konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 8.2016

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 14 X 2016
Link:

 

______

Od 1 lipca 2016 r. do 14 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA. Poniżej przedstawione zostały szczegóły dotyczące konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską.

Fellowships – wyjazd badawczy, staż naukowy

Program przeznaczony dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora. W programie mogą brać udział wymienione osoby ze wszystkich dziedzin nauki. Muszą one spełniać następujące warunki:

 • obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
 • posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
 • bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.

Teaching Fellowships – wykłady i projekt badawczy

Program przeznaczony dla wykładowców akademickich, których zadaniem obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie także prowadzenie wykładów. W programie mogą brać udział wykładowcy z wszystkich dziedzin nauki. Muszą oni spełniać następujące warunki:
 • obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
 • posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
 • bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.

Granty badawcze

Program przeznaczony dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. W programie mogą wziąć udział naukowcy, specjaliści i artyści wszystkich dyscyplin i dziedzin. Muszą oni spełniać następujące warunki:
 • obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
 • posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych;
 • bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacje podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień znajomości języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.
We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 10 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe. 

Informacja o konkursach na stronie Fundacji Kościuszkowskiej

http://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Miejsce: Katowice
Termin: 24 IX 2016
Zgłoszenia: 10 IX 2016
Link:https://www.facebook.com/zapomnianefilozofie/

 

______

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję dedykowaną kulturoznawczym, filozoficznym i historycznym badaniom nad zarysowaną tematyką pt. “Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”, organizowaną przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 wrzesień 2016 roku. Na zgłoszenia, wraz z abstraktami (max. 1800 znaków) czekamy do 10 września na adres: ezoterykaialchemia@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1j7OvOsJlFt5HcwyCuG3xfFFf_Ky9B8CStkuiJ3QMVV4/edit?pref=2&pli=1

Miejsce: Lublin
Termin: 13-15 III 2017
Zgłoszenia: 15 IX 2016
Link: http://www.polin.pl/en/conference-museums-and-their-publics

 

______

Call for Papers: Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History

International conference, 13-15 March 2017
POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw, Poland

Museums of history face a particular challenge in societies that have experienced conflict and violence in recent memory, radical geopolitical and ideological change, and socio-economic and technological challenges. Multiple and rival historical perspectives characterize the dynamics of public memory in these societies. Differing narratives of the past are told either in parallel, or appear in open conflict with each other, while memories still hidden and silent await their midwives for their public articulation at the right juncture.

Divided memories are characteristic of post-communist Europe and in other regions that have experienced totalitarian regimes, wars, mass violence (ethnic cleansing, population transfers), radical border changes, and other disruptions. The present day brings additional tensions: liberal democratic societies in the West are called on to respond to global crises, the massive population shifts that ensue, and creation of new national and ethnic minorities within multinational and ethnonational states. In some societies, attempts at expanding democracy and human rights, through such mechanisms as truth and reconciliation commissions, bring new waves of difficult knowledge into public circulation, challenging long-held national narratives enshrined both on the walls of major museums and in the minds of many visitors.

The purpose of this conference is to explore these issues in relation to the changing character and role of museums today. POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw is a prime site for such a conference, given the complex history it presents. While seeking to offer an authoritative historical account, without it being authoritarian, museums such as POLIN offer an open narrative in multiple voices and invite the public to play an active part in interpreting historical processes and events. The exhibition itself, using a variety of media, offers an experience that is at once thought provoking, sensory, emotional, and memorable. Projects and events such as performances, workshops, debates, and lectures invite the public to add their experiences and voices. Curating historical narratives is thus a collaborative, inclusive, and dynamic process.

Museums have a responsibility to those whose story they tell, as well as to their publics and stakeholders. As institutions of public history, they aim to build lasting relationships with their audiences, both local and international. This is especially important in post-communist and postconflict societies, where museums can play important roles in building a robust civil society and in bringing history – and historical debate – into the public domain.

The conference will explore the role of museums in negotiating new public histories in societies in transition, as old narratives and historical policies are questioned and stories once silenced are given voice. Of special interest is how the historical narratives constructed in museums help to shape new social relations in a dynamically changing present.

Scholars in various disciplines (anthropology, sociology, history, memory studies, museology, art history, and political science, among others) and museum professionals, including curators and museum educators, are invited to discuss the role of museums in negotiating contested histories in relation to their publics.

Send abstracts, maximum 300 words, and short bio to: GEOP@polin.pl

Deadline: 15th of September 2016.

Academic Committee:

 • Professor Bruce Altshuler (New York University)
 • Professor Dorota Folga-Januszewska (International Council of Museums)
 • Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett (POLIN Museum, Chair)
 • Dr. Gabriel Koureas (Birkbeck University of London)
 • Dr. hab. Iwona Kurz (University of Warsaw)
 • Professor Erica Lehrer (Concordia University)
 • Dr. Małgorzata Pakier (POLIN Museum, Conference Convener)

Miejsce: Ostrów Wielkopolski
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia: 16 X 2016
Link:

 

______

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność żydowska”

Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Był w niej czas tolerancji i pomyślnej koniunktury dla wspólnoty żydowskiej, ale również tragedie antysemityzmu, braterstwo w walkach o niepodległość Polski w XIX wieku, dramat Szoa. Tak długi pobyt społeczności żydowskiej na ziemiach polskich zaznaczył się trwałym śladem. W 1939 roku obywatelami II Rzeczypospolitej było około 3,5 miliona Żydów. Polska była wówczas najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia intelektualnego, politycznego i religijnego. Z ziem polskich pochodziło wielu wybitnych twórców ze wszystkich dziedzin kultury, gospodarki i polityki, którzy wnieśli znaczący wkład w dorobek intelektualny, gospodarczy i duchowy kraju. W wielu miastach i miasteczkach Polski możemy dziś podziwiać synagogi i kirkuty, a wiele muzeów w swych kolekcjach posiada bogate zbiory judaików.

Tematem tegorocznej konferencji pragniemy uczynić wspólną, polsko-żydowską przeszłość. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i religią Żydów, oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski.

Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 16 października 2016 r. na adres lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 20 października 2016 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 3 listopada 2016 r. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
prof. dr hab. Roman Dziergwa
dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.
dr Krzysztof Morta
Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Krzysztof Morta (przewodniczący)
mgr Łukasz Krzyszczuk (sekretarz konferencji)
dr Magdalena Jóźwiak

Zaproszenie dostępne pod adresem:

http://chomikuj.pl/konf.hist/Lokalna+spo*c5*82eczno*c5*9b*c4*87+*c5*bcydowska+IV,5518050611.doc

http://chomikuj.pl/konf.hist/Lokalna+spo*c5*82eczno*c5*9b*c4*87+*c5*bcydowska+IV,5518050609.pdf

Miejsce: Kraków
Termin:  30 XI-02 XII 2016
Zgłoszenia: 22 X 2016
Link:https://www.facebook.com/opozycja.bunt.powstanie/

______

IX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Historyków Nowożytników,

organizowana przez KNHS UJ w dniach 30 XI – 2 XII 2016 r. w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. w Krakowie.

Przedmiotem tegorocznych obrad będzie szeroko rozumiany opór wobec władzy w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej i innych krajach europejskich.
W tym roku chcielibyśmy przyjrzeć się formom i poziomom oporu różnych stanów wobec zwierzchności, zarówno na drodze legalnej, jak i wykraczającej poza ustalone normy prawno-ustrojowe, prowadzącej do otwartego buntu.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, których tematy będą przybliżać motywy (polityczne, ekonomiczne, religijne) wywołujące niezgodę stanów na postulaty władzy zwierzchniej, sposoby i warunki umożliwiające osiągnięcie kompromisów, okoliczności, kiedy konfrontacja stawał się nieunikniona, a także konsekwencje sukcesów lub klęsk oporu stanowego.

W programie konferencji jest przewidziany panel dyskusyjny z udziałem uczonych. Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej w serii „Nowożytnicze Zeszyty Historyczne” wydawanej przez KNHS UJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2016 r. (sobota).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem: http://speedy.sh/p2RM2/wzor-formularz-zgloszeniowy.doc

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mailowy:
sekcja.nowozytna.knhsuj@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł (w tym zawiera się też opłata za obiad) oraz dodatkowe 40 zł za każdy dzień noclegu.

 

Miejsce: Kraków
Termin: 07-09 XI 2016
Zgłoszenia: 07 IX 2016
Link: http://www.religions.confer.uj.edu.pl/en_GB/home
 

______

CfP: Understanding and Explanation in the Study of Religion

Do 7 września 2016 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Understanding and Explanation in the Study of Religion organizowaną przez Instytut Religioznawstwa UJ w dniach 7-9 listopada 2016 r. Konferencja będzie poświęcona pamięci Waltera Burkerta (1931 – 2015).

Miejsce: Lublin
Termin:  23 XI 2016
Zgłoszenia: 31 VIII 2016
Link:

 

______

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na III Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną Samobójstwo- pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy?
Odbędzie się ona 23 listopada 2016 roku.
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II C-1031

3ogolnopolska.konferencja@gmail.com

Miejsce: Opole
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia: 15  IX 2016
Link: http://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/32821,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Referendum-ludowe-w-1946-r-oraz.html

 

______

 

______

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Referendum ludowe w 1946 r. oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku” – Opole, 24 listopada 2016 (zgłoszenia do 15 września 2016)

CALL FOR PAPERS 

Ogólnopolska konferencja naukowa  

Referendum ludowe w 1946 r.
oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. 

na Górnym Śląsku 

 Opole, 24 listopada 2016 r.

Ustalenia poczynione w lutym 1945 r. na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie przewidywały jak najszybsze przeprowadzenie wolnych wyborów w Polsce. Kontrolujący sytuację w kraju komuniści spod znaku Polskiej Partii Robotniczej odwlekali jednak realizację tych ustaleń, chcąc wcześniej rozprawić się z wszelkimi siłami opozycyjnymi. Opanowany przez nich aparat bezpieczeństwa prowadził bezpardonową walkę zarówno z antykomunistycznym podziemiem politycznym i zbrojnym, jak też z legalnie działającą opozycją na czele ze Stanisławem Mikołajczykiem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Długo odkładane wybory poprzedziło referendum ludowe, przeprowadzone 30 czerwca 1946 r. Jego uczestnicy mieli odpowiedzieć na trzy pytania, dobrane tak, aby wynik głosowania był jak najbardziej pozytywny i przez to stwarzał wrażenie powszechnej akceptacji panujących w kraju stosunków. U progu referendum gwałtownie nasilił się terror wobec opozycyjnego PSL, a głosowanie odbywało się w atmosferze powszechnego zastraszenia społeczeństwa. Zabiegi te nie wystarczyły jednak do uzyskania wyniku pomyślnego dla PPR i jej sprzymierzeńców. Wobec tego sfałszowano wyniki głosowania, ogłaszając wbrew faktom polityczne zwycięstwo „sił demokratycznych”.

Referendum stało się swego rodzaju próbą generalną przed długo oczekiwanymi wyborami do Sejmu Ustawodawczego, jakie odbyły się 19 stycznia 1947 r. Także tym razem zastosowano zmasowany terror wobec opozycji, zastraszanie wyborców oraz różnego rodzaju manipulacje, polegające w szczególności na wymuszaniu jawnego głosowania, a ostatecznie po raz kolejny sfałszowano uzyskane wyniki.

Wyborcze fałszerstwo posłużyło komunistom do stworzenia pozorów demokratycznej legitymizacji „władzy ludowej” w Polsce. W ten sposób usunięto ostatnią przeszkodę na  drodze do stopniowej budowy systemu politycznego na wzór sowiecki. Aż do 1989 r. możliwe było już tylko głosowanie na jedną listę kandydatów.

Mija właśnie siedemdziesiąt lat od brzemiennych w historyczne następstwa wydarzeń z lat 1946–1947, które na długo odebrały społeczeństwu polskiemu możność suwerennego decydowania o swoich losach. To dobra okazja do dokładniejszego niż do tej pory przyjrzenia się tym wydarzeniom z regionalnej perspektywy Górnego Śląska w jego ówczesnych granicach polityczno-administracyjnych – z możliwie najszerszym wykorzystaniem dostępnych aktualnie możliwości badawczych. Celowi temu ma służyć konferencja naukowa nt. Referendum ludowego w 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. na Górnym Śląsku współorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach. Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Opolskim. Interesują nas wydarzenia rozgrywające się w latach 1945–1947 na terenie województwa śląskiego w jego ówczesnych granicach administracyjnych. Na uwagę zasługuje także szerszy kontekst polityczny tych wydarzeń: krajowy, a nawet międzynarodowy.

Organizatorzy proponują w szczególności następującą tematykę referatów:

 • działalność opozycji politycznej na Górnym Śląsku w latach 1945–1947, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego;
 • działalność PPR i jej sprzymierzeńców politycznych, a także aparatu bezpieczeństwa i innych organów aparatu represji na Górnym Śląsku w związku z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego;
 • propaganda i postawy polityczne różnych grup ludności Górnego Śląska w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego;
 • postawy miejscowego duchowieństwa w tymże okresie;
 • przebieg głosowania i fałszowanie wyników w czerwcu 1946 r. i styczniu 1947
 • społeczno-polityczne konsekwencje referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

Jesteśmy otwarci na dalsze propozycje tematów, szczególnie w wymiarze międzynarodowym.

Planowane jest wydanie tekstów pokonferencyjnych, które uzyskają pozytywną recenzję.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej i nie zwracają kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną bądź elektroniczną w terminie do dnia 15 września 2016 r.
Ustalenie ostatecznego planu konferencji do końca września 2016 r. (w przypadku zgłoszeń doktorantów konieczna jest pisemna akceptacja tytułu i treści referatu przez opiekuna naukowego)

Adres poczty elektronicznej:

opolekonferencja@gmail.com 

Adres do korespondencji tradycyjnej:

Dr hab. Małgorzata Świder
Instytut Historii Uniwersytet Opolski
ul. Strzelców Bytomskich 2
45-301 Opole
Z dopiskiem: Konferencja referendum i wybory

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Małgorzata Świder – IH UO
dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW – IPN Katowice
dr Zbigniew Bereszyński
dr Adam Dziuba – IPN Katowice

Sekretariat konferencji:

dr hab. Małgorzata Świder
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Marzena Leżak

Miejsce: Warszawa
Termin:  16- 17 XII 2016
Zgłoszenia: 20 IX 2016
Link:http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/2017-call-for-papers-tradycje-o-wojowniku-w-kulturze-historycznej-sredniowiecza-warszawa-16-17-grudnia-2016

 

______

Call for papers: Tradycje o wojowniku w kulturze historycznej średniowiecza. Warszawa, 16-17 grudnia 2016

W średniowiecznych wyobrażeniach ludzie miecza – prości wojownicy, rycerze czy też wielcy bohaterowie – często zajmowali miejsce zaszczytne. Sławni i wybitni, jak Roland, byli naśladowani. Opowieści im poświęcone pełniły specyficzną funkcję – kształtowały wzorce postępowań, egzemplifikowały cechy, którymi mieli charakteryzować się uczestnicy średniowiecznych bitew. Każda z tych postaci, wymodelowanych przez autorów opowieści, uosabiała cechy godne naśladowania, albo też – jak w przypadku zhańbionych tchórzy i zdrajców – zachowania godne potępienia. Tematem organizowanej przez nas konferencji są sposoby prezentacji bohaterów i antybohaterów – zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych – w kulturze średniowiecznej Polski oraz Europy kręgu łacińskiego. Zależy nam na zademonstrowaniu, jak opowieści o wojownikach wchodziły w obręb historycznej świadomości społeczeństw średniowiecznych. Interesuje nas mechanizm działania mitów bohaterskich, który doprowadził do tego, że Starkadr, Teodoryk Wielki czy Attyla zastąpili w średniowiecznym świecie antycznych herosów. Warto przyjrzeć się również tym postaciom, które splamiły się tchórzostwem, uciekły z pola bitwy, zdradziły swych panów lub nawet podniosły rękę na swych władców. Chcemy możliwie najszerzej spojrzeć na elementy konstruujące tożsamość wojowników, również poprzez przykłady postaw antyheroicznych.

Ciekawi nas również inny, zaniedbany w historiografii, problem waloryzacji zachowań średniowiecznych wojowników, który wymaga szczegółowego omówienia. Można powiedzieć, że prosta dychotomia między aprobowanym dążeniem do toczenia walki a potępionym unikaniem starcia nie zawsze odnosi się do opisów średniowiecznych wojen. Wystrzeganie się nieuzasadnionej agresji także bywało postawą godną uznania w utworach średniowiecznych autorów. Omówienie etosu wojowników może być jednym z najważniejszych celów naszej konferencji.

Konferencja organizowana jest w Instytucie Historii PAN w Warszawie w ramach grantu NPRH „Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski” przez: Antoniego Grabowskiego, Roberta Kasperskiego, Marcina Gostkowskiego, Rafała Rutkowskiego.

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Paweł Żmudzki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin konferencji: 16-17 grudnia 2016.

Zgłoszenia w postaci tytułu referatu i abstraktu (do 900 znaków ze spacjami) prosimy wysyłać do dnia 20 września na adres: konferencjatradycjaowojowniku@gmail.com

Zgłoszenia od osób nieposiadających tytułu doktora powinny być uzupełnione o opinię promotora.

W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji o zapotrzebowaniu na nocleg w nocy z 16 na 17 grudnia.

Hasła tematyczne konferencji to: wojownicy, pamięć, tradycja, walka, etos, tożsamość, epika, rycerze.

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:
Zgłoszenia: 15 X 2016
Link:

______

Do 15 października 2016 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2017. Organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

 

W aktualnie prowadzonym naborze wniosków o półroczne stypendia (od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.) mogą starać się przedstawiciele następujących dziedzin:
 • film;
 • fotografia;
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
 • konserwacja dzieł sztuki;
 • literatura/przekład;
 • muzealnictwo;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • teatr.
O stypendia mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy;
 • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);
 • wykształcenie wyższe;
 • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;
 • projekt stypendialny

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej organizatora

http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/ogloszenia/2016/20160601_Regulamin_GP_2017.pdf


 • RSS