Miejsce: Warszawa
Termin: 16 VI 2017
Zgłoszenia: 30 I 2017
Link: http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/i-ogolnopolska-konferencja-historykow-xix-wieku-druki-ulotne-na-ziemiach-polskich-do-1918-r

______

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w I Ogólnopolskiej konferencji naukowej historyków XIX wieku.
Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest drukom ulotnym i ich roli w komunikacji społecznej na ziemiach polskich pod zaborami do 1918 r.
 

W tym roku chcielibyśmy zaprosić do dyskusji nad problemem druków ulotnych w następujących panelach:

  • zasoby, typologie, edycje
  • metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne
  • analizy i interpretacje, studia przypadków
Pragniemy by dyskusje związane z szeroko rozumianymi drukami ulotnymi ogniskowały się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z wyobrażeniami społecznymi, procesami komunikacji społecznej – po rolę ulotek w kształtowaniu się i przeobrażeniach wiedzy i przekonań społeczeństwa ziem polskich pod zaborami po I wojnę światową włącznie.Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 stycznia 2017 r., na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do końca lutego 2017 r. Czas wystąpienia to 20 min.
W miarę możliwości organizatorzy postarają się zapewnić referentom nocleg w czasie konferencji, ale nie pokrywają kosztów podróży. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Komitet organizacyjny konferencji:
Prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca), prof. Tomasz Kizwalter, prof. Alicja Kulecka, dr Artur Markowski, mgr Anna Dybała-Pacholak (sekretarz), mgr Jakub Kosiorek (sekretarz)

Formularz zgłoszeniowy
I. Imię i nazwisko
II. Stopień naukowy i afiliacja
III. Tytuł wystąpienia
IV. Streszczenie (do 1800 znaków)

Strona na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/737400066418986/permalink/737401249752201/