konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 2.2017

Miejsce: Kraków
Termin: 22 II- 11 VI 2017
Zgłoszenia:
Link:

______

Wernisaż wystawy: 22 lutego 2017 r. godz. 17.00

Wystawa czasowa „Kupując oczami” w Kamienicy Hipolitów przybliża bogaty świat środków reklamowych stosowanych przez krakowskich przedsiębiorców w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Największą siłę oddziaływania na potencjalnych klientów miały wówczas ogłoszenia zwane inseratami, drukowane w prasie, w księgach adresowych i informatorach, a także katalogi oraz cenniki wydawane przez przedsiębiorstwa. Na wystawie nie zabraknie afiszy, plakatów i wywieszek, jak również całej gamy ulotek i druków firmowych. Zaprezentowana zostanie też cała paleta opakowań reklamowych, takich jak bombonierki po czekoladkach czy puszki po herbacie i kawie oraz upominki reklamowe opatrzone zastrzeżonym znakiem towarowym. Podziwiać będzie też można tradycyjne szyldy i stanowiące zapowiedź nowoczesnych technologii – neony, filmy i muzyczne nagrania reklamowe.

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie odbędą się warsztaty dla dzieci, zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, spacery miejskie i wykłady, a także oprowadzania kuratorskie po wystawie. Pełny program wydarzeń na www.mhk.pl.
Kurator ekspozycji – Iwona Kawalla.

Wystawa czynna do 11 czerwca 2017 r.
ZAPRASZAMY!

Miejsce: Warszawa
Termin: 27 IV 2017
Zgłoszenia:12 III 2017
Link:

 

______

CfP: Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata

Dnia 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolskie Sympozjum Religioznawcze pt. Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata. Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca 2017 r.

Koło Naukowe Religiologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Sympozjum Religioznawczym „Znaczenie, symbolika oraz kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata”, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Na całym świecie występowały i występują kulty solarne i lunarne. Słońcu i księżycowi nadawano różne znaczenia. Bywały utożsamiane z bóstwami. Analizując różne religie i kulty natrafiamy także na solarnych i lunarnych herosów, obydwu ciałom niebieskim przypisywano właściwości magiczne, bywały symbolami nieśmiertelności. Często uważano, że słońce wszystko widzi, np. dla Pigmejów jest okiem najwyższego boga. Księżyc zaś był uważany za przewodnika zmarłych, czasem przedstawiany w postaci pająka, rytuały i czynności dnia codziennego ustalane były w zależności od jego faz. Słońce wiąże się często z energią męską, aktywnością, natomiast księżyc z energią żeńską i pasywnością. Twierdzi się również, że hierogamia (zaślubiny nieba i ziemi) mogła być odnoszona także do związku słońca i księżyca. Tematyka kultów solarnych i lunarnych jest niezwykle bogata, zapraszamy do udziału w konferencji.

Ewentualne panele zostaną ustalone po zapoznaniu się ze zgłoszeniami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 12 marca 2017 roku.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: sympozjum.religioznawcze@wp.pl .

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

- imię i nazwisko, stopień naukowy,

- reprezentowana instytucja,

- tytuł referatu,

- telefon, e-mail,

- abstrakt (do 1000 znaków).

Miejsce: Katowice
Termin: 27-28 IV 2017
Zgłoszenia: 01 III 2017
Link:

______

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Stosunki międzynarodowe w XXI wieku”

Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do marca 2017 roku. Z autorami przyjętych abstraktów skontaktujemy się najpóźniej do 2 marca 2017.

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową, pt. „Stosunki międzynarodowe w XXI wieku”, która ma na celu przybliżenie niezwykle dynamicznych relacji międzynarodowe na świecie. Podczas konferencji naukowej zostaną przedstawione referaty, które poruszą szeroko pojętą tematykę stosunków międzynarodowych w wielu kwestiach przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski.

Przewidziane są następujące panele tematyczne:
- Europa w stosunkach międzynarodowych,
- Azja w stosunkach międzynarodowych,
- Bliski Wschód i Afryka w stosunkach międzynarodowych,
- USA w stosunkach międzynarodowych,
- Ameryka Południowa w stosunkach międzynarodowych,
- Australia i Ocenia w stosunkach międzynarodowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 IV 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i będzie połączona z 15-leciem Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UŚ.

Przewidziana jest publikacja naukowa (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji artykułów w przypadku dużej ilości zgłoszeń).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 III 2017 roku
Zgłoszenia prosimy wysyłać w formularzu zamieszczonym poniżej.
_________________________________
Opłata konferencyjna dla studentów, doktorantów, doktorów i profesorów z Uniwersytetu Śląskiego: 200zł

Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów (spoza Uniwersytetu Śląskiego): 250zł

Opłata konferencyjna dla doktorów i profesorów (spoza Uniwersytetu Śląskiego): 300zł

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehTHXsxBBxQqFxCt1ELTUhVl4SmiVspFAtggoPzOx9e67Vvg/viewform?c=0&w=1

Miejsce: Kraków
Termin: 02 III- 06 IV- 27 IV 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Z wielką radością pragniemy zaprosić Państwa na cykl spotkań organizowany przez Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII pt. „Wszyscy jesteśmy filozofami”. Spotkania mają na celu pogłębienie (czasem zainicjowanie) refleksji nad tym, czym jest filozofia, jaka jest jej rola w życiu człowieka, jakie zalety można dostrzec w zgłębianiu tej dziedziny, a także, dlaczego warto podjąć studia filozoficzne. Spotkania będą odbywać się w Kawiarni Literackiej (ul. Krakowska 41).

Za nami już pierwsze z zapowiadanego cyklu spotkań - Supermoce filozofa, które prowadził dr Jakub Synowiec. Zapraszamy na kolejne!  W następujących terminach:

2 marca, czwartek, godz. 18.30

Czego „rdza nie niszczy i robak nie pożera”: Wartość myślenia filozoficznego?

prowadzący: dr Adam Workowski

6 kwietnia, czwartek, godz. 18.30

Filozof na rynku pracy

spotkanie z absolwentami filozofii

27 kwietnia, czwartek, godz. 18.30

Filozofować profesjonalnie

spotkanie z udziałem: dr Joanny Barcik, ks. dr. Marka Sołtysiaka, dr. Roberta Piechowicza, ks. dr. Miłosza Hołdy

Wszyscy jesteśmy filozofami, ale nie wszyscy o tym wiemy. Przyjdźcie, a przekonacie się sami. ZAPRASZAMY!

Miejsce: Poznań
Termin: 09-10 VI 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/720935761391235/

 

______

Sekcja Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych SKNH przy IH UAM

ma zaszczyt zaprosić
studentów i doktorantów nauk humanistycznych
do wzięcia udziału w konferencji pt.:

Ikonografia w naukach pomocniczych historii –
znaczenie przekazów obrazowych w badaniach historycznych

która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r.
na Wydziale Historycznym UAM
przy ul. Umultowskiej 89d
w Poznaniu

Temat konferencji ma wpisać się we współczesny interdyscyplinarny dyskurs naukowy, w którym ikonografia cieszy się zainteresowaniem badaczy z wielu dziedzin naukowych m. in. historii, historii sztuki, antropologii, etnologii, etnografii, archeologii, muzykologii i innych. Pragniemy zatem zaprosić studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych do uczestnictwa w konferencji.
Jak wspomnieliśmy powyżej, ikonografia historyczna cieszy się w ostatnich latach żywym zainteresowaniem. Za tego przyczynę możemy uznać fakt, że obrazy posiadają szerokie spektrum interpretacji przed którym stawia się badacz, który próbując przede wszystkim odczytać zawarte w nim treści, interpretuje – często szeroki i wieloznaczny – przekaz zawarty w źródle. Nie możemy również zapominać o tym, że ikony tj. znaki otaczały i otaczają nas wszędzie.
W naukach pomocniczych historii obrazy występują na różnego rodzaju pozostałościach, które człowiek wytwarza począwszy od prahistorii do czasów nam współczesnych. Należy pamiętać o tym, że pełniły one określone funkcje i zastosowanie. Były wynikiem myśli, przekazywały odpowiednie treści, które trzeba było umieć odczytać. Wiele z prób odczytu wcześniejszych przekazów nie przetrwały próby czasu (zdezaktualizowały się), inne natomiast zostały przyjęte przez współczesnych badaczy, jeszcze inne czekają na nowe interpretacje. Jedno jest pewne, że sprawa interpretacji wielu źródeł jest otwarta, przez co stoicie Państwo przed szerokim polem do refleksji i dyskusji.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zakupu materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiad, który zostanie zorganizowany zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji.

Zgłoszenia wraz z abstraktami (z bibliografią, która powinna zawierać literaturę przedmiotu i źródła) prosimy przesyłać w formie wypełnionego formularza na adres e-mailowy: konferencjanphuam@gmail.com.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2017 r. Odpowiedzi o przyjęciu, bądź odrzuceniu abstraktu otrzymają Państwo drogą mailową do 30 marca 2017 r.

Informujemy, że nie zapewniamy noclegu z 9 na 10 czerwca.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod podany powyżej adres e-mailowy, zaś formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie na facebook-u: https://www.facebook.com/events/720935761391235/
i pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/0B3NbPfpPHsVwYWpFU0ZYQmRkTEk/view?usp=sharing

Opiekun merytoryczny konferencji: dr hab. Paweł Stróżyk

Miejsce: Kraków
Termin: 07-08 IV 2017
Zgłoszenia: 05 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/236373846818021/

______

IV edycja konferencji „Romantycy na krańcach świata”

Koło Naukowe Romantyzmu UJ ma zaszczyt zaprosić na IV edycję Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Romantycy na krańcach świata”.
Abstrakty prosimy wysyłać do 5 marca, więcej szczegółów na stronie https://romantycynakrancachswiata.wordpress.com/

Miejsce: Warszawa
Termin:21 II  2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

zapraszamy do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na debatę Wolność czy anarchia? O fenomenie demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która odbędzie się 21.02.2017 r. o godz. 18.00 w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory (Kraków, Rynek Główny 35).

Ustrój państwa polsko-litewskiego wyróżniał się na tle nowożytnych monarchii europejskich. Przywileje, uzyskane od królów polskich, umożliwiły szlachcie nabycie praw i swobód, którymi nie mogła się pochwalić żadna inna uprzywilejowana grupa społeczna. Stworzony został unikatowy ustrój oparty na wolności i równości szlachty. Jednak czy złe zrozumienie tych wartości nie spowodowało dążenia do osłabienia władzy królewskiej i państwa? Czy i kiedy nastąpiło zatarcie granicy między wolnością a anarchią? Polska demokracja szlachecka zniknęła wraz z zaborami, co niektórzy postrzegają jako karę za błędy ówczesnego „narodu politycznego”. A może wiele cech szlacheckiej wolności nadal w nas żyje?

W spotkaniu udział wezmą prof. dr hab. Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Kulig (Uniwersytet Jagielloński) i prof. dr hab. Ryszard Legutko (Uniwersytet Jagielloński).

Debatę poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Partnerem debaty jest Radio Kraków.

21.02.2017, godz. 18.00

Miejsce: Kraków
Termin: 22-23 V 2017
Zgłoszenia: 28 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/783668231787925/

______

Sekcja historii mówionej Koła Naukowego Phronesis Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

 

Życie po końcu świata. Historia mówiona jako źródło do badań ludobójstwa

Data: 22-23 maja 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie,

ul. Bernardyńska 3

Patronat Honorowy:

-Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 w Krakowie.

Wydawałoby się, że po okrucieństwach I i II wojny światowej, w wyniku których prócz milionów żołnierzy zginęły także rzesze bezbronnych, na świecie zapanuje pokój, a straszne wydarzenia odejdą w niepamięć. Jak złudne były to marzenia, pokazała druga połowa dwudziestego wieku, w której ludobójstwo przybrało ogromne rozmiary, jak choćby w Burundi i Rwandzie, Kambodży czy Sabrze. Politycy zjednoczonej Europy nie przypuszczali, że ludobójstwo może powtórnie zdarzyć się na ich kontynencie pół wieku po najstraszniejszej z wojen. W Srebrenicy ofiarą masakry padło ponad 8 tysięcy mężczyzn i chłopców…

            Trwają spory co do definicji ludobójstwa, które motywowane są działaniami politycznymi państw chcących wybielić swoją historię. Według konwencji ONZ z 9 grudnia 1948 roku „ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:

a) zabójstwo członków grupy,

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,

d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.”

(całość:

https://pl.wikisource.org/wiki/Konwencja_ONZ_w_sprawie_zapobiegania_i_karania_zbrodni_ludob%C3%B3jstwa_1948)

            Zapraszamy serdecznie na dwudniową konferencję naukową, w której będziemy dyskutować na temat wyżej zdefiniowanego ludobójstwa w relacjach świadków.  Przykładowe zakresy wystąpień:

a)      Obraz ludobójstwa w relacjach świadków;

b)      Metodologia badań historii mówionej ludobójstwa;

c)      Wpływ przeżyć związanych z ludobójstwem na relacje mówione;

d)     Naznaczenie ludobójstwem lokalnych społeczności;

e)      Ludobójstwo jako fragment biografii;

f)       Objawy kryzysu religii w relacjach dotyczących ludobójstwa.

g)      Ludobójstwo w mediach a opowieści świadków.

h)      Trauma ludobójstwa u świadków

i)        … (inne, autorskie, ciekawe i naukowe zakresy wystąpień).

Zapraszamy historyków, miłośników historii mówionej, religioznawców, socjologów, regionalistów, kulturoznawców, antropologów, psychologów oraz wszystkich chętnych do eksploracji tego pola badawczego. Zachęcamy do nieograniczania się wyłącznie do XX wieku, jednocześnie podkreślając, że warunkiem koniecznym jest opis zjawiska na podstawie relacji świadka.

  • Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

  • Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przygotowanie abstraktu (2000–2500 znaków), a następnie o przesłanie go do 28 marca 2017 r. drogą elektroniczną na adres: historia.mowionaupjp2@gmail.com – na ten adres można wysyłać również wszelkie zapytania związane z organizacją.

  • Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł (koszt materiałów konferencyjnych, obiadu w dniu referatu, publikacji pokonferencyjnej). Dla studentów Uniwersytetu Papieskiego obowiązuje zniżka 50%.

  • W cenę nie jest wliczony nocleg – zapewniamy jednak pomoc w jego znalezieniu po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zapraszamy!

https://www.facebook.com/events/783668231787925/ - strona wydarzenia

Miejsce: Kraków
Termin: 07-08 IV 2017
Zgłoszenia: 15 III 2017
Link: https://www.facebook.com/events/227346827672236/

______

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kraków na przestrzeni dziejów”, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2017 r. w Instytucie Historii UJ.
Kraków jest jednym z niewielu polskich miast, które posiada tak niezwykłą oraz bogatą historię. Pragniemy niniejszą konferencją zwrócić uwagę na obecny stań badań nad dziejami tego królewskiego grodu od czasów najdawniejszych po współczesność.
Zachęcamy do nadsyłania referatów związanych z następującą tematyką:
1. Historia społeczna Krakowa.
2. Kultura Krakowa i jej twórcy.
3. Kraków uniwersytecki.
4. Krakowska sztuka i architektura.
5. Kraków sakralny.
6. Wojna w dziejach miasta- Kraków militarny.
7. Kraków w literaturze.
8. Życie codzienne w Krakowie.
Do udziału w konferencji zapraszamy studentów historii, historii sztuki, polonistyki oraz innych kierunków.
Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 500 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: krakownpdz@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2017 r. Zakwalifikowani do uczestnictwa w konferencji, otrzymają maile z programem oraz numerem konta, na który należy wpłacić opłatę konferencyjną.
Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 50 zł. Przewidujemy publikację pokonferencyjną (z warunkiem wygłoszenia referatu w czasie konferencji oraz dodatkową opłatą wnoszoną przez autorów artykułów).

Zapraszamy do udziału!

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://drive.google.com/drive/folders/0B39Ur9ee7ZoEQlF6Y2xVdjgxenM

Miejsce: Kraków
Termin: 10-11 VI 2017
Zgłoszenia:31 III 2017
Link:

______

CfP: The Land of Fertility. South-east Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest III

Do 31 marca potrwa rejestracja na 3rd International Post-graduate Conference “The Land of Fertility. South-east of the Mediterranean from the beginning of the Bronze Age to the Muslim Conquest”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 10-11 czerwca 2016 r.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2016/02/output1.pdf


  • RSS