konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 6.2016

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 14 X 2016
Link:

 

______

Od 1 lipca 2016 r. do 14 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA. Poniżej przedstawione zostały szczegóły dotyczące konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską.

Fellowships – wyjazd badawczy, staż naukowy

Program przeznaczony dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora. W programie mogą brać udział wymienione osoby ze wszystkich dziedzin nauki. Muszą one spełniać następujące warunki:

 • obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
 • posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
 • bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.

Teaching Fellowships – wykłady i projekt badawczy

Program przeznaczony dla wykładowców akademickich, których zadaniem obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie także prowadzenie wykładów. W programie mogą brać udział wykładowcy z wszystkich dziedzin nauki. Muszą oni spełniać następujące warunki:
 • obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
 • posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
 • bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.

Granty badawcze

Program przeznaczony dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. W programie mogą wziąć udział naukowcy, specjaliści i artyści wszystkich dyscyplin i dziedzin. Muszą oni spełniać następujące warunki:
 • obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
 • posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych;
 • bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.
We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 10 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe. 

Informacja o konkursach na stronie Fundacji Kościuszkowskiej

http://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Miejsce: Poznań
Termin:  30 XI- 02 XII 2016
Zgłoszenia: 15 VI 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/poznan/konferencja-naukowa-z-cyklu-w-kregu-kultury-prl-poradnictwo-w-prl-poznan,-30-listopada-2-grudnia-2016-termin-nadsylania-zgloszen-do-15-czerwca-2016

 

______

Konferencja naukowa z cyklu „W kręgu kultury PRL” – „Poradnictwo w PRL” – Poznań, 30 listopada – 2 grudnia 2016 (zgłoszenia do 15 czerwca 2016)

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
Pracownia Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

zapraszają do udziału
w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

„Poradnictwo w PRL” 
30 listopada – 2 grudnia 2016

 

 

Konferencja ta jest trzecią z cyklu konferencji „W kręgu kultury PRL”. Celem naszego przedsięwzięcia jest ukazanie rozmaitych aspektów peerelowskiego poradnictwa, tyczącego się różnorodnych dziedzin życia. Wszechogarniający dydaktyzm, zmierzający do stworzenia „nowego człowieka”, przejawiający się w tym zjawisku, wynikał z tak czy inaczej interpretowanych zasad socjalizmu. A zatem porady dotyczące działalności i zachowań w życiu zawodowym i prywatnym, udzielane przez powołane do tego instytucje i za pomocą najrozmaitszych środków to fenomen, z którym musiał się zetknąć każdy obywatel PRL-u. Dziś bardzo wiele z treści i form ówczesnego poradnictwa uległo zapomnieniu. Jego przypomnienie ma służyć lepszemu zrozumieniu epoki.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze konferencji, ale jesteśmy też otwarci na Państwa propozycje:

-instytucje zajmujące się poradnictwem,
- słynne postacie związane z poradnictwem (np. Jan Kamyczek, Adam Słodowy, Irena Gumowska),
- treści porad,
- cele strategiczne i taktyczne peerelowskiego poradnictwa,
- literatura poradnicza,
- poradnictwo w prasie, radiu i telewizji,
- hobby, czas wolny,
- architektura wnętrz,
- savoir-vivre,
- poradnictwo kulinarne, żywienie zbiorowe,
- poradnictwo zawodowe,
- kalendarze robotnicze,
- przewodniki turystyczne,
- poradnictwo ogrodnicze i dla działkowców,
- akcje społeczne np. „niewidzialna ręka”,
- poradnictwo zdrowotne,
- poradniki edukacyjne,
- moda,
- podręczniki dla szkół, świetlic, domów kultury (np. scenariusze obchodów świąt państwowych),
- instruktaże propagandy wizualnej,
- recepcja peerelowskiego poradnictwa,
- poradnictwo w krajach bloku wschodniego.

Termin i miejsce konferencji: Poznań, Instytut Historii UAM, 30 listopada – 2 grudnia 2016 r.
Opłata konferencyjna: 80,00 zł, numer konta: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu proszę podać cel subkonta /K00000585.
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go do 15 czerwca 2016 roku, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres:

prof. UAM dr hab. Dorota Skotarczak, e-mail: skot@amu.edu.pl, tel. 61 8291515
Pracownia Historii Wizualnej
Instytut Historii UAM
61-614 Poznań, ul. Umultowska 89 d

dr Karolina Bittner, e-mail: karolina.bittner@ipn.gov.pl, tel.: 61 835 69 58
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
61-487 Poznań, ul. Rolna 45a

Zapraszamy.

Miejsce: Siedlce
Termin: 08 III 2017
Zgłoszenia: 31 I 2017
Link:

 

______

            Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów na temat „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”, która odbędzie się w Siedlcach w dniach 8 marca 2017 r. Planowana sesja ma w zamierzeniu organizatorów umożliwić zapoznanie się z wynikami badań prowadzonych przez doktorantów w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

            Celem konferencji będzie próba wypracowania refleksji na temat procesów modernizacyjnych w historii.

Proponujemy następujące obszary badacze:

-mechanizmy modernizacji

-środowiska inicjujące przeobrażenia modernizacyjne

-procesy modernizacyjne w społeczeństwie

-rola kobiet w procesach modernizacyjnych

-modernizacja kultury

-procesy modernizacyjne w wojsku

- modernizacja struktur władzy

- modernizacja sieci drogowej oraz komunikacji

- modernizacja w sferze „rzeczy” a przemiany w świadomości społecznej

-modernizacja gospodarcza

- rola modernizacji dla regionów peryferyjnych

-rola nauki w modernizacji

-wpływ modernizacji na przeobrażenia w sferze wartości

            Zgłoszenie wraz z informacją o tytule referatu prosimy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2017 r. na adres poczty elektronicznej: modernizacja.uph@gmail.com

            Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Uczestnicy konferencji nocleg i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w akademiku UPH.

            Pozytywnie zrecenzowane teksty referatów nadesłane do 8 maja 2017 r. zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej. Wydanie publikacji planowane jest w drugim półroczu 2017 r.

 

 

 

                       Z wyrazami szacunku sekretarze konferencji

                                                                       dr Rafał Roguski

                                                                       mgr Damian Siebieszuk

 

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Formularz-zg*c5*82oszeniowy-UPH(1),5635239758.doc

Więcej informacji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/MODERNIZACJA_zaproszenie-UPH(1),5635239747.doc

Miejsce: Rzeszów
Termin: 25 X 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link:

 

______

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Tam gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Interakcje na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się 25 października 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zapraszamy do przygotowywania referatów na następujące tematy dotyczące interakcji świata wschodnioeuropejskiego z zachodnioeuropejskim na przestrzeni wieków:

 1. Stosunki polityczne
 2. Relacje gospodarcze
 3. Przenikanie się kultury i sztuki
 4. Stosunki między narodami i grupami etnicznymi
 5. Stosunki religijne, wyznaniowe i obrządkowe
 6. Budowanie systemów prawnych

Konferencja skierowana jest do doktorantów i studentów kierunków humanistycznych, prawnych, społecznych i teologicznych. Na zgłoszenie czekamy do 31 sierpnia 2016 roku. Zgłoszenie – oprócz danych prelegenta – powinno zawierać abstrakt wraz z podaniem bibliografii. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 50 zł.  Koszt obejmuje barek kawowy, wydanie publikacji pokonferencyjnej i obiad. Zgłoszenia wraz z abstraktem przyjmujemy na adres wschod.zachod@wp.pl .

Na wygłoszenie referatu przewidziane jest 20 minut. Zapotrzebowanie techniczne (komputer, rzutnik) prosimy zgłaszać w formularzu.

Dzień po konferencji, tj. 26 października 2016, zostanie zorganizowana wycieczka do Przemyśla (zwiedzanie Twierdzy Przemyśl, archikatedry łacińskiej i archikatedry bizantyjsko-ukraińskiej) dla chętnych. Chęć wzięcia udziału w wycieczce prosimy zgłaszać w formularzu zgłoszeniowym. Koszty wycieczki podane zostaną później.

Istnieje możliwość zorganizowania noclegu (-ów). Koszty pokrywa uczestnik. Informacje o chęci skorzystania z noclegu prosimy o przekazywanie droga mailową do 15 września.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy podany wyżej.

Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/open?id=0B_zRUEgDKqvXeDc5VGFPT2dxOG8

Z poważaniem,

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UR

Miejsce: Lublin
Termin: 30 IX 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Prosimy o zamieszczenie na stronie następującej informacji:
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS ma zaszczyt zaprosić doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w piątej edycji „Lubelskiej Jesieni Historycznej”, która odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie.

 

Tegoroczne obrady zaplanowano w ramach jednego, monotematycznego panelu:

 

I.   Miasta i ich mieszkańcy na przestrzeni dziejów

 

Celem konferencji jest prezentacja ustaleń badaczy młodego pokolenia dotyczących miast oraz ich mieszkańców na przestrzeni dziejów. Liczymy, że tak szeroko zakreślony temat konferencji pozwoli nie tylko na swobodną prezentację wyników badań, ale również na dyskusję i nawiązanie nowych znajomości.

 

Organizatorzy konferencji pragną skłonić uczestników do refleksji nad miastem w kontekście toczącego się w nim życia codziennego, obyczajów, kultury materialnej, mentalności miejskiej, jak również miast jako ośrodków władzy, centrum administracji i biurokracji, podmiotów oraz przedmiotów polityki. Mile widziane będą również propozycje dotyczące problematyki miejskiej wykraczające poza powyższe płaszczyzny badań.

 

 

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów i skrócenia czasu ich trwania. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
http://chomikuj.pl/lubelska.jesien.historyczna

 

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia do godziny 23:59. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

 

Do 2 września organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

 

Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 100 zł od osoby.

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz obiadów, ale służą pomocą przy ich znalezieniu.

 

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

 

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej. W związku z tym zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie na adres mailowy konferencji prac wraz z opinią pracownika naukowego w terminie do 18 grudnia 2016 r.

 

Kryteria edytorskie znajdują się w pliku „Wskazówki dla autorów”.

Wszelkie informacje pod adresem e-mail: lubelska.jesien.historyczna@gmail.com

 

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

„V Lubelska Jesień Historyczna”

 

Miejsce: Lublin
Termin: 17-19 XI 2016
Zgłoszenia: 18 IX 2016 (termin przedłużony do 21 X 2016)
Link: http://www.kul.pl/aktualnosci,13025.html

 

______

Szanowni Państwo,
Koło Hiszpańsko-Polskie przy KUL wraz z Kołem Naukowym Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zapraszają wszystkich młodych badaczy (studentów, doktorantów) do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Młodych Hispanistów. Kongres jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką hispanistyczną i prowadzących badania w zakresie studiów hispanistycznych w szerokim tego słowa znaczeniu. W szczególności zapraszamy przedstawicieli następujących dziedzin nauki: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, historia sztuki, archeologia, kulturoznawstwo, etnologia, krajoznawstwo i turystyka, muzykologia, nauki teologiczne, filozofia, socjologia, ekonomia, politologia, prawo, wiedza o sporcie.
Tematyka zgłaszanych referatów jest dowolna i nie przewidujemy motywu przewodniego (jesteśmy otwarci na różne problemy). Warunkiem przyjęcia przez organizatorów proponowanego zgłoszenia jest temat pozostający w obrębie studiów hispanistycznych, także na polu interdyscyplinarnym oraz porównawczym. Szczególnie mile widziane będą wystąpienia nawiązujące do tegorocznych obchodów rocznicowych związanych z postaciami Miguela de Cervantesa i króla Ferdynanda Katolickiego (400. i 500. rocznica śmierci). Obrady kongresowe będą się odbywały w wyodrębnionych i równoległych sekcjach, które zostaną utworzone dla przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych. Ich liczba będzie uzależniona od ilości i charakteru przyjmowanych zgłoszeń. Przewidujemy utworzenie co najmniej dwóch sekcji.
Informacje organizacyjne
1. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Kongresie jest zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem dołączonego formularza i wniesienie opłaty konferencyjnej. Prosilibyśmy także o zamieszczenie abstraktu referatu wraz z dołączoną bibliografią.
2. Językami obrad są polski i hiszpański.
3. W formularzu prosimy o zadeklarowanie języka zgłaszanego referatu. Tytuł powinien być podany w języku, w jakim prelegent będzie przemawiał. Czas trwania każdego wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut.
4. Opłata konferencyjna wynosi 120 lub 150 zł. W ramach pierwszej opcji zapewniamy: materiały konferencyjne, serwis kawowy i publikację pokonferencyjną; natomiast w drugim przypadku: materiały konferencyjne, serwis kawowy, publikację pokonferencyjną i trzy obiady.
Nie przewidujemy możliwości modyfikacji cen.
5. Istnieje także możliwość wystawienia faktury VAT na instytucję (podmiot prawny) wskazaną przez uczestnika. Numer konta bankowego podamy w kolejnym okólniku.
6. W ramach opłaty nie przewidujemy noclegu. Osoby zainteresowane pomocą przy rezerwacji noclegu prosimy o kontakt z organizatorami.
7. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 18 września 2016 na adres poczty elektronicznej:
okmh2016@gmail.com.

Komitet Organizacyjny
dr Joanna Kudełko, mgr Marcin Karkut, mgr Jakub Chmiel,
Katarzyna Gołębiowska, mgr Marcin Szwaj, mgr Ewelina Polańska, mgr Bogusław Szalast
Opieka naukowa
dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie
dr hab. Janusz Bień
Katedra Kultur i Literatur Romańskich KUL
dr Pablo de la Fuente
Katedra Języków Nowożytnych AFiB Vistula w Warszawie
Kontakt mailowy
Marcin Karkut: marcin_karkut@hotmail.com
Katarzyna Gołębiowska: katarzynagolebiowska94@gmail.com
Joanna Kudełko: jkudelko@kul.pl
Ewelina Polańska: ewelinalilia@wp.pl
Kontakt telefoniczny
Katarzyna Gołębiowska: (+48) 512 22 23 96
Ewelina Polańska: (+48) 660 38 69 56

Więcej informacji:

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+circular_esp,5439544950.pdf

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+ok*c3*b3lnik_pl,5439544940.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

http://chomikuj.pl/konf.hist/2+OKMH+-+formularz+zg*c5*82oszeniowy,5439544943.doc

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 10 IX 2016
Link: www.actahumana.umcs.pl

______

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do VII numeru, którego temat przewodni brzmi:

Zmiany i przemiany

Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:
• zmiany w metodologiach badań humanistycznych,
• przemiany historyczne i ich skutki,
• zmiany w języku i w komunikacji,
• przemiany wartości – wartość przemian,
• przemiany tożsamości jednostkowej i zbiorowej,
• przemiany elementów tekstów kultury,
• przemiany kulturowe oraz ich źródła,
• zmiany społeczne, jako przyczyna przemian w badaniach humanistycznych,
• inicjowanie i wygaszanie przemian,
• akceptacja zmian i opór wobec nich,
• teorie zmiany,
• modyfikacje wzorców gatunkowych,
• interdyscyplinarność i transdyscyplinarność – zwrot w badaniach humanistycznych czy chwilowa moda,
• archetypiczne modele przemian w tekstach kultury,
• transgresje i ich skutki,
• przemiany świadomości i ich konsekwencje w naukach humanistycznych.
Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 10 września 2016 r. Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Autorów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Czasopisma i wymogami edytorskimi.
Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma
www.actahumana.umcs.pl.

Kontakt mailowy:
redakcja.actahumana@poczta.onet.pl
redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl

Miejsce: Poznań
Termin: 21-22 X 2016
Zgłoszenia: 30 VI 2016
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/06/zaproszenie.pdf

______

CfP: Arystoteles a współczesność: interpretacje i reinterpretacje

Do 30 czerwca 2016 r. można nadsyłać zgłoszenia na sesję naukową Arystoteles a współczesność: interpretacje i reinterpretacje, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2016 r. w Collegium Historicum na Kampusie UAM na Morasku.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/06/zaproszenie.pdf


Miejsce: Kielce
Termin: 18 X 2016
Zgłoszenia: 30 VI 2016
Link:

______

Miejsce: Kraków
Termin: 05 VII 2016
Zgłoszenia:
Link:http://mnk.pl/aktualnosci/habent-sua-fata-libelli-czyli-jak-kustosz-staje-sie-detektywem

 

______

Na spotkaniu „Habent sua fata libelli, czyli jak kustosz staje się detektywem” kustosz Katarzyna Płonka-Bałus, opowie o swoich poszukiwaniach zaginionych miniatur i metodach i „scalaniu” rozproszonych kodeksów.

Poznamy też metody identyfikacji pierwotnych właścicieli i użytkowników rękopisów,  a także sposoby „podglądania” procesu twórczego malarzy iluminatorów. Wykład będzie połączony z prezentacją oryginalnych obiektów.

Prowadzenie: dr Katarzyna Płonka-Bałus
Ukończyła historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki UJ i uzyskała stopień doktora na postawie pracy „Vita Christi [et] La Vengeance de Nostre Seigneur Jhesu Christ”. Zagadnienia treści, stylu i funkcji miniatur rękopisu 2919 w Bibliotece Czartoryskich. Od lat związana z Muzeum Narodowym w Krakowie, opiekuje się kolekcją rękopisów iluminowanych Biblioteki Czartoryskich; od 2009 wykłada w Instytucie Historii Sztuki UG. Autorka wielu publikacji z zakresu średniowiecznego iluminatorstwa, specjalizuje się w niderlandzkim malarstwie książkowym XV w.

Konieczna rezerwacja miejsc:
e-mail: rezerwacja@mnk.pl (czynne w dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00)

Spotkania z kustoszem w Bibliotece Czartoryskich „Średniowieczna sztuka książki” odbywają się przy oryginalnych obiektach i uzupełnione są prezentacją multimedialną, łączą wykład ze swobodną rozmową z uczestnikami. Osnucie cyklu na głównych zagadnieniach badawczych dotyczących malarstwa książkowego pozwala zaprezentować różne podejścia metodologiczne, pokazać warsztat naukowy kustosza specjalizującego się w średniowiecznym iluminatorstwie, w sposób dosłowny stosując się do formuły spotkań z kustoszami w MNK. W centrum uwagi znajdzie się więc zarówno kwestia ochrony i eksponowania tych delikatnych obiektów, ich funkcjonowanie jako przedmiotu kolekcjonerstwa, jak również rola malarstwa książkowego w średniowiecznym społeczeństwie, a także wyposażenie iluminatora, niejednokrotnie tworzącego arcydzieła malarstwa. Kilka ciekawych obiektów będzie można zobaczyć przy okazji wykładów.

Miejsce: Katowice
Termin:  08 XII 2016
Zgłoszenia: 30 VI 2016
Link: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/katowice/konferencja-naukowa-polskie-sily-zbrojne-na-zachodzie.-kolekcje-pamiec-projekty-katowice,-8-grudnia-2016

 

______

Konferencja naukowa „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje – Pamięć – Projekty” – Katowice, 8 grudnia 2016 (zgłoszenia do 30 czerwca 2016)

W dniu 8 grudnia 2016 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach organizuje konferencję naukową, której celem jest m.in. omówienie cenniejszych i bardziej znaczących kolekcji (archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych oraz będących w rękach prywatnych) dotyczących Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, obecności formacji we współczesnej świadomości i kulturze pamięci (np. w filmie, sztuce i literaturze, a także przestrzeni publicznej). Konferencja będzie też okazją do przedstawienia realizowanych oraz planowanych projektów edukacyjnych i naukowych związanych z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie i losami żołnierzy formacji (wystawy, konkursy, projekty badawcze, publikacje). Będzie też okazją do przedstawienia postulatów badawczych dotyczących jej dziejów.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwę instytucji, temat, krótki abstrakt wystąpienia (750 znaków ze spacjami), prosimy nadsyłać do końca czerwca 2016 r. drogą elektroniczną (formularz w załączeniu).

Kontakt:
Zbigniew Gołasz, tel. 32 207 03 10
zbigniew.golasz@ipn.gov.pl

Szczegółowe informację będą przekazywane na przesłane przez Państwa adresy e-mail. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.


 • RSS