Miejsce: Toruń
Termin: 06-07 V 2016
Zgłoszenia:27 III 2016
Link: https://www.facebook.com/events/913327308780630/

 

______

Of Other Worlds – słowa tytułowe pośmiertnie wydanej pracy C.S. Lewisa stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad kreacją fantastycznych światów. Szeroko pojęta fantastyka cieszy się od lat niezwykłą popularnością. Książki, filmy i komiksy oraz filmy fantastyczne oraz science-fiction bywają zarówno przyjemną rozrywką, jak i nierzadko stanowią wyrazisty komentarz do rzeczywistości. Koło Historii Krajów Anglosaskich „Wesoła Kompania”, Katedra Filologii Angielskiej oraz Koło Doktorantów KFA mają zaszczyt zaprosić na konferencję, zaplanowaną na 6-7 maja 2016 roku, poświęconą różnorodnym kreacjom fantastycznych światów.

Proponowanymi panelami są:

Diuna, Amber, Oz – tak jak nie ma opowieści bez świata przedstawionego, tak nie istnieje świat przedstawiony, który pozostawałby bez wpływu na fabułę opowieści. W niniejszym panelu dyskusji poddane będą zależności między konstrukcją świata w danym tekście kulturowym (a więc literaturze, filmie, grze, itd.) a rozwojem akcji.

Świat Dysku, Śródziemie, Ziemiomorze – każdy z tych światów przyciągnął do siebie szereg czytelników i miłośników. Każdy z nich też powstał w innych realiach i inne cele przyświecały ich twórcom. Dzieła literackie i pozaliterackie bywały cierpką krytyką systemów i społeczeństw, przesiąkały chrześcijańskimi inspiracjami lub stanowiły głos w dyskusji o równouprawnieniu płci. Celem dyskusji będzie ukorzenienie wybranych uniwersów we współczesnej ich autorom rzeczywistości kulturowej.

Cymeria, Atlantyda, Averoigne – fikcyjne krainy umieszczone w zamierzchłej przeszłości Ziemi osadzone w konkretnym kontekście historycznym i kulturowym. Celem panelu byłoby wskazanie, w jaki sposób pisarze doprowadzali do wkomponowania krain w realia epok historycznych.

Kukania, Utopia, Laputa – fantastyczne krainy wykreowane przez rozlicznych autorów nie pochodzą jedynie z epoki współczesnej. O magicznych krainach wspominano już od czasów najdawniejszych i problematyce utworów fantastycznych z dalekiej przeszłości poświęcony będzie ten panel.

Odległa Galaktyka, Kraina Czarów, Ziemia-616 – a zatem podróże w czasie, inne wymiary, alternatywne rzeczywistości. Pytanie o to, co będzie w przyszłości, występowo równie często, jak pytanie, co by było gdyby. Panel ten poświęcony będzie zagadnieniu prezentowania w literaturze i innych mediach odpowiedzi na takie pytania.

Zaginione Krainy, Stary Świat, Westeros – Niektóre ze światów debiutowały w różnego rodzaju tekstach kulturowych, później natomiast były adoptowane do innych mediów. Celem panelu będzie wywołanie dyskusji m.in. o książkowych adaptacjach światów znanych z gier, filmowych adaptacjach światów przedstawionych w komiksach, itp.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 27 marca 2016 roku pod adres mailowy wesoła.kompania.umk@gmail.com. Zgłoszenia zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy konferencji. Informacje o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną przesłane do 10 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod adresem:

https://www.dropbox.com/s/f528cfvgit19j8w/OOW%20Formularz%20zgłoszeniowy

.docx?dl=0

Czas wystąpienia każdego referenta to 20 minut.
Termin i miejsce konferencji – 6-7 maja 2016, Toruń.
Języki konferencji: polski, angielski.
Organizatorzy nie zapewniają obiadów ani noclegów, lecz służą informacją i pomocą w rezerwacji miejsc w hostelach w Toruniu.
Planowana opłata konferencyjna, pokrywająca koszty publikacji materiałów w formie zbioru studiów – 150 zł.