Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link: http://www.barbaraskarga.org/content/ogloszenie_konkursu/fundacja-na-rzecz-myslenia-im-barbary-skargi-oglasza-konkurs-na-esej

 

______

Do 31 maja 2016 r. można składać swoje prace w ramach IV edycji konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi. Zgłaszane prace muszą dotyczyć tematu „Pomyśleć wspólnotę”. Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Zgodnie z informacjami organizatorów zaproszenie do przesyłania prac, skierowane jest do profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć. Zgłaszany tekst musi być wcześniej niepublikowany, obejmować przynajmniej 50 stron oraz dotyczyć filozofii nauki, historii techniki, etyki, teorii poznania, antropologii i metafizyki.
Do 30 września 2016 r. jury konkursu zakwalifikuje do jego finału pięć najlepszych prac. Laureat konkursu zostanie wyłoniony w październiku 2016 r. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną oraz rzeczową. Pokryte zostaną także koszty wydania jego pracy