konferencje-historyczne

Blog informacyjny dla studentów i miłośników historii.

Wpisy z okresu: 5.2017

Miejsce: Lublin
Termin: 27 X 2017
Zgłoszenia: 22 VI 2017
Link: http://www.literatura-filozofia.pl/

 

______

27 października 2017 roku odbędzie się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Filozoficzne aspekty literatury”.
Jest to konferencja na której studenci, doktoranci i pracownicy naukowi (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także przedstawicieli innych dziedzin) mogą zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.
„Filozoficzne aspekty literatury” to również okazja do naukowej dyskusji, poszerzenia swojej wiedzy oraz zdobycie interesujących kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości wspólną pracą.
II tura rejestracji potrwa do 22 czerwca! Nie zwlekaj i weź udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Więcej informacji na stronie: http://www.literatura-filozofia.pl/

Miejsce: Siedlce
Termin: 16-17 XI 2017 (zmiana terminu 08-09 III 2018)
Zgłoszenia: 10 X 2017 (zmiana terminu 31 XII 2017)
Link:

 

______

Zaproszenie na

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję

„Sztuka przetrwania.

Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych
w XX – XXI w.”

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

przy współpracy z:

Uniwersytetem Stradynia w Rydze

Saratowską Filią Instytutu Nauk Prawnych Rosyjskiej Akademii Nauk

Wydziałem Filozoficznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego

Państwowym Uniwersytetem w Riazaniu im S.A. Jesienina

Państwowym Uniwersytetem w Tambowie im. G.R. Dzierżawina

 

przy zaangażowaniu

Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego

Koła Doktorantów Nauk Społecznych „Genesis”

Naukowego Koła Doktorantów Historii UPH

 

Siedlce, 16-17 listopada 2017 r.

Ostatnie stulecia przyniosły stosowane na wielką skalę metody ujarzmiana narodów i grup etnicznych w krajach totalitarnych, rządów dyktatorskich – różnie nazywane obozy, służące odizolowaniu, eksploatowaniu i zagładzie „niebezpiecznych osób bądź całych grup etnicznych”. Istniały i nadal istnieją one niemal na wszystkich kontynentach, budząc strach i zainteresowanie organizacji humanitarnych oraz interdyscyplinarnego grona badaczy. W czasach walki o prawa człowieka badania nad różnie nazywanymi obozami wciąż budzą zainteresowanie i naukową refleksję.

Problemy funkcjonowania obozów pragnęlibyśmy poddać pod dyskusję na międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej przygotowywanej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, oraz Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych w Siedlcach w dniach 16-17 listopada 2017 r. Zapraszamy do udziału w niej grono badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe: historię, historię literatury i sztuki, psychologię, stosunki międzynarodowe, politologię, medycynę i inne.

Tematyka obrad koncentrować się będzie wokół następujących problemów:

•          genezy tej formy zniewolenia ludzi i jej form prawnych;

•          rozprzestrzeniania się na świecie obozów pracy i zagłady;

•          organizacji obozów i ich funkcjonowania;

•          roli politycznej oraz gospodarczo – społecznej;

•          umiejętności przetrwania w nich przez osadzonych;

•          form kar i represji wobec osadzonych;

•          ucieczek – udanych i nieudanych;

•          traumy psychicznej i fizycznej, jaką pozostawił pobyt w obozach;

•          odzwierciedlenia doświadczeń wyniesionych z pobytu w obozach w literaturze

pięknej, sztukach plastycznych, dziełach muzycznych;

•          efektywności działań organizacji zajmujących się opieką nad osadzonymi (jeńcami, internowanymi, więźniami).

Zapraszamy badaczy różnych dyscyplin i ośrodków naukowych w kraju i za granicą do uczestnictwa w tej konferencji oraz przygotowania referatów komunikatów. Przygotowane referaty i komunikaty zamierzamy opublikować w tomie materiałów pokonferencyjnych. Przewidujemy pełną opłatę konferencyjną w wysokości 399 zł (lub 100 euro), w czym mieścić się będzie uczestnictwo w obradach, poczęstunki, publikacja i uroczysta kolacja.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, uprzejmie prosimy o wypełnienie  karty uczestnictwa i przesłanie jej najpóźniej do 10 października 2017 roku na adres: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH:, ul Żytnia 39, 08 – 110 Siedlce, lub e-mail: sztukaprzetrwania2017@gmail.com oraz przekazanie opłaty konferencyjnej do 20 października 2017 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

PKO S.A. : 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195

z dopiskiem „Imię i Nazwisko Uczestnika – Sztuka przetrwania” w wysokości zgodnej z wybraną poniżej formą udziału w konferencji:

•   Pełny udział dwudniowy (przerwy kawowe, dwa obiady, uroczysta kolacja, oraz publikacja – 399 zł;

•   Udział w I lub II dniu obrad (przerwy kawowe, obiad, publikacja) – 299 zł;

•   Przekazanie tekstu tylko do publikacji – 150 zł

•   Dla uczestników studiów III stopnia (doktorantów) – 150 zł

Informujemy, że organizatorzy przewidują zwolnienie z opłaty konferencyjnej dla autora najlepszego abstraktu, przygotowanego przez doktoranta.

Rezerwacja noclegów w hotelach lub Domu Studenta UPH w Siedlcach we własnym zakresie.

Proponujemy następujące miejsca noclegowe:

Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633-06-66 lub 67 oraz 602-551-095

Hotel „Villa Park”, ul. Nauczycielska 12, tel. 25 632-30-03

Hotel „Kamienica”, ul. Wojska Polskiego 60, tel. 25 794-84-44 lub 666-455-688

Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134 tel. 25 644 04 33 lub 515-001-066

Hotel „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-30-00

Hotel „Wersal Siedlecki”, Grabianów ul. Łukowska 74, tel. 25 632-60-40 lub 602-316-416

Hotel „Panorama”, ul. Okrężna 25, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-99-55

Dom Studenta nr 4, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 00

Dom Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01

 

Więcej szczegółów podamy w następnym komunikacie.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH

prof. zw. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – INSiB

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH – dyrektor INSiB UPH

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH – dyrektor IHiSM UPH

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH – dyrektor IFPiL UPH

dr hab. Roman Mnich, prof. UPH – dyrektor INiBI UPH

dr Maryla Fałdowska – INSiB UPH

Komitet Organizacyjny:

dr Maryla Fałdowska

dr Włodzimierz Nowak

dr Rafał Roguski

dr Renata Tarasiuk

dr Andrzej Wesołowski

mgr Sławomir Wierzbicki

mgr Damian Siebieszuk

mgr Aleksiej Pulik

mgr Łukasz Ciołek

Sekretariat Konferencji

Katarzyna Gembalska – 531 725 068

Karolina Sówka – 501 547 131

Przemysław Mazurczak – 503 549 699

Telefony kontaktowe:

Sekcja polskojęzyczna – mgr Sławomir Wierzbicki, tel. +48 500 556 422, e-mail: slao90@o2.pl

Sekcja rosyjskojęzyczna – mgr Aleksiej Pulik, tel. +48 724 472 741, e-mail: 724472741@wp.pl

Sekcja angielskojęzyczna – mgr Łukasz Ciołek tel. +48 503 875 620, e-mail: lukasz_ciolek89@wp.pl

Sekcja niemieckojęzyczna – dr hab. Roman Mnich, tel. +48 25 643 18 71, e-mail: roman.mnich@uph.edu.pl

 

Kwestie organizacyjno-merytoryczne – dr Maryla Fałdowska, tel. +48 692 816 482, e-mail: mfaldowska@o2.pl

Więcej na temat zmian terminów:

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/10/10/sztuka-przetrwania-zycie-codzienne-w-ekstremalnych-warunkach-obozowych-w-xx-xxi-w-3/

http://konferencje-historyczne.blog.pl/2017/10/10/sztuka-przetrwania-zycie-codzienne-w-ekstremalnych-warunkach-obozowych-w-xx-xxi-w-3/

Miejsce: Warka
Termin: 27-28 VI 2017
Zgłoszenia: 05 VI 2017
Link:

 

______

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Warce odbędzie się konferencja POLACY w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Spotkanie naukowców w Warce może być kolejnym impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.
Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Organizator Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak:  Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce – Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii – Polish Heritage Society of Philadelphia.

Wszystko o konferencji na stronie internetowej: www.muzeumpulaski.pl

Miejsce: Kraków
Termin: 01-03 VI  2017
Zgłoszenia:
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/bizplak.pdf

 

______

W dniach 1-3 czerwca 2017 r. odbędzie się organizowana przez Katedrę Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie konferencja naukowa pt. Teodora Lektora Historia Kościoła: gatunek, tradycja, tekst.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/bizplak.pdf

Miejsce: Kraków
Termin: 29 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Podczas kolejnego Seminarium Śródziemnomorskiego, które odbędzie się 29 maja 2017 r. o godzinie 17.30, prof. Bryan Ward-Perkins (University of Oxford) przedstawi referat pt. Levels of sainthood and of cult in the Cult of Saints in Late Antiquity project. Seminarium odbędzie się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w sali nr 56.

Miejsce: Częstochowa
Termin: 18-20 IX 2017
Zgłoszenia: 30 V 2017
Link: https://czlowiekwiarakultura.wordpress.com

 

______

INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

INSTYTUT MUZYKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „CZŁOWIEK – WIARA – KULTURA” O WOLNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ… CHRZEŚCIJAŃSKA EUROPA – MIĘDZY WIARĄ I REWOLUCJĄ

(CZĘSTOCHOWA, 18-20 WRZEŚNIA 2017)

Już po raz czwarty zapraszamy Państwa do Częstochowy i udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”, która w roku 2017 będzie nosić tytuł: O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją. Wzorem lat ubiegłych, pragniemy nawiązać do nauczania Jana Pawła II oraz historycznych rocznic, które chcemy uczynić punktem odniesienia dla naszego naukowego spotkania. W homilii wygłoszonej 1 października 1995 roku podczas beatyfikacji 110 ofiar rewolucji francuskiej papież Jan Paweł II przypomniał tych, którzy w obliczu wielkiego przewrotu podążali za sprawiedliwością, „pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością” (1 Tm 6, 11). O samej sprawiedliwości papież pisał często, przestrzegając przed nadużywaniem i wypaczeniem jej idei. W encyklice Dives in misericordia czytamy: „Wiadomo przecież, że w imię motywów rzekomej sprawiedliwości (np. dziejowej czy klasowej) niejednokrotnie niszczy się drugich, zabija, pozbawia wolności, wyzuwa z elementarnych ludzkich praw. Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość sama nie wystarcza, że — co więcej — może doprowadzić do zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość. To przecież doświadczenie dziejowe pozwoliło, między innymi, na sformułowanie twierdzenia: summum ius — summa iniuria. Twierdzenie to nie deprecjonuje sprawiedliwości, nie pomniejsza znaczenia porządku na niej budowanego, wskazuje tylko w innym aspekcie na tę samą potrzebę sięgania do głębszych jeszcze sił ducha, które warunkują porządek sprawiedliwości”. W roku 2017 mija sto lat od dwóch rewolucji rosyjskich i 80 lat od najbardziej krwawego roku czasów „Wielkiego Terroru” w Rosji, pozostającego w pamięci ludzi jednym ze złowieszczych symboli systemu masowych zabójstw organizowanych i przeprowadzanych przez władze państwowe. Rocznice te skłaniają do refleksji nad tym, w jaki sposób wielkie przewroty dziejowe, którym towarzyszyła masowa mobilizacja określonych grup ludności, głoszących hasła wolności, sprawiedliwości i poprawy rzeczywistości społeczno-politycznej, rzutowały na losy oraz wybory życiowe jednostki stojącej w obliczu nowych ideałów i wartości w różnych krajach europejskich. Dziś naukowcy mówią o rewolucjach wielkich, intelektualnych, politycznych, społecznych, ekonomicznych, proletariackich, komunistycznych, technologicznych, kulturowych, filozoficznych, cyfrowych, bezkrwawych, elit, klas wyższych, ale także o rewolucjach obyczajowych, seksualnych, aksamitnych czy pomarańczowych. Rewolucja ma zatem dla różnych osób różne twarze. We współczesnej Europie, gdzie liberalno-ateistyczne trendy kulturowe i silne oddziaływania islamu coraz bardziej spychają chrześcijaństwo na margines, niezwykle aktualna wydaje się refleksja o wartościach chrześcijańskich, które były lub mogą stać się ofiarą rewolucyjnych przemian oraz o działaniach, które wartości te próbowały unicestwić w imię źle rozumianej wolności i sprawiedliwości. Bardzo istotne jest spojrzenie w tym kontekście na poglądy, dzieła i postawy pisarzy, artystów, filozofów oraz duchownych, których spuścizna obrazuje konfrontację chrześcijańskiego systemu wartości z duchem rewolucji. Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich edycjach naszej konferencji, uda nam się zaprosić do wspólnej dyskusji literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, muzykologów, muzyków, teologów, socjologów, politologów, prawników, historyków sztuki, plastyków, lekarzy oraz wszystkich, którym bliska jest problematyka częstochowskich spotkań naukowych w ramach cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”. Przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł. (ok. 110 euro), która zawiera koszt publikacji artykułu w monografii konferencyjnej (pod warunkiem akceptacji tekstu przez recenzentów), obiadów i kolacji oraz udziału w imprezach muzycznych towarzyszących konferencji. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 maja 2017 roku. Aktualności dotyczące konferencji, formularz zgłoszeniowy, odezwy konferencyjne w innych językach oraz warunki udziału w naszym przedsięwzięciu znajdziecie Państwo na stronie: www.czlowiekwiarakultura.wordpress.com. Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: czlowiekwiarakultura@gmail.com. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dr hab. Urszula Cierniak, prof. AJD

Miejsce: Katowice
Termin:25-26 IX 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link:

 

______

Szanowni Państwo,

Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ serdecznie zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZOOTANATOS. Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.
Na prośbę wielu osób wciąż zainteresowanych udziałem w konferencji przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 31 maja br.
Szczegółowe informacje o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdą Państwo na stronie konferencji www.ifw.us.edu.pl. Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: zootanatos@interia.pl.
Zapraszamy do współpracy literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów i wszystkich zainteresowanych tematem konferencji oraz animal studies.
Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny

Miejsce: Kraków
Termin: 26-28 X 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: https://www.facebook.com/events/1651399095165765/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1488493874251721

 

______

Jest to już trzecia z kolei w jesiennym cyklu konferencji inspirowanych szeroko rozumianą antropologią codzienności. Tytułowe „felicytologiczne” ramy stały się sygnałem wspólnie wypracowywanej bazy metodologicznej, w tym kanonu tekstów, stanowiących inspiracje. Konferencje mają też już pewne stałe grono współpracowników z różnych ośrodków krajowych oraz zagranicznych, co cieszy nas jako przejaw integracji środowisk slawistycznych i alternatywna forma uprawiania slawistyki interdyscyplinarnej, bez podziału na językoznawstwo, literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo lub historię.
Tradycyjnie do udziału w konferencji i do (względnie) kompleksowego, wieloaspektowego opracowania tytułowego zagadnienia zapraszamy badaczy zajmujących się problematyką słowiańską w sposób nieortodoksyjny, na pograniczu dyscyplin i wykorzystujących zróżnicowane metodologie.
Podejmując problem wielojęzyczności w kontekście słowiańskim liczymy na wystąpienia i teksty dotyczące zarówno jej indywidualnego, jak i grupowego wymiaru. Nie narzucając sztywnych ram i ograniczeń tematycznych proponujemy kilka mniej lub bardziej tradycyjnych zagadnień szczegółowych i haseł wywoławczych:
 dyglosja, ambilingwizm, separatyzm językowy; poliglosja, omnilingwizm, multipart-lingwizm;
 kontakty językowe słowiańsko-słowiańskie i słowiańsko-niesłowiańskie (transfer idei, zapożyczenia, kalki, pidżynizacja, kreolizacja i in.);
 ponadjęzykowa (wielojęzyczna) wspólnota komunikacyjna vs. separatyzm językowy; imperializm językowy;
 słowiańskość a języki uniwersalne, języki imperialne, języki kultury wyższej;
 społeczna stratyfikacja, hierarchia i uwarunkowania kodów/ idiomów/ języków/ dialektów/ stylów / rejestrów w Słowiańszczyźnie;
 ucieczka od wielojęzyczności – (pan)słowiańskie utopie językowe; języki „gorsze” i „zakazane”.
 akulturacja, komunikacja interkulturowa, transjęzyczność, transkulturowość;
 wielojęzyczność literatury, polifonia dzieła literackiego; wielojęzyczność a kanon literatury/ kultury narodowej;
 problemy akwizycji języka słowiańskiego jako obcego; nauczanie języków słowiańskich w środowisku słowiańskim i niesłowiańskim; wielojęzyczność naturalna (natywna) i nabyta;
 problemy przekładu z języków słowiańskich i na języki słowiańskie; przekład słowiańsko-słowiański; przekład intersemiotyczny w kontekście słowiańskim.

Zapraszamy!

Informacje praktyczne:
1. Konferencja odbędzie się w Krakowie, w Collegium Maius UJ – szczegółowe informacje dotyczące miejsca posiedzeń dostarczymy po oszacowaniu zainteresowania i wstępnej kwalifikacji zgłoszeń.
2. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł dla pracowników naukowych i 200 zł dla doktorantów. Wpływy z wpisowego przeznaczone będą na sfinansowanie materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, uroczystej kolacji oraz na publikację wygłoszonych referatów. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia, organizatorzy nie pośredniczą też w rezerwacji hoteli (chociaż – subiektywna – informacja o bazie noclegowej będzie wkrótce podana). Szczegóły dotyczące numeru konta i terminu wpłaty prześlemy po wstępnej akceptacji zgłoszonych tematów.
3. Na zgłoszenia oczekujemy do końca maja 2017 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres smallpleasures2015@gmail.com
4. Zgłoszenia od doktorantów będą przyjmowane pod warunkiem dostarczenia rekomendacji opiekuna naukowego (wystarczy parafka – akceptujemy skany, względnie e-mail od promotora).
5. Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski.
6. Czas wystąpienia: 15-20 minut (+ dyskusja)
7. W przypadku materiałów pokonferencyjnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy druku prac niespełniających warunków edytorskich, nadesłanych po terminie lub ocenionych negatywnie przez recenzentów.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy:
dr hab. Magdalena Dyras
dr hab. Elżbieta Solak
dr Barbara Popiołek
dr Bojana Todorović

Miejsce: Wrocław
Termin: 06-07 XI 2017
Zgłoszenia: 31 V 2017
Link: http://www.zajezdnia.org/na-swoim-u-siebie-wsrod-swoich-pierwsze-lata-na-ziemiach-zachodnich-i-polnocnych/#.WNpcOckwiUk

 

______

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych” w dniach 6–7 listopada 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań oraz pogłębienie dyskusji dotyczących pierwszych powojennych lat na ziemiach, które w 1945 r. zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Wynikające z faktu przesunięcia granic wielorakie konsekwencje, takie jak: wymiana ludności, konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, oswojenia obcej przestrzeni, budowy nowej tożsamości, przy jednoczesnym poczuciu tymczasowości i zagrożenia, oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym tych ziem i zamieszkującej je ludności. Wspomniane, ale też inne zjawiska z obszaru humanistyki i nauk społecznych, interesują nas zarówno w odniesieniu do przybyszów, jak i do ludności rodzimej, oraz tych, którzy na Ziemiach Zachodnich i Północnych znaleźli się nie z własnej woli podczas wojny i po jej zakończeniu postanowili tam pozostać.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów, które poruszą rozmaite aspekty funkcjonowania społeczności i jednostek w pierwszych kilku latach po II wojnie światowej na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 r. W obszarze szczególnych zainteresowań organizatorów znajdują się:

 • praktyczne strony organizowania sobie życia po wojnie w miastach i wsiach,
 • różnorodne czynniki procesu wrastania mieszkańców w nowe/stare miejsce zamieszkania, budowania zniszczonych przez wojnę więzi społecznych i kształtowania tożsamości powojennego mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych,
 • oswajanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego przez nowych mieszkańców oraz nowej, obcej rzeczywistości przez ludność miejscową,
  nowe mity i tradycje (ich sukcesy i porażki),
 • społeczne mniejszości i większości oraz ich wzajemne relacje,
 • różnice i podobieństwa pomiędzy Ziemiami Zachodnimi i Północnymi a resztą kraju oraz wewnętrzne różnice i podobieństwa pomiędzy regionami Ziem Zachodnich i Północnych,
 • stosunek władzy państwowej do Ziem Zachodnich i Północnych i ich mieszkańców,
 • integracyjna rola Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i wyznań,
 • życie „niecodzienne” i „nienormalne” (przestępstwa, przemoc, niedobory etc.),
 • stosunek przybyszów do ludności miejscowej i jej dziedzictwa materialnego i duchowego.

Propozycje wystąpień (w postaci tytułu i streszczenia referatu, do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 31 maja 2017 r. na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy zainteresowanych do 15 czerwca 2017 r. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 min. dla referatu i 10 min. dla komunikatu z badań. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł) i zostanie przeznaczona na wydanie publikacji zbiorowej. W ciągu miesiąca od zakończenia konferencji referenci będą zobowiązani do przesłania organizatorom artykułu naukowego zgodnego z tematem wystąpienia, za który przysługiwać im będzie wynagrodzenie autorskie.

Miejsce: Kraków
Termin: 23 V 2017
Zgłoszenia:
Link:

 

______

Polskie Towarzystwo Filologiczne zaprasza na wykład pt. Nauczanie łaciny jako języka obcego w starożytności, który wygłosi dr hab. Hubert Wolanin we wtorek 23 maja 2017 o godz. 18 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6).


 • RSS