Miejsce: Częstochowa
Termin: 05-06 IV 2017
Zgłoszenia: 28 II 2017
Link: http://www.wfh.ajd.czest.pl/n1589,VI-Miedzynarodowe-Forum-Doktorantow–Historyk—Fakt—Metoda

______

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w VI Międzynarodowym Forum Doktorantów. Historyk – Fakt – Metoda, które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2017 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie.

Celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzn do wymiany myśli oraz zacieśniania współpracy pomiędzy młodymi badaczami.

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 15 minut.

Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów.

Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor.

Obrady będą odbywać się w ramach 5 paneli:
1. W kręgu biografii i polityki
2. W kręgu historii i religii
3. W kręgu literatury i literaturoznawstwa
4. Obraz wojny i armii
5. Obraz życia codziennego

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2017 roku do godziny 23:59.

Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: 6forum.ajd@wp.pl

Do 3 marca 2017 roku organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości 100 zł od osoby.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz obiadów, ale służą pomocą przy ich znalezieniu.

Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi.

Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego
Wydziału Filologiczno-Historycznego
Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie