konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 2.2016

Brak komentarzy

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 15 III 2016
Link:

 

______

Od 13 stycznia 2016 r. do 15 marca 2016 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. FNP uruchomi także nabór wniosków w konkursach Adiustacje i Translacje.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:
 • wysoki poziom naukowy,
 • odkrywczość założeń i waga wyników,
 • oryginalność ujęcia,
 • integralność tematyki i formy,
 • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Strona internetowa konkursu Monografie
www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
W ramach konkursu Adiustacje możliwe będzie zgłaszanie monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków kongresowych, mający afiliację polskiej jednostki naukowej. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.
Zgodnie z informacjami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej laureaci konkursu Adiustacje otrzymują subwencję na sfinansowanie adiustacji językowej. Subwencja przeznaczona jest tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów tej adiustacji nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów innych prac redakcyjnych bądź wydawniczych.
Strona internetowa konkursu Adiustacje
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/
W ramach konkursu Translacje możliwe będzie uzyskanie finansowania na tłumaczenie książki wydanej wcześniej w ramach serii Monografie FNP. Zgodnie z informacjami FNP będzie można starać się o przetłumaczenie książki na jeden z języków kongresowych. Jak informuje FNP – warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Miejsce: Wrocław
Termin: 28-29 IV 2016
Zgłoszenia: 31 III 2016 (przedłużono do 12 IV 2016)
Link: https://www.facebook.com/events/1021217344616648/

 

______

Doktoranckie Koło Naukowe Historii Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję ekspercko-doktorancką pt.:

„Religijność i sekularyzm w Rzeczypospolitej doby staropolskiej – wiara, racjonalizm,herezja”

Tematem konferencji jest szeroko pojęta religijność oraz świeckość w Rzeczypospolitej doby staropolskiej. Religia w państwie wielokulturowym i wielowyznaniowym jakim była w omawianym okresie Rzeczypospolita stanowiła nie tylko element podziału społecznego, ale kształtowała wyobrażenia, wywierała wpływ na literaturę, sztukę czy też filozofię. Religijność sarmacka manifestowana była poprzez liczne fundacje na rzecz kościołów, cerkwi czy sanktuariów, słynących z licznych cudów. Kaznodzieje poprzez swoją działalność duszpasterską kształtowali wyobrażenia społeczeństwa staropolskiego, wpływając na jego światopogląd w kwestiach moralnych i duchowych. Pomimo, iż wciąż kultywowany jest obraz Rzeczypospolitej jako bastionu wyznania rzymskokatolickiego, nie sposób nie dostrzec faktu, iż nurty protestanckie, judaizm i prawosławie zrzeszały ogromną liczbę wyznawców, a na niektórych terenach nawet zdominowały. Narastający kryzys państwa w XVII w. przyczynił się do prześladowań mniejszości religijnych, mnożenia się oskarżeń o herezje. Oryginalnym zjawiskiem, które rozwinęło się w Rzeczypospolitej były herezje i konwersje żydowskie. Natomiast w XVIII w. Oświecenie otworzyło drogę idei sekularyzmu. Rozpowszechniane przekonanie o wartości doświadczenia rozumu miało odsunąć społeczeństwo od metafizycznej enigmy przez, którą rozumieć można wiarę.
W trakcie obrad będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy Rzeczypospolita słusznie uważana była za państwo katolickie? W czym przejawiała się świeckość społeczeństwa staropolskiego? Jaki wpływ miała religia na ówczesne społeczeństwo i jaką rolę spełniał w tym przekazie kaznodzieja? Jakie miejsce w epoce staropolskiej zajmowały wyznania takie jak protestantyzm, prawosławie, judaizm i w jaki sposób ich rola się zmieniała? Jakie istotne funkcje spełniały miejsca kultu dla ich wyznawców? Czy w XVIII w. Rzeczypospolita mogą zacząć stawać się państwem świeckim?

Proponowana tematyka obrad:

- religijność w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
- kaznodziejstwo, piśmiennictwo zakonne
- reformacja i nurty protestantyzmu
- tolerancja i wielowyznaniowość
- heretycy, innowiercy, Żydzi
- Kościół prawosławny i unicki
- konflikty na tle wyznaniowym
- nurty oświeceniowe, a świeckość Rzeczypospolitej XVIII w.
- religia w literaturze i sztuce
- Kościół i społeczeństwo
- staropolskie wyobrażenia eschatologiczne
- edukacja religijna
- kryzys wiary w dobie Oświecenia
- sanktuaria, fundacje, miejsca cudowne
- pojęcie grzechu, cnoty i moralności

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli (doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historii, historii sztuki, antropologii, teologii, psychologii, socjologii, filologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, etc.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 28.04-29.04.2016r. Propozycję wystąpień prosimy przesyłać na adres mailowy: konferencja.religijnosc@gmail.com do 31 marca 2016 roku. O przyjęciu referatów na obrady konferencji zostaną Państwo poinformowani do 5 kwietnia 2016 r.

Opłata konferencyjna – 180 zł zawiera: (materiały konferencyjne, wyżywienie w formie dwóch obiadów, jeden nocleg, serwis kawowo – herbaciany).

Zgłoszenie na konferencję (dokument doc. lub docx.) powinno zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), ośrodek naukowy, z którego pochodzi kandydat, rok i kierunek studiów, tytuł wystąpienia, abstrakt około 1000 znaków.
Organizatorzy zastrzegają weryfikację i możliwość odrzucenia zgłoszenia.

Gwarantujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie opracowania zbiorowego.

Komitet Organizacyjny:
Mgr Justyna Bąk
Mgr Aleksandra Ziober
Mgr Olga Świerkot
Mgr Łukasz Szczypkowski
Mgr Patryk Kurzyński
Lic. Paweł Borowy

Miejsce: Lublin
Termin: 06-08 IV 2016
Zgłoszenia: 05 III 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Zbliżający się jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski to doskonała okazja do spotkania się młodych przedstawicieli nauki w celu dyskusji i wymiany wyników badan na temat chrześcijańskiego dziedzictwa w Polsce. W związku z tym serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Chrześcijaństwo w Polsce”, która odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w dniach 6-8 kwietnia 2016  roku. Termin zgłoszeń został przedłużony do 5 marca! Wszelkie niezbędne informacje organizacyjne znajdziecie Państwo w zaproszeniu:

http://www.kul.pl/files/933/zaproszenie.pdf.

Formularz zgłoszeniowy:

 http://www.kul.pl/art_63336.html

Zapraszam do zgłoszeń oraz proszę o promocję wydarzenia w Państwa środowiskach akademickich.

Miejsce: Katowice
Termin: 26 II 2016
Zgłoszenia:
Link: https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-0/p280x280/12745501_1010966235653337_1560189167315868820_n.jpg?oh=5f44730489826fe47d67b01e77a88797&oe=576950B0

______

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego oraz Forum Nordystyczne zapraszają na międzynarodową konferencję „Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia”, która odbędzie się 26 lutego. Miejsce obrad: Wydział Nauk Społecznych UŚ, sala Rady Wydziału, Katowice, ul. Bankowa 11.

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-0/p280x280/12745501_1010966235653337_1560189167315868820_n.jpg?oh=5f44730489826fe47d67b01e77a88797&oe=576950B0

Miejsce: Warszawa
Termin: 23 II 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.dhi.waw.pl/pl/imprezy/event/event/erstaunlich-vielstimmig-deutsche-reaktio-nen-auf-alliierte-vorfuehrungen-von-kz-filmen-194546.html?no_cache=1

 

______

We wtorek, 23 lutego 2016 w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie odbędzie się wykład prof. dr hab. Ulrike Weckel (Gießen), pt. Zadziwiająco niejednogłośnie. Niemieckie reakcje na alianckie projekcje filmów z obozów koncentracyjnych 1945/46.

Podczas wojny, gdy na Zachód docierały doniesienia o masowych zbrodniach narodowego socjalizmu w okupowanej przez Niemców Polsce, wielu wolało uznać je za wyolbrzymione. Wraz z wyzwoleniem obozów koncentracyjnych okazało się, że rzeczywistość przedstawiała się o wiele gorzej. Filmowanie gór trupów i ukazywanie straszliwego stanu tych, którzy przeżyli, miało nie tylko rozwiać wszelkie wątpliwości związane z rozmiarem niemieckich zbrodni, ale i wstrząsnąć opinią publiczną, której wcześniej nie poruszyły przekazy słowne. Wydaje się, że wobec tak szokujących obrazów, reakcja może być tylko jedna. Jest to jednak myślenie zbyt wybiórcze. Reakcje Niemców, oglądających omawiane filmy, zachowane dzięki badaniom opinii publicznej przeprowadzonym przez aliantów, bywały zróżnicowane: zależały nie tylko od indywidualnej wiedzy i postawy politycznej, lecz także od okoliczności, w jakich alianci organizowali projekcje, które przez wielu Niemców odbierane były jako próba wzbudzania w nich wstydu.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu „Wykłady wtorkowe” i rozpocznie się o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego (Pałac Karnickich Aleje Ujazdowskie 39).

Wykłady oraz dyskusja tłumaczone są symultanicznie na język polski lub niemiecki.

Ulrike Weckel, profesor dziennikarstwa historycznego oraz historii w mediach i przestrzeni publicznej na uniwersytecie w Gießen; obroniła doktorat na uniwersytecie w Hamburgu, habilitację na Politechnice Berlińskiej; była stypendystką IFK w Wiedniu, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, NIH w Waszyngtonie, Amerykańskiego Muzeum Pamięci Holokaustu; prowadziła długoletnią działalność dydaktyczną na Uniwersytecie w Michigan, Uniwersytecie Ruhry w Bochum i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W nagrodzonej książce „Beschämende Bilder. Deutsche Reaktionen auf alliierte Dokumentarfilme über befreite Konzentrationslager” wyczerpująco przedstawia filmy atrocity, pokazywane przez Brytyjczyków, Amerykanów, Sowietów i Francuzów 1945/46, analizując jednocześnie przekazy dotyczące reakcji na te projekcje trzech głównych grup docelowych: jeńców wojennych, oskarżonych w procesach o zbrodnie wojenne i mieszkańców danej strefy okupacyjnej.

Miejsce: Poznań
Termin: 26-27 II 2016
Zgłoszenia:
Link: https://www.pol-int.org/pl/conference/ziemia-skrywa-kosci-zapomniane-krajobrazy-pamieci-cmentarze

 

______

„Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku – to tytuł polsko-niemieckiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 lutego w Poznaniu.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pomimo, że od kilkunastu lat cmentarze cieszą się w Europie rosnącą popularnością w kontekście antropologicznych i socjologicznych badań nad „pamięcią” i „miejscami pamięci”, „krajobrazami pamięci”, czy „polityką pamięci”, polscy uczeni, szczególnie historycy traktują tę kategorię i problematykę ze sceptycyzmem i podejrzliwością, zaś powstałe ujęcia mają bardzo ograniczony naukowo i najczęściej zaledwie lokalny charakter – podkreślają w opisie konferencji jej Organizatorzy. Nadanie im charakteru szerokich, interdyscyplinarnych badań, do których włączono by m.in. historię, historię sztuki, statystykę, antropologię, eksploracje krajobrazowe itd. są głównym i dalekosiężnym celem podjętego przedsięwzięcia. Intencją autorów jest, oprócz motywów poznawczych, także przywrócenie zapomnianym cmentarzom pierwotnej sfery sacrum, wsparcie inicjatyw regionalnych i lokalnych oraz szeroko rozumiane działania edukacyjne.

Planowana konferencja zgromadzi blisko trzydziestu badaczu z Polski i Niemiec. Jej obrady podzielone zostaną na dwie części:

Część pierwsza – metodologiczno-historiograficzna, której celem będzie:

 1. Wypracowanie kanonu terminologicznego i pojęciowego w zakresie problematyki kościołów protestanckich i ich obiektów sakralnych w Polsce i Wielkopolsce (wyjaśnienie różnic między językiem polskim i niemieckim).
 2. Podjęcie próby stworzenia metodologicznego modelu obchodzenia się z protestanckim dziedzictwem kulturowym w Wielkopolsce, w tym przede wszystkim ewangelickich miejsc pochówków z uwzględnieniem perspektywy koncepcji „historii ratunkowej”.
 3. Określenie historycznej i współczesnej specyfiki wielkopolskiego protestantyzmu, zwłaszcza spowodowanych zmianami terytorialno-politycznymi po II wojnie światowej oraz kilkudziesięcioletniej polityki państwa polskiego wobec kościołów protestanckich – kontekst historiograficzny i współczesny.

Druga, warsztatowa część wydarzenia będzie miała na celu :

 1. Zebranie doświadczeń aktywnych w Wielkopolsce grup inicjatywy społecznej z działalności związanej z cmentarzami ewangelickimi. Ustalenie zunifikowanego wzorca obchodzenia się z miejscami pochówków, obejmującego: przeprowadzania kwerend archiwalnych, historiograficznych, prasowych, kartograficznych, zbiorów fotograficznych i przejrzenia zasobów internetowych oraz badań terenowych, polegających na odnalezieniu obiektów, fotograficznym utrwaleniu ich aktualnego stanu zachowania i statusu prawnego tudzież zebraniu opinii mieszkańców i miejscowych władz na ich temat, ważnych dla określenia charakteru lokalnej pamięci historycznej w zakresie stopnia akceptacji miejsc pamięci niemieckiego dziedzictwa historycznego.
 2. Wyznaczenie procedur eksploracyjnych w zakresie badań nad lokalną pamięcią w krajobrazach cmentarnych (w obszarach znajdowania się obiektów cmentarnych). Kontekst antropologiczny.
 3. Określenie zasobów archiwalnych i historiograficznych w zbiorach organizacji niemieckich protestantów, działających w Niemczech oraz opracowanie programu przyszłej systematycznej współpracy.

Język konferencji będzie język polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

PROGRAM RAMOWY

26.02.2016

09.00 – 09.30 Przywitanie

 • Prof. dr hab. Witold Molik (Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji) Otwarcie konferencji.
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ilski (Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
 • Prof. dr hab. Józef Dobosz (Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
 • M.A. Magdalena Oxfort (Referentka ds. Kultury w zakresie Prus Zachodnich, Poznańskiego  i Polski).

9.30 – 10.00 Wykład wiodący:

 • Prof. dr hab. Ewa Domańska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) „Cmentarze jako przedmiot historii ratowniczej”.

10.00-11.00  I. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne

 • Dr hab. Jerzy Kołacki (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Koncepcja badań cmentarzy protestanckich w Wielkopolsce.
 • Prof. dr hab. Izabela Skórzyńska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
 • Prof. dr hab. Anna Wachowiak (Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie), „Cmentarze nieistniejących cmentarzy”. Między egzystencjalną potrzebą oddawania szacunku zmarłym i polityczną dyspozycją ich pamięcią/zapomnieniem”.
 • Prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nekropolia jako regionalne i lokalne miejsce pamięci historycznej  w dydaktyce.

Dyskusja

Moderacja: Prof. dr hab. Krzysztof Makowski (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

 

11.30-12.30 II. Zagadnienia historiograficzne i źródłowe

 • Prof. dr hab. Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski), „Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce w XX i XXI wieku”.
 • Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu), Wielkopolski i pomorski Kościół ewangelicko-augsburski w polskiej historiografii.
 • Mgr Karolina Filipowska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań), Cmentarze żydowskie w Wielkopolsce po 1945 roku.

Dyskusja

Moderacja: Prof. dr hab. Izabela Skórzyńska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

13.00-14.00 II. Zagadnienia historiograficzne i źródłowe

 • Dr hab. Konrad Białecki (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Polityki państwa polskiego wobec obiektów sakralnych Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Wielkopolsce przed i po 1989 roku.
 • Prof. dr hab. Violetta Julkowska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Losy ewangelickiego dziedzictwa sakralnego w Kościanie – studium przypadku.
 • Dr Katarzyna Woniak (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Berlin), Złotów i polsko-niemieckie miejsca pamięci.

Dyskusja

Moderacja: Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń).

15.00-16.15 II. Zagadnienia historiograficzne i źródłowe

 • Johannes Staemmler (OKR) Johannes Staemmler aus Posen im Lichte seiner Erinnerungen.
 • Hubert Owczarek  (Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu), Cmentarze ewangelickie w fotograficznych zbiorach internetowych.
 • Dr. Justyna Budzińska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Zabytkowe cmentarze z perspektywy Historii Sztuki.

Dyskusja

Moderacja: Prof. dr hab. Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra).

17.15-18.15 Sesja warsztatowa. Część I – doświadczenia – praktyka

 • Joanna Wałkowska (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),  Cmentarze ewangelickie z perspektywy archeologii: problemy i możliwości badawcze.
 • Ks. Waldemar Wunsz (Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Ducha w Koninie), Cmentarze ewangelickie w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Ducha w Koninie.
 • Maksymilian Frąckowiak (Stowarzyszenie „Pomost” – Poznań), Archeologia w służbie pojednania. Prace archeologiczno-ekshumacyjne na niemieckich grobach wojennych w Wielkopolsce.

Moderacja: prof. dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

18.15-18.45 Podsumowanie I dnia obrad

27.02.2016

9.00-10.45 Sesja warsztatowa. Część I – doświadczenia – praktyka

 • Adam Maliński (Oborniki), Rewitalizacja cmentarzy ewangelickich w powiecie obornickim.
 • Dr Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski), Cmentarz ewangelicki w Brójcach.
 • Dominik Makosch (Kępno), „Ratowanie cmentarzy ewangelickich przez Stowarzyszenie Socjum Kępno i Okolice”.
 • Przemysław Kowalski (Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, Pyzdry), „Działalność Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” nad budowaniem tożsamości obszaru Puszczy Pyzdrskiej w oparciu o olęderskie dziedzictwo kulturowe”).

Dyskusja

Moderacja: Hubert Owczarek (Przewodniczący Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu).

11.00 – 12.15 Sesja warsztatowa. Część I – doświadczenia – praktyka

 • Przemysław Mierzejewski (Nowy Tomyśl), Cmentarze olęderskie w powiecie nowotomyskim.
 • Jerzy Osypiuk (Nekla), Cmentarze olęderskie wołają o ratunek. Podzwonne, czy nekielska alternatywa?
 • Katarzyna Wieczorek, Krzysztof Lange ( „Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej”, Czempin), Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Czempiniu.

Dyskusja

Moderacja:  dr hab. Jerzy Kołacki (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

12.30-14.00 Sesja warsztatowa – część II: Perspektywa niemiecka

 • Karin Ziegeler (Die Gemeinschaft evangelischer Posener (Hilfskomitee) e. V, Lüneburg),  Die Aktivitäten der Gemeinschaft evangelischer Posener (Hilfskomitee) e. V.
 • Christfried Boelter (Die Gemeinschaft evangelischer Posener (Hilfskomitee) e. V, Lüneburg),  Der  Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen und sein Engagement für die deutsch-polnische Versöhnung.
 • Helmut Brauer (Lübeck), „Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Kreis Oborniki”.
 • Klaus Hinz (Erftstadt), Die evangelische Friedhöfen in Kalisch und Umgebung

Moderacja: M.A. Magdalena Oxfort (Kulturreferentin für Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhynien und Galizien, Warendorf)

15.00-16.30 Dyskusja i podsumowanie obrad

(Prowadzenie: prof. dr hab. Izabela Skórzyńska, A.M. Magdalena Oxfort, dr hab. Jerzy Kołacki)

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 29 II 2016
Link: http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald

 

______

Do 29 lutego 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach IV edycji konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Celem konkursu jest promowanie wybitnych prac z zakresu humanistyki. W obecnej edycji konkursu przyjmowane będą rozprawy doktorskie dotyczące współczesności z zakresu humanistyki, które zostały obronione w 2015 r. Wnioski konkursowe wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 czerwca 2016 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

Miejsce: Wrocław
Termin: 07-08 IV 2016
Zgłoszenia: 06 III  2016
Link: https://www.facebook.com/events/1690010427878466/

 

______

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: ‚Niemiecka myśl polityczna i prawna XX wieku’, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia na WPAiE we Wrocławiu, organizowanej przez SKN Prawo, Społeczeństwo, Kultura.Tematyka referatów powinna oscylować wokół myśli politycznej i prawnej krajów niemieckich XX wieku – z tego względu zakres poszerzony zostaje również o dokonania przedstawicieli myśli austriackiej.

Dwudziestowieczne kraje niemieckie – choć w świadomości potocznej kojarzone najsilniej z III Rzeszą – wydały wszak na świat rozlicznych myślicieli najwyższej rangi, reprezentujących olbrzymie bogactwo politycznych orientacji. Pośród nich znajdujemy z jednej strony odnowiciela klasycznej teorii prawa naturalnego Leo Straussa, z drugiej zaś – rozwijających swą „teorię krytyczną” neomarksistów szkoły frankfurckiej – Maxa Horkheimera i Teodora Adorno; zarówno realistycznego decyzjonistę Carla Schmitta, jak i normatywistę prawnego Hansa Kelsena; rozprawiającego z pozycji etyki o demokratyczno-liberalnym konsensie Jürgena Habermasa i jego ucznia, wywodzącego się z tej samej tradycji konserwatywnego libertarianina Hansa-Hermanna Hoppego; radykałów konserwatywnej rewolucji Moellera van der Brucka i Ernsta Jungera oraz klasyków komunizmu i socjaldemokracji: Różę Luksemburg, Eduarda Bernsteina i Karla Kautskiego; wielkiego historiozofa Oswalda Spenglera i krytyka wszelkiej filozofii dziejów Karla Poppera; szermierzy klasycznego liberalizmu Ludwiga von Misesa i Friedricha von Hayeka i czołowego „socjalistę z katedry” – Wernera Sombarta.

Powyżsi myśliciele, a także wielu innych, których można by tu wymienić, świadczą o niekwestionowanym dorobku myśli politycznej i prawnej krajów niemieckich w ubiegłym stuleciu. Celem konferencji jest poddanie ich spuścizny wszechstronnym badaniom filozoficznym, politologicznym, prawniczym, socjologicznym, historycznym czy też – jak choćby w przypadku Jüngera – literaturoznawczym. Jej tematyka jest więc adresowana do przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych – głównie studentów i doktorantów, niemniej jednak przewiduje się również panel ekspercki. Planowana jest również publikacja pokonferencyjna w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1Qet0qZX4wvgZW1cG6jy7Glih00YlGq9ZzntgBh-VF2Y/edit
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 6 marca 2016.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów.

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować na adresy mailowe:
weronika.ch.94@o2.pl
konferencja.naukowa@o2.pl

Brak opłaty konferencyjnej.

Komitet organizacyjny:
Dr Tomasz Scheffler – kierownik naukowy
Weronika Chwastyk – organizator
Tomasz Moliński – sekretarz

Miejsce: Warszawa
Termin: 21-23 IV 2016
Zgłoszenia: 20 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/993824687329720/

 

______

 

Heretyk – to już tego mieczem, ogniem, klątwą, dzwonkiem. Konferencja naukowa

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej. 21-23 kwietnia 2016

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Koła: http://kolokulturystaropolskiej.uw.edu.pl/

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/01/15/heretyk-to-juz-tego-mieczem-ogniem-klatwa-dzwonkiem-konferencja-naukowa/

Miejsce: Poznań
Termin: 15-16 IV 2016
Zgłoszenia: 14 III 2016
Link:

 

______

IV Wiosna Sarmacka

 

Ogólnopolska konferencja pt.

Fundamentum nostrae reipublice libertas est – fundamentem naszej Rzeczypospolitej jest wolność

Termin: 15-16 kwietnia 2016

Zgłoszenia: do 14 marca 2016

Miejsce: Poznań
Organizatorzy: Wydział Historyczny UAM (Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku) oraz Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej.

Opłata: 50 zł. (Opłata obejmuje koszty wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych. Uczestnicy ponoszą koszty zakwaterowania, organizatorzy natomiast służą pomocą w znalezieniu i zarezerwowaniu noclegu w Poznaniu).

Opis konferencji:

Mamy zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Fundamentum nostrae reipublice libertas est – fundamentem naszej Rzeczypospolitej jest wolność, podczas której zamierzamy przyjrzeć czym dla Polaków od XV do początku XIX wieku był


 • RSS