konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 11.2016

Miejsce: Opole
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia:
Link: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37385,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Referendum-ludowe-w-1946-r-oraz-wybory-do-Sejmu.html

 

 

______

9.00–9.15 rejestracja uczestników
Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22, 45-069 Opole
9.15–9.30 rozpoczęcie konferencji
9.30–9.45 dr hab. Małgorzata Świder Na drodze do tzw. demokracji ludowej. Wybory i referendum w Prowincji Saksonia w 1946 r.
9.45–10.00 dr hab. Piotr Pałys Postawa Serbołużyczan wobec wyborów do Landtagu Prowincji Saksonia i referendum w 1946 r.
10.00–10.15 prof. Krzysztof Tarka Emigracja wobec wyborów w Polsce
w 1947 r.
10.15–10.30 dr Gabriela Cingelová Postavení německé menšiny v Československu po roce 1946.
10.30–10.45 przerwa kawowa
10.45–11.00 dr Dariusz Węgrzyn Ewolucja czy rewolucja? Działania aparatu represji w okresie Głosowania Ludowego i wyborów
do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim. Analiza porównawcza
11.00–11.15 dr Adrianna Dawid Kulisy rozbicia struktur opolskiego PSL
11.15–11.30 dr Zbigniew Bereszyński Referendum ludowe w 1946 r.
i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w zachodnich powiatach województwa śląskiego w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa
11.30–12.00 dyskusja
12.15–12.30 Otwarcie wystawy „Wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim 19 stycznia 1947 r.” (ekspozycja przygotowana przez IPN w Katowicach i Archiwum Państwowe w Katowicach) Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
12.45–14.00 obiad w restauracji Radiowa ul. Strzelców Bytomskich 8,
45-084 Opole
14.15–14.30 dr Janusz Mokrosz Intensywny czas kampanii. Wystąpienia publiczne Aleksandra Zawadzkiego w latach 1946-1947
14.30–14.45 dr hab. Adam Dziurok Duchowieństwo katolickie diecezji katowickiej wobec wydarzeń politycznych w latach 1946-1947
14.45–15.00 dr Adam Dziuba Pierwsza czystka. Akcja „brygad personalnych” Komitetu Wojewódzkiego PPR w Katowicach w instytucjach i zakładach pracy jako konsekwencja wyborów z 17 stycznia 1947 r.
15.00–15.15 dr Katarzyna Wilczok Rola KBW w zabezpieczeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r.
15.15–15.30 przerwa kawowa
15.30–15.45 Maria Reisky Wybory do Sejmu Ustawodawczego w powiecie raciborskim
15.45–16.00 mgr Magdalena Słomkiewicz Sytuacja polityczna w powiecie zawierciańskim w latach 1945-1947
16.00–16.15 mgr Patryk Frydel Aparat represji w powiecie niemodlińskim w okresie Referendum Ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego
16.15–16.30 prof. Krzysztof Łabędź Problematyka referendum w 1946 r. i wyborów1947 w publikacjach drugiego obiegu
wydawniczego w Polsce
16.30–16.45 dr Janusz Oszytko Referendum 1946 w świetle zachowanych akt organów bezpieczeństwa Polski Ludowej przechowywanych w zasobie archiwalnym IPN – artykuł źródłoznawczy
16.45–17.15 dyskusja i zakończenie obrad

Miejsce: Gdańsk
Termin: 24-25 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:http://www.ihpan.edu.pl/attachments/article/2098/program%20konferencji%2024-25.11.2016.pdf

 

 

______

W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Gdańsku (Dom Uphagena,Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,ul.Długa 12) odbędzie się konferencja naukowa „Dom jako miejsce pracy w Gdańsku epoki przedindustrialnej na tle regionu hanzeatyckiego i Polski”, organizowana przez Pracownię Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Konferencja stanowi część projektu Narodowego Centrum Nauki „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku” i służy prezentacji wyników przeprowadzonych prac. Do udziału zaproszono nie tylko uznanych badaczy zagadnień z zakresu dziejów budownictwa miejskiego, architektury, urbanistyki, socjotopografii, kultury materialnej i dziejów społeczeństwa epoki od późnego średniowiecza po połowę XIX w. ale również doktorantów zajmujących się tą tematyką. Referenci przedstawią dom jako miejsce pracy zawodowej zarówno rzemieślników i kupców, jak i pastorów, księży oraz innych barokowych erudytów. Przy okazji referenci przedyskutują potrzeby badawcze w studiach nad mieszkalnictwem w całym regionie dawnej kultury hanzeatyckiej, ziem Rzeczpospolitej, jak i państw sąsiednich.

 

„Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku” – 24-25 listopada 2016 roku

Miejsce obrad: Dom Uphagena,Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ul.Długa 12, Gdańsk

Organizatorzy: Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

 Program konferencji:

http://www.ihpan.edu.pl/attachments/article/2098/program%20konferencji%2024-25.11.2016.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 23-24 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

 

______

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

zadedykowanej pamięci prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego

„Żydzi polscy w oczach historyków”

23-24 listopada 2016 r.

Środa, 23 listopada 2016

9:15 Otwarcie konferencji

9:45-11:00 Wykład wprowadzający i dyskusja – prof. Antony Polonsky (Brandeis University): The present state of Polish-Jewish Studies

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15 Sesja I – do końca XVIII wieku (prowadzenie: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk)

 • prof. dr hab. Hanna Zaremska (PAN): Responsy niemieckich rabinów: źródło do badań nad historią polskich Żydów w średniowieczu
 • dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW): Instytucje samorządu żydowskiego w dawnej Rzeczypospolitej w historiografii
 • prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr): Dlaczego chasydyzm jest najważniejszym tematem historiografii żydowskiej?
 • dr hab. Stefan Gąsiorowski (UJ): Przegląd stanu badań nad dziejami Żydów w Koronie i na Litwie w epoce nowożytnej na wybranych przykładach. Cz. I: bibliografie, syntezy (podręczniki) i encyklopedie

13:15-14:15 Przerwa na lunch

14:15-16:30 Sesja II – XIX wiek (prowadzenie: dr hab. Michał Galas)

 • dr Agnieszka Jagodzińska (UWr): Badanie historii Żydów polskich w XIX wieku – nowe źródła, nowe perspektywy
 • dr Anna Jakimyszyn-Gadocha (UJ): Stan badań nad dziejami Żydów krakowskich
 • dr Alicja Maślak-Maciejewska (UJ): Badania Majera Bałabana i jego szkoły nad XIX-wiecznymi synagogami postępowymi z ziem polskich i ich metodologiczne konsekwencje
 • mgr Jolanta Kruszniewska (UJ): „Postęp, unarodowienie, assymilacya…” Z rozważań nad ideą, definicją i ewolucją pojęcia asymiliacji
 • dr hab. Leszek Hońdo (UJ): Kultura galicyjskich Żydów od czasów równouprawnienia do odrodzenia państwa polskiego (1860-1918)

16:30-16:45 Przerwa

16:45-19:00 Sesja III – XX wiek (prowadzenie prof. dr hab. Edward Dąbrowa)

 • dr Hanna Kozińska-Witt (UJ): Żydzi w miejskim samorządzie krakowskim w okresie galicyjskim: prezentacja projektu
 • dr Małgorzata Domagalska (UŁ): Fantazmat „obcego” a kształtowanie narodowej tożsamości. Casus „Roli” Jana Jeleńskiego
 • dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH): I wojna światowa w historiografii żydowskiej
 • dr Marek Tuszewicki (UJ): Badania nad etnografią Żydów aszkenazyjskich i ich znaczenie dla historiografii w XX wieku
 • mgr Monika Biesaga (UJ): Katalogi biblioteczne jako źródła do badań czytelnictwa Żydów w XX-leciu międzywojennym

Czwartek, 24 listopada 2016

9:30-11:40 Sesja IV – Zagłada (prowadzenie: dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. PAN)

 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (UW, ŻIH): Historycy z Żydowskiego Instytutu Historycznego o polskich Żydach
 • dr Edyta Gawron (UJ): Historiografia getta krakowskiego w kontekście współczesnych badań nad Zagładą w okupowanej Polsce
 • dr Joanna Ostrowska: Przemoc seksualna w okresie II wojny światowej – nowe perspektywy badawcze
 • mgr Katarzyna Kocik (UJ): Dokumentacja organizacji samopomocowych jako źródło badań nad Zagładą Żydów na terenie Krakowa i okolic
 • mgr Alicja Jarkowska-Natkaniec (UJ): Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie i okolicach. Metodologia i perspektywy badawcze
 • mgr Adelina Hetnar-Michaldo (UJ), Źródła do badania historii kompleksu niemieckich obozów pracy przymusowej koncernu HASAG w Częstochowie 1942-1945

Przerwa w obradach. Zapraszamy uczestników konferencji do wspomnienia o profesorze Józefie A. Gierowskim oraz do udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy ku Jego czci.

12:30-13:45 – wykład dr. Andrzeja Krzysztofa Linka-Lenczowskiego pt. Józef Andrzej Gierowski: wokół nauki i inspiracji (Collegium Novum, s. 56) oraz wspomnienia o prof. Józefie A. Gierowskim

14:00 – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Korytarzu Rektorskim (I piętro) w Collegium Novum

16:10-18:10 Sesja V – Po wojnie (prowadzenie: dr hab. Magdalena Ruta)

 • prof. dr hab. Dariusz Stola (POLIN): Cztery fale powojennej emigracji Żydów z Polski
 • dr hab. Bożena Szaynok (UWr): Konwersje Żydów w Polsce po Zagładzie (1944-1950).
 • dr Stephan Stach (ÚSD Praga): Międzynarodowa historiografia o Żydach polskich po 1945 r.
 • dr Ewa Węgrzyn (UJ): Stan badań nad emigracjami polskich Żydów do Erec Izrael

18:10-18:20 – Przerwa

18:20-19.15 Zamknięcie konferencji: dyskusja plenarna Polska w dobie transformacji a badania nad historią Żydów polskich

WSZYSTKIE WYDARZENIA, JEŚLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ, BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W INSTYTUCIE JUDAISTYKI UJ (ul. Józefa 19, s. 6 w oficynie).

Miejsce: Warszawa
Termin: 23 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

 

______

Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego dr Jan Kozłowski (IFK UW) wygłosi referat pt. „Owoc twojego łona” (Łk 1,42) jako „Pan Bóg, który stworzył niebo i ziemię” (Jdt 13,8)? Analiza intertekstualna. Seminarium odbędzie się 23 listopada 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).

Miejsce: Kraków
Termin: 24-25 XI 2016
Zgłoszenia:
Link: http://www.historia.uj.edu.pl/instytut/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_HHZz6jpygLFn/11050764/134952564

 

 

______

W związku z przypadającą w tym roku dziesiątą rocznicą śmierci Profesora Józefa Andrzeja Gierowskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektora Instytutu Historii i pierwszego Kierownika Zakładu Historii Nowożytnej Powszechnej na tej uczelni mamy zaszczyt zaprosić na uroczystości poświęcone Jego pamięci.

     Rozpoczną się one 24 listopada 2016 roku o godzinie 12:30 w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24, w sali 56 na drugim piętrze. Profesora wspominać będą tam Jego przyjaciele, współpracownicy i uczniowie. Następnie, o godzinie 14:00 w Korytarzu Rektorskim na pierwszym piętrze budynku, Jego Magnificencja Rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak dokona uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej tego wybitnego historyka i człowieka.

     Okazją do Jego uczczenia będzie również dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa pt. Ab Occidente Referunt… „Zachód” doby nowożytnej w badaniach historyków polskich. Jej inauguracja nastąpi o godzinie 10:30 w sali 56 Collegium Novum, natomiast większość wystąpień prelegentów będzie miała miejsce w sali im. M. Bobrzyńskiego przy ul. Jagiellońskiej 15. Zapraszamy do uczestnictwa w jej obradach. W załączeniu znajduje się program uroczystości.

Program:

http://www.historia.uj.edu.pl/instytut/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_HHZz6jpygLFn/11050764/134952564

Miejsce: Poznań
Termin: 24-25 XI 2016
Zgłoszenia:
Link: https://drive.google.com/file/d/0BwFhBC6LkWHLR2tod3E2X1FWWlU/view

______

Droga naukowa Brygidy Kürbis od krytyki źródeł historycznych do źródłoznawstwa

Program dostępny pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0BwFhBC6LkWHLR2tod3E2X1FWWlU/view

Miejsce: Gdańsk
Termin: 23 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

 

 

______

Katedra Filologii Klasycznej UG oraz Koło Gdańskie PTF serdecznie zapraszają 23 listopada 2016 r. na wykład (środa) prof. UWr, dr hab. Lucyny Stankiewicz zatytułowany Comoedia togata. Powielanie schematów fabularnych czy ich kreatywna adaptacja? Wykład odbędzie się o godz. 13.00 w sali 4.65 Wydziału Filologicznego UG.

Miejsce: Wiedeń
Termin: 24 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

 

 

______

24 listopada 2016 r. o godz. 18:00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu (Nikolaus-Kopernikus-Saal, Boerhaavegasse 25, 1030 Wien) dr Barbara Dowlasz wygłosi wykład pt. Die Catull-Rezeption in der lateinischen Dichtung des 20. Jahrhunderts.

Miejsce: Poznań
Termin: 25-26 XI 2016
Zgłoszenia:
Link:

 

 

 

______

Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. Poeta Laureatus. Życie i twórczość Klemensa Janickiego w 500 rocznicę urodzin, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2016 r. w Salonie Mickiewicza, Collegium Maius UAM (ul. Fredry 10, IV p.).

Program:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/11/Klemens-Janicki_konferencja.pdf

Miejsce: Lublin
Termin:  01 XII 2016
Zgłoszenia:
Link:https://www.kul.pl/metafizyka-arystotelesa-u-podstaw-kultury-filozoficznej-w-2400-rocznice-urodzin-arystotelesa,18003.html

 

______

Dnia 1 grudnia 2016 r. w Lublinie odbędzie się konferencja pt. Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej w 2400. rocznicę urodzin Arystotelesa. Więcej informacji: https://www.kul.pl/metafizyka-arystotelesa-u-podstaw-kultury-filozoficznej-w-2400-rocznice-urodzin-arystotelesa,18003.html


 • RSS