Miejsce: Kielce
Termin: 23-24 V 2016
Zgłoszenia: 24 IV 2016
Link:

 

______

Konferencja naukowo-artystyczna „Moda na fotografię mody – inspiracje, muzy, trendy

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kieleckie Centrum Kultury zapraszają na konferencję naukowo-artystyczną Moda na fotografię mody – inspiracje, muzy, trendy. Odbędzie się ona 23-24 maja 2016 r. w budynku Kieleckiego Centrum Kultury przy Pl. Moniuszki 2b, jako jedna z imprez towarzyszących OFF Fashion w Kielcach. Konferencja skierowana jest do historyków, kulturoznawców, artystów, antropologów i wszystkich innych zainteresowanych tematyką. Chcielibyśmy zachęcić do dyskusji nad interesującą formą wyrazu artystycznego, interpretacji, inspiracji i trendów zmieniających się w fotografii na przestrzeni dziejów. Zależy nam na interdyscyplinarności i otwartości zarówno na historyczne aspekty dziejów fotografii, jak i na współczesne trendy. Planujemy wydanie monografii naukowej będącej pokłosiem konferencji.

Referentom proponujemy zagadnienia tematyczne:

  • Moda, trendy na fotografiach na przestrzeniach dziejów
  • Fotografia artystyczna (twórcy, początki, teorie)
  • Inspiracje dla fotografików (przedmiot inspiracji, pytanie: czym jest inspiracja?)
  • Muzy fotografików
  • Współczesna fotografia artystyczna (trendy, założenia, cele)
  • Rola fotografii w pokazach mody
  • Funkcja fotografii w modzie
  • Mistrzowie fotografii i ich muzy

Jesteśmy otwarci na wszelkie inne pomysły i propozycje wystąpień.

 

Termin konferencji: 23-24 maja 2016 r.

Miejsce obrad: Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach, Pl. Moniuszki 2b

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 24 kwietnia 2016 r.

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 30 kwietnia 2016 r.

Opłata konferencyjna: 100 zł. Nr konta zostanie podany w wiadomości mailowej. Opłata konferencyjna obejmuje czynne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, słodkie przekąski) oraz druk recenzowanej monografii. Organizatorzy nie pośredniczą w organizacji noclegów, mogą jednak służyć radą w tej kwestii.

Czas referowania: 15 min

Formularz zgłoszeniowy na konferencję dostępny pod linkiem:

 


http://offfashion.eu/offnews/news/88

 

Wymogi redakcyjne zostaną wysłane w wiadomości mailowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułów, które nie spełnią wymogów redakcyjnych. Artykuły, które przejdą pozytywną recenzję zostają opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

 

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres e-mailowy: Formularz zgłoszeniowy prosimy nazwać w następującej kolejności: nazwisko, inicjał

imienia, pierwsze słowa tytułu referatu. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na maila: konf.modanafotografiemody@gmail.com

 

Pierwszego dnia konferencji (23 maja) odbędzie się wernisaż prac artystycznych konkursu fotograficznego Moda na fotografię mody – inspiracje muzamiInformacje dostępne pod linkiem:

http://offfashion.eu/offnews/news/87