Miejsce: Warszawa
Termin: 20 V 2016
Zgłoszenia:27 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/482277365288909/

 

______

Szanowni Państwo!

Zachęceni sukcesem pierwszej konferencji, z przyjemnością pragniemy ogłosić drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Obszary pogranicza”! Przedmiotem tegorocznych wystąpień chcielibyśmy uczynić głównie pogranicza kulturowe, postrzegane zarówno przez pryzmat kultury samej w sobie, jak i literatury czy języka. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianej humanistyki do nasyłania abstraktów. Planujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
Tematy proponowanych referatów mogą (lecz nie muszą) skupiać się na takich zagadnieniach, jak:
- podróże jako źródło twórczości oscylującej na pograniczu kultur,
- autorzy „wielonarodowi”,
- język i jego przemiany jako efekt wpływu kultury pogranicza,
- dzieła z pogranicza kultur narodowych, wyznaniowych, etnicznych.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że wyżej wymienione zagadnienia są jedynie orientacyjne, zachęcamy więc do przesyłania swoich propozycji tematów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.03.2016 r.
Informacje o zakwalifikowaniu referatu zostaną wysłane Uczestnikom do 14.04.2016 r.
Konferencja odbędzie się w dniach 20-21.05.2016 r.
Abstrakty prosimy wysyłać na adres: pograniczapolonuw@gmail.com
Opłata konferencyjna dla Uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego – 100 zł. Przeznaczona będzie ona na poczęstunek, materiały oraz recenzowaną publikację konferencyjną. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, jednak chętnie służą pomocą.
W zgłoszeniu prosimy podać tytuł wystąpienia, abstrakt (do 1800 znaków ze spacjami) oraz dane Uczestnika: imię, nazwisko, rok studiów (jeśli zgłaszający się jest studentem/doktorantem), afiliację oraz telefon i adres korespondencyjny.
Czekamy na Państwa abstrakty!

https://www.facebook.com/events/482277365288909/