Miejsce: Łódź
Termin:22-24 V 2017
Zgłoszenia: 15 I 2017
Link:

 

______

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze, planowanej na 22, 23 i 24 maja 2017 roku w Łodzi, serdecznie zapraszamy do udziału w obradach – zarówno prelegentów, którzy chcieliby przedstawić referat na temat związany z profilem konferencji (szczegóły w załączonym liście intencyjnym), jak i słuchaczy.

Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Wybrane artykuły ukażą się w międzynarodowym wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym „The Problems of Literary Genres”/”Zagadnienia Rodzajów Literackich”.

Organizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ
Katedra Teorii Literatury UŁ
Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny)
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
PAN Oddział w Łodzi

Kontakt: centrumhumanistyczne@uni.lodz.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ Z TEMATAMI WYSTĄPIEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 STYCZNIA 2017 R.

Wysokość opłaty konferencyjnej: 200 zł (dla studentów i doktorantów), 350 zł (dla pracowników).