konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 9.2016

Miejsce: Poznań
Termin:
Zgłoszenia: 30 X 2016
Link:

______

Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii UAM przypomina o zbliżającym się ostatecznym terminie nadsyłania artykułów do publikacji:

 

- Polska Kronika Filmowa. Studia źródłoznawczo-historyczne, t. 1;
- Poznański Czerwiec 1956 roku w kulturze masowej w latach 1956-2015.
- Tysiącleciem w Milenium. Historie lokalne.

 

 

Publikacje zostaną wydane przez Instytut Historii UAM w serii „Społeczeństwo PRL” w IV kwartale 2016 r.

Artykuły (40 tys. znaków (20 stron), czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5) należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 30 października 2016 roku na adres marcin7855@wp.eu

Miejsce: Warszawa
Termin: 08  X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN uprzejmie zaprasza na referat pt. Mędrek jako właściciel i strona kontraktów w Philogelosie, który wygłosi dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW. Spotkanie odbędzie się 8 października 2016 r. o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego w budynku Instytutu Filologii Klasycznej UW (ul. Krakowskie Przedmieście 1, I piętro).

Miejsce: Warszawa
Termin:  04 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

4 października 2016 r. o godz. 17.00 w Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wykład inaugurujący rok akademicki 2016/2017. Wykład pt. Props, Aeschylus and the Invention of Theatre wygłosi prof. Oliver Taplin (Univeristy of Oxford). Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej (poziom -1) w siedzibie Kolegium Artes Liberales UW w Warszawie przy ul. Dobrej 72.

Miejsce: Poznań
Termin: 01 XI 2016- 31 I 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (Stary Rynek 84)  zaprasza na wystawę pt. Quo vadis w sztuce, która trwa od września 2016 r. do stycznia 2017 r. (wt.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-16.00).

Miejsce: Londyn
Termin: 08 X 2016
Zgłoszenia:
Link: https://lateantiquearchaeology.wordpress.com/

 

______

8 października 2016 r. odbędzie się w Londynie konferencja Late Antique Archaeology 2016. Environment and Society in the First Millennium A.D. współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Princeton Institute for International and Regional Studies oraz Climate Change and History Research Initiative.

https://lateantiquearchaeology.wordpress.com/

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 02 X 2016
Link: http://www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_fSZ5/49400920/118684124

 

______

CfP: Littera/Historica 4

Do 2 października 2016 r. nadsyłać można teksty do IV numeru czasopisma Littera/Historica. Temat przewodni numeru: Niestworzone historie. O literaturze historycznej i narracjach dziejopisarskich w Roku Sienkiewiczowskim. Również do 2 października wydłużono czas nadsyłania tekstów do III numeru czasopisma. Więcej informacji: strona czasopisma http://www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_fSZ5/49400920/118684124

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin:  (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link:

 

______

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii, edycja IV

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza czwartą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2015-2016.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W czwartej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2016 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl.

Jednocześnie informujemy, że w trzeciej edycji konkursu jury zdecydowało o nieprzyznaniu nagrody żadnej z nadesłanych recenzji.

 

Link do regulaminu

http://www.ihpan.edu.pl/attachments/article/1929/Regulamin%20_konkurs_JM.pdf

Miejsce:Lublin
Termin: 29-30 IX 2016
Zgłoszenia:
Link: http://starozytnyizrael.pl/xi-sympozjum-wstepny-program/

 

______

W dniach 29-30 września 2016 r. w Lublinie odbędzie się XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu, którego tegoroczny temat brzmi Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu. Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://starozytnyizrael.pl/xi-sympozjum-wstepny-program/

Miejsce: Kraków
Termin:
Zgłoszenia: 09 X 2016
Link:

 

______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w kursie Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa – blok tematyczny „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznicę śmierci Naczelnika”. Z kolei uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) zapraszamy do udziału w kursie Vademecum młodego miłośnika Krakowa – blok tematyczny „Wybitne postacie Krakowa”.

Wykłady i prezentacje w ramach kursów przybliżą uczniom dzieje Krakowa od średniowiecza po współczesność. Mają za zadanie rozwijać zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym miasta.  Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz pracownicy merytoryczni z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach.
Dla uczestników kursu Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa organizatorzy przewidzieli możliwość udziału w konkursach wiedzy o Krakowie: „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika” z cennymi nagrodami rzeczowymi i książkowym. Konkursy będą organizowane na zakończenie zajęć prowadzonych w ramach bloku tematycznego.

Regulamin kursów, karty uczestnictwa oraz harmonogram zajęć są dostępne na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.mhk.pl.
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa w Kursie” do dnia 9 października 2016 roku na adres e-mailowy:
tmhzk@tmhzk.krakow.pl. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory, przy Rynku Głównym 35.
Zapraszamy!

Miejsce: Kraków
Termin:  04 X 2016
Zgłoszenia:
Link: https://www.facebook.com/events/104325826698673/

 

______

O parze obrazów ołtarzowych z okolic Krosna, prezentujących jednego z najciekawszych i najpopularniejszych świętych doby średniowiecza. Wykład poprowadzi PAULINA CHEŁMECKA
- historyk sztuki, asystent w dziale Zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich.

WSTĘP WOLNY
Data: 4 października 2016, godzina 18:00
Miejsce: Arsenał, Kraków, ulica Pijarska 8

Kolejny cykl wykładów przygotowanych i wygłaszanych przez pracowników Muzeum XX. Czartoryskich ma na celu przede wszystkim podtrzymywanie pamięci o najstarszej polskiej instytucji muzealnej, która ze względu na przeciągający się remont jest od ponad sześciu lat zamknięta dla publiczności.

Wykłady wygłaszają w tym, sezonie wyłącznie pracownicy naukowi Muzeum XX. Czartoryskich, kustosze działów: Malarstwa, Rzemiosła Artystycznego, Zbrojowni i Gabinetu Rycin i Rysunków.

Wykłady poświęcone są na ogół mniej znanym, a bardzo ciekawym zabytkom (np. partyzana z dworu króla Ludwika XIV, tajemniczy średniowieczny obiekt z kości słoniowej, nie wystawiane nigdy dotąd skrzydła ołtarza ze scenami z życia św. Mikołaja) oraz ważnym wydarzeniom politycznym i artystycznym (m.in. polityce wyzwoleńczej Czartoryskich powiązanej z Gruzją, działalności Księżnej Izabeli Czartoryskiej na polu ogrodnictwa).
Ze względu na sytuację lokalową muzeum – czasowa ekspozycja obrazu Rembrandta
w Arsenale, a następnie , na wiosnę przyszłego roku, urządzanie tamże wystawy – wykłady wygłaszane będą zamiennie w biurze Fundacji XX. Czartoryskich


  • RSS