konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 10.2016

Miejsce: Wrocław
Termin: 08-10 VI 2017
Zgłoszenia: 17 I 2017
Link: https://miastowprocesieprzemian.wordpress.com/

______

Miasto w procesie przemian – od czasów nowożytnych po współczesność

Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Miasto w procesie przemian – od czasów nowożytnych po współczesność, która odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 8-10 czerwca 2017 roku. Intencją organizatorów będzie zwrócenie uwagi na zachowania mieszkańców wobec zmian  zachodzących w przestrzeni miejskiej, którą charakteryzował brak stałości głównie ze względu na postępującą od czasów nowożytnych urbanizację i globalizację.

Proponujemy, aby czerwcowe obrady skupić wokół następujących kwestii:

1) władza i obywatele,

zachęcamy do podjęcia rozważań odnoszących się do relacji między władzą państwową a samorządem komunalnym oraz stosunków obu tych władz do mieszkańców miast; ważnym aspektem będzie oddziaływanie polityki prowadzonej przez urzędników różnego szczebla na higienę, zdrowie, bezpieczeństwo, sądownictwo, kulturę (edukacja, sztuka, moda), obyczajowość (poglądy, mentalność, wartości) czy relacje interpersonalne (klientyzm, rywalizacja, konflikty interesów); równie interesujące będzie zagadnienie emancypacji politycznej i społecznej różnych grup mieszkańców;

2) kontakty międzykulturowe,

miasto było (i jest) obszarem stałego napływu ludzi z zewnątrz; wystarczy przypomnieć historię osadnictwa żydowskiegoczy XIX i XX-wieczne migracje; stąd  przestrzeń miejską cechowała wielokulturowość na wielu płaszczyznach: publicznej, prywatnej, intymnej; motywem przewodnim tej części konferencji będą relacje z migrantami oraz współżycie różnych grup narodowościowych, wyznaniowych i kulturowych: ich adaptacja,  asymilacja czy integracja;

3) między ideałem a rzeczywistością,

ludzie od zawsze tworzyli wizję „miasta idealnego”: Atlantydy, Niebiańskiego Jeruzalem, campanellowskiego Miasta Słońca, Czandigarh Le Corbusiera, Brasilię Niemayera, aż po dzisiejszy Jin-Jin-Ji; przedmiotem dyskusji chcielibyśmy uczynić wyobrażenia o mieście idealnym oraz rzeczywiście mające miejsce przeobrażenia przestrzeni miejskiej, ale także konsekwencje ‘ekspansji’ miasta na tereny podmiejskie oraz wpływ urbanizacji i przemian gospodarczych na życie codzienne.

Chcemy, aby wyżej wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek namawiamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

Zależy nam na interdyscyplinarności obrad, dlatego zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historyków, historyków sztuki, architektów, urbanistów, etnologów, antropologów, kulturoznawców, socjologów, literaturoznawców, psychologów itd.

Języki konferencji: polski, angielski

Abstrakty (w  języku polskim lub angielskim) prosimy dostarczyć do 17 stycznia 2017 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem:

https://cityandtheprocessoftransition.wufoo.com/forms/z1nf6fwi0ydkrie/

Zgłoszenia zostaną przekazane do oceny pracownikom naukowym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Informację o przyjęciu/odrzuceniu referatu otrzymają Państwo do 1 marca 2017 roku.

Z uwagi na to, iż staramy się o pełne dofinansowanie konferencji, informacja o ewentualnej opłacie konferencyjnej podana zostanie wraz z decyzją o przyjęciu referatu.

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną:

mgr Magdalena Gibiec magdalena.gibiec@uwr.edu.pl

mgr Dorota Wiśniewska dorota.wisniewska@uwr.edu.pl

Rada naukowa:

dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr.

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. UWr.

prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold

dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr.

Zapraszamy również do śledzenia strony internetowej: https://miastowprocesieprzemian.wordpress.com/

Oblicza wampiryzmu

Brak komentarzy

Miejsce: Wrocław
Termin:  02-03 XII 2016
Zgłoszenia: 01 XI 2016
Link:

 

______

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”

zaprasza na konferencje

Oblicza wampiryzmu

Zapraszamy na naszą grudniową konferencję „Oblicza wampiryzmu”. Chcemy podyskutować m.in. o postaciach wampirycznych w literaturze, wampiryzmie w grach wideo czy mitach wampirycznych.
Wampiryzm jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej przetwarzanych motywów we współczesnej kulturze. Liczba utworów wykorzystujących postacie wampirów od wielu lat przyrasta w tempie geometrycznym. Ich funkcjonowanie dawno już przestało się ograniczać do tekstów kultury grozy, istoty wampiryczne można dziś spotkać niemal wszędzie – od powiastek dla dzieci poprzez romanse, reklamy batoników i gry RPG aż po art-house’owe kino festiwalowe.
Chcielibyśmy spojrzeć na wampiry, jak również szeroko pojęty wampiryzm, z różnych perspektyw badawczych, umożliwiających zarówno kompleksowe ujęcie tych zjawisk i ich znaczenia dla współczesnej kultury, jak i innowacji, którym na przestrzeni lat poddawane były motywy wampiryczne. Ponadto pragniemy zbadać też konteksty – historyczne, społeczne, medialne, gatunkowe – w jakich funkcjonuje szeroko pojęty wampiryzm. Interesują nas nie tylko tradycyjne ujęcia tego zjawiska, ale też wszelakie ich alternacje, jak rytuały wykorzystujące cudzą krew, wampiry psychiczne, ludowe korzenie wampiryzmu itp.
Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników nauki reprezentujących takie dyscypliny, jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia, socjologia, filmoznawstwo, ludologia, historia i historia sztuki.
Proponowane zagadnienia:
postacie wampiryczne w literaturze,
różne oblicza Draculi,
córki Carmilli – wampy i kobiety fatalne,
filmy i animacje wampiryczne,
wampir jako dziecko postmodernizmu,
Edward i inne współczesne wampiry,
wampiryzm w grach wideo / gier wideo,
historyczne i ludowe korzenie wampiryzmu,
lokacje wampiryczne – Transylwania, Nowy Orlean, Überwald…,
wampiryzm a satanizm,
Świat Mroku i inne gry RPG,
Lilith, Lamia, Lamasztu i inne mity wampiryczne,
gatunkowe,

sprawy naukowe – Michał Wolski michal.wolski@tricksterzy.pl
sprawy organizacyjne – Kamila Kowalska kamila.kowalczyk@tricksterzy.pl

Opłata konferencyjna wynosi 120 zł

Miejsce: Kraków
Termin:  13 X 2016- 02 IV 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do Fabryki Emalia Oskara Schindlera na wystawę „Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 -1945”.

Wystawa prezentuje mało znane fakty dotyczące obozów jenieckich zorganizowanych w Krakowie przez niemieckiego okupanta. Przedstawimy na niej między innymi niemal zapomnianą historię Stalagu 369, obozu podoficerskiego mieszczącego się w czasie wojny w Kobierzynie. Przez obóz ten przeszło kilkanaście tysięcy żołnierzy pokonanych armii francuskich, belgijskich, holenderskich oraz sowieckich. Zaprezentowane zostaną też losy Dulagów – obozów przejściowych i szpitala jenieckiego w okupowanym Krakowie.

Wernisaż wystawy odbędzie się  12 października 2016r. o godz. 18.00. Gościem honorowym otwarcia będzie były jeniec Stalagu 369, Wim Ruyten.

Wśród imprez towarzyszących wystawie w kolejnych miesiącach odbędą się: salon książki promujący katalog do wystawy, debata na temat upamiętniania obozów jenieckich, spacer po terenie byłego obozu głównego Stalagu 369, zajęcia dla młodzieży i pokazy filmów poświęconych tematyce jenieckiej.

Więcej szczegółów na stronie www.mhk.pl.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miejsce:Poznań
Termin:  29-30 XI 2016
Zgłoszenia: 13 XI 2016
Link: http://amuz.edu.pl/18215-2/

 

______

Neofonia
V. Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski
29-30 listopada 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniach 29-30 listopada 2016 roku odbędzie się już V. jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neofonia, której towarzyszyć będą Międzyuczelniane Koncerty Kompozytorskie.

Konferencja będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce. Temat tegorocznej edycji – Duchowość w muzyce XX i XXI wieku – ma skłonić do refleksji zarówno nad źródłami inspiracji współczesnych twórców, jak i kierunkami dalszego rozwoju muzyki najnowszej. Zaproponowana przez nas problematyka konferencji stanowi próbę opisania sfery duchowości w twórczości kompozytorów XX i XXI wieku. Poniżej przedstawiamy wykaz zaproponowanych obszarów i zagadnień badawczych:

 • źródła i rola inspiracji duchowej w muzyce współczesnej;
 • indywidualność rozumienia sfery duchowości/sacrum w twórczości kompozytorów;
 • kontekstualność dzieła muzycznego;
 • różnorodność kategorii estetycznych;
 • recepcja tekstów filozoficzno-religijnych stanowiących kanon odwołań w muzyce XX i XXI wieku;
 • intertekstualność i intermedialność utworów muzycznych podejmujących tematykę duchowości;
 • twórczość religijna i społecznie zaangażowana;
 • recepcja muzyki współczesnej.

Do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu artystyczno-naukowym w sposób szczególny zapraszamy studentów i doktorantów z kierunków kompozycja i teoria muzyki, muzykologia oraz wszystkich zainteresowanych zaproponowaną tematyką.

W ramach tegorocznej Neofonii zaplanowano dwa międzyuczelniane koncerty kompozytorskie, które odbędą się 29 i 30 listopada. Osoby chcące wziąć czynny udział w konferencji oraz kompozytorów zainteresowanych prezentacją swoich utworów prosimy o nadesłanie partytur wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego pisma) na adres kolo-an@wp.plnieprzekraczalnym terminie – do dnia 13 listopada 2016 roku. Zgłoszenia niekompletne i przesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy nie zapewniają obsady wykonawczej do zgłoszonych utworów oraz zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych partytur i abstraktów wystąpień.

Organizatorzy oferują uczestnikom pomoc w rezerwacji noclegów oraz zapewniają skromne wyżywienie. Koszty podróży uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Uprzejmie informujemy, że:

 • czas wystąpienia podczas konferencji wynosi 20 minut;
 • czas trwania prezentowanego utworu – do 6 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące programów konferencji oraz koncertów w ramach Neofonii przekażemy Państwu do 20 listopada 2016 roku.

Zachęcamy do śledzenia profilu Koła Artystyczno-Naukowego na Facebooku: https://www.facebook.com/kanamp2012

Liczymy na zainteresowanie młodych kompozytorów, teoretyków muzyki i muzykologów naszą inicjatywą oraz zaproponowaną tematyką, poświęconą muzyce współczesnej. Mamy nadzieję, że konferencja oraz zaplanowane koncerty będą stanowić niebywałą okazję do przedstawienia wyników własnych badań i zaprezentowania twórczości. Liczymy, że kolejna, jubileuszowa edycja Neofonii pozwoli na zacieśnienie kontaktów między uczelniami, a także okaże się platformą owocnej dyskusji oraz wymiany myśli i doświadczeń młodych naukowców i kompozytorów z całej Polski.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Z wyrazami szacunku

Zarząd Koła Artystyczno-Naukowego
Karolina Majewska
Paulina Zujewska
Michał Janocha
Piotr Krajewski

Opiekun Koła Artystyczno-Naukowego
dr Ewa Fabiańska-Jelińska

Miejsce: Lublin
Termin:  26 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Wydział I Nauk Humanistycznych) zaprasza na spotkanie w dniu 26 października 2016 (środa) o godz. 16, na którym prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Em. Profesor UMCS ) wygłosi referat pt. Trudne życie i pośmiertna sława Ancarenusa Nothusa (CIL VI, 7193a). Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej LTN (Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2, Lublin).

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 15 XI 2016
Link:

 

______

Do 15 listopada 2016 r. trwa  nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne, stypendia doktorancie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze.
W zależności od rodzaju stypendium, pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat. Strona szwajcarska w dokumentacji konkursowej wskazuje jednostki naukowe, w których można odbywać stypendium. Szczegółowe informacje o wymaganiach konkursowych można znaleźć w dokumentacji konkursowej (po kliknięciu w poniższe linki, pobrany zostanie pakiet dokumentacji konkursowej w pliku zip):
Fine Art Scholarship;

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

PhD Scholarship;

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

Postdoctoral Scholarship;

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

Research Scholarship.

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

Strona internetowa konkursu na stypendia naukowe w Szwajcarii

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-area/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html

 

 

Strona internetowa konkursu na stypendia naukowe w Szwajcariihttps://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Poland.zip.download.zip/Poland.zip

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 25 XI 2016
Link:

 

______

Stypendia dla studentów z województwa pomorskiego

Do 25 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia marszałka dla studentów z województwa pomorskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy. Maksymalna wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o stypendium może składać osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
 • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku, na który składany jest wniosek,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek: 1. uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz 2. uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, zgodnie ze wzorem: So ≥ 0,9 x Sm

So – średnia ocen osiągnięta przez Studenta
Sm – maksymalna średnia ocen możliwa do uzyskania na danym kierunku

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium można znaleźć w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
bip.pomorskie.eu/a,55729,w-sprawie-uchwalenia-regulaminu-przyznawania-pomocy-materialnej-dla-studentow-mieszkancow-wojewodztw.html
Strona internetowa konkursu na stypendia marszałka województwa pomorskiego dla studentów
http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

Miejsce: Kraków
Termin:  20-21 X 2016
Zgłoszenia:
Link:https://www.facebook.com/events/1579988245643109/

 

______

„Intellectuals and the First World War: a Central European Perspective”
An International Conference and Research Workshop at Institute of History, Jagiellonian University, Krakow, 20–22 October, 2016
Venue on Thursday 20 October: Collegium Maius, Jagiellonian University, 15 Jagiellońska Street, Michał Bobrzyński’s Hall
Venue on Friday 21 October: Collegium Kołłątaja, Jagiellonian University, 6 Świętej Anny Street, Room 10
Excursion on Saturday 22 October for registered participants.

https://intellectualsfww.wordpress.com/

Key-note address:
Professor Pieter Judson (European University Institute), “War and The Habsburg Monarchy: A Revisionist View” (Thursday, 20 October 2016, at 5:45 pm, Collegium Maius, Michał Bobrzyński’s Hall)

Professor Belinda Davis (Rutgers University), “”Going All the Way” for the People? Changes in Thought and Action Concerning Governance in World War I Germany” (Friday, 21 October 2016, at 9:00 am, Collegium Kołłątaja, Room 10)

Professor Maciej Górny (The Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences), “First write, then shoot. East Central European Intellectuals and the Great War” (Friday, 21 October 2016, at 5:00 pm, Collegium Kołłątaja, Room 10)

For abstracts please follow the website: https://intellectualsfww.wordpress.com/keynote-address/

Schedule:
Thursday, 20 October
Venue: Collegium Maius, 15 Jagiellonska Street, Michał Bobrzyński’s Hall (II floor)

9:00–9:15 Opening session

Sławomir Sprawski, Director of the Institute of History, Jagiellonian University

9:15–11:00 Panel 1: Intellectuals and the Problem of War
Chair: Marcin Jarząbek

Lena Radauer (University of Freiburg), Intellectual transfer between nations at war

Eszter Balázs (Kodolanyi Janos University of Applied Sciences, Budapest), The Intellectual’s Body in War: Hungarian Writers in WWI

Gergely Bödők (Eszterházy Károly University in Eger), ”Humanity and kindness are all just words” – Hungarian intellectuals reactions to the outbreak of the First World War and the prolonged struggles

Viktoriia Voloshenko (National Transport University, Kiev), Intellectuals and (Anti)Military Propaganda in Popular Literature for Ukrainian Peasantry before I World War

11:00–11:15 coffee break

11:15–1:00 Panel 2: Elites and Refugees: Between Theory and Practise
Chair: Kamil Ruszała

Alena Jindrová (Museum Vysočiny Havlíčkův Brod), Czech Intellectual Elite and Refugees in World War I

Liubov Zhvanko (OM Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv), Ukrainian intelligentsia and refugees of World War I (1914–1918)

Bohuslav Rejzl (Charles University in Prague), Cultural and educational activities of Czech and Polish intellectuals in the refugee committees in Prague during the First World War

Natalia Kolb (Ivan Kryp’yakevych Institute for Ukrainian Studies at the NAS of Ukraine, Lviv), The Great War in the light of correspondence of the greek-catholic parish priest Isydor Hlyns’ky

1:00–2:30 lunch break

2:30–4:00 Panel 3: Artist in the service of War?
Chair: Mateusz Drozdowski

Marcin Jarząbek, (Jagiellonian University, Krakow), Wartime intelligence, or, how to be(come) intellectual in the uniform? Formation of the intellectual elites of the Czechoslovak Legions during WWI

Kamil Ruszała (Jagiellonian University, Krakow), Painters, sculptors, architects at war. East European “lost generation”?

Marko Vukičević (University of Zagreb), Architects of Zagreb: Careers and the Great War

Rok Stergar (University of Ljubljana), Tone Smolej (University of Ljubljana), Stanko Majcen: A Writer and a Bureaucrat in the Great War

4:00–4:15 coffee break

4:15–5:30 Panel 4: Gender Perspective or Women/Men Perspective?
Chair: Barbara Klich-Kluczewska

Dagmar Wernitzing (Oxford University), Corresponding War: The First World War in Feminist Letters and Narratives of the Self

Kumru Toktamis (Pratt Institute, Brooklyn, New York City), When a Turkish Intellectual Woman Marries a Kurdish officer as the Empire crumbles

Tomasz Pudłocki (Jagiellonian University, Krakow), “Stranger in the Night?” Canadian on Czech-Polish Borderland during World War I: the case of John William Rose

5:30 – 5:45 coffee break

5:45–7:00 Key-notes Session 1:

Pieter Judson (European University Institute, Florence), War and The Habsburg Monarchy: A Revisionist View

Friday, 21 October
Venue: Collegium Kołłątaja, 6 Świętej Anny Street, (Room 10)

9:00–10:15 Key-notes Session 2:

Belinda Davis (Rutgers University, New Brunswick, NJ) “Going All the Way” for the People? Changes in Thought and Action Concerning Governance in World War I Germany

10:15–10:30 coffee break

10:30–12:15 Panel 5: Sources and People or People Seen Throgh Sources?
Chair: Tomasz Pudłocki

Juliana Raupp, Thomas Irmer (Free University of Berlin), “Playground of barbarism” – Karl Bücher’s criticism on journalism during the First World War

Andrey Likhatsky (National Research University Higher School of Economics, Moscow), “There are great troubles with money nowadays: the financial strategies of historical journals in the Russian Empire during the First World War

Iryna Orlevych (Ivan Kryp’yakevych Institute for Ukrainian Studies at the NAS of Ukraine, Lviv), The First World War in the intellectual thought of Galician Russophile during interwar period

Hanno Biber (Austrian Academy of Science, Vienna), The “dehumanization that the intellectual home front of this war has produced” as documented by Karl Kraus

12:15–12:30 coffee break

12:30–2:15 Panel 6: Transfer of intellectuals during the War: case studies
Chair: Kumru Toktamis

Stevo Đuraškovič (University of Zagreb), Nationalization of the Masses or the Leninist revolution – WWI Croatian Young Intellectuals and the question of the “National Indifference”

Robert Blobaum (West Virginia University, Morgantown), Jewish Nationalist or Polish Democrat?

Susanne Korbel (University of Graz), The Österreichische Reiterlied by Dr. Zuckermann. A Nearly Forgotten History of a Jewish Intellectual in the Great War

Mateusz Drozdowski (Jagiellonian University, Krakow), Dilemmas of Intellectuals in a war-time politics. Example of Władysław Leopold Jaworski and the Conservatives of Cracow

2:15–3:30 – lunch break

3:30–4:45 – workshop in Archive of Science of Polish Academy of Sciences (PAN) and Polish Academy of Arts and Sciences (PAU) in Krakow

5:00–6:30 Key-notes Session 3:

Maciej Górny (Polish Academy of Sciences, Warsaw), ”First write, then shoot”. East Central European Intellectuals and the Great War

6:30 – closing remarks

Saturday, 22 October
Trail of the First World War in West Galicia (Excursion)

Miejsce: Kraków
Termin:  07-08 XII 2016
Zgłoszenia: 31 X 2016
Link:

 

______

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii, Katedra Samorządu Terytorialnego i Wspólnot Lokalnych, Katedra Edukacji Prawnej i Obywatelskiej

zaprasza na konferencje

Konferencja międzynarodowa pt.: STAN WOJENNY W POLSCE 1981-1983. PERSPEKTYWA PRAWNA, POLITYCZNA, SPOŁECZNA

CELE KONFERENCJI:
- prezentacja naukowych ustaleń dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków stanu wojennego
- dyskusja nad wpływem okresu stanu wojennego na współczesne prawo, politykę i społeczeństwo
- wymiana poglądów na gruncie nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, administracji, socjologii, ekonomii, stosunków międzynarodowych.
BLOKI TEMATYCZNE:
- Organizatorzy zapraszają do przygotowania referatów odpowiadających niżej wymienionym blokom tematycznym, które są powiązane z kierunkami studiów prowadzonymi w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
- Chodzi o ustalenia na temat stanu wojennego w kontekście następujących obszarów badawczych:
- Administracja
- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Ekonomia społeczna
- Politologia
- Prawo
- Stosunki międzynarodowe.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- 31 października – nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń udziału wraz z krótkim abstraktem na adres mailowy: konferencja.up.krakow@gmail.com. O zaakceptowaniu tematu referatu organizatorzy powiadomią za pomocą poczty elektronicznej. – -
- Przewidziany czas wystąpienia to 15-20 minut.
- 7 listopada – możliwość zakwaterowania w D.S. Krakowiak (pokoje jednoosobowe z łazienką plus śniadanie 113,10 zł za dobę).
- 8 listopada – termin dokonania opłaty konferencyjnej – 300 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji, materiały konferencyjne oraz zwiedzanie podziemi krakowskich w drugim dniu konferencji.
- Płatności należy dokonać przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao S.A. oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK-186, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-186 Jan Kowalski)
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.

Strona: www.politologia.up.krakow.pl
E-mail: konferencja.up.krakow@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

Miejsce: Kraków
Termin:  18 X 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Zapraszamy do udziału w debacie
Wielki Kraków – aneksja czy konsolidacja?
W 650. rocznicę lokacji Kleparza,
która odbędzie się w sali Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory
18 października 2016 o godz. 18:00.

Spotkanie poświęcone będzie rozwojowi przestrzennemu Krakowa. Lokowana w okresie średniowiecza gmina miejska Kleparz na przełomie XVIII/XIX wieku została włączona w granice Krakowa. Pierwszą próbę jej przyłączenia podjęto w ramach uchwalonej przez Sejm Wielki Ustawy o miastach (1791). Wówczas pod Wawelem podjęto starania o stworzenie pierwszego Wielkiego Krakowa, w skład którego miało wejść także osobne miasto Kazimierz i podmiejskie jurydyki. Jednak zawirowania polityczne oraz opór niektórych gmin uniemożliwiły przeprowadzenie tej reformy. Została ona zrealizowana w okresie zaborów przez władze austriackie. Czy scalenie z Krakowem było nieuniknione? I czy rzeczywiście przyniosło przyłączanym jednostkom terytorialnym wymierne korzyści?
W rozmowie udział wezmą prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny, Międzynarodowe Centrum Kultury).


 • RSS