Miejsce: Kraków
Termin: 21-22 IV 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link:

______

W imieniu Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii, Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcji Archeologii Azji pragniemy zaprosić na I Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową “Sztuka wojny, wojna w sztuce. Interdyscyplinarne ujęcie motywu walki”, która odbędzie się 21-22 kwietnia 2017 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wszystkich zainteresowanych pragniemy zachęcić do refleksji na temat konfliktu. Wiodącymi tematami wydarzenia będą badania archeologiczne pól bitew, przejawy wojny w kulturze materialnej, znaczenie konfliktu w historiografii, ślady walki w sztuce oraz ich wzajemne oddziaływania na siebie. Mamy nadzieję, iż proponowany zakres tematyczny pozwala na prezentację zróżnicowanych perspektyw badawczych oraz refleksję nad tymi zagadnieniami.
Proponowany zakres terytorialny to: tereny szeroko rozumianej Azji Centralnej, Południowej oraz Wschodniej.
Proponowany zakres czasowy: do rozpoczęcia II Wojny Światowej
Jesteśmy otwarci na wszelkie dodatkowe tematy korespondujące z tematem konferencji. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 min. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: <konferencja.azja2017@gmail.com> lub poprzez elektroniczne zgłoszenia na stronie wydarzenia.
Za zgłoszenie uznaje się wypełniony formularz dostępny na stronie wydarzenia.
Ostateczny termin nadsyłania formularzy upływa: 28.02.2017
Opłata konferencyjna: 45 zł
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów, oraz proszą o przygotowanie wystąpienia zamiast odczytu.
Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.
W imieniu organizatorów
mgr Konrad Abramczuk
mgr Justyna Rzońca
lic. Stanislava Krishnevskaya