Miejsce: Kielce
Termin:  11-12 X 2016
Zgłoszenia: 31 V 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/krakow/konferencja-naukowa-zydzi-i-wojsko-polskie-w-xix-i-xx-wieku-zapisy-kielce,-11-12-pazdziernika-2016

 

______

Konferencja naukowa „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku” – Kielce, 11–12 października 2016 (zgłoszenia do 31 maja 2016)

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
oraz
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową

Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku 

Termin konferencji: 11–12 października (wtorek–środa) 2016

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (1500 znaków) do 31 maja 2016 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, noclegi oraz wydanie książki będącej pokłosiem konferencji (teksty do druku należy przesłać do 30 listopada 2016 r.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

Sekretarze konferencji:

dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) tomasz.domanski@ipn.gov.pl
dr Edyta Majcher-Ociesa (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) emajcher@ujk.edu.pl

Proponowane zagadnienia:

  • Żydzi w polskich oddziałach wojskowych
  • Żydzi w polskich oddziałach powstańczych i partyzanckich
  • Żydzi w polskich formacjach wojskowych na różnych frontach II wojny światowej
  • władze polskie na uchodźstwie i w kraju (Polskie Państwo Podziemne) wobec służby Żydów w wojsku polskim
  • służba wojskowa Żydów w 2 Korpusie Polskim
  • Żydzi w Wojsku Polskim po 1945 r.
  • relacje polsko-żydowskie podczas służby wojskowej
  • gospodarcze i społeczne relacje Żydów z polskim wojskiem
  • Żydzi i wojsko polskie w materiałach źródłowych, literaturze, prasie

Adresy do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce
Tel. /0-41/ 340 50 50

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel. /0-41/ 349 73 06