Miejsce: Toruń
Termin: 22 V 2017
Zgłoszenia:  30 IV 2017
Link: https://www.facebook.com/events/608773179315541/

______

V Toruńskie Spotkanie Miłośników Kultury Czeskiej

22.05.2017 r. – Collegium Maius
przy Fosie Staromiejskiej 3
(budynek Wydziału Filologicznego
UMK w Toruniu)

Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce
Jan Werich

Koło Naukowe Badaczy Kultury Czeskiej GUZIKOWCY oraz Katedra Filologii Słowiańskiej UMK serdecznie zapraszają do udziału w sesji studencko-doktoranckiej poświęconej zagadnieniom związanym z językiem, literaturą, historią i kulturą czeską. Spotkanie to ma stanowić forum wymiany myśli o czeskiej kulturze – otwarte zarówno dla bohemistów, jak i reprezentantów innych dziedzin nauki.
Mile widziane będą wszystkie propozycje tematyczne bezpośrednio związane z Czechami i ich państwem, jak również referaty aktualizujące czeskie konteksty. Zapraszamy do udziału studentów i doktorantów różnych kierunków: językoznawców, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, antropologów, etnologów, socjologów, filozofów, a także przedstawicieli pozostałych gałęzi nauki, zainteresowanych najszerzej pojętą kulturą Czechów.

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko prelegenta oraz tytuł wystąpienia) prosimy przesyłać na adres sekretarza sesji najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Zapraszamy do Torunia!

opiekun sesji
dr Joanna Ewa Marek
joannaewamarek@gmail.com

sekretarz sesji
mgr Kamil Dźwinel
dzwinel@doktorant.umk.pl