konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 1.2016

Miejsce: Poznań
Termin: 09-10 VI 2016
Zgłoszenia:  08 V 2016 (termin przedłużony do 5 VI )
Link:

 

______

Serdecznie pragniemy zaprosić na konferencję pt.

 

„Poznański Czerwiec 1956 roku

w kulturze masowej w latach 1956-2015”

9 – 10 czerwca 2016

Wydział Historyczny UAM

ul. Umultowska 89d

Poznań

Konferencja ma na celu zaprezentowanie, w jaki sposób Poznański Czerwiec 1956 roku jest przedstawiany w literaturze, filmie, prasie, sztukach plastycznych, muzyce, komiksach, czyli w szeroko rozumianej kulturze masowej. Zakres czasowy tematu konferencji obejmuje lata 1956-2015. Zgłoszenia na konferencję i abstrakty (do 1000 znaków) należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 8 maja 2016 roku na adres marcin7855@wp.eu .

Zakres tematyczny referatów musi opierać się na materiałach szeroko pojętej kultury masowej. W przypadku powtórzenia się tematów wystąpień będziemy kontaktować się z uczestnikami w celu ustalenia innego zakresu tematycznego.

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Konferencja+-+Pozna*c5*84ski+Czerwiec+1956+roku+w+kulturzemasowej,5202666795.docx

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

https://www.sendspace.com/file/4d5m5b

Miejsce: Olsztyn
Termin: 18-19 IV  2016
Zgłoszenia: 29 II 2016
Link: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/dzialalnoscinstytutu/Konferencje%20/zyciespolecznokulturalnewpanstwiezakonukrzyzackiego

 

______

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII – XVI w.), Olsztyn 18-19 kwietnia 2016 r.

Instytut Historii I Stosunków Międzynarodowych

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Fundacja ASS w Warszawie

MAZURSKIE CENTRUM KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWE
ZAMEK-RYN

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII – XVI w.)

Olsztyn, 18-19 kwietnia 2016 r.

Wydział Humanistyczny UWM

Zamek-Ryn

 

 

 

Dotychczasowa historiografia zakonu krzyżackiego w głównej mierze koncentruje się wokół tematyki związanej z prowadzonymi w tym okresie działaniami politycznymi oraz szeroko pojętą sytuacją gospodarczą tej Instytucji. W dalszym ciągu jednak badacze z dużą dozą ostrożności podchodzą do kwestii społeczno-kulturalnych. Tematyka ta wzbudza jednak dużą ciekawość. W szczególności bardzo interesującym zagadnieniem jest chociażby próba zrekonstruowania „zwyczajnego dnia” z życia codziennego w państwie zakonu krzyżackiego.

Nie sposób mówić o życiu kulturalnym braci zakonnych nie uwzględniając przy tym chociażby kwestii kulinarnych i bardzo urozmaiconej kuchni wielkich mistrzów pod względem różnorodności dań oraz sposobu ich podawania. Bogactwo smaków, przepych oraz wystawność miała zaspokoić nie tylko wyrafinowane gusta, ale także pokazać potęgę zakonu krzyżackiego oraz jego zamożność.

Nota bene doskonałą okazją do skosztowania rozmaitych potraw były uczty organizowane przez braci zakonnych, na których często gościli również przybysze z zagranicy. Ucztom tym towarzyszyła m.in. muzyka oraz artystyczne występy tancerek.

W biesiadach przygotowywanych z inicjatywy wielkich mistrzów wśród znamienitych gości były również księżne oraz królowe. Przyjmowano je z wielkimi honorami oraz królewskim przepychem. W gestii i zamierzonym interesie Zakonu – jeżeli chodzi o relacje Krzyżaków z kobietami – właśnie tego typu zabiegi miały m. in. na celu pozyskanie odpowiednich korzyści politycznych.

Szeroko sformułowany temat konferencji ma na celu zapewnienie referentom jak najszerszą płaszczyznę wymiany poglądów na tle społecznym i kulturalnym dotyczącym dziejów zakonu krzyżackiego. Pod pojęciem – relacje społeczne – rozumiemy szeroko pojęte stosunki panujące zarówno pomiędzy braćmi zakonnymi w obrębie Zakonu jak i relacje Krzyżaków z otoczeniem zewnętrznym. Z kolei kultura zakonu krzyżackiego wiąże się zarówno z konsumpcją żywnościową, biesiadami oraz towarzyszącym im zabawom. Ponadto ważne miejsce odgrywała również szeroko rozumiana kultura materialna i duchowa Zakonu – ten aspekt również warty jest rozwinięcia w oparciu o spektrum badań.

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorów oraz profesorów do podzielenia się swoimi badaniami, refleksjami oraz uwagami na temat aspektów z życia społeczno-kulturalnego w państwie zakonu krzyżackiego (XIII-XVI w.)

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2016 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Dodatkową atrakcją będzie objazd naukowy (19 kwietnia) i zwiedzanie pokrzyżackiego zamku w Rynie – połączony z sekcją naukową zaproszonych prelegentów. Zamek w Rynie przywita także gości specjalnie przygotowanym na tę okoliczność poczęstunkiem.

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 złotych należy dokonać do dnia 25 marca 2016 r. na konto bankowe: 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 w tytule wpisując numer subkonta: 524-14.880.044-500, tytuł konferencji Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII – XVI w.) oraz imię i nazwisko.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji uroczystą kolację 18 kwietnia, obiady 18 i 19 kwietnia, przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w oddzielnym wydawnictwie monograficznym.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji.

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktem (do 300 słów):

  • Do 29 lutego  2016 r. – przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy:

                zycie-spoleczno-kulturalne1@wp.pl

  • Do 10 marca 2016 r.    – informacje o przyjęciu wystąpienia
  • Do 25 marca 2016 r.    - wniesienie opłaty konferencyjnej
  • Do 5 kwietnia 2016 r.   – przesłanie ostatecznego programu konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Komitet naukowy:

Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych – dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM

Członek zarządu Fundacji Agencji Służby Społecznej w Warszawie  – dr Lech Kościelak

Dyrektor Mazurskiego Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego Zamek-Ryn – Jan Budny

Prof. Sven Ekdahl – Sekretarz Generalny w Instytucie Polsko-Skandynawskim w Kopenhadze

Prof. Alvydas Nikžentaitis – Litewska Akademia Nauk

Komitet organizacyjny:

Mgr Joanna E. Śliczyńska

Mgr Sylwia Skiendziul

Mgr Magdalena Ochmańska

Miejsce: Pszczyna
Termin: 28 I 2016
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/events/901034016677192/

 

______

Pierwsze w tym roku Studium Muzealne odbędzie się w czwartek, 28 stycznia 2016 r., o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej pszczyńskiego zamku. Wykład pt. „Tajemnice rodowych portretów” wygłosi Sylwia Smolarek-Grzegorczyk, Marcin Nyga – kuratorzy wystawy „Galeria portretów. W kręgu wolnych panów, hrabiów i książąt pszczyńskich”

https://www.facebook.com/events/901034016677192/

Miejsce: Kraków
Termin: 29 I 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

 ZAPROSZENIE

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ma zaszczyt zaprosić Państwa na promocję książki:

„Collegium Minus”
autorstwa Dariusza Niemca i Marcina Starzyńskiego

wydanej w serii „Historia budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
Promocja odbędzie się w dniu 29. stycznia 2016. r. (piątek) o godzinie 12.00
w budynku Collegium Minus w Krakowie, przy ul. Gołębiej 11 (Sala Gotycka).

Miejsce: Kraków
Termin: 25 I 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Oddział w Krakowie, podczas którego mgr Piotr Kołpak (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi odczyt pt.

Wokół systemu sfragistycznego prymasa Jana Łaskiego

Zebranie odbędzie się 25 stycznia (poniedziałek) 2016 r. o godz. 17:00 w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (ul. Św. Anny 6, sala nr 14, I piętro).

Miejsce: Warszawa
Termin: 11 III 2016
Zgłoszenia: 26 II 2016
Link:

 

______

Ogólnopolska konferencja naukowa:

Edukacja w warunkach zniewolenia. Polityka oświatowa PRL.

Organizator:

Instytut Nauk Historycznych UKSW

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Jan Żaryn, senator RP, ks. prof. dr hab. Dominik Zamiatała

Termin:

11 marca /piątek/ 2016 r.

Miejsce:

UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 23

Cel konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych nad politycznymi uwarunkowaniami systemu oświaty i wychowania w PRL.

Bloki tematyczne:

1)       ideologizacja systemu oświaty i wychowania;

2)       dyskryminacja sektora prywatnego i ograniczanie społeczeństwa obywatelskiego w przestrzeni edukacyjnej;

3)       prawo oświatowe, również w kontekście międzynarodowych regulacji w zakresie oświaty;

4)       polityka kadrowa w oświacie;

5)       szkoła terenem walki państwa z Kościołem;

6)       szkoła a gospodarka; reorganizacja oświaty w okresie sześciolatki;

7)       upartyjnienie organizacji młodzieżowych;

8)       radio i film w służbie komunistycznej oświaty.

Opłata konferencyjna:

Udział w konferencji jest bezpłatny

Publikacja:

Planowana, koszt – 100 zł

Zgłoszenia:

Temat, abstrakt (1000 znaków) należy przesłać do 26 lutego br. na adres: edukacja.prl@gmail.com

Kontakt: edukacja.prl@gmail.com

Miejsce: Warszawa
Termin: 26 I- 28 VI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Archiwalne wtorki genealogiczne w AGAD, godz. 17:00, plan na najbliższe miesiące:

- 26 stycznia 2016 r. – Dorota Lewandowska, dr Małgorzata Osiecka, Poza metrykalne źródła genealogiczne w zasobie oddziału akt porozbiorowych.
- 23 lutego 2016 r. – Anna Czajka, Jak chronić dokumenty rodzinne.
- 26 kwietnia 2016 r. – Maciej Zdunek, Portal Szukaj w Archiwach w teorii i praktyce.
- 28 czerwca 2016 r. – Rafał Górny, O polskich korzeniach papieża Piusa X czyli „genealogia szeptana” w konfrontacji z materiałami archiwalnymi.

Miejsce: Poznań
Termin: 26 I 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Koło Naukowe Klasyków UAM serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Nihil Novi, podczas którego dr Łukasz Toboła (WT UAM) wygłosi referat pt. Zapis jeden, a odczytów wiele… ugarycki mit o Baalu w przekładzie. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UAM (Collegium Maius, ul. Fredry 10, III piętro, sala 328).

Miejsce: Londyn
Termin: 13-17 VI 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.ies.sas.ac.uk/study-training/research-training-summer-schools/london-international-palaeography-summer-school/cour

 

______

London International Palaeography Summer School 2016

W dniach 13-17 czerwca 2016 r. w Londynie odbędzie się London International Palaeography Summer School 2016. Więcej informacji: strona organizatorów http://www.ies.sas.ac.uk/study-training/research-training-summer-schools/london-international-palaeography-summer-school/cour

Miejsce: Rzym
Termin: 28-29 IV2016
Zgłoszenia:  30 I 2016
Link: http://www.shur.sk/images/konferencie/rahn-4-day.pdf

______

CALL FOR PAPERS

Now or (n)ever.
I tempi dell’opera: temi, teorie e metodi nella storia dell’arte
Now or (n)ever. Rethinking Time: Topics, Theories, and Methods in Art History
4thStudy Day of the Rome Art History Network (RAHN)
Rome, Accademia di Danimarca and
DSDRA, Sapienza Università di Roma, 28–29 April 2016
Więcej informacji pod adresem:
http://www.shur.sk/images/konferencie/rahn-4-day.pdf

  • RSS