowie

Parlamentaryzm Korony i Litwy (XV-XVIII wiek)

Program dostępny pod adresem:

http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/952-konferencja-parlamentaryzm-korony-i-litwy-xv-xviii-wiek

Miejsce: Lublin
Termin: 22 X 2015
Zgłoszenia:
Link:

______

 

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy TN KUL zaprasza 22 października o godz. 18 na pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie, podczas którego ks. prof. Leon Nieścior OMI wygłosi wykład pt. Napis na krzyżu Jezusa w łacińskiej interpretacji patrystycznej. Spotkanie odbędzie się w Lublinie przy Al. Racławickich, w Sali 208 Collegium Norwidianum.

Miejsce: Warszawa
Termin: 13 V 2016
Zgłoszenia: 18 I 2016
Link:http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/warszawa/call-for-papers-konferencja-naukowa-pol-wieku-milenium.-religijne,-polityczne-i-spoleczne-aspekty-obchodow-tysiaclecia-chrztu-polski-195619661967-warszawa,-13-maja-2016

______

Konferencja naukowa „Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967)” – Warszawa, 13 maja 2016

Na rok 1966 przypadł wielki jubileusz milenium chrztu Polski. W PRL żadna rocznica historyczna nie wywołała tylu emocji; wokół żadnej nie rozgorzał tak otwarty i ostry w formach spór, który pogłębiał antagonizm pomiędzy komunistycznym państwem a Kościołem rzymskokatolickim. Milenijny rok, zwany rokiem „Te Deum”, był zwieńczeniem opracowanego przez internowanego w Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego wieloletniego i kilkustopniowego projektu przygotowań wiernych świeckich i duchowieństwa do tego wyjątkowego jubileuszu. Najważniejszym założeniem tej koncepcji była duchowa i moralna odnowa Polaków, która miała się dokonać w ramach wielkich ogólnonarodowych rekolekcji. Kościelne przygotowania do Sacrum Poloniae Millennium odbyły się w trzech etapach. Zainaugurowały je w 1956 r. (powtórzone rok później w obecności prymasa) Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Zawarte w nich hasła zostały ukierunkowane „na człowieka” i mobilizowały do pracy nad sobą podczas Wielkiej Nowenny Narodu przed Tysiącleciem Chrztu Polski (1957–1966). Ten dziewięcioletni czas duchowego i moralnego wzrastania miał przygotować i niejako wprowadzić wiernych do obchodów wielkiego święta polskiego Kościoła w 1966 r.

Realizacja „projektu Milenium” nie była łatwa i od początku napotkała na przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne. Po 1956 r. Kościół musiał odbudować swoją strukturę, znacznie osłabioną w okresie represyjnej polityki wyznaniowej ekipy Bolesława Bieruta. W latach izolacji kardynała Wyszyńskiego (1953–1956) zagroziło mu realnie „upaństwowienie”, polegające na całkowitym podporządkowaniu komunistycznej ekipie władzy – na wzór tego, co po 1945 r. stało się z Kościołem w Czechosłowacji. W determinowanej przez przemiany polskiego Października ’56 nowej sytuacji społeczno-politycznej relacje na linii państwo – Kościół nie były już tak napięte jak wcześniej, pomimo to symbolem epoki gomułkowskiej stał się m.in. inspirowany przez komunistów spór wokół Milenium. W ramach trwających niemal dekadę przygotowań do tego wielkiego jubileuszu hierarchowie mobilizowali wiernych do pogłębionej, a nie fasadowej odnowy duchowości i religijności, co było szczególnie istotne w kontekście kilkunastu lat komunistycznych eksperymentów z zakresu laicyzacji i ateizacji oraz funkcjonowania w warunkach nakreślonych przez quasi-totalitarną peerelowską rzeczywistość.

Obchody milenijne miały przede wszystkim wymiar religijno-duchowy. Pośrednio stanowiły również wyzwanie rzucone „nowej” ekipie Władysława Gomułki, która niedługo po październikowych politycznych zawirowaniach przystąpiła do przykręcania śruby w relacjach z Kościołem. Konkurencyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, realizowane w latach 1960–1966, były nie tylko odsłoną inspirowanej przez władze partyjno-państwowe walki o rząd dusz Polaków, lecz także po raz kolejny pokazały istotę peerelowskiej niby-praworządności. Nie znaczy to wcale, że wysiłki zmierzające do uczczenia ahistorycznie datowanego na 1966 r. tysiąclecia państwowości zostały zupełnie pozbawione pozytywnych aspektów. Dzięki hojnym dotacjom rozwijały się historia i archeologia, powstawały setki szkół, pracowano nad poprawą infrastruktury. Inna rzecz, że wszystko to odbywało się w ramach polityczno-propagandowego zapotrzebowania.

W kwietniu 2016 r. minie doniosła rocznica 1050-lecia chrztu Polski. Zapewne stanie się ona pretekstem do pogłębionej refleksji nie tylko nad przeszłością, lecz przede wszystkim nad przyszłością polskiego Kościoła. Skąd jesteśmy i dokąd idziemy? – to pytanie wiele razy zostanie powtórzone w tym wyjątkowym okresie. Ale rok 2016 przywoła także inną, bardziej świeżą pamięć historyczną, która wiąże się z obchodami milenijnymi przed pół wiekiem. W 1966 r. PRL stała się areną wydarzeń, które nie miały precedensu w poddanej komunistycznemu zniewoleniu Europie. Kościół świętował tysiąclecie chrztu Polski. Nieszczęście polegało jednak na tym, że ta wyjątkowa rocznica przebiegała właściwie od początku w atmosferze wywołanego przez komunistów „bratobójczego” sporu nie tylko o polską historię, lecz przede wszystkim o polską tożsamość. Spór ten posłużył ekipie Gomułki jako paliwo do bieżącej walki politycznej z hierarchicznym Kościołem i katolickim w swej masie narodem. Nie zważając na okoliczności bezpowrotnie stracono wtedy szansę na godne uczczenie jednej z najważniejszych dat w wielowiekowej historii Polski.

Z okazji tych wydarzeń Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967)”. Do udziału w niej zapraszamy szerokie grono badaczy (nie tylko historyków) reprezentujących różne środowiska naukowe. Chcemy, żeby konferencja stała się inspiracją do interdyscyplinarnej, krytycznej dyskusji o wieloaspektowym charakterze obchodów Milenium. Kładziemy nacisk na to, żeby pogłębione merytorycznie referaty wnosiły wymagany dla konferencji naukowej aport nowości. Chcemy przy tym uniknąć pułapki łatwego mitologizowania przeszłości i prostej apologetyki. Zapraszamy zatem badaczy, którzy spojrzą na wydarzenia sprzed pięćdziesięciu (i więcej) lat także krytycznym okiem. Mamy nadzieję, że dzięki rzetelnej naukowej dyskusji uda się nam odtworzyć milenijny fenomen, jakiego świadkiem była Polska w latach 1956–1966/1967.

Interesuje nas przede wszystkim prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych z historią obchodów kościelnego Milenium. Przy tej okazji chcielibyśmy jednak również – na zasadzie koniecznego kontrapunktu – omówić wybrane aspekty państwowych obchodów Tysiąclecia i politycznego (wykraczającego także poza granice PRL) sporu państwo-Kościół, jaki zogniskował się wokół roku 1966. Wszystko to pragniemy zaprezentować w obrębie studiów z zakresu makro- i mikrohistorii. Zależy nam na uchwyceniu dynamiki ówczesnych zdarzeń, ich bogactwa i różnorodności. Chcielibyśmy znaleźć odpowiedź na wiele „okołomilenijnych” pytań: Czym w istocie zakończył się wieloletni cykl przygotowań Kościoła do wielkiego jubileuszu chrztu Polski? Czy pięćdziesiąt lat temu było możliwe jego godne uczczenie? Czy pomimo wszystkich obiektywnych przeszkód Milenium było sukcesem, a może wprost przeciwnie – nie spełniło pokładanych w nim nadziei i okazało się (np. w dłuższej perspektywie) porażką polskiego Kościoła? Czy i jakie skutki Milenium odczuwamy do dziś? Czy o Milenium w ogóle pamiętamy i czy chcemy pamiętać? Dlaczego rok 1966 jest najsłabiej rozpoznany spośród innych ważnych dat – tzw. polskich miesięcy? Czy możemy to zmienić?

Pytania, wątpliwości i uwagi związane z konferencją prosimy kierować na adres jej pomysłodawcy i koordynatora dr. Bartłomieja Noszczaka (OBEP IPN w Warszawie).

Kontakt: tel. (0-22) 860-70-40, e-mail bartlomiej.noszczak@ipn.gov.pl

Czas i miejsce konferencji: 13 maja 2016 r., Warszawa, Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i zaprezentowaniem w jej takcie wyników własnych badań prosimy o kontakt i przysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia najpóźniej do 18 stycznia 2016 r. na adres: bartlomiej.noszczak@ipn.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/warszawa/call-for-papers-konferencja-naukowa-pol-wieku-milenium.-religijne,-polityczne-i-spoleczne-aspekty-obchodow-tysiaclecia-chrztu-polski-195619661967-warszawa,-13-maja-2016

Miejsce:Pruszków
Termin: 24 X 2015
Zgłoszenia:
Link: http://mshm.pl/wp/

______

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na prelekcję z cyklu “Podróżując przez Antyk”. Dnia 24 października 2015 o godz. 16.00 Mateusz Łobacz (Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Antyku „Hellas et Roma” w Lublinie) wygłosi referat pt. Strażnicy wiecznego ognia – o Persepolis, magach i królach dynastii Achemenidów. Wstęp wolny


  • RSS