konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 4.2016

Miejsce: Warszawa
Termin: 20 V 2016
Zgłoszenia:  06 V 2016
Link:

 

______

Interdyscyplinarne  Koło Naukowe Doktorantów  UKSW, serdecznie zaprasza Państwa na konferencję pt. „1050-lecie Chrztu Polski-oczyma młodych naukowców”, która odbędzie się dnia 20 maja  2016 r.(piątek) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, bud.23,). Pragnieniem naszym jest, abyśmy spojrzeli na naszą Ojczyznę  wieloaspektowo. Historia 1050 lat Polski to nasza kultura, historia, literatura, polityka, sztuka, nauka, wiara, tożsamość.  Dlatego zapraszamy do czynnego uczestnictwa przedstawicieli wielu dziedzin nauki. Poszczególne panele, zostaną utworzone w oparciu o przesłane przez Państwa abstrakty.

Aby zgłosić abstrakt, należy napisać emial z prośbą o przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres: chrzestpolski1050lecie@onet.pl  W wiadomości zwrotnej w ciągu 24h otrzymacie Państwo formularz zgłoszeniowy.  Konferencja jest bezpłatna. Koszt publikacji to 145 złoty, w skład tej kwoty wchodzą: ( publikacja, opłata za serwis kawowy, materiały konferencyjne oraz obiad). W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które wyrażą chęć publikacji. Osoby, które chciałby wziąć udział w konferencji, bez publikacji, proszone są o kontakt w tej sprawie na emial podany poniżej.  Organizatorom zależy na tym, aby po konferencji zostało coś materialnego w postaci monografii, stąd deklaracja publikacji będzie decydującym kryterium. Publikacja jest wydawana własnym sumptem doktorantów- uczestników konferencji, dlatego nie wystawiamy faktur. Liczba miejsc ograniczona. Na Państwa abstrakty oczekujemy do wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do dnia 06.05.2016 r. do godz. 23:59  Informacje o zakwalifikowaniu przesłane zostaną: 08.05.2016. Szczegółowy zaś plan konferencji dnia 09.05.2016 r. Koszt publikacji pokonferencyjnej to 145 złoty, za 3 egzemplarze autorskie. Publikacja zostanie wydana do 31 sierpnia 2016. Punktacja publikacji to 4 pkt.

Miejsce: Pobierowo
Termin:  03-06 X 2016
Zgłoszenia:  30 IV 2016
Link: https://www.facebook.com/events/944035372318633/

 

______

Zakład Literatury i Kultury XIX wieku
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej

Romantyzm i polityka

Konferencja odbędzie się w dniach 3-6 października 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.

Konferencję chciałybyśmy poświęcić funkcjonowaniu związków romantyzmu i polityki zarówno w XIX wieku, jak i w okresach późniejszych aż do współczesności. Interesować nas będzie, w jaki sposób romantyczne myślenie o narodzie, państwie i życiu publicznym wpływało na dyskurs polityczny w różnych okresach historycznych. Ważne są zarówno działania o charakterze praktycznym (jak tworzenie, programy czy sposoby działania ugrupowań politycznych oraz ruchów społecznych), jak i refleksja teoretyczna i filozoficzna. Proponujemy podjęcie refleksji nad samym pojęciem „romantyzmu politycznego” oraz jego literackimi i kulturowymi przejawami, np. w filmie, teatrze czy sztukach plastycznych. Ciekawe byłoby poruszenie kwestii związanych z romantyzacją biografii działaczy politycznych, ale też ideologicznych uwikłań twórców. Na pewno doniosłe znaczenie ma tutaj także „długie trwanie” romantycznych mesjanizmów oraz dyskurs wokół postaw mesjanistycznych w różnych okresach naszej historii i kultury. Styk romantyzmu i polityki to także spory, dyskusje, rozrachunki, bunt wobec tradycyjnych postaw oraz wynikające z nich pytania o polską narrację historyczną, tożsamość narodową, stosunek do obcych, nasze miejsce w Europie.

Przewidujemy opłatę konferencyjna w wysokości 400zł, która pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku w Pobierowie oraz dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się w 2017 roku.

Na zgłoszenia referatów oczekujemy do 30 kwietnia na adres e-mailowy: romantyzm.polityczny@gmail.com

Organizatorki:
dr hab. prof. US Danuta Dąbrowska
mgr Marta Bukała
mgr Dominika Gruntkowska

Miejsce: Warszawa
Termin: 12 V 2016
Zgłoszenia:  02 V 2016
Link: https://www.facebook.com/events/272044693130860/

 

______

Akademia Obrony Narodowej
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Instytut Stosunków Międzynarodowych

SZANOWNI PAŃSTWO,

zapraszamy do wzięcia udziału w I Międzynarodowej konferencji studenckiej pt. Ład międzynarodowy w XXI wieku, która odbędzie się w dniu 12 maja 2016 roku w Akademii Obrony Narodowej (Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103).

Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy w obszarze współczesnego ładu międzynarodowego oraz problematyki związanej z jego przeobrażeniem. Pragniemy zadać pytanie czy obecnie możemy mówić o jednym ładzie, czy też o wielu porządkach globalnych, lub też może o nieładzie światowym. Zagadnieniami na które szczególnie pragniemy zwrócić uwagę jest wpływ współczesnych konfliktów na porządek międzynarodowy. Ponadto istotnym aspektem jest dyskusja i wymiana poglądów dotycząca problematyki związanej z wyzwaniami, szansami i zagrożeniami współczesnego świata w obszarze bezpieczeństwa w obliczu których znaleźliśmy się w XXI wieku. Pragniemy zastanowić się nad miejscem i rolą na „wielkiej szachownicy” poszczególnych państw, regionów, instytucji, organizacji oraz aktorów niepaństwowych. Pragniemy rozważyć możliwy wpływ wspólnot lokalnych i regionalnych wobec wyzwań współczesnej cywilizacji. Celem konferencji jest również debata nad rolą megatrendów i ich wpływie na współczesny ład międzynarodowy. Konferencja ma na celu rozważenie szerokiej problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu polityczno-militarnym, społeczno-kulturowym oraz gospodarczym. Organizatorzy chcieliby, aby dyskusja skupiła się głównie na powyższych obszarach badawczych, które ich zdaniem zasługują na szczególną uwagę w zakresie omawianego problemu.

OBSZARY TEMATYCZNE:

1. Elementy współczesnego ładu międzynarodowego;
2. Konflikt zbrojny na Ukrainie, a obowiązujący ład międzynarodowy;
3. Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa w kontekście ostatnich wydarzeń międzynarodowych;
4. Twarda i miękka siła w stosunkach międzynarodowych;
5. Scenariusze przebudowy obowiązującego ładu międzynarodowego.

JĘZYK ROBOCZY SPOTKANIA:
polski, angielski

Uczestnicy proszeni są o wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 40 zł (pełne uczestnictwo) lub 40 zł (publikacja powierzonego materiału bez uczestnictwa w konferencji)

na nr konta: 71 1240 6074 1111 0010 4302 4446
z dopiskiem: Ład międzynarodowy w XXI wieku, imię i nazwisko uczestnika.

Termin wpłaty do: 6.05. 2016 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 2.05. 2016 r.
Termin nadsyłania referatów: 31.05.2016r.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
Elżbieta Grochowska
e-mail: egrochowskaism@gmail.com

FORMULARZ APLIKACYJNY

https://www.sendspace.com/file/e8u8zr

Miejsce: Bolonia
Termin: 27 VI -08 VII 2016
Zgłoszenia: 15 V 2016
Link: https://eventi.unibo.it/summer-school-paleography2016

______

CfP: Latin Paleography Summer School 2016

Do 15 maja można nadsyłać zgłoszenia na Latin Paleography Summer School 2016, która odbędzie się w Bolonii w dniach 27 czerwca – 8 lipca 2016 r.

Miejsce: Kraków
Termin: 20-21 V 2016
Zgłoszenia:  4 V 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Sekcja Historii XIX wieku Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Od Kurytyby po Harbin. Polskie migracje w II połowie XIX w.”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2016 r. w Krakowie.

Pod hasłem „polskich migracji” rozumiemy nie tylko przemieszczanie się ludności etnicznie polskiej, ale również Żydów, Ukraińców i innych grup narodowościowych zamieszkujących ziemie polskie w granicach przedrozbiorowych.

Podczas konferencji chcielibyśmy poruszyć kwestię emigracji stałych, czasowych, migracji sezonowych, wahadłowych, łańcuchowych. Pragniemy również zająć się problemem migracji ludności ze wsi do miast, ruchów ludności między zaborami, migracji w granicach państw zaborczych, emigracji na zachód Europy oraz emigracji na inne kontynenty.

Więcej informacji o konferencji:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2016/03/22/ogolnopolska-studencko-doktorancka-konferencja-naukowa-pt-od-kurytyby-po-harbin-polskie-migracje-w-ii-polowie-xix-w/

Miejsce: Warszawa
Termin: 25 X 2016
Zgłoszenia: 30  IX 2016
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji

pt. Medal i moneta, jako ważne źródło informacji o przeszłości i świadectwo przemian w ikonografii. Współczesny stan badań

pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Instytutu Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 25 października 2016 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 w budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych przy ulicy Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie (bud. 21).

Organizatorzy mają nadzieje, iż wspomniane wydarzenie stanie się doskonałą okazją do spotkania i merytorycznej dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym pojęciem numizmatyki z udziałem specjalistów i pasjonatów. Propozycje referatów (wystąpienia 20-minutowe) prosimy przesyłać do dnia 30 września 2016 roku na adres janrokita1@gmail.com. W treści zgłoszenia prócz podania tytułu referatu wymagany jest również abstrakt (do 2500 słów), afiliacja prelegenta, a także dane kontaktowe (telefon i mail). Opłata za udział w konferencji wynosi 35 złotych. W sytuacji gdyby liczba propozycji referatów przekroczyła planowany limit zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania selekcji.

 

Miejsce: Wrocław
Termin: 23 V 2016
Zgłoszenia: 30 IV 2016
Link: https://www.facebook.com/events/1600366343586668/

 

______

Koło Naukowe Badaczy Kultury Czeskiej GUZIKOWCY oraz Katedra Filologii Słowiańskiej UMK serdecznie zapraszają do udziału w sesji studencko-doktoranckiej poświęconej zagadnieniom związanym z językiem czeskim oraz literaturą, historią i kulturą naszych południowych sąsiadów. Spotkanie to, w zamierzeniu organizatorów, ma stanowić forum wymiany myśli o czeskiej kulturze – otwarte nie tylko dla bohemistów, ale również dla reprezentantów innych dziedzin nauki.

Mile widziane będą wszystkie propozycje tematyczne bezpośrednio związane z Czechami i ich państwem, jak również referaty aktualizujące czeskie konteksty. Zapraszamy do udziału studentów i doktorantów różnych kierunków: językoznawców, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, antropologów, etnologów, socjologów, filozofów, a także przedstawicieli pozostałych gałęzi nauki, zainteresowanych najszerzej pojętą kulturą Czechów.

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko prelegenta oraz tytuł wystąpienia) prosimy przesyłać na adres sekretarza sesji najpóźniej do 30 kwietnia 2016 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

opiekun sesji
dr Joanna Ewa Marek
joannaewamarek@gmail.com

sekretarz sesji
mgr Kamil Dźwinel
dzwinel@doktorant.umk.pl

Miejsce: Warszawa
Termin: 20 V 2016
Zgłoszenia: 26 IV 2016
Link: https://www.facebook.com/events/1562036754110843/

 

______

Koło Naukowe Analiz Medioznawczych ma przyjemność zaprosić na konferencję „Retoryka w praktyce medialnej”, która odbędzie się 20 maja 2016 roku (w piątek).

Umiejętność pięknego i przekonywającego mówienia towarzyszy ludzkości już od ponad dwóch tysięcy lat. Kultura starogrecka w sposób szczególny wierzyła w moc słowa mówionego, a praktyczna sztuka perswazyjnej wymowy rozwijała się na długo przed jej teoretycznym opracowaniem. Najstarsze zachowane dzieła literackie, Iliada i Odyseja, w obfitych formach wypowiedzi bohaterów zdumiewają wyszukanym sposobem argumentacji. Mimo, iż Izokrates w mowie Peri antidoseos („O zmianie majątku”) opisał kult bogini Perswazji i organizowanie na jej cześć turniejów oratorskich (agón), to właśnie z Homerem najczęściej wiąże się początki retoryki.

Pojęcie retoryka pochodzi od greckiego czasownika ῥηο, który oznacza „mówię celowo”, „mówię pięknie”. Z kolei łacińskim rhetorica nazywano teorię wymowy w starożytnym Rzymie, a słowo rhetor wskazywało na nauczyciela owej sztuki oracji. Określenie retoryki jako „sztuki pięknego mówienia” (ars bene dicendi) dokonał Kwintylian w słynnym Kształceniu mówcy z I wieku. Blisko czterysta lat wcześniej Izokrates pisał, że: „właściwe użycie języka jest najlepszym wskaźnikiem poprawności myśli”. Arystoteles natomiast nazwał retorykę „umiejętnością wynajdywania w mowie wszystkiego, co może mieć znaczenie przekonujące”. Pisał o pewnym rodzaju „uwierzytelniania”, czy „dowodzenia” swoich racji na tle innego mówcy, bowiem „żadna inna sztuka nie potrafi logicznie udowadniać przeciwieństw”. Sztukę argumentacji perswazyjnej kojarzymy zatem właśnie z arystotelesowską Retoryką. Nie sposób nie wspomnieć także o nieodłącznych elementach każdej wypowiedzi, klasycznej triadzie: lógos, pathos i éthos. Wedle wymienionych figur retorycznych przekonujący komunikat zawiera argumenty racjonalne, emocjonalne oraz odpowiednią postawę mówcy. Odnoszą się zatem do rozumu, emocji i woli oratora.

Retoryka stała się podstawą edukacji klasycznej i częścią kulturowego dziedzictwa Zachodu. Przez stulecia kształtowała europejską kulturę języka. Zaznacza się, że zmniejszenie roli retoryki w nowożytności nastąpiło m.in. przez rozwój gramatyki (w baroku), a także nastanie nowej estetyki, zerwanie z kultem autorytetu, czy odstąpienie od hierarchii sztuk wyzwolonych (w romantyzmie). Clive Staples Lewis stwierdził, że „retoryka stanowi największą barierę między nami a naszymi przodkami”. Czy jednak w dzisiejszych czasach można mówić o korzystaniu z tradycji klasycznej sztuki oratorskiej? Co sprawia, że niektórych dziennikarzy i ich gości słuchamy z większym zainteresowaniem? Jakuba Z. Lichański podejmuje także temat zagrożenia płynącego z braku erudycji: „retoryka jest groźną bronią i posługiwanie się nią wymaga wiedzy”. Już Cyceron w De inventione przestrzegał, że „wiedza bez elokwencji jest śmieszna, ale elokwencja bez wiedzy jest zabójcza dla społeczeństwa”. Czy zatem medialne osoby umiejętnie korzystają z talentu oratorskiego?

Obecnie termin retoryka nie zawsze spotyka się z jego poprawnym użyciem. W mowie potocznej oraz w mediach słyszy się: „to wyrażenie retoryczne”, „to retoryka”, i to rzadko w odniesieniu do perswazyjnej wypowiedzi. Ponadto nadużywa się pojęć nieoznaczających zastosowań retoryki tj. retoryka uczuć czy przedmiotów, a przymiotnikiem „retoryczny” może być okraszone niemalże każde zdanie czy fraza. Być może różnorodne znaczenia i brak jednoznacznej definicji sprawiły, że zatracono granicę użycia? Czym zatem jest współczesna retoryka w mediach? I czy elokwencja medialnych gości wpływa na retorykę w praktyce medialnej?

Właśnie tym problemom i zagadnieniom poświęcona będzie I konferencja organizowana przez Koło Naukowe Analiz Medioznawczych utworzone przy Laboratorium Badań Medioznawczych. Konferencja jest otwarta dla wszystkich – w szczególności młodych badaczy mediów.

Zapraszamy do składania propozycji wystąpień (maksymalnie 500 słów) i nadsyłanie ich do 26 kwietnia 2016 roku na adres analizymedioznawcze.kn@uw.edu.pl. W oparciu o zgromadzone zgłoszenia organizatorzy do 30 kwietnia 2016 roku dokonają wyboru wystąpień i publikują program konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce: Wrocław
Termin: 27 -28 X 2016
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/events/1088733824520457/permalink/1088736784520161/

 

______

Instytut Pedagogiki serdecznie zaprasza!
27-18.10 odbędzie się u nas X Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wymiary antagonizowania się kultur we współczesnej Europie
– narodowe, etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji, socjalizacji i edukacji

Wszystkich zainteresowanych konferencją zachęcamy do odwiedzenia i obserwowania strony, na której na bieżąco będą pojawiać się szczegółowe informacje:

http://mcs.uni.wroc.pl/pl/komunikat-2016/

Cechą współczesnej Europy jest bardziej postępujące zróżnicowanie kulturowe niż jej kulturowa homogeniczność. W efekcie wielość odmiennych kultur, w przestrzeni określonego społeczeństwa, kreuje sobie właściwe porządki społeczne, lokując je na kontinuum konflikt – porozumienie. Towarzyszą temu procesy chroniące kulturę dominującą, marginalizujące kultury mniejszości (etnicznych, narodowych, wyznaniowych), ale także procesy mieszania się kultur i wzajemnego ich przenikania. Największego jednak zagrożenia upatrywać należy w działaniach na rzecz ochrony wyłącznie własnej tożsamości kulturowej bez otwarcia się na kultury odmienne. Taki stan rzeczy sprzyja antagonizacji kultur. W sytuacji intensywnie rosnącej migracji, a zwłaszcza uchodźctwa, zjawisko to zyskuje na sile, a konflikty powstające na tle odmienności kulturowej występują coraz częściej. Trudno przy tym o skuteczne strategie  rozwiązywania  konfliktów powstających na tle odmienności kulturowej. Skutki zderzania się / konfrontacji odmiennych kultur dynamizują w konsekwencji codzienność zróżnicowanych kulturowo społeczeństw, w których zachodzą procesy akulturacji, socjalizacji i edukacji, zarówno wśród przedstawicieli kultury dominującej, jak i kultur mniejszościowych. Rodzą się zatem pytania o wymiary antagonizowania się kultur,  o jakość tych procesów, w szczególności  ku czemu orientują ich uczestników? Udzielenie odpowiedzi na te pytania wymaga interdyscyplinarnego namysłu nad następującymi zagadnieniami:

Etniczne, narodowe i wyznaniowe obszary napięć w europejskim dyskursie kulturowym.
Mentalność etniczna jako źródło konfliktów.
Polityka (polityki) wobec mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Europie.
Pluribus unum czy unitas multiplex? Perspektywy krajobrazu kulturowego Europy – empiryczne wskaźniki zmian społecznych.
(Re)definicja wielokulturowego ładu społecznego.
Przestrzenie przezwyciężania antagonizmów kulturowych.
Akulturacja w sytuacji konfliktu kultur.
Socjalizacja i edukacja na stykach kultur.
Wielokulturowość w przestrzeni instytucjonalnej – między inkluzją a wykluczeniem.

Zagadnienia te chcemy uczynić przedmiotem organizowanej konferencji naukowej, do udziału w której zapraszamy badaczy problematyki wielokulturowości z różnych dyscyplin naukowych. Interdyscyplinarny bowiem ogląd wymiarów antagonizowania się kultur będzie przyczynkiem do redefinicji procesów akulturacji, socjalizacji oraz edukacji zachodzących w zróżnicowanych kulturowo społeczeństwach, sytuujących się w europejskiej przestrzeni.


Przewodnicząca Komitetu Naukowego:  
prof. UWr dr hab. Alicja Szerląg

Sekretarze Konferencji:
dr Arkadiusz Urbanek
tel. kont.: 660 418-750
e-mail: arkadiusz.urbanek@uwr.edu.pl
dr Justyna Pilarska
e-mail: justyna.pilarska@uwr.edu.pl

 

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 09 V 2016
Link:

______

Zakład Historii Najnowszej Polski, Pracowania Historii Wizualnej, Sekcja Historii Polski XX wieku oraz Sekcja Historii Wizualnej i Filmowej Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy IH UAM serdecznie zapraszają do nadsyłania artykułów do publikacji pt.

 

„Polska Kronika Filmowa jako źródło do historii PRL”

 

Publikacja ma na celu zaprezentowanie jakie cele spełniała Polska Kronika Filmowa, jakie treści prezentowała oraz jak przedstawiała dzieje polityczne PRL przez cały okres swojego istnienia

Artykuły (do 35 tys. znaków) należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 9 maja 2016 roku na adres marcin7855@wp.eu.

Nie pobieramy opłaty za umieszczenie artykułu w publikacji.

Rada naukowa:

prof. UAM dr hab. Dorota Skotarczak – kierownik Pracowni Historii Wizualnej

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – kierownik Zakładu Najnowszej Historii Polski

dr hab. Konrad Białecki

Redakcja:

mgr Marcin Tunak – przewodniczący Sekcji Historii Polski XX wieku

mgr Mateusz Szłapka

Wojciech Czwojda – przewodniczący Sekcji Historii Wizualnej i Filmowej

Jakub Romaniak


  • RSS