Miejsce: Kraków
Termin: 01-03 VI  2017
Zgłoszenia:
Link: http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/bizplak.pdf

 

______

W dniach 1-3 czerwca 2017 r. odbędzie się organizowana przez Katedrę Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie konferencja naukowa pt. Teodora Lektora Historia Kościoła: gatunek, tradycja, tekst.

Więcej informacji:

http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2017/05/bizplak.pdf