konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 11.2016

Miejsce: (nie dotyczy)
Termin: (nie dotyczy)
Zgłoszenia: 01-30 XII 2016
Link: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-5amFXE

 

 

______

Od 1 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zgodnie z informacjami organizatorów termin realizacji składanych projektów powinien zawierać się od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Jeśli podczas pierwszej edycji konkursu nie zostanie wyczerpany budżet konkursu, rozpisana zostanie kolejna edycja w drugiej połowie roku 2016.

Wnioski o dotacje powyżej 30 000 zł/7 500 € w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne będą mogły być składane tylko w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej FWPN.

http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-5amFXE

Miejsce: Gdańsk
Termin: 24-25 III 2017
Zgłoszenia: 10 XII 2016
Link: http://www.nkdh.ug.edu.pl/?p=166

 

______

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Naukowe Koło Historyków UG zapraszają do udziału w IV Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 24-25 marca 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać do 10 grudnia 2016 r.

Więcej informacji:

http://www.nkdh.ug.edu.pl/?p=166

Miejsce: Warszawa
Termin:  23 XI 2016-25 I 2017
Zgłoszenia:  30 XI 2016
Link: https://obnt.pl/pl/aktualnosci/jak-pisac-historie-warsztaty-osrodka-badan-nad-totalitaryzmami-im-witolda-pileckiego/

 

______

Dobrze napisana historia skupia uwagę czytelnika i na długo pozostaje w jego pamięci. Utrwala się w świadomości społecznej, skłania do dyskusji i inspiruje kolejne badania. Ale co to znaczy „dobrze napisana historia”? O przeszłości pisali Cat-Mackiewicz i Snyder, Jasienica i Davies, Wańkowicz i Judt. Jak korzystać z najlepszych wzorów, aby znaleźć własną drogę do dobrego pisania?

Warsztaty przeznaczone są dla młodych naukowców: słuchaczy ostatnich lat studiów magisterskich oraz doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.. Zastanowimy się nad formą wypowiedzi historycznej i możliwościami jej świadomego kształtowania. Synteza, monografia, artykuł naukowy, hasło słownikowe, felieton historyczny, tekst na wystawę, podpis pod zdjęciem – refleksji nad rozmaitością form towarzyszyć będą ćwiczenia praktyczne.

Postawimy kluczowe pytania:
– jak skomponować tekst?
– jak być szczerym intelektualnie: unikać retoryki, poważnie traktować temat i czytelnika?
– jak powiedzieć „nie wiem”, kiedy rzeczywiście tak jest?
– jak operować metaforą, aby wypowiedzieć niewypowiadalne?
– jak posługiwać się ironią?
– jak wyważyć proporcje pomiędzy analizą a narracją?
– czy historyk może oceniać?
– czy historia jest literaturą piękną?

Zajęcia są bezpłatne.

Materiału do dyskusji i analiz dostarczą nam klasyczne teksty historiografii, m.in. Jesień średniowiecza Johana Huizingi, Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie Edwarda Gibbona czy Poetyka pisarstwa historycznego Haydena White’a.

O prowadzącym:
Seminarium poprowadzi profesor Maciej Janowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni wykładowca Central European University. Współautor głośnych i nagradzanych  Dziejów inteligencji polskiej do roku 1918. Opublikował także książki: Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889-1914 oraz Polska myśl liberalna do 1918 roku.

Miejsce i terminy warsztatów:
Spotkania będą odbywały się w siedzibie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego przy ul. Foksal 17.
Pierwsze proponowane terminy warsztatów to: 23 XI, 7 XII, 14 XII, 11 I, 25 I. Planowane jest 12 spotkań. Wszystkie spotkania będą odbywały się w środy w godzinach 16-18.

Zasady rekrutacji:
Zgłoszenia z prosimy kierować do 30 listopada włącznie na adres jph@obnt.pl. Do aplikacji prosimy dołączyć krótkie uzasadnienie (do 2000 znaków) i tekst historyczny (ew. fragment) własnego autorstwa (do 5000 znaków). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Miejsce: Szczecin
Termin:  19-20 I 2017
Zgłoszenia:  28 XII 2016
Link:https://www.facebook.com/Polityki-relacji-w-literaturze-kobiet-po-1945-roku-196537980795775/?fref=nf

 

______

Uniwersytet Szczeciński, 19-20.01.2017
Zgłoszenia do 28.12.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa
Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku
Zakład Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
19–20.01.2017, Szczecin

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej politykom relacji w literaturze kobiet po 1945 roku. Przez „polityki relacji” rozumiemy złożone praktyki dyskursywne w ramach wspólnot kształtujących doświadczenie, tożsamość i reprezentację. Interesuje nas to, w jaki sposób relacyjność narzucana z zewnątrz i wytwarzana w literaturze kobiet wpływa na dyskursy polityczne i na odwrót – jak (mikro i makro) polityczność konstytuuje związki oraz hierarchie narracji prywatnych i społecznie zaangażowanych. Chcemy przyjrzeć się temu, jak na formowanie kapitału kulturowego i literackiego wpływają między innymi praktyki pisarskie, dominujące estetyki, obiegi krytyczne, trendy wydawnicze, ale także wymiany międzypokoleniowe, „terapeutyzacja” dyskursów publicznych, emocjonalność i kategoria uznania w polach społecznych, wytwarzanie pamięci, współczesna klasowość, umiejscowienie czy przemieszczenie podmiotu w relacji. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w literaturze kobiet: prozie, poezji, auto- i biografiach, eseistyce, literaturze faktu i literaturze popularnej. Zależy nam na przeanalizowaniu – od 1945 roku do współczesności – przekształceń, fluktuacji, zapożyczeń, kontynuacji i nowości literackich, tego jak ewoluowała literatura i krytyka tworzone przez kobiety (PRL, transformacja, demokracja, wolny rynek).

W ramach tak sformułowanego obszaru badawczego zamierzamy przeanalizować przede wszystkim te kwestie, które pozwolą na stworzenie mapy ułatwiającej poruszanie się w obrębie relacyjności i polityczności, zasilających współczesne dyskursy humanistyczne, które mają odzwierciedlenie w literaturze tworzonej przez kobiety. Relacyjność i polityczność literatury kobiet rozpatrujemy przez pryzmat tych sytuacji społeczno-kulturowych i literackich, które wywoływały i wywołują dyskusje, prowokują do przemyślenia i przeformułowania wielu zasadniczych kwestii, rewidują czy też podają w wątpliwość rozpoznania teoretyczne i krytyczne.

Czekamy na Państwa krytyczne diagnozy, analityczne podsumowania, interpretacje studiów przypadku.

Przykładowe zagadnienia:
– relacyjność i polityczność a gatunki literackie
– estetyka relacji i polityki
– nowe formy kategorii uznania w różnych polach społecznych
– apolityczność, postopolityczność, depolityzacja literatury
– emocjonalność i „terapeutyzacja” w dyskursach publicznych
– utopie emancypacyjne w literaturze kobiet
– pisarki – aktywistki – polityczki (strażniczki i demaskatorki porządku społeczno-kulturowego)
– praktyki autobiograficzne versus strategie narracyjne
– tak zwana literatura kobieca a dyskursy dominujące (także w ramach „kultury kobiet”)
– region i polityka (wzmacnianie/wygaszanie regionalizmu, rola kobiet w kulturze regionalnej)
– strategie życia literackiego wobec postulatu wspólnotowości i popkulturyzacji
– polityczność debat krytycznych (przełamywanie paradygmatów)

Organizacja
mgr Aleksandra Grzemska
mgr Julia Poświatowska

Opieka merytoryczna
prof. zw. dr hab. Inga Iwasiów

https://web.facebook.com/Polityki-relacji-w-literaturze-kobiet-po-1945-roku-196537980795775/?fref=nf

http://politykirelacji.usz.edu.pl/

Miejsce: Kraków
Termin: 02 XII 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Pracownia Literatury Renesansu (Wydział Polonistyki UJ) oraz Pałac Biskupa Erazma Ciołka (MN w Krakowie) zapraszają na wykład dr Angeliki Modlińskiej-Piekarz (Biblioteka Uniwersytecka KUL) pt. Pura Evangelia, pia dogmata, vera religio. Konfesjonalizacja protestancka w łacińskich parafrazach biblijnych na Śląsku w XVI i XVII wieku. Wykład odbędzie się 2 grudnia 2016 r. o godz. 13.15 w Pałacu biskupa Erazma Ciołka (Kraków, ul. Kanonicza 17).

Miejsce: Kraków
Termin: 01 XII 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Dyskusja panelowa (Nie)Pamięć. Jeńcy wojenni 1939-1945 to wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej prezentowanej obecnie w Fabryce Emalia Oskara Schindlera.

Narracja wystawy koncentruje się wokół obozów jenieckich zorganizowanych w Krakowie przez niemieckiego okupanta. Centralnym punktem są losy Stalagu 369 – obozu podoficerskiego funkcjonującego od października 1941 do sierpnia 1944 roku, w którym przetrzymywano od trzynastu do szesnastu tysięcy francuskich, belgijskich, holenderskich oraz sowieckich więźniów. Wystawa porusza także zagadnienie pamięci o jeńcach wojennych w okupowanym Krakowie i właśnie tej pamięci (lub niepamięci) będzie poświęcona dyskusja. Zaproszeni eksperci nie tylko opowiedzą, jak upamiętnia się jeńców w Niemczech, w Anglii, we Francji i w Rosji, ale też odpowiedzą na pytania, czy warto pamiętać i upamiętniać, czy możliwe jest godne upamiętnianie ponad podziałami (również politycznymi), kto powinien upamiętniać i wreszcie – czy można się tego nauczyć?


W dyskusji udział wezmą historycy zajmujący się tematem jeńców wojennych:
- dr Anna Zapalec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – autorka m.in. Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej, Gdańsk 2014,
- dr Piotr Stanek (kierownik działu naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu),
- prof. Jakub Wojtkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
- Tomasz Owoc (kurator wystawy Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939–1945).
Prowadzenie: dr Wiktoria Kudela-Świątek (Narodowe Centrum Nauki).

Wstęp wolny.

ZAPRASZAMY!

Miejsce: Szczecin
Termin: 19-21 VI 2017
Zgłoszenia: 31 XII 2016
Link: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/36698,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Solidarnosc-Walczaca-19821990-S.html

______

Ogólnopolska konferencja naukowa „Solidarność Walcząca 1982–1990”

Szczecin, 19–21 czerwca 2017 r.

(przyjmowanie zgłoszeń do 31 grudnia 2016 r.)

Solidarność Walcząca była jedną z najważniejszych organizacji antykomunistycznych, które działały w Polsce w latach 80. XX wieku. Na tle innych formacji opozycyjnych ostatniej dekady PRL wyróżniała się zarówno preferowanymi formami działania: podczas gdy inni chcieli organizować strajki w zakładach pracy – SW nawoływała do demonstracji ulicznych („Lepiej dostać pałą na ulicy i zapłacić nawet wysoką grzywnę, niż zostać zamkniętym po 5 minutach palenia papierosa – trzynastego o 12:00 w zakładzie pracy” – pisał w czerwcu 1982 r. Paweł Falicki), jak i bezkompromisowością wobec komunistów oraz programem, w którym nadrzędnym celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Działacze SW byli bardzo aktywni na polu działalności wydawniczej (ponad sto tytułów prasowych w skali całego kraju), nadawali własne audycje radiowe, organizowali swoje przedstawicielstwa zagraniczne oraz wspierali inicjatywy opozycyjne w innych krajach komunistycznych. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu zasad konspiracji oraz działaniom kontrwywiadowczym, liderzy SW, na czele z Kornelem Morawieckim, przez długi czas skutecznie unikali aresztowań, a rozpracowanie całej organizacji, mimo usilnych starań, okazało się dla Służby Bezpieczeństwa niewykonalne. W 1989 r., kiedy część opozycji usiadła do rozmów z komunistami przy okrągłym stole, a następnie wystawiła swoich kandydatów w tzw. wyborach kontraktowych, SW sprzeciwiała się jakiekolwiek formie ugody z PZPR, postulując całkowite odsunięcie komunistów od władzy i wyprowadzenie z Polski wojsk sowieckich. Działacze SW, jako „szczególnie niebezpieczni”, byli inwigilowani jeszcze przez kilka miesięcy po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Nakreślone powyżej zagadnienia były już tematami szeregu opracowań (zbiorów dokumentów, prac zbiorowych, publikacji wspomnieniowych i publicystycznych). Historia SW wciąż skrywa jednak wiele tajemnic, pozostając dla badaczy ciekawym polem do eksploatacji.

W 2017 r., kiedy przypada 35-lecie Solidarności Walczącej, Oddział IPN w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w poświęconej jej konferencji naukowej. Potencjalnych prelegentów zachęcamy do zgłaszania tematów wystąpień, obejmujących m.in. następujące obszary badawcze związane z historią SW:

 • powstanie i organizacja SW;
 • idee (program, myśl polityczna, wpływy ideologiczne);
 • ludzie;
 • pisma;
 • radio;
 • oddziały SW i ich współpraca;
 • działania aparatu bezpieczeństwa, w tym obcych służb (cywilnych i wojskowych) wobec SW;
 • odgłosy działalności SW w krajach bloku wschodniego i na Zachodzie;
 • sieć wydawnicza i kolportaż oraz inne zagadnienia związane z poligrafią;
 • SW a inne organizacje opozycyjne;
 • stosunek do wyborów i referendów w PRL;
 • SW a podziemna „Solidarność”;
 • finanse SW;
 • pomoc dla SW z zewnątrz;
 • propaganda PRL wobec SW;
 • Kościół katolicki wobec SW;
 • inne formy działalności SW.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na załączonym formularzu drogą mailową (adresy poniżej) lub pocztą tradycyjną na adres: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN, ul. Piotra Skargi 14, 71-22 Szczecin, z dopiskiem „konferencja SW”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2016 r. Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Przewidujemy wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanego tomu studiów.

Komitet organizacyjny:

dr Sebastian Ligarski, tel. 91 3129 407, e-mail: sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
dr Michał Siedziako, tel. 91 3129 415, e-mail: michal.siedziako@ipn.gov.pl

Miejsce: Wrocław
Termin: 01-02 XII 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/component/content/article/79-badania/351-europejki-w-polityce

 

______

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie zapraszają na międzynarodową konferencję „Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności”/”Europäische Frauen in der politischen Sphäre der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1-2 XII 2016 r.

 
Organizatorzy konferencji zdecydowali się poruszyć tematykę kobiecej aktywności politycznej w nawiązaniu do 110. rocznicy przyznania kobietom praw wyborczych w Wielkim Księstwie Finlandii –  przełomowego wydarzenia na drodze do zrównania praw kobiet i mężczyzn w Europie.
 
Seminarium zostanie podzielone na dwa panele doktoranckie, moderowane przez ekspertów (formuła mistrz-uczeń). Doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie przedstawią wyniki własnych badań, jak również skomentują wystąpienia innych uczestników.  Referaty zostaną wygłoszone  w językach narodowych, jakkolwiek streszczenia wystąpień w języku angielskim udostępnione zostały w materiałach przedkonferencyjnych.
 
Konferencji młodych badaczy towarzyszyć będzie dyskusja ekspercka poświęcona warsztatowi historyka dziejów kobiet, a także wykłady otwarte (tłumaczone z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie).

Plakat:

http://www.hist.uni.wroc.pl/pdf/konferencje/europejki/plakat.pdf

Program konferencji:

http://www.hist.uni.wroc.pl/pdf/konferencje/europejki/program.pdf
Materiały przedkonferencyjne:

http://www.hist.uni.wroc.pl/pdf/konferencje/europejki/european.pdf

 
Komitet Organizacyjny
 
dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr.
dr Angelique Leszczawski-Schwerk
mgr Dorota Wiśniewska

Miejsce: Kraków
Termin: 29 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Komisa Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 29 listopada (wtorek) 2016 r. o godz. 18.00 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Podczas posiedzenia referat pt. Paradox, Mirabilia, Miracles in Late Antique Latin Poetry wygłosi prof. Philip Hardie (University of Cambridge).

Miejsce: Warszawa
Termin: 29 XI 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.nowa.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-naukowa-aleksander-gieysztor-i-warszawskie-srodowisko-naukowe

______

ALEKSANDER GIEYSZTOR I WARSZAWSKIE ŚRODOWISKO NAUKOWE
konferencja historyczno-archiwistyczna z cyklu Warszawa ma wiele twarzy
w setną rocznicę urodzin prof. Aleksandra Gieysztora

29 listopada 2016 r.
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Sala Kolumnowa
Aleksander Gieysztor – uczony i jego dzieło

9.45-10.00
Otwarcie obrad

10.00-10.20
prof. dr hab. Maria Koczerska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
Aleksander Gieysztor – mistrz i jego naukowe dziedzictwo

10.20-10.40
prof. dr hab. Andrzej Rottermund (Zamek Królewski w Warszawie)
Wkład Aleksandra  Gieysztora w badania nad Zamkiem Królewskim w Warszawie

10.40-11.00
Zofia Kozłowska (Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora)
Fundacja im. Aleksandra Gieysztora

11.00-11.20
prof. dr hab. Leszek Kuźnicki (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
Aleksander Gieysztor – rozwaga i konsolidacja

11.20-11.40
dr hab. Tadeusz Rutkowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
Aleksander Gieysztor w warszawskim środowisku akademickim (1945 – 1975)

11.40-12.00
prof. UW dr hab. Alicja Kulecka (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
Aleksander Gieysztor jako dyrektor Instytutu Historycznego UW

12.00-12.30
Przerwa

Spuścizna archiwalna Aleksandra Gieysztora
12.30-12.50
Anita Chodkowska (PAN Archiwum w Warszawie)
Spuścizna archiwalna Aleksandra Gieysztora w zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk

12.50-13.10
Katarzyna Słojkowska  (PAN Archiwum w Warszawie)
„Przeżycie historyczne przeszłości” nad spuścizną Aleksandra Gieysztora: prezentacja wybranych materiałów

13.10-13.30
dr Joanna Arvaniti (PAN Archiwum w Warszawie)
prezentacja wystawy Byłem i będę… O historyku, który tworzył historię, realizacja Joanna Arvaniti, Katarzyna Słojkowska

13.30-13.50
Bartosz Borkowski (PAN Archiwum w Warszawie), Anna Gruszczyńska
Aleksander Gieysztor — życie i pasja, wprowadzenie do filmu

13.50-15.00
prezentacja filmu Aleksander Gieysztor — życie i pasja, realizacja Bartosz Borkowski, Anna Gruszczyńska

30 listopada 2016 r.
Pałac Staszica, Sala Lustrzana
Ślady pamięci, dziedzictwo warsztatu historyka

10.00-10.10
Otwarcie obrad

10.10-10.30
dr hab. Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski w Warszawie)
Aleksander Gieysztor jako badacz sztuki średniowiecznej

10.30-10.50
prof. dr  hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
Aleksander Gieysztor – historyk Mazowsza, patron Akademii Humanistycznej

10.50-11.10
Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie)
Postać Aleksandra Gieysztora w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Warszawie – przyczynek do badań dotyczących osoby Profesora i jego działalności

11.10-11.30
dr hab. Zbigniew Tucholski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)
Prof. Józef Gieysztor –  twórca ekonomicznych podstaw eksploatacji handlowej kolei

11.30-11.50
Adam Tyszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego)
Badania Aleksandra Gieysztora na temat akademickiego ceremoniału

11.50-12.10
Przerwa

12.10-12.30
Konrad Szuba (Archiwum Państwowe w Warszawie)
Średniowieczna Warszawa w badaniach Aleksandra Gieysztora

12.30-12.50
Agata Łazowska (PAN Archiwum w Warszawie)
Powstanie Warszawskie oczami Aleksandra Gieysztora

12.50-13.10
Bartosz Borkowski (PAN Archiwum w Warszawie)
Wizyty dyplomatyczne w Warszawie w latach 1989-1999

13.10-13.30
Jarosław Matysiak (PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu)
Korespondencja Aleksandra Gieysztora w zbiorach Poznańskiego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk

13.30-14.00
podsumowanie obrad

14.30
koncert


 • RSS