konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 12.2015

Świątecznie

Brak komentarzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku Redakcja Bloga Konferencje-Historyczne życzy wszystkim miłośnikom Historii prawdziwie świątecznej, rodzinnej atmosfery oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2016 roku. Jednocześnie dziękujemy za kolejny rok wspólnie spędzony w poszukiwaniach konferencji historycznych.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 05 II 2016
Link:

______

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność rozpoczyna obecnie rekrutację uczestników do 1 edycji międzynarodowego projektu wizyt studyjnych pt. “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”. Przedsięwzięcie zaadresowane jest do młodzieży w wieku 18-25 lat i ma na celu pogłębienie wiedzy młodych Europejczyków o procesach historycznych kształtujących  Europę  XX wieku, przybliżenie zainteresowanym historią narzędzi oraz metod badania i archiwizowania przeszłości, a także dokumentację relacji mówionych i materiałów audio-wizualnych dotyczących historii i tożsamości społeczności pogranicznych Europy.

Wyłonieni w ramach rekrutacji do pierwszej edycji projektu uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z zakresu historii najnowszej, historii mówionej, antropologii oraz archiwistyki, którzy przeszkolą uczestników z podstawowych metod zbierania relacji i digitalizowania fotografii. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy wyjadą na tygodniowe wizyty studyjne do miejscowości przygranicznych w 4 regionach Europy Środkowo-Wschodniej. Chcielibyśmy aby efektem wizyt było zebranie wywiadów i dokumentów wizualnych obrazujących przeszłość danego regionu oraz pogłębiona refleksja wpisująca lokalne narracje historyczne w szerszy kontekst historii Europy. Po dwóch przyszłorocznych edycjach projektu w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca.

Więcej informacji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/In+Between_poster,5117275196.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/In+Between_Informacja+o+projekcie_PL,5117275173.docx

http://chomikuj.pl/konf.hist/In+Between_rekrutacja_+pressinfo_PL,5117275172.docx

Miejsce: Kraków
Termin: 18 XII 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Aleksandry Klęczar (UJ) pt. Tradycja antyczna w kulturze popularnej i dra Andrzeja Wadasa (Kraków) pt. Król w każdym calu. Między Edwardem III a królem Learem: William Szekspir a idea królewska. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.

Miejsce: Kraków
Termin: 11-12 III 2016
Zgłoszenia: 31 XI 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo!

Sekcja Historii Wojen i Wojskowości KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na IV Krakowską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości pt. „Gdy śmierć zapuka do twych drzwi! Miasto a wojna od wojen napoleońskich po kres zimnej wojny”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2016 roku.
Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji! Można to uczynić do dnia 31. stycznia 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1MT3xObYOjD_Vzz0CewIfN89ae0z7YdijzHBzjcA5Dig/viewform

Proponowane przez nas zagadnienia:
1. Miasto-twierdza – znaczenie strategiczne, wpływ istnienia i budowy umocnień na rozwój urbanistyczny.
2. Życie codzienne garnizonów miast. Relacje wojsko-ludność cywilna/ władze wojskowe-władze miejskie.
3. Miasto walczące w stanie oblężenia i jako cel wojny powietrznej. Specyfika walk ulicznych, zarówno wojsk regularnych, jak i partyzanckich. Aprowizacja ludności, a zjawisko czarnego rynku.
4. Infrastruktura miejska, a wojsko – budowa i funkcjonowanie obiektów wojskowych w tkance miejskiej.
5. Miasta jako ośrodki przemysłu wojennego. Przemiany gospodarcze miast pod wpływem czynnika wojskowego.
6. Życie kulturalne miast w trakcie działań wojennych.
7. Zmiany demograficzne pod wpływem działań wojennych – migracje, wysiedlenia, eksterminacje.
8. Zniszczenia wojenne i planowa dewastacja miast. Koncepcje odbudowy/przebudowy miast.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 XII 2015
Link: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/dokumenty/

 

______

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Zasady organizacji Konkursu

Obronione prace na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych należy zgłaszać do dnia 31 grudnia każdego roku (liczy się data wpływu pracy do MSZ). Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

  • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
  • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
  • prawa człowieka;
  • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Konkursu, terminów rozstrzygnięcia, wysokości nagród, są zawarte w aktach prawnych na stronie MSZ http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/dokumenty/

Zasady zgłaszania prac

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

a) opinię recenzenta;
b) opinię promotora;
c) życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz uczelnie do zgłaszania najlepszych prac magisterskich.

Kontakt:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
konkurs.ministra@msz.gov.pl
www.msz.gov.pl
tel: 22 523 8278

Miejsce: Kraków
Termin: 16 XII 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

W ramach Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej organizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w środę 16 grudnia o godz. 18.30 (w sali 108 ) odbędzie wykład dr Adama Mielczarka pt.: 

„Konflikt polityczny i podziały w pamięci zbiorowej. Kształtowanie się antysolidarnościowego dyskursu w środowiskach pracowniczych po wprowadzeniu stanu wojennego”.

Adam Mielczarek jest adiunktem naukowym w Zakładzie Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami ruchów społecznych, w szczególności ruchu społecznego „Solidarności” oraz opozycji komunistycznej w PRL, a także socjologią miasta i samorządu terytorialnego. Jest autorem lub współautorem kilku książek m.in. „Śpiący rycerze: Szeregowi działacze Warszawskiego podziemia wydawniczego lat osiemdziesiątych” (Warszawa 2006). Obecnie od 2013 r. realizuje projekt badawczy „Opozycja – «Solidarność» – Podziemie. Próba teoretycznego ujęcia doświadczenia opozycyjnych ruchów społecznych ostatniej dekady PRL” (grant FUGA Narodowego Centrum Nauki).

Spotkanie ma charakter otwarty.

Miejsce: Skarżysko-Kamienna
Termin: 10-11 III 2016
Zgłoszenia: 02 II 2016
Link:

 

______

 

         Nad Kamienną: W stronę badań regionalnych

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej od wielu lat stara się pielęgnować historię wojska i wojskowości, a także przekazywać wiedzę o dziejach regionu i jego znaczącego wkładu w historię Polski. Istotnym elementem działalności Muzeum jest również podejmowanie pracy badawczej dotyczącej dziejów terenu dzisiejszego miasta, od czasów najdawniejszych po historię najnowszą. Z tego powodu wraz ze Studenckim Kołem Historii Najnowszej UJK postanowiliśmy rozpocząć cykliczne, coroczne spotkania nad Kamienną, które staną się przestrzenią do wymiany doświadczeń i poglądów dla młodych naukowców z zakresu nauk humanistycznych. W dniach 10-11 marca 2016 roku w Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się pierwsza konferencja w ramach spotkań Nad Kamienną, której tematem przewodnim będą badania regionalne dotyczące społeczeństwa, kultury, polityki i gospodarki w XX wieku. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania tematów w dwóch panelach: Region świętokrzyski i jego dziedzictwo w XIX i XX w. oraz Minione dwa stulecie na ziemiach polskich.

Termin zgłoszenia upływa 2 lutego 2016 r., ogłoszenie listy przyjętych referatów – 10 lutego 2016 r. Tematy wraz z abstraktami (max. 200 słów) i bibliografią prosimy wysyłać na adres skhn.ujk@gmail.com. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i w jej ramach organizatorzy zapewniają catering oraz publikację pokonferencyjną. Osoby zainteresowane noclegiem prosimy o informację (dodatkowa opłata).
Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt: b.kasprzyk@muzeum.biz

Miejsce: Wrocław
Termin: 03-04III 2016
Zgłoszenia: 31 I 2016
Link:

 

______

CfP: Narodziny opowieści. Relacje mitu i rytuału w perspektywie kreowania narracji

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Quaestiones Oralitatis pt. Narodziny opowieści. Relacje mitu i rytuału w perspektywie kreowania narracji. Seminarium odbędzie się w dniach 3–4 marca 2016 r. we Wrocławiu. Propozycje tematu można nadsyłać do 31 stycznia na adres pbto.wf@uwr.edu.pl.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2015/12/cfp.qo-iii.pdf

Miejsce: Warszawa
Termin: 18 XII 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Laboratorium Filologii Klasycznej. Tym razem gościem będzie Prof. Zbigniew Lew-Starowicz, który wygłosi wykład pt. Boskie kompleksy i heroiczne wyczyny. Spotykanie odbędzie się w piątek 18 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w siedzibie IFK UW (Krakowskie Przedmieście 1, s. 103, II piętro).

Miejsce: Wrocław
Termin: 16 XII 2015
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład dra Mariusza Plagi pt. Heroiczny czyn Pentheusa. O jednym porównaniu z „Metamorfoz” Owidiusza (III 704-707), który odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 (d. „Ul”) w Czytelni.


  • RSS