Miejsce: Pobierowo
Termin:  03-06 X 2016
Zgłoszenia:  30 IV 2016
Link: https://www.facebook.com/events/944035372318633/

 

______

Zakład Literatury i Kultury XIX wieku
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej

Romantyzm i polityka

Konferencja odbędzie się w dniach 3-6 października 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.

Konferencję chciałybyśmy poświęcić funkcjonowaniu związków romantyzmu i polityki zarówno w XIX wieku, jak i w okresach późniejszych aż do współczesności. Interesować nas będzie, w jaki sposób romantyczne myślenie o narodzie, państwie i życiu publicznym wpływało na dyskurs polityczny w różnych okresach historycznych. Ważne są zarówno działania o charakterze praktycznym (jak tworzenie, programy czy sposoby działania ugrupowań politycznych oraz ruchów społecznych), jak i refleksja teoretyczna i filozoficzna. Proponujemy podjęcie refleksji nad samym pojęciem „romantyzmu politycznego” oraz jego literackimi i kulturowymi przejawami, np. w filmie, teatrze czy sztukach plastycznych. Ciekawe byłoby poruszenie kwestii związanych z romantyzacją biografii działaczy politycznych, ale też ideologicznych uwikłań twórców. Na pewno doniosłe znaczenie ma tutaj także „długie trwanie” romantycznych mesjanizmów oraz dyskurs wokół postaw mesjanistycznych w różnych okresach naszej historii i kultury. Styk romantyzmu i polityki to także spory, dyskusje, rozrachunki, bunt wobec tradycyjnych postaw oraz wynikające z nich pytania o polską narrację historyczną, tożsamość narodową, stosunek do obcych, nasze miejsce w Europie.

Przewidujemy opłatę konferencyjna w wysokości 400zł, która pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku w Pobierowie oraz dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się w 2017 roku.

Na zgłoszenia referatów oczekujemy do 30 kwietnia na adres e-mailowy: romantyzm.polityczny@gmail.com

Organizatorki:
dr hab. prof. US Danuta Dąbrowska
mgr Marta Bukała
mgr Dominika Gruntkowska