Miejsce: Wrocław
Termin: 01-02 XII 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/component/content/article/79-badania/351-europejki-w-polityce

 

______

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie zapraszają na międzynarodową konferencję „Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności”/”Europäische Frauen in der politischen Sphäre der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1-2 XII 2016 r.

 
Organizatorzy konferencji zdecydowali się poruszyć tematykę kobiecej aktywności politycznej w nawiązaniu do 110. rocznicy przyznania kobietom praw wyborczych w Wielkim Księstwie Finlandii –  przełomowego wydarzenia na drodze do zrównania praw kobiet i mężczyzn w Europie.
 
Seminarium zostanie podzielone na dwa panele doktoranckie, moderowane przez ekspertów (formuła mistrz-uczeń). Doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie przedstawią wyniki własnych badań, jak również skomentują wystąpienia innych uczestników.  Referaty zostaną wygłoszone  w językach narodowych, jakkolwiek streszczenia wystąpień w języku angielskim udostępnione zostały w materiałach przedkonferencyjnych.
 
Konferencji młodych badaczy towarzyszyć będzie dyskusja ekspercka poświęcona warsztatowi historyka dziejów kobiet, a także wykłady otwarte (tłumaczone z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie).

Plakat:

http://www.hist.uni.wroc.pl/pdf/konferencje/europejki/plakat.pdf

Program konferencji:

http://www.hist.uni.wroc.pl/pdf/konferencje/europejki/program.pdf
Materiały przedkonferencyjne:

http://www.hist.uni.wroc.pl/pdf/konferencje/europejki/european.pdf

 
Komitet Organizacyjny
 
dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr.
dr Angelique Leszczawski-Schwerk
mgr Dorota Wiśniewska